Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:8366/2018
CPV Kód:50421000-2
Ajánlatkérő:Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Teljesítés helye:Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház székhelye: MAGYARORSZÁG, 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. fióktelepe: MAGYARORSZÁG, 7257 Mosdós, Petőfi u. 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Vatner Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Postai cím: Tallián Gyula utca 20-32.
Város/Község: Kaposvár
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Dr. Moizs Mariann PhD főigazgató
Címzett: Dr. Moizs Mariann
Telefon: +3682 501300
E-mail: foigtitk@kmmk.hu
Fax: +3682 412321
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kmmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kmmk.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Vatner Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: 7400 Kaposvár, Zárda u. 13.
Város/Község: Kaposvár
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház képalkotó diagnosztikai eszközeinek, valamint diagnosztikai és gyógyító tárgyi eszközeinek teljes körű karbantartása és szervizelése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 1
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház székhelye: MAGYARORSZÁG, 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. fióktelepe: MAGYARORSZÁG, 7257 Mosdós, Petőfi u. 4.
NUTS-kód HU232
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/02/03 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház képalkotó diagnosztikai
eszközeinek, valamint diagnosztikai és gyógyító tárgyi eszközeinek teljes körű
karbantartása és szervizelése
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50421000-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 142406202 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 36 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Ajánlati ár, a karbantartási és szerviz szolgáltatás bruttó éves díja (HUF) (előnyben a kisebb)50
A szerződés eszközlista aktualizálásánál a szolgáltatás hatálya alá bekerülő és az onnan kikerülő eszközök bruttó beszerzési érték különbözetének adott százaléka a szolgáltatás bruttó éves díjának módosulása (max. 8%, előnyben a kisebb)15
Vállalt üzembiztonság mértéke /Pl. a 95% üzembiztonság azt jelenti, hogy egy eszköznek egy év során 8760x95%/100= 8322 órát legalább üzemképesnek kell lennie/ (legalább 95 %, előnyben a nagyobb)15
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 215 - 380926
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/11/07 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7095 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/05/13 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Felek a Szerződés
1. sz. mellékletéből a használaton kívül helyezett, selejtezett eszközöket
kiemelik.
Felek a Szerződés 12. pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezést léptetik: „A jelen szerződésben vállalt szolgáltatások éves vállalási ára: 142.406.202,- Ft + ÁFA, azaz nettó egyszáznegyvenkétmillió-négyszázhatezer-kétszázkettő Forint + ÁFA, azaz bruttó 180.855.877,- Forint (továbbiakban: vállalkozási díj).”
6. A 2. és 3. pontban foglaltak alapján Felek a Szerződés 1. sz. módosítása 1. sz. mellékletének fejlécet követő 3, 15, 16, 17, 24, 28, 35, 58, 93, 193, 287, 288, 303, 328, 422, 497, 527, 549, 583, 589, 637, 725, 770, 807, 832, 834, 836, 837, 852, 994, 1013, 1014, 1016, 1081, 1082, 1083, 1086, 1089, 1115, 1117, 1133, 1135, 1138, 1168, 1171, 1178, 1182, 1184, 1244, 1250, 1263, 1268, 1276, 1363, 1364, 1366, 1379, 1439, 1446, 1450, 1457, 1458, 1476, 1485, 1489, 1490, 1627, 1638, 1640, 1655, 1656, 1704, 1789, 1791, 1854, 1861, 1868, 1874, 1879, 1899, 1907, 1908, 2065, 2080, 2095, 2096, 2097, 2123, 2144, 2218, 2221, 2229, 2230, 2240, 2254, 2275 sorát közös megegyezéssel törlik.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Felek a Szerződést közös megegyezéssel módosították a Szerződés 6.3.5. pontja alapján a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 197. § (1) bekezdésére tekintettel a 141. § (6)
bekezdés első mondata alapján, figyelemmel arra, hogy a Szerződés módosítása nem lényeges.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2018/04/05 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél jelen hirdetmény tartalmával kapcsolatban
kifogást nem emelt.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2018/06/11 (év/hó/nap)