Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/108
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.07.
Iktatószám:8198/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kaposvári Református Egyházközség
Teljesítés helye:8646 Balatonfenyves, Mária utca 54. hrsz.: 845/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NOÉP97 Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvári Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: AK14300
Postai cím: Kossuth Lajos utca 23.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bellai Veronika
Telefon: +36 82511469
E-mail: beruhazas.kaposvar@gmail.com
Fax: +36 82511468
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.parokia.hu/lap/kaposvari-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/bemutatkozas/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Balatonfenyvesi Református Gyermek- és Ifjúsági Üdülő korszerűsítése (térrendezés,burkolat felújítások, napelem telepítés) vállalkozási szerződés keretében (EGYH-KCP-16-P-0095)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Balatonfenyvesi Református Gyermek- és Ifjúsági Üdülő korszerűsítése (térrendezés, burkolat felújítások, napelem telepítés) vállalkozási szerződés keretében (EGYH-KCP-16-P-0095)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45233228-3
45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8646 Balatonfenyves, Mária utca 54. hrsz.: 845/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonfenyvesi Református Gyermek- és Ifjúsági Üdülő
korszerűsítése (térrendezés, burkolat felújítások, napelem telepítés) vállalkozási szerződés
keretében (EGYH-KCP-16-P-0095), az alábbi munkálatok megvalósításával:
- aszfalt kopóréteg készítése 19,2 m3
- térburkolat készítése 618,3 m2
- acélcsövek felületképzése 1184m
- kerítésdrót cseréje 536,4 m2
- fa lambéria elhelyezése 145,476 m2
- napelemes rendszer elhelyezése 20kW
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan költségvetés
tartalmazza.
Az építési beruházás nem építési engedély köteles.
Nyertes ajánlattevő az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni, és köteles biztosítani a
használatbavételi engedély megszerzéséhez a kivitelezői nyilatkozatot.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
CPV:
45000000-7 Építési munkák
45233228-3 Útburkolat építése
45112700-2 Tereprendezési munkák
09332000-5 Napelemes berendezések
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18663 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Balatonfenyvesi Református Gyermek- és Ifjúsági Üdülő korszerűsítése (térrendezés,burkolat felújítások, napelem telepítés) vállalkozási szerződés keretében (EGYH-KCP-16-P-0095)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NOÉP97 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kaposvári út 24.
Város: Basal
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7923
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 43154104
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233228-3
További tárgyak:45112700-2
09332000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8646 Balatonfenyves, Mária utca 54. hrsz.: 845/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonfenyvesi Református Gyermek- és Ifjúsági Üdülő
korszerűsítése (térrendezés, burkolat felújítások, napelem telepítés) vállalkozási szerződés
keretében (EGYH-KCP-16-P-0095), az alábbi munkálatok megvalósításával:
- aszfalt kopóréteg készítése 19,2 m3
- térburkolat készítése 618,3 m2
- acélcsövek felületképzése 1184m
- kerítésdrót cseréje 536,4 m2
- fa lambéria elhelyezése 145,476 m2
- napelemes rendszer elhelyezése 20kW
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan költségvetés
tartalmazza.
Az építési beruházás nem építési engedély köteles.
Nyertes ajánlattevő az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni, és köteles biztosítani a
használatbavételi engedély megszerzéséhez a kivitelezői nyilatkozatot.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
CPV:
45000000-7 Építési munkák
45233228-3 Útburkolat építése
45112700-2 Tereprendezési munkák
09332000-5 Napelemes berendezések
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33438580
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NOÉP97 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kaposvári út 24
Város: Basal
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7923
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3. Felek jelen szerződésmódosítás keretében a vállalkozási szerződés mellékletét képező költségvetésben szereplő
Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen
63-103-1.41.1.1-0750230 Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, zúzalékvázas masztixaszfalt kopóréteg készítése (SMA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, SMA 8 (mF) aszfaltkeverékből, 25-45 mm 19,2 m3 521961 280952 10021651 5394278
vastagságban terítve Kopóréteg SMA8 (mF) 45/80-60, 25/55-65 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege zúzalékkal

Munkanem összesen: 10021651 5394278

tételét a
15415929
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen
1 63-103-1.41.1.1-0750230 Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, zúzalékvázas masztixaszfalt kopóréteg készítése (SMA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, SMA 8 (mF) aszfaltkeverékből, 25-45 mm 19,2 m3 220000 110000 4224000 2112000
vastagságban terítve Kopóréteg SMA8 (mF) 45/80-60, 25/55-65 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege zúzalékkal

Munkanem összesen: 4224000 2112000

6336000
tételre helyettesítik, figyelemmel arra, hogy az aszfaltozott pályák feltárása során megállapításra került, hogy a repedések jelentős része felületi, ezért marások nem szükségesek, emiatt a tétel anyag-ára is módosul.
6. Felek rögzítik, hogy a fentiek alapján Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjában foglaltak szerint jogszerű a szerződés alábbi tartalmú módosítása. Ennek okán a felek az alábbiak szerint módosítják az alapszerződésük mai napon hatályos szövegét:
a) Az alapszerződés 2.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezést helyezik:
„2. A vállalkozó díj mértéke 40 330 938 Ft+ÁFA, azaz negyvenmillió-háromszázharmincezer-kilencszázharmincnyolc forint+ÁFA.” helyett
„2. A vállalkozó díj mértéke 31 251 009 Ft+ÁFA, azaz harmincegymillió-kettőszázötvenegyezer-kilenc forint+ÁFA.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2. Vállalkozó megkezdte a felújítandó aszfaltozott sportpályák repedéseinek feltárását, mely eredményeképpen fény derült arra, hogy az aszfaltozott területeken a látható repedések jelentős része felületi. Vállalkozó kezdeményezte, hogy a repedések marását ezek esetében nem tartja szükségesnek, ezért a közbeszerzési eljárás során tett ajánlatának alábbi tételében változás következik be.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 43154104 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 33438580 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Felek a módosítás tartalmával egyetértenek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben