Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/130
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.09.
Iktatószám:3093/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:HU110, HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Market Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
Telefon: +36 14714298
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Diósgyőri Stadion és MVSC Sporttelep fejlesztése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Diósgyőri Stadion kivitelezése és MVSC Sporttelep tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45210000-2
45212200-8
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU311 A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49. Kivitelezés: 3534 Miskolc, Andrássy u. 61. és 3550 Miskolc, Csokonai Vitéz Mihály út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Diósgyőri Stadion és MVSC Sporttelep fejlesztése az alábbi előírásokra tekintettel:
A meglévő Diósgyőri Stadion teljes elbontása, egyes elemeinek újrahasznosítása, valamint a 461/2013. (XII.4.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján az UEFA „Category 4” előírásainak, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiadott Infrastruktúra Szabályzatnak megfelelő új Diósgyőri Stadion kivitelezése.
MVSC Sporttelep tervezése és kivitelezése az alábbiak szerint:
Tervezés:
a) vázlatterv elkészítése
b) engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
c) jogerős építési engedély megszerzése
d) kiviteli tervdokumentáció elkészítése
e) tervezői művezetés
Kivitelezés:
Az MVSC Sporttelep fejlesztésének a célja egy NB 1.-C kategóriájú stadion kialakítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 230 - 418824

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Generálkivitelezői szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 12905344183 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) Generálkivitelezői szerződés 1. számú módosítás dátuma: 2017. november 22.
2) Generálkivitelezői szerződés 2. számú módosítás dátuma: 2018. január 31.
3) VII.1.6.) és a VII.2.3) pontokhoz: Az összérték az opciós tételek díjával és az 5 % tartalékkeret összegével együtt számolva értendő.
A módosítás okai:
A hosszútávú gazdaságos üzemeltetés érdekében és további előre nem látható körülmények okán a Diósgyőri Projekt vonatkozásában a Szerződés szerint elvégzendő Munkák műszaki tartalmának változtatása, ennek során egyes munkarészek elhagyása, valamint további kivitelezési munkák megrendelése vált szükségessé. A módosítások alapján az ellenérték növekedése nem éri el a Szerződésben meghatározott eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint nem éri el a Kbt. szerinti uniós értékhatárt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45210000-2
45212200-8
71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU311 A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49. Kivitelezés: 3534 Miskolc, Andrássy u. 61. és 3550 Miskolc, Csokonai Vitéz Mihály út 3.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Diósgyőri Stadion és MVSC Sporttelep fejlesztése az alábbi előírásokra tekintettel:
A meglévő Diósgyőri Stadion teljes elbontása, egyes elemeinek újrahasznosítása, valamint a 461/2013. (XII.4.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján az UEFA „Category 4” előírásainak, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiadott Infrastruktúra Szabályzatnak megfelelő új Diósgyőri Stadion kivitelezése.
MVSC Sporttelep tervezése és kivitelezése az alábbiak szerint:
Tervezés:
a) vázlatterv elkészítése
b) engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
c) jogerős építési engedély megszerzése
d) kiviteli tervdokumentáció elkészítése
e) tervezői művezetés
Kivitelezés:
Az MVSC Sporttelep fejlesztésének a célja egy NB 3 kategóriájú stadion kialakítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 12905344183
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. szerződésmódosítás:
A szerződés aláírása után a Kbt., illetve a 322/2015. Korm.rendelet módosult, így felek átvezették a szerződésen a jogszabályokban előírt új szabályokat (kifizetés rendje, alvállalkozói részvétel korlátozása).
Ezen kívül a Kormány a 1586/2017. (VIII.28.) Korm. határozatában döntött az MVSC Sporttelep eredeti tervektől eltérő fejlesztéséről, amelyek átvezetésre kerültek a szerződésen. Felek ehhez hozzáigazították a Megrendelői Ütemtervet és a Fizetési Ütemtervet is.
A vállalkozói díj nem változott.
Az előzetes tervezési program a helyszíni adottságok feltárását követően felülvizsgálatra került. A város sportszakmai céljainak figyelembevétele mellett az a döntés született, hogy a létesítményt célszerűbb NB III-as mérkőzések megrendezésére alkalmas pályának kialakítani.
A főépület felújítása a korábbinál tervhez képest bővített műszaki tartalommal valósul meg. A gépészetet és az elektromos rendszer az épület minden részében felújítják és megtörténik a teljes energetikai modernizálás is.
A létesítménybe beépítik a DVTK stadion „napos oldali” lelátójának egy részét és felszerelik a DVTK pálya egykori világító berendezéseit.
2. szerződésmódosítás:
A hosszútávú gazdaságosabb üzemeltetés érdekében és a további előre nem látható, a kivitelezés során felmerült bontási és egyéb körülmények okán a Diósgyőri Projekt vonatkozásában a Szerződés szerint elvégzendő Munkák műszaki tartalmának változtatása, ennek során egyes munkarészek elhagyása, valamint további kivitelezési munkák megrendelése vált szükségessé.
A városi úthálózat részeként létrejövő új közlekedési csatlakozásokkal és forgalomtechnikai fejlesztésekkel jelentősen javul a sportközpont megközelíthetősége. E mellett az épület környezetének színvonalas rendezése - amelynek része a városi csapadékvíz-elvezetés javítása -, valamint parkosítása is megvalósul.
Jelen szerződésmódosítás a közbeszerzésben megkötött eredeti szerződés opciós tételeket is tartalmazó összértékét nem változtatja, vagyis a beszerzés végleges összértéke nem változott, az ÁFA visszaigénylési jogosultságot figyelembe véve.
Mindezen körülmények az egymásra épülő, jelenleg folyamatban lévő, vagy még nem elkezdett munkarészek késedelmét is maguk után vonják, ezért a 2. sz. Módosítás mellékletét képező Módosított Megrendelői Ütemterv, Módosított Munkamenetterv és Módosított Fizetési Ütemterv (Diósgyőri Projekt vonatkozásában) a megváltozott körülmények figyelembevételével került kialakításra.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak megalapozzák a 2.sz. módosítást, tekintettel arra, hogy a módosított kivitelezési munkák, a vállalkozási díj csökkentése és a tartalékkeret megemelése nem változtatják meg a szerződés általános jellegét és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 12905344183 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 12905344183 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben