Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7836/2018
CPV Kód:42968200-1
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:A teljesítés helyszíne: Szegedi Tudományegyetem SZAKK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Központi Gyógyszertár 6725 Szeged, Szikra u. 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Macsek Bernadett
Telefon: +36 62546481
E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000079972018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000079972018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyógyszerelő automata beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000079972018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42968200-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés. Az EFOP-2.2.18-17-2017-00052 „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” című pályázat keretében 1 db automatizált betegszíntű gyógyszerelő automata berendezés beszerzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Betegszíntű gyógyszerelő automata beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42968200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helyszíne: Szegedi Tudományegyetem SZAKK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Központi Gyógyszertár 6725 Szeged, Szikra u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimálisan 900 ágy napi 3x ellátására, és 2.000 ágy napi 3x ellátásáig skálázható., tehát 2.000 ágy napi 3x ellátására is alkalmas, osztályos és beteg szintű gyógyszerelésre alkalmas, gyárilag új automatizált betegszíntű gyógyszerelő automata berendezés, szállítása és üzembehelyezése, a szilárd gyógyszerformulák nagy volumenének beteg és osztály szintű csomagolásához.
Automatizált, zárt technológia a szilárd gyógyszerformulák nagy volumenéhez. Az osztályokról a Központi Gyógyszertárba érkező betegszintű gyógyszerrendelések kiszerelését a gyógyszerészi ellenőrzéseket követően nagy sebességű automatának kell biztosítani.
A rendszer a nem automatizált gyógyszerformákat is (pl: ampulla, infúzió, magisztrális km., stb) betegszinten megfelelő tartalmú etikettel lássa el, ami tartalmazza a gyógyszerre és betegre lévő legfontosabb adatokat.
Ajánlattevő feladata továbbá a berendezés működéséhez szükséges informatikai rendszer telepítése, valamint olyan kimeneti adatok biztosítása és a gyógyszereléssel összefüggő bementi adatok fogadása, amelyek illeszkednek az Ajánlatkérő által meghatározott gyógyszergazdálkodási és medikai rendszerhez.
Műszaki minimumkövetelmények:
• AC 230~240V, 50-60Hz, berendezéseknek hálózatban kell működniük (hálózatképesség),
• helyigény: 40-70 nm-en gyógyszerészi és asszisztensi munkaállomások, berendezések, gyógyszertároló bútorzat az üzemeltetés technikai feltételei, valamint a berendezések helyigénye alapján a technológiának telepíthetőnek kell lennie az intézetben rendelkezésre álló 51,64 m2-es, erre dedikált gyógyszerosztó helyiségében,
Az alábbi egyéb feltételek biztosítása a rendszer teljes éles üzembe állítása, ill. a jótállási időszak alatt:
Nyertes Ajánlattevőnek, az üzembehelyezést követően, a rendszer teljes bevezetéséig helyszíni supportot kell biztosítania. A rendszer teljes bevezetésének időpontja, a rendszer üzembe helyezését és a sikeres próbaüzem lezárást követő 3 hét.
Nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell az üzembe helyezést követően egyrészt az üzemeltető szakszemélyzet, valamint folyamatosan a felhasználó klinikai osztályok szakszemélyzetének betanítását, amelynek a rendszer teljes bevezetésének időpontjáig (3 hét) be kell fejeződnie.
• felhasználói tréningek és oktatások biztosítása
• bevezetés első hónapjában folyamatos személyes konzultáció (pl. minimum 3 nap/hét)
• működtető személyzet folyamatos képzése
• rendszeres karbantartás és szerviz
• szerviz háttér biztosítása,
• a hiba jellegétől függően a bejelentéstől számítva 3 órán belül táveléréssel, legkésőbb 24 órán belül helyszíni kiszállással hibaelhárítás megkezdése
• teljes és folyamatos csomagolóanyag és nyomtató anyagellátás.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése a VI.3.13. pontban részletezve 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00052
II.2.14) További információ:
Kizárólag komplett ajánlat adható. Figyelemmel arra, hogy a beszerzés tárgya komplett osztályos és beteg szintű gyógyszerelésre alkalmas, gyárilag új automatizált technológiájú, betegszíntű gyógyszerelő automata rendszer szállítása és üzembehelyezése, ez a feladat műszaki-szakmai szempontból különálló részekre nem bontható meg, így részajánlattétel nem lehetséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, - akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) továbbá a 63. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlattevőnek ajánlattételkor kizárólag nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek. A kizáró okok fenn nem állását, továbbá az alkalmassági követelmények teljesülését igazoló dokumentumokat Ajánlattevőknek kizárólag a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján megküldött felhívásra kell benyújtania. A 321/2015 (X. 30.) Kom. rendelet 1-16. § szerint, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, ajánlattevőnek, valamint a kapacitást nyújtó szervezetnek ajánlatuk benyújtásakor elegendő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. részében szereplő α (alfa) nyilatkozatot megtenni. A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. A 321/2015 (X. 30.) Kom. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, az érintett gazdasági szereplőknek ajánlatuk benyújtásakor ki kell tölteni az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. részében szereplő α (alfa) pontot. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 9 § szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § és a 63. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 11. §-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ és a 63. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosát meg képes nevezni, ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A 321/2015 (X. 30.) Kom. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Figyelemmel a Kbt. 65. § (2) bekezdésben foglaltakra, Ajánlatkérő nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket előírni.
III.1.1. pont folytatása: A Kbt. 64. § (1) bek. szerint a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): III.1.1. folytatása: Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban az alkalmassági követelmények előzetes igazolásaként feltüntetett adatok tételes igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján kerül sor.
M1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő), a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, ismertesse a közbeszerzés tárgyának (automatizált betegszíntű gyógyszerelő automata berendezés) szállítására vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év legjelentősebb szállításait, a teljesítés ideje (kezdés, befejezés, év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél (név, telefonszám) szállítás tárgya és mennyisége (oly módon, hogy abból az alkalmasságnak való megfelelés megállapítható legyen), továbbá nyilatkozatának csatolásával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint csatolja ezen szállításokkal kapcsolatos, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdései szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat.A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.

M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja és a 24. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevő által megajánlott termék vonatkozásában csatolandó külső akkreditált szervezet által kiállított CE tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9 §. (2) bekezdésében foglaltak szerint (gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőségi tanúsítványt).
M.3. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. §-ának (1) bekezdés b) pontja alapján annak a szakembernek megnevezése, képzettsége, szakmai tapasztalatának ismertetése, akit be kíván vonni a teljesítésbe. Az alkalmasság igazolásába bevont szakember végzettségét, szakképesítését, szakmai gyakorlatát ismertető okiratok (diploma, bizonyítvány, engedély stb.) egyszerű másolatának, valamint saját kezű aláírással ellátott önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 évben, legalább 1 db automatizált betegszíntű gyógyszerelő automata berendezés szállításáról szóló referenciával.
Ajánlatkérő a három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
M.2. Amennyiben nem rendelkezik a megajánlott termékre vonatkozó érvényes CE tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9 § (2) bekezdésében foglaltak szerint (gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőségi tanúsítvánnyal).
M3. Amennyiben nem rendelkezik a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. §-ának (1) bekezdés b) pontja alapján, az alábbi számú és végzettségű szakemberrel:
legalább egy fő, a szállítandó technológia karbantartására és szervizelésére kiképzett szerviz szakemberrel, aki legalább 2 év szakmai tapasztalattal bír.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés)
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fő finanszírozási és fizetési feltételek: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett nettó szerződéses ár 1 %-a/naptári nap, de legfeljebb 20%.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó szerződéses ár 20 %-a.
teljeskörű jótállás: 36 hónap.
Az ajánlatétel, a szerződéskötés, a teljesítés és az elszámolás is HUF-ban történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet. 1 db végszámla nyújtható be.
A számla kiegyenlítése 30 napon belül átutalással, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1), (6) és (10) bekezdései szerint, figyelemmel a 2017. évi CL. törvényben foglaltakra.
Az ellenszolgáltatás finanszírozása és elszámolása a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az EFOP-2.2.18-17 pályázati támogatásból 100%-ban Európai Uniós forrásból, utófinanszírozással történik.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/08/13 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR rendszerben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Ajánlattevő(k)nek ajánlatukban be kell benyújtaniuk a közbeszerzési dokumentum II.7. és 13. pontjában megadott valamennyi dokumentumot és nyilatkozatot, továbbá ajánlatukat az ott leírtak szerint kell elkészíteniük és benyújtani. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum, amennyiben az rendelkezésre áll, az EKR rendszerben az elektronikus űrlapalkalmazásával kell benyújtani.
A Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint. Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát.
2.)A Kbt. 131. § (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével kötheti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor, a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján az összegzésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
3.) A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, közös ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Több ajánlattevő azonban közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben közös Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell az egyetemleges és korlátlan felelősségvállalásra, valamint a teljesítésben való arány meghatározásra vonatkozó megállapodást, továbbá a közösen benyújtott ajánlatukban rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással.
4.) Ajánlattevőnek, (közös) ajánlattevőnek, továbbá az egyéb gazdálkodó szervezetnek, amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. másolatát. Nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges!
5.) Az eljárás lebonyolítása, az Ajánlatkérő és Ajánlattevők között a kapcsolattartás, kiegészítő tájékoztatáskérés, továbbá az ajánlatok benyújtása, a hiánypótlás és az eredményhirdetés az EKR-en keresztül történik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 2. §-ban foglaltak alapján (www.ekr.gov.hu). Az eljárás EKR azonosító száma (EKR000079972018). Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, és a dokumentum rendelkezésre áll az EKR rendszerben, azt az elektronikus űrlapalkalmazásával kell benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy bármilyen az EKR felület használatával, ill. üzemeltetésével kapcsolatos kérdéssel, a www.neksz.hu címen, a felület üzemeltetőjéhez kell fordulni. Kizárólag az EKR felület üzemeltetője által küldött hivatalos válasz az irányadó.
A közbeszerzési dokumentum, az ajánlattételi határidő lejártának napján, az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig érhető el.
6.) Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan be kell érkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
7.) Ajánlatkérő a 321/2011. (X. 30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés értelmében, felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a felhívás III.1.3.M1. és M.2. pontokban megadottak szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.3. pont folytatása: 8). Ajánlattevő, a Kbt. 56. §-ban foglaltak alapján, az Ajánlati Felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől, legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző negyedik napig, az EKR-en keresztül.(www.ekr.gov.hu) Az eljárás azonosító száma: EKR000079972018. A kiegészítő információkat Ajánlatkérő köteles a lehető leghamarabb megküldeni, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 nappal. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban valamennyi, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvette, és ajánlata elkészítése során azt figyelembe vettem.
9.) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
10.) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.
11.) Ajánlattevő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
12.) Bejárás:
Ajánlatkérő, a Kbt. 56. § (6) bekezdés alapján, a szakszerű ajánlat elkészítése érdekében egy alkalommal helyszíni bejárást is tart. A bejárásról jegyzőkönyv készül, melyet 5 napon belül az érdekeltek kézhez kapnak, illetve azok hozzáférhetősége az ajánlati dokumentáció átvételekor biztosított.
Helyszín:
Szegedi Tudományegyetem
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Központi Gyógyszertár
6725 Szeged, Szikra u. 8.
Találkozási hely: a bejárat előtt.
A bejárás és konzultáció időpontja: 2018. június 1. 10.00 óra
13.) Értékelés módszere:
Az Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékeli.
Az egyes részszempontokra adható pontszám: 0-10.
1. értékelési szempont:
Az ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám: 70
Az 1.) értékelési szempont pontozása a fordított arányosság elve alapján történik. A legkedvezőbb tartalmi elem értéke 10 pont, a többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 0-10 pont között a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra a fordított arányosság szabályai szerint. (Fordított arányosság a hatósági útmutató 2016. évi 147. szám: III.A.1.ba pontja alapján)
2. értékelési szempont:
Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése az alábbiakban részletezve: súlyszám 30
2/1. Teljes körű, az automatából kikerülő valamennyi gyógyszeradag automatizált kontrolljának biztosítása, amely alapján az elkészült gyógyszeradag egyértelműen beazonosítható, a megléte előny! (Igen, 10 pont, nem 0 pont) súlyszám 10
2/2. Gyógyszerbiztonságot segítő, organoleptikus azonosíthatóságot is biztosító morfológiai adatok feltüntetése, megléte előny! (Igen, 10 pont, nem 0 pont) súlyszám 10
2/3. Minimum 700 szilárd gyógyszerforma automatizált kezelése, megléte előny! (Igen, 10 pont, nem 0 pont) súlyszám 10
A 2.) értékelési szempontban megadott alszempontok értékelése, ill. pontozása az adott alszempont tartalmának megfelelően, egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése alkalmával (igen/nem válasz) az adott funkcióval/tulajdonsággal rendelkező berendezés az adott alszemponthoz tartozó maximális, míg az adott funkcióval/tulajdonsággal nem rendelkező berendezés a minimális pontszámot kapja.
Az értékelési szempontok részletezése a Közbeszerzési dokumentum 20. pontjában található.
14.) A projekt teljesítésnek végső határideje 2018. október 31. A projekt teljesítésének végső határideje, a támogatási szerződés módosításának szükségessége okán, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára is figyelemmel módosulhat.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák