Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/87
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.08.
Iktatószám:7099/2018
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Buro Happold Ltd.;UNStudio;Leonhardt, Andra und Partner Beratende Ingenieure VBI AG;Zaha Hadid Limited;Werner Consult ZT GMBH;Smoltzcyk & Partner;Lavigne & Chéron Architectes;Bureau d'Etude Greisch;KÖZLEKEDÉS FŐVÁROSI TERVEZŐ IRODA KFT.;GEOVIL Mérnöki és Közgazdasági Szolgáltató Kft.;Ove Arup & Partners;Knight Architects;Speciálterv Kft.;Pipenbaher Inzenirji d.o.o;Bright Field Studios Ltd.;Pont-Terv MÉRNÖKI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12-26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
Telefon: -
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ujdunahid.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ujdunahid.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új Duna-híd nemzetközi tervpályázat
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kormány feladatszabásának eleget téve az eljárás célja, hogy a Galvani utca - Illatos út vonalában megépítendő, kötöttpályás
közlekedéssel együtt 2x3 sávos új közlekedési korridor fő mederhídja („Új Duna-híd”) esetében nemzetközi tervpályázat kerüljön
lebonyolításra az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítését megelőzően és legjobbnak ítélt pályamű megvalósítása
érdekében a tervpályázat győztesével történjen meg az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó,
úgynevezett hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása.
A Kiíró kimondott célja, hogy egy olyan új épített környezeti és városképi műtárgy létrehozására nyíljon lehetőség, amely egy
máig hiányzó hálózati kapcsolatot teremt Dél-Budapest városszerkezetében, egyúttal a kortalan építészet kortárs formanyelvével
összhangban új budapesti jelképpé válik. ugyanakkor, mind a programalkotás, mind pedig a tervezés során szem előtt tartja a
funkcionalitást, azaz az egyéni és közösségi közlekedés, valamint a hajózás kompromisszummentes kiszolgálását.
A Kiíró nem kívánja meghatározni, hogy milyen hídszerkezetet kell alkalmazni, a lényeg, hogy a tervezési program maradéktalan
figyelembevételével Budapest lakossága és a társadalom egésze számára kifejező érvényű és erejű alkotás jöjjön létre.
A Kiíró kimondott célja, hogy egy olyan műtárgy jöjjön létre, amely a funkcionalitást, azaz az egyéni és közösségi közlekedés,
valamint a hajózás kompromisszummentes kiszolgálását helyezi előtérbe.
A Kiíró nem kívánja meghatározni, hogy milyen hídszerkezetet kell alkalmazni, a lényeg, hogy a tervezési program maradéktalan
figyelembevételével Budapest lakossága és a társadalom egésze számára kifejező érvényű és erejű alkotás jöjjön létre.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.2) Az eljárás fajtája
  Nyílt
x Meghívásos
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
1. ESZTÉTIKA
2. INNOVÁCIÓ
3. SZERKEZETI HATÉKONYSÁG
4. MEGVALÓSÍTHATÓSÁG
5. KARBANTARTHATÓSÁG, ÜZEMELTETÉS
6. KÖLTSÉGEK, GAZDASÁGI SZEMPONTOK
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel (Tervpályázati kiírás)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 120 - 243180

V. szakasz: A tervpályázati eljárás eredménye
A versenyt odaítélés és díjkiosztás nélkül megszüntették nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A díj/díjak nem kerültek odaítélésre
  Nem érkeztek be tervek és projektek, vagy az összes terv és projekt elutasításra került
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.3) Odaítélés és díjak
V.3.1) A bírálóbizottság döntésének dátuma:
2018/04/11 (éééé/hh/nn)
V.3.2) Információk a résztvevőkről
Résztvevők száma: 17
Résztvevő kkv-k száma : 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Külföldi résztvevők száma: 11
V.3.3) A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
 
Hivatalos név: Buro Happold Ltd.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Camden Mill, 230 Lower Bristol road
Város: Bath
NUTS-kód: UKK
Postai irányítószám: BA2 3DQ
Ország: UK
E-mail: edmund.metters@burohappold.com
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: UNStudio
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Stadthouderskade 113.
Város: Amsterdam
NUTS-kód: NL3
Postai irányítószám: 1073AX
Ország: NL
E-mail: k.nowak@unstudio.com
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Leonhardt, Andra und Partner Beratende Ingenieure VBI AG
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Heilbronner Strasse 362.
Város: Stuttgart
NUTS-kód: DE11
Postai irányítószám: 70469
Ország: DE
E-mail: wolfgang.eilzer@lap-consult.com
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Zaha Hadid Limited
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Studio 9, 10 Bowling Green Lane
Város: London
NUTS-kód: UKI
Postai irányítószám: EC1R 0BQ
Ország: UK
E-mail: patric.schumacher@zaha-hadid.com
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Werner Consult ZT GMBH
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Leithastrasse 10.
Város: Wien
NUTS-kód: AT13
Postai irányítószám: 1200
Ország: AT
E-mail: g.kichler@wernerconsult.at
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Smoltzcyk & Partner
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Untere Waldplatze 14.
Város: Stuttgart
NUTS-kód: DE11
Postai irányítószám: 70569
Ország: DE
E-mail: rumplet@smoltczykpartner.de
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Lavigne & Chéron Architectes
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8. Rue Gambetta
Város: Vanves
NUTS-kód: FR1
Postai irányítószám: 92170
Ország: FR
E-mail: agence@lavigncheron.com
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Bureau d'Etude Greisch
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liége Science Park Allée des Noisetiers 25.
Város: Liége
NUTS-kód: BE1
Postai irányítószám: B-4031
Ország: BE
E-mail: jydelforno@greisch.com
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: KÖZLEKEDÉS FŐVÁROSI TERVEZŐ IRODA KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u.5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail: janos.szego@kozlekedes.hu
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: GEOVIL Mérnöki és Közgazdasági Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre út 44/b.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
E-mail: geovil@geovil.hu
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Ove Arup & Partners
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 13. Fitzroy St.
Város: London
NUTS-kód: UKI
Postai irányítószám: W1T 4BQ
Ország: UK
E-mail: richard.hornby@arup.com
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Knight Architects
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Thame House, 9 Castle St.
Város: High Wycombe
NUTS-kód: UKJ1
Postai irányítószám: HP13 6RZ
Ország: UK
E-mail: info@knightarchitect.co.uk
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Speciálterv Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kassák Lajos utca 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Pipenbaher Inzenirji d.o.o
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zolgarjeva ulica 4A
Város: Slovenska Bistrica
NUTS-kód: SI0
Postai irányítószám: 2310
Ország: SI
E-mail: pce@pce.si
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Bright Field Studios Ltd.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 41-42 Foley Street
Város: London
NUTS-kód: UKI
Postai irányítószám: W1W 7TS
Ország: UK
E-mail: info@brightfieldstudios.uk
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Pont-Terv MÉRNÖKI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Thán Károly utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail: hidak@pont-terv.hu
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.3.4) A díj(ak) értéke
Az odaítélt díj(ak) értéke áfa nélkül: 250000 Pénznem: EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I.) A hirdetmény V.3) pontjában a KKV-k számát - mivel arról a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján szükséges nyilatkozni, mely nem irányadó tervpályázatok esetében - nem ismeri Kiíró, erre tekintettel NEM opció került kiválasztásra minden esetben.
II.) A 2017. június 27-én kiírt meghívásos tervpályázatra 17 pályamű érkezett, a legjelentősebb hazai és külföldi építészirodáktól. Az első díjat a rotterdami Erasmus-hidat is megálmodó Van Berkel en Bos U.N. Studio B.V. & Buro Happold Consulting Engineers P.C. alkotta konzorcium nyerte az NDB 10 bírálati sorszámú pályaművel. A zsűri értékelése szerint a győztes egy olyan, 2x3 forgalmi sávos, villamosközlekedésre is alkalmas híd terveit vetette papírra, amely egyszerre egyedi és elegáns, dinamizmust és erőt sugárzó. A pályamű a kiírási feltételekben foglalt valamennyi kérdésre adott - világos, kivitelezhető, költség- és kivitelezési szempontból időhatékony - válaszai alkalmassá tették arra, hogy a Bírálóbizottság továbbtervezésre ajánlja. A Bírálóbizottság - a feladatelrendelő 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat előírásainak megfelelően - kizárólag az első helyezett pályamű tervezőjét javasolta részvételre a tervpályázatot követő közbeszerzési eljárásban.
A Bírálóbizottság megosztott, rangsorolás nélküli II. díjban részesítette az NDB 03 és az NDB 14 bírálati sorszámú pályaműveket, vagyis a Leonhardt, Andrä und Partner Beratende Ingenieure, Zaha Hadid Architects, WERNER Consult, Smoltzcyk & Partner, valamint a Lavigne & Chéron Architectes, Bureau d'Etude Greisch, Közlekedés Consulting Engineers, Geovil terveit.
A Bírálóbizottság az NDB 05, az NDB 08 és az NDB 09 bírálati sorszámú, vagyis a Knight Architects, Ove Arup & Partners, a Speciálterv Építőmérnöki Kft., PIPENBAHER INŽENIRJI d.o.o. Bright Field Studios Ltd., valamint a Pont-terv Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. pályaműveinek megvételéről is döntött.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 144. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ