Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:24797/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Putnok Város Önkormányzata Trizs Község Önkormányzata;Imola Község Önkormányzata;Szuhafő Község Önkormányzata;Ökológiai Intézet a Fenntartható fejlődésért Alapítvány;Gömöri Környezet és Tájfejlesztő Egyesület
Teljesítés helye:3724 Ragály, zártkert - Hrsz: 072 és 900, 3724 Ragály, Külterület - Hrsz: 018 és 3724 Trizs, külterület, hrsz.: 088/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gömör-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Putnok Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71817563
Postai cím: Kossuth Út 5
Város: Putnok
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: polyak.csaba@kozber.hu
Fax: +36 76500891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.putnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Trizs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKR82092827
Postai cím: Petőfi út 19
Város: Trizs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3724
Ország:
Kapcsolattartó személy: Mácsi Istvánné
Telefon: +36 48504203
E-mail: postmaster@trizs.t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.trizs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Imola Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKR48195296
Postai cím: Kossuth út 35.
Város: Imola
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3724
Ország:
Kapcsolattartó személy: Osváth Katalin
Telefon: +36 48504201
E-mail: polghiv.imola@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.imola.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Szuhafő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKR73621285
Postai cím: Kossuth út 36.
Város: Szuhafő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3726
Ország:
Kapcsolattartó személy: Szalóczy Gyuláné
Telefon: +36 48358027
E-mail: szuhafo@hotmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szuhafo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Ökológiai Intézet a Fenntartható fejlődésért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ89637012
Postai cím: Kossuth u. 13.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország:
Kapcsolattartó személy: Gyulai Iván
Telefon: +36 204076875
E-mail: gyulai@ecolinst.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ecolinst.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Gömöri Környezet és Tájfejlesztő Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22942937
Postai cím: Kossuth út 47.
Város: Ragály
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3524
Ország:
Kapcsolattartó személy: Várnagy Dávid
Telefon: +36 305848467
E-mail: gomorikte@freemail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gömör Szíve prog–tematikus élményút kialakítás II.
Hivatkozási szám: EKR000534622018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Esőbeállók építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3724 Ragály, zártkert - Hrsz: 072 és 900, 3724 Ragály, Külterület - Hrsz: 018 és 3724 Trizs, külterület, hrsz.: 088/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés – Esőbeállók építése - a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-1.2.1-15 „ Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú pályázat, a „Gömör Szíve – Szív útjai” című, TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00039. sz. projekt alapján
Összesen: 4 db
A: Szőlőshelyi esőbeállók építése – 2 db (darabonként bruttó 12,00 m2)
Új esőbeálló épületek építése
Főbb munkanemek:
Terület előkészítés, humusz leszedése 13,00 m3
Munkagödör földkiemelése: 12,10 m3
Alapozás: 12,10 m3
Tetőszerkezet készítése 30,00 m2
Fa tető tartó pilléreinek építése: 5,00 m3
Tető fólia elhelyezése 54 m2
Tetőlécezés készítése 54 m2
Ellenlécezés 92,00 m
Ereszdeszkázás nútolt deszkával 13,60 m2
Faanyag gombamentesítése 210 m2
Faanyag tűzvédelmi lángmentesítése 210 m2
Tetőfedés cseréppel 54 m2
Függőeresz csatorna szerelése 20,00 m
Lefolyócső szerelése 12,00 m
Teljesítés helye: 3724 Ragály, Külterület - Hrsz: 661/2 és 900.

B: Öregtölgy esőbeálló építése – mennyiség: 1 db
Új esőbeálló épület építése (bruttó: 12,00 m2)
Főbb munkanemek:
Terület előkészítés, humusz leszedése 6,50 m3
Munkagödör földkiemelése: 6,05 m3
Talajjavító réteg készítése 3,24 m3
Alapozás: 6,05 m3
Tetőszerkezet készítése 15,00 m2
Fa tető tartó pilléreinek építése: 2,50 m3
Tető fólia elhelyezése 27 m2
Tetőlécezés készítése 27 m2
Ellenlécezés 46,00 m
Ereszdeszkázás nútolt deszkával 6,80 m2
Faanyag gombamentesítése 105 m2
Faanyag tűzvédelmi lángmentesítése 105 m2
Tetőfedés cseréppel 27 m2
Függőeresz csatorna szerelése 10,00 m
Lefolyócső szerelése 6,00 m
Teljesítés helye: 3724 Ragály, Külterület - Hrsz: 018
C: Esőbeálló építése Trizs Községben
Mennyiség: 1 db egyedi tervezésű esőbeálló építése: Hagyományos nyeregtetős fa szerkezet, 15/15 cm.-es oszlopokkal és 15/15 cm.-es áthidaló gerendákkal, 10/15 cm.-es szaruzattal. A fedés kerámia hódfarkú tetőcseréppel készül. Az oszlopok acél tappancsok által 30/30 cm.-es vb. pontalapokra támaszkodnak.
Teljesítés helye: 3724 Trizs, külterület, hrsz.: 088/1.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00039

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22932 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Esőbeállók építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gömör-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70426410
Postai cím: Fancsal Út 20
Város: Putnok
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3630
Ország: Magyarország
E-mail: marinovkrisztian@t-online.hu
Telefon: +36 303737693
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 3346699
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3724 Ragály, zártkert - Hrsz: 072 és 900, 3724 Ragály, Külterület - Hrsz: 018 és 3724 Trizs, külterület, hrsz.: 088/1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés – Esőbeállók építése - a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-1.2.1-15 „ Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú pályázat, a „Gömör Szíve – Szív útjai” című, TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00039. sz. projekt alapján
Összesen: 4 db
A: Szőlőshelyi esőbeállók építése – 2 db (darabonként bruttó 12,00 m2)
Új esőbeálló épületek építése
Főbb munkanemek:
Terület előkészítés, humusz leszedése 13,00 m3
Munkagödör földkiemelése: 12,10 m3
Alapozás: 12,10 m3
Tetőszerkezet készítése 30,00 m2
Fa tető tartó pilléreinek építése: 5,00 m3
Tető fólia elhelyezése 54 m2
Tetőlécezés készítése 54 m2
Ellenlécezés 92,00 m
Ereszdeszkázás nútolt deszkával 13,60 m2
Faanyag gombamentesítése 210 m2
Faanyag tűzvédelmi lángmentesítése 210 m2
Tetőfedés cseréppel 54 m2
Függőeresz csatorna szerelése 20,00 m
Lefolyócső szerelése 12,00 m
Teljesítés helye: 3724 Ragály, Külterület - Hrsz: 661/2 és 900.

B: Öregtölgy esőbeálló építése – mennyiség: 1 db
Új esőbeálló épület építése (bruttó: 12,00 m2)
Főbb munkanemek:
Terület előkészítés, humusz leszedése 6,50 m3
Munkagödör földkiemelése: 6,05 m3
Talajjavító réteg készítése 3,24 m3
Alapozás: 6,05 m3
Tetőszerkezet készítése 15,00 m2
Fa tető tartó pilléreinek építése: 2,50 m3
Tető fólia elhelyezése 27 m2
Tetőlécezés készítése 27 m2
Ellenlécezés 46,00 m
Ereszdeszkázás nútolt deszkával 6,80 m2
Faanyag gombamentesítése 105 m2
Faanyag tűzvédelmi lángmentesítése 105 m2
Tetőfedés cseréppel 27 m2
Függőeresz csatorna szerelése 10,00 m
Lefolyócső szerelése 6,00 m
Teljesítés helye: 3724 Ragály, Külterület - Hrsz: 018
C: Esőbeálló építése Trizs Községben
Mennyiség: 1 db egyedi tervezésű esőbeálló építése: Hagyományos nyeregtetős fa szerkezet, 15/15 cm.-es oszlopokkal és 15/15 cm.-es áthidaló gerendákkal, 10/15 cm.-es szaruzattal. A fedés kerámia hódfarkú tetőcseréppel készül. Az oszlopok acél tappancsok által 30/30 cm.-es vb. pontalapokra támaszkodnak.
Teljesítés helye: 3724 Trizs, külterület, hrsz.: 088/1.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 3346699
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gömör-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70426410
Postai cím: Fancsal Út 20
Város: Putnok
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3630
Ország: Magyarország
E-mail: marinovkrisztian@t-online.hu
Telefon: +36 303737693
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.rész: 2018.12.06.
I. Megrendelők módosítják a kivitelezési szerződés 1.2. pontjában a teljesítés helyét az „A: Szőlőshelyi esőbeállók” tekintetében, amely a módosítás során az alábbiakra változik:
„A: Szőlőshelyi esőbeállók: 3724 Ragály, zártkert - Hrsz: 072 és 900.”
A módosítás indoka az, hogy az eredeti 3724 Ragály, Külterület - Hrsz: 661/2 tulajdonosa a korábbi megállapodással ellentétben mégsem adta meg a Megrendelők részére a tulajdonosi hozzájárulást az esőbeálló építéséhez, ezért az esőbeálló a tanösvény egy másik pontján kerül felépítésre.
A szerződés fenti módosítása megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében biztosított módosítási lehetőségeknek, tekintettel arra, hogy a módosítás a szerződés nem lényeges elemére terjed ki, figyelemmel arra, hogy
a) nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki új elemre.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: lásd VI.2.1) A módosítások ismertetése pont
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 3346699 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 3346699 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben