Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:8646/2018
CPV Kód:71241000-9
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RODEN Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Püspökladány - Biharkeresztes (101-es számú) vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás projektMT, engedélyezési terveinek és tenderdok. összeállítása, tenderterveinek elkészítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Püspökladány - Biharkeresztes (101-es számú) vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás projektMT, engedélyezési terveinek és tenderdok. összeállítása, tenderterveinek elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71313400-9
További tárgyak:71240000-2
71318000-0
71320000-7
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A 101. sz. vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás projekt megvalósítása érdekébenmegvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési tervek és tendertervek elkészítése, az engedélyekmegszerzése,valamint a tenderdokumentáció elkészítése, amely az Európai Uniós követelményeknek megfelel.
A megvalósíthatósági tanulmányon keresztül felmérni, vizsgálni, illetve a rendelkezésre álló tervdokumentációkalapján felülvizsgálni szükséges a vasúti vonalszakasz jelenlegi állapotát, hálózati szerepét, kihasználtságát ésmeghatározni a kapacitását.
A valós vasút-közlekedési igények figyelembe vételével szükséges meghatározni a vasúti vonalszakaszfelújításának, átépítésének optimális változatát az Európai Unió által kiadott érvényben lévő átjárhatóságiműszaki előírások alkalmazásával (továbbiakban ÁME).
A vonalvillamosítás tervezeten 55,6 menetrendi km hosszú, egyvágányú pályán valósulna meg.
Püspökladány (kiz.)- Biharkeresztes (bez.) normál nyomtávú, országos törzshálózati vasúti pálya részét képezővasútvonal vonatkozásában az alábbiakat kell elvégezni:
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése 1 db.
Költség-haszon elemzés (CBA) dokumentum készítése 1 db.
NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése 1 db.
EVD/környezeti hatástanulmány elkészítése, valamint benyújtása az engedélyező hatóság részére és azengedélyezésben való közreműködés. 1 db.
Engedélyezési tervdokumentáció (vasúti pálya, biztosítóberendezés, vasúti felsővezeték és vontatásienergiaellátás (alállomás), továbbá egyéb kapcsolódó szakági tervek) elkészítése, valamint benyújtásaaz engedélyezőhatóság részére és az engedélyek megszerzésében való közreműködés. 1 db komplettdokumentáció.
Kiviteli tenderdokumentáció elkészítése: vasúti pálya, biztosítóberendezés, vasúti felsővezeték ésvontatásienergia ellátás (alállomás), továbbá egyéb kapcsolódó szakági tervek és dokumentációk összeállítása.1 db komplett dokumentáció.Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3 M/2.2 pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolásakéntvasútvillamossági pozícióra bemutatott szakember 18 hónap feletti szakmai többlettapasztalata hónapokbanmegadva (max. 24 hó) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3 M/2.3 pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolásáravasútvillamossági tervező pozícióra bemutatott szakember 36 hónap feletti szakmai többlettapasztalatahónapokban (max. 24 hó) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1.0-15-2017-00035

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 132 - 270469

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4500011681 Rész száma: Elnevezés: Tervezési szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: RODEN Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Villám u. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 344 000 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2018.05.02.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71313400-9
További tárgyak:71240000-2
71318000-0
71320000-7
71245000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 45.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 101. sz. vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás projekt megvalósítása érdekébenmegvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési tervek és tendertervek elkészítése, az engedélyekmegszerzése,valamint a tenderdokumentáció elkészítése, amely az Európai Uniós követelményeknek megfelel.
A megvalósíthatósági tanulmányon keresztül felmérni, vizsgálni, illetve a rendelkezésre álló tervdokumentációkalapján felülvizsgálni szükséges a vasúti vonalszakasz jelenlegi állapotát, hálózati szerepét, kihasználtságát ésmeghatározni a kapacitását.
A valós vasút-közlekedési igények figyelembe vételével szükséges meghatározni a vasúti vonalszakaszfelújításának, átépítésének optimális változatát az Európai Unió által kiadott érvényben lévő átjárhatóságiműszaki előírások alkalmazásával (továbbiakban ÁME).
A vonalvillamosítás tervezeten 55,6 menetrendi km hosszú, egyvágányú pályán valósulna meg.
Püspökladány (kiz.)- Biharkeresztes (bez.) normál nyomtávú, országos törzshálózati vasúti pálya részét képezővasútvonal vonatkozásában az alábbiakat kell elvégezni:
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése 1 db.
Költség-haszon elemzés (CBA) dokumentum készítése 1 db.
NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése 1 db.
EVD/környezeti hatástanulmány elkészítése, valamint benyújtása az engedélyező hatóság részére és azengedélyezésben való közreműködés. 1 db.
Engedélyezési tervdokumentáció (vasúti pálya, biztosítóberendezés, vasúti felsővezeték és vontatásienergiaellátás (alállomás), továbbá egyéb kapcsolódó szakági tervek) elkészítése, valamint benyújtásaaz engedélyezőhatóság részére és az engedélyek megszerzésében való közreműködés. 1 db komplettdokumentáció.
Kiviteli tenderdokumentáció elkészítése: vasúti pálya, biztosítóberendezés, vasúti felsővezeték ésvontatásienergia ellátás (alállomás), továbbá egyéb kapcsolódó szakági tervek és dokumentációk összeállítása.1 db komplett dokumentáció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 11 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 344 000 000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: RODEN Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Villám u. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul [a 2., 3. számú részfeladatok valamint a végteljesítés (4. számú részfeladat) határideje tekintetében]:
„4. Határidő
Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított 11 hónap teljesítési határidőig az alábbiakban meghatározott Ütemezés szerint köteles elvégezni:

Részfeladatok Ütemezés
(határidő) Teljesítendő feladat
1. számú Szerződés hatályba lépésétől számított 3. hónap Megvalósíthatósági Tanulmány és CBA leszállítása átadása a NIF Zrt. részére.
2. számú Szerződés hatályba lépésétől számított 8. hónap Engedélyezési tervek üzemeltető általi jóváhagyásának megszerzése, Engedélyezési terv dokumentációk engedélyezésre történő benyújtása az illetékes Hatóságok felé.
3. számú
Szerződés hatályba lépésétől számított 10. hónap. Tendertervek szállítása (3., 4., 5. kötetek)
4. számú
Szerződés hatályba lépésétől számított 11. hónap. Építési engedélyek megléte, véglegesített tender dokumentáció és tendertervek leszállítása.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kbt. 141. § (4) c) pont alapján Tárgyi Szerződés módosításának indoka a Szerződő Feleken kívül álló ok, amelyet a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre. A tervezési szerződés szerinti feladat vonatkozásban az NFM a Megvalósíthatósági tanulmány módosítását írja elő, ennek alapján az engedélyezési tervek előállítása és az Üzemeltető, illetve azt követően az illetékes Hatóságok felé történő megküldése akadályba ütközik, így a Szerződésben meghatározott ütemezés, valamint a Végteljesítés határideje egyaránt változik. Emellett a módosult jogszabályi környezetre tekintettel a tervezési határidő további meghosszabbítása szükséges.
A módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, a módosítás a 2. 3., számú részfeladatok és a végteljesítés (4. számú részfeladat) teljesítési határidejét érinti.
A szerződésmódosítás ellenérték növekedésével nem jár, így az eredeti szerződéses érték 50%-ának meghaladása nem értelmezhető jelen szerződésmódosítás kapcsán.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 344 000 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 344 000 000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben