Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7833/2018
CPV Kód:38552000-9
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 6721 Szeged, Dóm tér 12.;SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 6721 Szeged, Dóm tér 12.;SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 6721 Szeged, Dóm tér 12.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:„MSB-MET” Metodikai- Szoftver- Biotechnológiai Kft.;Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft.;
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK07122
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Macsek Bernadett
Telefon: +36 62546481
E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére és üzembe helyezésére az „Analitikai és diagnosztikai kiválósági központ az egészség és a sportteljesítmény szolgálatában” projekt (GINOP-2.3.2-15-2016-00047) keretében
Hivatkozási szám: 32/E/2017/SZTE
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38552000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére és üzembe helyezésére 3 részajánlati körben:
1. rész: Telemetriás éber kardiális mérőrendszer futópadhoz
2. rész: In vitro komplex elektrofiziológiai rendszer
3. rész: Szívkondicionáló rendszer dőlésszög állítással
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét; megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét
A beszerzendő eszközök:
1. rész: Telemetriás éber kardiális mérőrendszer futópadhoz
1 db TSE kutatási telemetriás terheléses kardiális mérőrendszer futópadhoz, éber specieshez (kutya, sertés) non invazív telemetriás vérnyomásmérővel
A készülék alkalmas telemetriás üzemmódban történő párhuzamos EKG és vérnyomásmérés éberállaton történő regisztrálására. A készülék segítségével a nagy testű állatok (kutya vagy sertés) futópadon történő EKG jeleit és online vérnyomásértékeit regisztráljuk és kiértékeljük. Külön mellény készül emberi, illetve kísérletes nagyállatmodell célokra (pl. kutya vagy sertés)

Műszaki paraméterek:
-elektródarögzítő mellények több méretben
-műszertartó öv
-vérnyomásmérő mandzsetta szenzor
-12 elvezetéses speciális EKG kábel, kábelrögzítővel
-bluetooth kommunikáció
-PC és hordozható számítógép
-speciális adat regisztráló és jelfeldolgozó szoftveres algoritmus
Szakmai specifikációk:
EKG műszaki paraméterek
-12 csatorna programból választhatóan 3, 6,12ch megjelenítés, és osztott képernyő
Kommunikáció paraméterei
-Bluetooth technológia v2.1 +EDR
-kétirányú kommunikáció az EKG és az adatfeldolgozó egység között
-folyamatos real-time kétirányú kommunikáció az EKG és az adatfeldolgozó egység között
-adóteljesítmény: +17 dBm
-vevő érzékenysége: 86 dBm
-hatótávolság: max 10 m zárt helyen, minimum 50 m nyílt területen
-kommunikáció megszakadása esetén automatikus hibaelhárítás max 3 perc
-kommunikációs protokoll
-titkosítási eljárás
Energiaellátás paraméterei.
-nagy kapacitású ipari 1 cellás Li-ion akkumulátor
-folyamatos működtetés biztosítása min 14 óra
-rendszerbe beépített intelligens töltőelektronika
-töltési idő legfeljebb 4 óra teljesen lemerült állapot esetén
Működtető szoftver - egyes funkciók ikonokon és legördülő menükön keresztüli elérhetőség
EKG online szetapolás
Online monitorozás
Éber vérnyomásmérő mérőmodul kutyához
Általános paraméterek (minimum feltételek):
-farkon elhelyezhető mandzsetta szenzor a mozgási artefaktumok kiiktatására
-10 km/h sebességnél pontos vérnyomásmérés
-kiértékelő programban beállítható mérési protokoll
-EKG modulon keresztül történő Bluetooth kommunikáció
Energiaellátás paraméterei.
-nagy kapacitású 2 cellás Li-ion akkumulátor
Tartozékok
-50 darab egyszer használatos elektróda
-elektróda rögzítő mellény több méretben 6 10, 12 kg kutyához (3 darab)
-3 db NIBP szenzor 6 10, 12 kg kutyához
-3 db felfújható mandzsetta 6 10, 12 kg kutyához
-10 elvezetéses speciális EKG páciens kábel, kábelrögzítővel
-műszertartó öv,
-laptop
2. rész: In vitro komplex elektrofiziológiai rendszer
1 db In vitro komplex elektrofiziológiai rendszer epifluoreszcens festékekkel jelölt minták vizsgálatára
Fluoreszcens lámpa:
200 W munkateljesítményű fluoreszcens lámpa, 6 férőhelyes integrált motorizált filter kerékkel 25 mm átmérőjű filterek számára. Kevesebb mint 55 milliszekundum alatt képes a hullámhossz változtatására, és kevesebb, mint 20 milliszekundum alatt tudja nyitni vagy zárni a zárat/rekeszt. Hosszú lámpa élettartam, minimum akár 2000 munkaóra. Könnyű lámpa cserélhetőség. Rugalmas fényvezető kábel. Változtatható fényintenzitás, ezzel csökkentve a foto toxicitást. Nikon NIS-Elements Advanced Research analizáló és kezelő szoftver rendszerintegráció.
Speciálisan kiegészíthető CY7 és UV filterrel.
A rendszer speciális excitációs/gerjesztő filterekkel van felszerelve:
Fura2: 340/380 nm Fluo-4/FITC/GFP: 480 nm di4: 527 nm
Speciális emissziós filterek:
Fura2: 510 nm
Fluo-4/FITC/GFP: 530 nm di4: 580 nm
Feszültség: 100 - 240 VAC
Áramfelvétel: 2 Amper
Frekvencia: 50 - 60 Hz
Hőmérséklet működési tartomány: 5 - 30°C
Súly: maximum 5 Kg
Lámpa munkateljesítmény: 200 W
Lámpa típusa: preferáltan fém halogén.
Filter kerék, férőhely: legalább 6 db
Filterek férőhelyek átmérője: 25 mm Filter kerék motorizáltság: igen
Vezérelhetőség: Univerzális mikroszkóp kontroller rendszer, a fluoreszcens megvilágítás zár/rekesz és filter kerék kezeléséhez. NIS Elements AR szoftver integráció.
Kontroller
Kompakt, moduláris dizájn. Képes kezelni, motorizált asztalt, focus motort, filter kerekeket és megvilágítást adó fényforrás zárát/rekeszét, nagyfokú beállítási lehetőséggel (sebesség, pontosság stb.). Közvetlen USB HDD (human interface device) csatlakozásával ellátva Windows és Mac kompatibilis. 4 programozható TTL bemenet és kimenet. Belső szoftverének köszönhetően, a kiegészítők szabályozása RS232 porton, vagy USB keresztül. SDK (software developer kit) a könnyű szoftver (pl. NIS-Elements) integráció érdekében. A rendszer kiegészül egy interaktív joystickkal, amely képes kezelni a rendszer összes kiegészítőjét (filter kerék, zár/rekesz stb.) és a rendszer beállításait .
Számítógép interfész:
USB (HDD vagy Virtual COM)
RS232C
Kontroller.
NIS-Elements Advanced Research szoftver integráció NIS Shutter és NIS CA-FRET beépülő modulokkal
HP Z440 Asztali munkaállomás a szoftveres integráció részére, két darab videómonitorral:
HP Z440 700W 90Percent Efficient Chassis HP Linux Installer Kit
Operating System Load to SATA/SAS
Intel Xeon E5-1620v3 3.5 10M 2133 4C CPU 16GB DDR4-2400 (2x8GB) RegRAM NVIDIA NVS 310 1GB 1st GFX
128GB SATA 1st SSD
2TB 7200 RPM SATA 2nd HDD HP USB 1000dpi Laser Mouse
9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
HP Z440 Memory Cooling Solution HP Z4 Fan and Front Card Guide Kit HP Processor Air Cooling Kit
HP USB Business Slim Keyboard HP Z24nq Narrow Bezel Display MS OEM Windows 7 Prof 64 bit

Élettani-Biológiai hőmérséklet szabályozó kontroller
Hat csatornás perfúziós rendszer, jobbkezes mikro manipulátorral
Fast step perfúziós rendszer
Control box
Egycsatornás Biológiai stimulátor beépített MCU vezérlőegységgel, szívizom szövetek ingerléséhez, szünetmentes tápegységgel
max kimeneti teljesítmény: 10W/ch
Univerzális Biológiai stimulátor dupla processzoros vezérlőegységgel, számítógép interfésszel, stimulus izolálóval, szünetmentes tápegységgel
3. rész: Szívkondicionáló rendszer dőlésszög állítással
1 db Szívkondicionáló rendszer dőlésszög állítással
Az eszköz alap paraméterei:
Hálózati feltétel:
-220-250 V/15-16A
Járófelület:
-A feladathoz optimalizálva a meglevő tapasztalatok figyelembevételével terveztük át. Változtatható mozgástér opcióval bővített, adott esetben 3 szeparált területre osztható felülettel, jelenlegi igényeknek megfelelő szennyfogó kialakítással.
Méretek
-hasznos futófelület: minimum 1500 x 1200 mm
-talajtól mért magasság: maximum 400 mm
-keret: 1600 x 1200 x 600 mm (maximum)
Menetsebesség:
-(min) 1,5 km/h - (max) 16 km/h fokozatmentes szabályozás
Dőlésszög:
-0-24% állítható folyamat közben is
Kezelhetőség:
-menetsebesség folyamat közben változtatható
-fix telepítésű rezgéscsillapító talpazattal
-biztonsági kulccsal ellátva
Egyéb kiegészítők:
-kutyahám rögzítő
-felnyitható hálós fedőrész
-felnyitható keret kitámasztóval
-változtatható belső sávválasztó
-szennyeződést gyűjtő fólia, ürülék gyűjtő funkcióval
-kezelőpult kialakítása: flexibilis
-vészleállító gomb a vezérlőfelületen
-áttetsző oldalfal
Terhelhetőség:
-3 x 18-20 kg méretű kutya
Helyszínre szállítás, telepítés, beüzemelés
Szakmai jellemzők leírása:
- Szívkondicionálásra alkalmas, az ergonómiai követelményekhez igazodó kivitelű berendezés.
- Járófelület alkalmazkodik a célprogram igényeihez, tekintettel a kísérleti alanyok mozgására.
- Járófelület ellenáll savas, lúgos oldószeres kémhatásnak. Tisztíthatóság, fertőtlenítés a teljes felületen megvalósítható, a korlátozó felület könnyedén eltávolítható (felhajtható, osztható). A menetsebesség határainak szabályozása fokozatmentesen végezhető, az optimális program kiválasztása szerint (1,5 km/h - 16 km/h között).
- A teljes felület menetirány szerinti dőlésszöge 0-24% között fokozatmentesen állítható a terhelési igény függvényében (egyik típus esetén).
- Kezelhetősége, telepítése nem igényel különösebb felkészültséget. Vészleállítási funkció a felszereltség része.
- Központi elektromos csatlakozószekrényben kerülnek elhelyezésre a hálózati szabályozóelektronikai panelek.
- Külön hálózati csatlakozási helyek kerülnek kiépítésre a felhasználói igényekhez alkalmazkodva
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 20999999 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Telemetriás éber kardiális mérőrendszer futópadhoz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38552000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 6721 Szeged, Dóm tér 12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Telemetriás éber kardiális mérőrendszer futópadhoz
1 db TSE kutatási telemetriás terheléses kardiális mérőrendszer futópadhoz, éber specieshez (kutya, sertés) non invazív telemetriás vérnyomásmérővel
A készülék alkalmas telemetriás üzemmódban történő párhuzamos EKG és vérnyomásmérés éberállaton történő regisztrálására. A készülék segítségével a nagy testű állatok (kutya vagy sertés) futópadon történő EKG jeleit és online vérnyomásértékeit regisztráljuk és kiértékeljük. Külön mellény készül emberi, illetve kísérletes nagyállatmodell célokra (pl. kutya vagy sertés)

Műszaki paraméterek:
-elektródarögzítő mellények több méretben
-műszertartó öv
-vérnyomásmérő mandzsetta szenzor
-12 elvezetéses speciális EKG kábel, kábelrögzítővel
-bluetooth kommunikáció
-PC és hordozható számítógép
-speciális adat regisztráló és jelfeldolgozó szoftveres algoritmus
Szakmai specifikációk:
EKG műszaki paraméterek
-12 csatorna programból választhatóan 3, 6,12ch megjelenítés, és osztott képernyő
Kommunikáció paraméterei
-Bluetooth technológia v2.1 +EDR
-kétirányú kommunikáció az EKG és az adatfeldolgozó egység között
-folyamatos real-time kétirányú kommunikáció az EKG és az adatfeldolgozó egység között
-adóteljesítmény: +17 dBm
-vevő érzékenysége: 86 dBm
-hatótávolság: max 10 m zárt helyen, minimum 50 m nyílt területen
-kommunikáció megszakadása esetén automatikus hibaelhárítás max 3 perc
-kommunikációs protokoll
-titkosítási eljárás
Energiaellátás paraméterei.
-nagy kapacitású ipari 1 cellás Li-ion akkumulátor
-folyamatos működtetés biztosítása min 14 óra
-rendszerbe beépített intelligens töltőelektronika
-töltési idő legfeljebb 4 óra teljesen lemerült állapot esetén
Működtető szoftver - egyes funkciók ikonokon és legördülő menükön keresztüli elérhetőség
EKG online szetapolás
Online monitorozás
Éber vérnyomásmérő mérőmodul kutyához
Általános paraméterek (minimum feltételek):
-farkon elhelyezhető mandzsetta szenzor a mozgási artefaktumok kiiktatására
-10 km/h sebességnél pontos vérnyomásmérés
-kiértékelő programban beállítható mérési protokoll
-EKG modulon keresztül történő Bluetooth kommunikáció
Energiaellátás paraméterei.
-nagy kapacitású 2 cellás Li-ion akkumulátor
Tartozékok
-50 darab egyszer használatos elektróda
-elektróda rögzítő mellény több méretben 6 10, 12 kg kutyához (3 darab)
-3 db NIBP szenzor 6 10, 12 kg kutyához
-3 db felfújható mandzsetta 6 10, 12 kg kutyához
-10 elvezetéses speciális EKG páciens kábel, kábelrögzítővel
-műszertartó öv,
-laptop
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállási idő (egész hónapban megadva; minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) (kerek egész forintban megadva; értékelés fordított arányosítással)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00047
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: In vitro komplex elektrofiziológiai rendszer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38552000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 6721 Szeged, Dóm tér 12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: In vitro komplex elektrofiziológiai rendszer
1 db In vitro komplex elektrofiziológiai rendszer epifluoreszcens festékekkel jelölt minták vizsgálatára
Fluoreszcens lámpa:
200 W munkateljesítményű fluoreszcens lámpa, 6 férőhelyes integrált motorizált filter kerékkel 25 mm átmérőjű filterek számára. Kevesebb mint 55 milliszekundum alatt képes a hullámhossz változtatására, és kevesebb, mint 20 milliszekundum alatt tudja nyitni vagy zárni a zárat/rekeszt. Hosszú lámpa élettartam, minimum akár 2000 munkaóra. Könnyű lámpa cserélhetőség. Rugalmas fényvezető kábel. Változtatható fényintenzitás, ezzel csökkentve a foto toxicitást. Nikon NIS-Elements Advanced Research analizáló és kezelő szoftver rendszerintegráció.
Speciálisan kiegészíthető CY7 és UV filterrel.
A rendszer speciális excitációs/gerjesztő filterekkel van felszerelve:
Fura2: 340/380 nm Fluo-4/FITC/GFP: 480 nm di4: 527 nm
Speciális emissziós filterek:
Fura2: 510 nm
Fluo-4/FITC/GFP: 530 nm di4: 580 nm
Feszültség: 100 - 240 VAC
Áramfelvétel: 2 Amper
Frekvencia: 50 - 60 Hz
Hőmérséklet működési tartomány: 5 - 30°C
Súly: maximum 5 Kg
Lámpa munkateljesítmény: 200 W
Lámpa típusa: preferáltan fém halogén.
Filter kerék, férőhely: legalább 6 db
Filterek férőhelyek átmérője: 25 mm Filter kerék motorizáltság: igen
Vezérelhetőség: Univerzális mikroszkóp kontroller rendszer, a fluoreszcens megvilágítás zár/rekesz és filter kerék kezeléséhez. NIS Elements AR szoftver integráció.
Kontroller
Kompakt, moduláris dizájn. Képes kezelni, motorizált asztalt, focus motort, filter kerekeket és megvilágítást adó fényforrás zárát/rekeszét, nagyfokú beállítási lehetőséggel (sebesség, pontosság stb.). Közvetlen USB HDD (human interface device) csatlakozásával ellátva Windows és Mac kompatibilis. 4 programozható TTL bemenet és kimenet. Belső szoftverének köszönhetően, a kiegészítők szabályozása RS232 porton, vagy USB keresztül. SDK (software developer kit) a könnyű szoftver (pl. NIS-Elements) integráció érdekében. A rendszer kiegészül egy interaktív joystickkal, amely képes kezelni a rendszer összes kiegészítőjét (filter kerék, zár/rekesz stb.) és a rendszer beállításait .
Számítógép interfész:
USB (HDD vagy Virtual COM)
RS232C
Kontroller.
NIS-Elements Advanced Research szoftver integráció NIS Shutter és NIS CA-FRET beépülő modulokkal
HP Z440 Asztali munkaállomás a szoftveres integráció részére, két darab videómonitorral:
HP Z440 700W 90Percent Efficient Chassis HP Linux Installer Kit
Operating System Load to SATA/SAS
Intel Xeon E5-1620v3 3.5 10M 2133 4C CPU 16GB DDR4-2400 (2x8GB) RegRAM NVIDIA NVS 310 1GB 1st GFX
128GB SATA 1st SSD
2TB 7200 RPM SATA 2nd HDD HP USB 1000dpi Laser Mouse
9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
HP Z440 Memory Cooling Solution HP Z4 Fan and Front Card Guide Kit HP Processor Air Cooling Kit
HP USB Business Slim Keyboard HP Z24nq Narrow Bezel Display MS OEM Windows 7 Prof 64 bit

Élettani-Biológiai hőmérséklet szabályozó kontroller
Hat csatornás perfúziós rendszer, jobbkezes mikro manipulátorral
Fast step perfúziós rendszer
Control box
Egycsatornás Biológiai stimulátor beépített MCU vezérlőegységgel, szívizom szövetek ingerléséhez, szünetmentes tápegységgel
max kimeneti teljesítmény: 10W/ch
Univerzális Biológiai stimulátor dupla processzoros vezérlőegységgel, számítógép interfésszel, stimulus izolálóval, szünetmentes tápegységgel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállási idő (egész hónapban megadva; minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) (kerek egész forintban megadva; értékelés fordított arányosítással)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00047
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szívkondicionáló rendszer dőlésszög állítással
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38552000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 6721 Szeged, Dóm tér 12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Szívkondicionáló rendszer dőlésszög állítással
1 db Szívkondicionáló rendszer dőlésszög állítással
Az eszköz alap paraméterei:
Hálózati feltétel:
-220-250 V/15-16A
Járófelület:
-A feladathoz optimalizálva a meglevő tapasztalatok figyelembevételével terveztük át. Változtatható mozgástér opcióval bővített, adott esetben 3 szeparált területre osztható felülettel, jelenlegi igényeknek megfelelő szennyfogó kialakítással.
Méretek
-hasznos futófelület: minimum 1500 x 1200 mm
-talajtól mért magasság: maximum 400 mm
-keret: 1600 x 1200 x 600 mm (maximum)
Menetsebesség:
-(min) 1,5 km/h - (max) 16 km/h fokozatmentes szabályozás
Dőlésszög:
-0-24% állítható folyamat közben is
Kezelhetőség:
-menetsebesség folyamat közben változtatható
-fix telepítésű rezgéscsillapító talpazattal
-biztonsági kulccsal ellátva
Egyéb kiegészítők:
-kutyahám rögzítő
-felnyitható hálós fedőrész
-felnyitható keret kitámasztóval
-változtatható belső sávválasztó
-szennyeződést gyűjtő fólia, ürülék gyűjtő funkcióval
-kezelőpult kialakítása: flexibilis
-vészleállító gomb a vezérlőfelületen
-áttetsző oldalfal
Terhelhetőség:
-3 x 18-20 kg méretű kutya
Helyszínre szállítás, telepítés, beüzemelés
Szakmai jellemzők leírása:
- Szívkondicionálásra alkalmas, az ergonómiai követelményekhez igazodó kivitelű berendezés.
- Járófelület alkalmazkodik a célprogram igényeihez, tekintettel a kísérleti alanyok mozgására.
- Járófelület ellenáll savas, lúgos oldószeres kémhatásnak. Tisztíthatóság, fertőtlenítés a teljes felületen megvalósítható, a korlátozó felület könnyedén eltávolítható (felhajtható, osztható). A menetsebesség határainak szabályozása fokozatmentesen végezhető, az optimális program kiválasztása szerint (1,5 km/h - 16 km/h között).
- A teljes felület menetirány szerinti dőlésszöge 0-24% között fokozatmentesen állítható a terhelési igény függvényében (egyik típus esetén).
- Kezelhetősége, telepítése nem igényel különösebb felkészültséget. Vészleállítási funkció a felszereltség része.
- Központi elektromos csatlakozószekrényben kerülnek elhelyezésre a hálózati szabályozóelektronikai panelek.
- Külön hálózati csatlakozási helyek kerülnek kiépítésre a felhasználói igényekhez alkalmazkodva
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállási idő (egész hónapban megadva; minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) (kerek egész forintban megadva; értékelés fordított arányosítással)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00047
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 32/E/2017/SZTE/1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés telemetriás éber kardiális mérőrendszer futópadhoz beszerzésére és üzembe helyezésére projekt (GINOP-2.3.2-15-2016-00047) keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: „MSB-MET” Metodikai- Szoftver- Biotechnológiai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lapostelki út 15.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: HU
E-mail: info@msbmet.com
Telefon: +36 87580047
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 87580048
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14146569-2-19
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: „MSB-MET” Metodikai- Szoftver- Biotechnológiai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lapostelki út 15.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14146569-2-19

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 32/E/2017/SZTE/2 Rész száma: 2 Elnevezés: Adásvételi szerződés in vitro komplex elektrofiziológiai rendszer beszerzésére és üzembe helyezésére projekt (GINOP-2.3.2-15-2016-00047) keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Drótos u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
E-mail: sido@auroscience.hu
Telefon: +36 12421390
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12421391
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483592-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14999999
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Drótos u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483592-2-41

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 32/E/2017/SZTE/3 Rész száma: 3 Elnevezés: Adásvételi szerződés Szívkondicionáló rendszer dőlésszög állítással beszerzésére és üzembe helyezésére projekt (GINOP-2.3.2-15-2016-00047) keretében
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges