Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:24791/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Peresztegi Zsolt családi gazdálkodó
Teljesítés helye:4164 Bakonszeg, Kórógyi major 037/18 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Artifex - Novum Építőipari, Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Peresztegi Zsolt családi gazdálkodó
Nemzeti azonosítószám: AK25800
Postai cím: Kórógyi major 037/18hrsz
Város: Bakonszeg
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4164
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Peresztegi Zsolt
Telefon: +36 209703058
E-mail: peresztegi.csalad@gmail.com
Fax: +36 000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.korogyimajor.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a VP2-4.1.1.4-16 kódszámú, Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása, major fejlesztése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a VP2-4.1.1.4-16 kódszámú, Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása, major fejlesztése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
További tárgyak:45342000-6
45341000-9
45233228-3
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4164 Bakonszeg, Kórógyi major 037/18 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a 4164 Bakonszeg, Kórógyi major 037/18 hrsz.-ú ingatlanon lévő állattartó telepen található épületeket kívánja felújítani,
illetve egyéb kiegészítő létesítményeket kialakítani. Az épületek funkciója nem változik. Az ingatlan a település külterületi övezetébe tartozik. A tervezési terület távolabbi környezetében állattartó és gazdasági funkciójú épületek helyezkednek el.
A terület művelési ága kivett major.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint a tervezett tevékenységek nem építési engedély kötelesek.
- kerítésépítés telekhatáron kapukkal: Előregyártott vasbeton kerítés vagy kapuoszlop elhelyezése a szükséges földmunkával együtt, kézi erővel, tekercses kerítés szerelése, kapukkal. Leier pillérfalazó elem kapuoszlopokkal.
- legelő kert körbekerítése, léckarám korlát telepítés kapukkal: Léckerítés földbe ásott 15 cm keményfaoszlopokkal, lábdeszkával, gyalulatlan kivitelben, hevederezve, 24 mm-es fűrészelt fa.
- telepi belső beton útburkolat építése: Egyrétegű út- és térburkolat készítése védőbevonatos utókezeléssel, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm rávágással; útalap: Nemes zúzottkő, NZ 55/100
- válogató karámkorlát telepítése: horganyzott acél elemekből épített korlátrendszer
- kerékmosó javítása: FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással {átmérő} 8,00 / 8,00 BHB55.50; ENDUROBETON HPP Enduro statikailag tervezhető acélhaj helyettesítő makrószálC16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 24 mm, m = 6,1 finomsági modulussal
1.sz. épület
- kapuk cseréje, beépítése: acélszerkezetű keret hőszigetelt szendvics panellal
- ablakok cseréje: KIRÁLYFA PLUSZ ablak, U = 1,1 W/m2K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott; LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200 mm
- kapunyílások befalazása: POROTHERM 30 N+F Profi nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x249 mm, Porotherm Profi vékony falazóhabarccsal
- homlokzati nyílások befalazása POROTHERM 30 N+F Profi nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x249 mm, Porotherm Profi vékony falazóhabarccsal
- nádpalló álmennyezet kialakítása, meglévő nádszigetelés javítása kévék felerősítése lécezésre, szálak hátravetése,rögzítése; lécezés nádfedés alá (20 cm-enként)
- ellető karámok korlát telepítés épületen belül
- ellető kalodák telepítése épületen belül
- csatorna javítás: Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 50 cm; Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 50 cm
- villámhárító javítás: OBO 1 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1000, R.sz.: 5424100 és 5304105;
· azbesztcement hullámpala tetőfedés javítás: Hullámpala fedés javítása 45° alatt és felett, a pala darabonkénti cseréjével; 1600x1097 mm-es lemezzel
- esővíz szikkasztó telepítése: Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m,
- vízvezeték kiépítése: PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 32x3,0 mm 12,5bar (C=1,25),
- villanyszerelés
2.sz. épület
- kapuk cseréje, beépítése: acélszerkezetű keret hőszigetelt szendvics panellal
- ablakok cseréje: KIRÁLYFA PLUSZ ablak, U = 1,1 W/m2K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott; LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200 mm
- kapunyílások befalazása: POROTHERM 30 N+F Profi nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x249 mm, Porotherm Profi vékony falazóhabarccsal
homlokzati nyílások befalazása POROTHERM 30 N+F Profi nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x249 mm, Porotherm Profi vékony falazóhabarccsal
- nádpalló álmennyezet kialakítása, meglévő nádszigetelés javítása lécezéssel: kévék felerősítése lécezésre, szálak hátravetése, rögzítése; lécezés nádfedés alá (20 cm-enként)
- csatorna javítás: Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 50 cm; Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 50 cm
- villámhárító javítás: OBO 1 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1000, R.sz.: 5424100 és 5304105;
- azbesztcement hullámpala tetőfedés javítás: Hullámpala fedés javítása 45° alatt ésfelett, a pala darabonkénti cseréjével; 1600x1097 mm-es lemezzel
- esővíz szikkasztó telepítése: Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m,
- vízvezeték kiépítése: PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 32x3,0 mm 12,5bar (C=1,25),
- villanyszerelés
3.sz. épület
- kapuk cseréje, beépítése: acélszerkezetű keret hőszigetelt szendvics panellal
- ablakok cseréje: KIRÁLYFA PLUSZ ablak, U = 1,1 W/m2K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott; LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200 mm
- homlokzati nyílások befalazása POROTHERM 30 N+F Profi nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x249 mm, Porotherm Profi vékony falazóhabarccsal
- nádpalló álmennyezet kialakítása, meglévő nádszigetelés javítása lécezéssel: kévék felerősítése lécezésre, szálak hátravetése, rögzítése; lécezés nádfedés alá (20 cm-enként)
- csatorna javítás: Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 50 cm; Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 50 cm
- villámhárító javítás: OBO 1 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1000, R.sz.: 5424100 és 5304105;
- azbesztcement hullámpala tetőfedés javítás: Hullámpala fedés javítása 45° alatt és felett, a pala darabonkénti cseréjével; 1600x1097 mm-es lemezzel
- esővíz szikkasztó telepítése: Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m,
- vízvezeték kiépítése: PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 32x3,0 mm 12,5bar (C=1,25),
- villanyszerelés
4-5.sz. épület
- kapuk cseréje, beépítése: acélszerkezetű keret hőszigetelt szendvics panellal
- ablakok cseréje: KIRÁLYFA PLUSZ ablak, U = 1,1 W/m2K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott; LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200 mm
- homlokzati nyílások befalazása POROTHERM 30 N+F Profi nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x249 mm, Porotherm Profi vékony falazóhabarccsal
- nádpalló szigetelés pótlása, lécezéssel: kévék felerősítése lécezésre, szálak hátravetése, rögzítése;
- csatorna javítás: Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 50 cm; Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 50 cm
- villámhárító javítás: OBO 1 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1000, R.sz.: 5424100 és 5304105;
- azbesztcement hullámpala tetőfedés javítás: Hullámpala fedés javítása 45° alatt és felett, a pala darabonkénti cseréjével; 1600x1097 mm-es lemezzel
- esővíz szikkasztó telepítése: Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m,
- vízvezeték kiépítése: PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 32x3,0 mm 12,5bar (C=1,25),
- villanyszerelés
Fejőház-tejház épület
- kapuk cseréje, beépítése: acélszerkezetű keret hőszigetelt szendvics panellal
- ablakok cseréje: FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K,; befelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú
nyíló ablak, U = 1,1 W/m2K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott
- nádpalló szigetelés javítása: kévék felerősítése lécezésre, szálak hátravetése, rögzítése;
- karámok korlát telepítés épületen belül
- csatorna javítás: Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 50 cm; Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 50 cm
- villámhárító javítás: OBO 1 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1000, R.sz.: 5424100 és 5304105;
- azbesztcement hullámpala tetőfedés javítás: Hullámpala fedés javítása 45° alatt és felett, a pala darabonkénti cseréjével; 1600x1097 mm-es lemezzel
- esővíz szikkasztó telepítése: Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m,
- juhszorító korlát cseréje
- aljzatbeton cseréje: acélháló erősítésű kavicsbetonból; FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással {átmérő} 8,00 / 8,00 BHB55.50; ENDUROBETON HPP Enduro statikailag tervezhető acélhaj helyettesítő makrószálC16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 24 mm, m = 6,1 finomsági modulussal;
Kolosztrum épület
- új kapu beépítése nyíló 4000*3000mm
- ablakok cseréje: KIRÁLYFA PLUSZ ablak, U = 1,1 W/m2K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott; LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200 mm
- belső ajtó elhelyezése: Hörmann blokktok, MW100 mm, 30mm padlóbeállással, Jobbos vagy Balos, DIN névleges méret:1000 x 2125 mm
- nyílások befalazása
- csatorna pótlás: Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 50 cm; Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 50 cm
- akna feltöltése beton lezárással: Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszintipadozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással {átmérő} 8,00 / 8,00 BHB55.50, ENDUROBETON HPP Enduro statikailag tervezhető acélhaj helyettesítő makrószálC16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 24 mm, m = 6,1 finomsági modulussal,
- szerelt kémény elhelyezése: SCHIEDEL TecnoStar {átmérő} 130 mm nemesacél komplett kéményrendszer 5,31 m-es kéményhosszal
napelem (75 db) telepítése tetősíkra: 265-275 W polikristályos napelem teljesítménnyel, összesen 19,875 kW teljesítménnyel
Szociális épület
- kémények tetősík fölötti részének újrafalazása: Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm nagyszilárdságúM 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs
- egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn BACHL Nikecell EPS 100 standard expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm; BACHL EPS 100 BITU üvegfátyol hordozójú, modifikált bitumenes lemezzel egy oldalon kasírozott expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 3000x1000x100 mm
- csapadékvíz elleni szigetelés készítése: Villas poliészterfátyol hordozórétegű SBS modifikált lemezzel
- függőeresz és lefolyócsatorna: Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 50 cm; Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 50 cm
- kültéri nyílászárók elhelyezése: FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K; FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K,
- homlokzati hőszigetelés: AUSTROTHERM GRAFIT expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x120 mm; üvegszövetháló; Sakret műgyanta homlokzati és lábazati vakolat
Táptároló épület
- támfal építése: 1 m magas támfal Zs jelű zsaluelemből 300/500/250 mm, sáv- vagy lemezalappal C16/20- 16/kissé képlékeny kavicsbeton,B 60.40:12 mm átmérőjű betonacél;
- oldalfal burkolása: METÁL-SHEET EPS60 szendvicspanel 0,5-0,5 mm horganyzott acél S 220 GD + Z + 25 ?m poliészter bevonat
- csatorna: LINDAB Rainline R 125 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben
- acél kapu elhelyezése: 4000*3000mm
Építéssel nem járó, a juh- és kecsketartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése körében:
- 1 x 24 állásos fejőházi állásszerkezet beszerzése, telepítése
- 28 db horganyzott juh elletőbox beszerzése szénaráccsal
- 72 db horganyzott épületen belüli juh karámelem beszerzése, telepítése
- 66 db horganyzott épületen kívüli juh válogató karámelem beszerzése, telepítése
- 10 db horganyzott juh szénarács beszerzése, telepítése
- 10 db horganyzott juh abrakosvályú beszerzése, telepítése
- 10 db horganyzott juh itatóvályú beszerzése. telepítése
A munka részletes leírását, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott tervek tartalmazzák!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/19 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.4-16 kódszámú, Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése című pályázat

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9497 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1. Elnevezés: Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a VP2-4.1.1.4-16 kódszámú, Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása, major fejlesztése.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Artifex - Novum Építőipari, Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batthyány u. 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 79.978.610.-
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
További tárgyak:45342000-6
45341000-9
45233228-3
09331000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4164 Bakonszeg, Kórógyi major 037/18 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés mennyisége a szerződés módosítás következtében nem változott.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 79.978.610.-
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Artifex - Novum Építőipari, Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batthyány u. 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő 2018. 07. 12. -én tájékoztatta a Vállalkozót, hogy "a Berettyó II/577 vizikönyvi számú viziközmű, vizijogi engedély száma: 35900/423/2015 (mely a 4164. Bakonszeg, Kórógyi major 037/18 vízellátását is biztosítja) meghibásodott, vizet nem tud szolgáltatni. A hiba kijavítása megkezdődött, mely előre láthatólag 2018.07.30.-ig tart."
2. 2018. 09.13-án Megrendelő tájékoztatta a Vállalkozót, hogy "a mai naptól további intézkedésig a mellékelt állatorvosi nyilatkozat lapján az építési területre állat-egészségügyi okból belépni nem lehet." Kérte a Vállalkozót,hogy "további értesítésig a munkavégzést felfüggeszteni szíveskedjenek."
3. A kivitelezés műszaki ellenőre 2018.12.05-én a következő "-naplóbekjegyzést tette: fagypont alatt a szabad téri betonozást, homlokzati hőszigetelést, kerítés oszlop állítást nem javasolt kivitelezni, így ezen munkálatok végzéséhez 0 fok celsius alatt nem járulok hozzá."
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 79.978.610.- Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 79.978.610.- Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben