Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:8712/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Baranya Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:7800 Siklós, Kossuth Lajos tér 15., hrsz.: 791/3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:O és R Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK16592
Postai cím: József Attila utca 10
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Heidecker Pálné közbeszerzési referens
Telefon: +36 72507082
E-mail: kozbeszerzes@baranya.gov.hu
Fax: + 36 72507012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal Kormányablakának (7800 Siklós, Kossuth Lajos tér 15., hrsz.: 791/3.) tetőtéri beépítése (2)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal Kormányablakának (7800 Siklós, Kossuth Lajos tér 15., hrsz.: 791/3.) tetőtéri beépítése (2)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 47951210 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal Kormányablakának (7800 Siklós, Kossuth Lajos tér 15., hrsz.: 791/3.) tetőtéri beépítése (2)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45300000-0
45350000-5
45310000-3
45421100-5
45111100-9
45430000-0
45442100-8
45331100-7
45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7800 Siklós, Kossuth Lajos tér 15., hrsz.: 791/3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás
Kivitelezés
A Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal Kormányablakának (7800 Siklós, Kossuth Lajos tér 15., hrsz.: 791/3.) tetőtéri beépítése (2)
Főbb műszaki tartalom:
ELŐZMÉNYEK:
A Kormányablakot magában foglaló épület a Siklós, Kossuth tér 15. hrsz.:791/3. szám alatt található, földszintes, részben alápicézett. A pinceszint az épület keleti homlokzata mellett épített külső lépcsőn közelíthető meg, az alagsori szinten egy kazán helyiség található, mely a Dzsámi fűtését biztosítja.
Az épület eredetileg lapos tetővel épült, a ’90-es években feltehetően a tetőszigetelés elöregedése miatt magas tető létesült, melynek során a lapos tetőn keresztirányú, vasbeton bordák épültek, melyre az állószékek támaszkodnak. A tető faszerkezete jó állapotú, a tető héjazása cserép.
Az épület földszintjén 2013-ban Kormányablak került kialakításra, az országos egységes arculatnak megfelelően. A megvalósult új funkció akadálymentes rámpával készült, a szabványoknak megfelelő belső kialakítással, ügyféltérrel, háttér irodákkal és vizesblokkokkal.
Az átalakítás teljes gépészeti és villamos rendszerek kiépítésével valósult meg. A földszinten új fali gázkazán került elhelyezésre, a fűtési rendszer meleg vizes rendszerű, a hő leadók radiátorok.
TERVETETT ÁLLAPOT:
1.) ÉPÍTÉSZET:
A megvalósítandó fejlesztés az épület padlásterének beépítése irodai funkció részére, belső lépcső létesítésével, úgy, hogy a lépcsőház a földszintről is, valamint egy külső elő lépcső létesítésével a keleti homlokzat irányából is megközelíthető legyen. A belső lépcső az épület keleti végében lévő iroda terében létesül. A megmaradó irodatér megközelítésére a középső főfalban új ajtót kell létesíteni. A lépcső alatti tér az iroda légterének részévé válik, tárolási funkcióval. A tervezett külső lépcső a meglévő pincébe vezető lépcső fölött létesül, annak vasbeton lemez fedésének elbontásával. A belső lépcső építése az egyik meglévő ablak megszüntetését teszi szükségessé. Az ablaknyílás befalazásra kerül, a homlokzat többi részéhez hasonlóan 12 cm vtg utólagos homlokzati hőszigeteléssel és a homlokzat színével megegyező világos szürke színű vékonyvakolattal. A meglévő tetőszerkezet megmarad, a jelenlegi állószék elbontandó, helyette acél oszlopokra támasztott acél középszelemen létesül, melyhez a szarufák csavaros kötéssel rögzülnek. Az acél oszlopok minden esetben a vasbeton bordákra támaszkodnak. A tervezett irodai funkció középfolyosós elrendezésű, a válaszfalak az acél tartó oszlopokhoz igazodnak.
Bontási munkák:
• elbontandó a meglévő külső lépcső tetőként szolgáló 10 cm vtg vasbeton lemez,
• elbontásra kerül a „G” gerendák fölötti bitumenes szigetelés, a kb. 10 cm vtg lejtbeton és a BH tálcák fölötti salakfeltöltés a betonbordák között, valamint az új lépcső kialakításával érintett utolsó vasbeton borda a középső főfaltól az északi homlokzat főfaláig tartó szakasza,
• elbontandó a faszerkezetű állószék és középszelemen valamint kötőgerendák, az acélszerkezetek beépítése után,
• elbontandó a tetőtérben, a keleti végfal mellett épített téglából falazott, vasbeton lemez fedésű építmény,
• a földszinten lévő, lépcsőház melletti irodában a végfalban ajtónyílás létesül a tervezett új elő lépcső irányában.
Az elő-lépcső a meglévő pincébe levezető lépcső fölé épül, a meglévő ciklopkő falra, illetve az arra felfalazott falszakaszra. A külső lépcső fagyálló és csúszásmentes kültéri greslap burkolattal készül, fal mentén 10 cm magas kísérő lábazattal.
Tervezett tetőtéri bővítés összes nettó alapterülete 98,49 m2 135,48 m2 padlóburkolat
Anyagok, szerkezetek:
Padlószerkezet: a meglévő vasbeton bordák fölé gyakorlatilag egy álpadló épül, mely a bordákkal párhuzamosan, a letisztított födémgerendákra támaszkodó faszerkezetű rácsos tartókra, 50-60 cm távolságra rögzített fa-staflikra terhelő 2 rtg OSB lap burkolatból épül (15+25mm átfedéssel). Az OSB burkolatra kerül a padlóburkolat.
Válaszfalak:
• szerelt gipszkarton falak CW vázzal, 10 cm vastagságban,
• mennyezet és ferde tetősík és térdfalban létesített tárolók burkolata: lécvázra szerelt gipszkarton burkolat,
• vizesblokkokban belső falburkolat és Teakonyha vizesblokkal szomszédos fala: impregnált gipszkarton (fal),
• acél oszlop és szelemen burkolata: tűzálló Rigips 1 rtg ragasztva.
Hőszigetelés:
• az épület a KEHOP program keretében utólagos homlokzati hőszigetelést kapott, melynek anyaga Frontrock 12 cm vtg, üvegszövettel és vékonyvakolattal, pozitív sarkok élvédővel kialakítva,
• tetősíkban és meglévő födémen: 20 cm vtg hőszigetelés készül,
• a megszüntetendő ablak felülete befalazásra kerül, külső síkon hőszigetelendő, anyaga 12 cm vtg, üvegszövettel és vékonyvakolattal, pozitív sarkok élvédővel kialakítva,
• a keleti homlokzaton a padlásfödém magasságában található vasbeton párkányt a nyugati homlokzaton már kivitelezett módon és anyagokkal kell körbe hőszigetelni,
• a párkány alsó síkjára 12 cm vtg hőszigetelés kerül ragasztva-dübelezve, a párkányra pedig a terveken magadott méretekkel fa-staflisor készül, OSB lemez borítással. A hőszigetelés a staflik között kerül elhelyezésre.
• az OSB lapra vízorros szürke színű fémlemez borítás készül, meglévővel azonos színben és kialakítással.
Padlóburkolatok:
• irodák: laminált parketta, kísérő lábazattal,
• vizesblokkok, teakonyha, közlekedő: linóleum (marmóleum) burkolat ragasztva, 10 cm magas kísérő lábazattal,
• belső lépcső: greslap burkolat 10 cm kísérő lábazattal,
• külső lépcső: fagyálló greslap burkolattal, 10 cm kísérő lábazattal.
Falburkolatok:
• irodákban: glettelt felület, diszperziós festés 3 rétegben,
• vizesblokkokban: linóleum burkolat ragasztva, mennyezetig,
• teakonyhában: munkapult hosszában 45 cm magasan linóleum ragasztva.
Felületkezelés:
• belső gipszkarton felületek glettelve, 2 x diszperziós festéssel készülnek.
Nyílászárók:
• tetősíkban fekvő ablakok: műanyag Schindler típusúak, 63x120 cm. (Ajánlatkérő biztosítja a nyílászárókat, nyertes Ajánlattevő feladata a nyílászárók beépítése)
• homlokzati nyílászárók: 3 rtg hőszig. üvegezésű műanyag szerkezetek, szürke színben.
• új homlokzati ajtó: műanyag szerkezet, tömör, hőszigetelt kivitel, szürke színben.
Belső ajtók:
• típus faszerkezetek, irodák ajtaja mélyen üvegezett (katedrál üveg), vizesblokkok ajtaja tömör,
• földszinten iroda és folyosó közötti falban létesülő új ajtó: a meglévő földszinti iroda ajtókkal azonos kivitel és felületkezelés.
Korlátok:
• a lépcsőkorlátok rozsdamentes acélprofilokból készülnek konszignációk szerint, vasbeton illetve falhoz dübellel rögzítve.
• fémlétra teakonyhában tetőkibúvóhoz: szögacél szerkezetű egyszerű létra, 2 db kör alakú acéllemez talppal, melyeket a padlóhoz kell csavarozni. A létra alap-és fedőmázolással készül,
• kéményseprő járda: kereskedelemben kapható típus szerkezet, járda és korlát elemekkel, lásd konszignációt.
Kémények:
• meglévő falazott kémény pinceszintről indul, változatlan formában megmarad,
• földszinti Kormányablak gázkazánjának kéménye: változatlan formában megmarad,
• teakonyhában elhelyezett új gázkazán kéménye szerelt kivitel, tetősík fölé kivezetve,
• kémények ellenőrzése: teakonyha tetőkibúvóján (45x55 cm) ablakán át megközelíthető tetősík, kéményseprő járdával, korláttal.

Földszinten átvezetett szennyvízvezeték burkolása:
• a szennyvíz ejtő vezetéket a földszinti vizesblokk meglévő vezetékére kell rákötni,
• a függőleges vezetéket 1 rétegű szerelt gipszkarton előtétfallal kell eltakarni, mely ragasz tott tükör burkolatot kap 10 cm-es hangszigeteléssel.
Beépített bútor:
A tervezett 146 cm magas határoló fal mögötti kis belmagasságú padlástérben, ahol a bútorozás és a radiátorok lehetővé teszik, kb. 60 cm mély, 2 szarufányi hosszúságú tárolók létesülnek. A tároló belső fala gipszkarton előtétfal, mely a szarufák alá beállított 12x12 cm-es stafli támaszokhoz lécvázra rögzül. A helyiségek irányában 10 cm széles bútorlap kerettel kétszárnyú, felnyíló ajtók készülnek, fogantyúval, mágnes rögzítővel. A tárolókban egy 15 mm vtg OSB lapból készült egyszerű polc készül, szükség esetén hosszirányú léc merevítéssel alsó síkon.
Konyhabútor:
Konyhabútor: két alsó és egy felső szekrény készül, egyik munkalapjába bevágott egy medencés mosogatóval, színes bútorlapból, konszignáció szerint.
Vízellátás: az épület meglévő vizes helyiségei a település hálózatára kötve üzemelnek.
Csatornázás: az épület meglévő helyiségei a település hálózatára kötve üzemelnek.
Fűtés, melegvíz készítés: az épület fűtése a földszinti meglévő, valamint a tetőtérbe tervezett gázüzemű falikazánokról működik. A fűtés melegvizes rendszerű, a hőleadók radiátorok.
Elektromos energia ellátás: városi hálózatra kötve.
2.) TARTÓSZERKEZET:
ALAPOZÁS:
A külső lépcső monolit beton sávalapról indul, fagyhatár alá eső alapozási síkkal. A folytatásban részben a meglevő, megmaradó pincelejárat keleti oldalán levő ciklopfalra, részben a végfalra adja át terheit.
Talajvíz és rétegvíz előfordulása nem valószínű, de a kivitelezés során és a végleges állapotban is az építési és csapadékvizek távoltartásáról, elvezetéséről folyamatosan gondoskodni kell. Az alapgödör legalsó 15-20cm vastag rétegét csak közvetlenül betonozás előtt szabad kiemelni. Felázott alapgödörbe betonozni tilos. Az alapnak a teherhordó talajba legalább 20cm-t kell behatolnia.
FELSZERKEZET:
Függőleges teherhordó szerkezetek a tetőtér beépítésénél az új, acél szelemeneket támasztó acél oszlopok. A vízszintes teherhordó szerkezet a meglevő födém megmaradó szerkezeteinek hasznosításával történik. A földszint felett meglevő födém 1,0 méterenként elhelyezett, előre gyártott, G jelű vasbeton födémgerendák között BH jelű födémtálcák. A nyers födémre közel 40cm salakfeltöltést és ezt lezáró 3-5 cm betonréteget készítettek. A később kialakított magas-tető dúcoszlopai a feltöltés fölé épített vasbeton gerendákra kerültek. A salakfeltöltést teljes egészében el kell távolítani, az így felszabaduló teherbírás teszi lehetővé a tervezett megoldást. A feltöltés elbontását a földszinti középfőfal feletti részen kell kezdeni és ellenőrizni kell a földszinti középfőfal és a vasbeton gerendák közötti kapcsolatot, ami vagy falazott, vagy betonozott lehet. Ennek esetleges hiánya esetén kibetonozással, vagy acélanyagú betételemekkel pótolni kell. A G jelű födémgerendákra mindkét irányban merevített, szegezett ácsolt szerkezet kerül, ami alkalmas a padló és a könnyű gipszkarton válaszfalak (és a hasznos terhek) viselésére.
A belső lépcső kialakításához az adott területen (északi traktus keleti végén) a meglevő födém egy szakaszon elbontandó. A bontás határát a lépcsőház szélessége utáni első födémgerenda - melynek helyét nem ismerjük - szabja meg. A födémnyílás feletti meglevő borda elbontandó, úgy, hogy a középfőfalra még felfeküdjön. Ugyanitt új vb gerenda és kisebb vb lemezszakasz készül. Az új vb gerendára állítható az acél dúcoszlop.
Az új acél szelemeneket új acél dúcok támasztják, utóbbiak a meglevő monolit vasbeton gerendákra kell állítani. Ezek elkészítése után bontható el a meglevő középszelemen a dúcoszlopokkal,
melyek azonban - átszabás után - a könyökfákkal együtt újra hasznosíthatók a tető széleinél elhelyezendő szelemenek megtámasztásához. A meglevő tetőszerkezet állékonyságát vihardeszkázattal is biztosítani kell legalább 3/15cm keresztmetszetű pallókkal. A földszinti új nyílásoknál a kiváltás előre-gyártott elemmagas áthidalókkal történik. Az utólagos nyílásbontásoknál a terven feltüntetett (szokásos) technológiai sorrendet kell követni.

3.) ÉPÜLETGÉPÉSZET:
Közmű csatlakozások:
A telek meglévő megmaradó víz, szennyvíz és gáz bekötéssel rendelkezik, a tetőteret ellátó rendszerek ezekre épületen belül csatlakoznak. A tervezési határt ezek az épületen belüli csatlakozási pontok jelentik. A tetőtér vízellátását külön almérővel ellátott felszálló vezeték biztosítja. A gáz bekötő vezetéken a meglévő almérő lecserélésre kerül G4-ről G6-ra, a mérő után köt le a homlokzaton a tetőtéri kazánhoz menő új vezeték. Az új épületrész földgáz igénye: Központi fűtés, HMV készítés: 2,2 Nm3/h.
Vízellátás-csatornázás:
A meglevő alagsori kazánhelyiségből új, almérővel ellátott ivóvíz felszálló indul a tetőtéri teakonyhába, ahol a fűtésre és HMV-termelésre szolgáló kombi falikazán elhelyezésre kerül. A tetőtéri vizesblokk vízellátása szintén erről a vezetékről történik. A tetőtér HMV igényét 26 KW teljesítményű kombi fali kondenzációs gázkazán elégíti ki. A tervezett épületrészen belüli hideg- és melegvíz vezetékek anyaga ötrétegű, alumíniumbetétes térhálósított polietilén, a padlóban haladó vezetékek esetén olyan rendszerrel, amelynek minősítése megengedi az aljzatban készített elágazásokat. A gerinc és az ágvezetékek is az oldalfalakban és a padlóban haladnak, 13mm vastagságú, min. 0,04 W/m,K hővezetési tényezőjű zártcellás hőszigeteléssel ellátva. A vízvételi szerelvények egykaros, kerámiabetétes keverő csaptelepek, a WC-k öblítőtartályos kivitelűek, mélyöblítésű félporcelán csészével. A mozgáskorlátozott kialakítású vizesblokk a földszinten biztosított. A tetőtérben keletkező szennyvíz ejtővezetéke a földszinti WC-ben csatlakozik a meglévő hálózatra. A vezetékek válaszfalban haladnak, a csőanyag tokos gumigyűrűs kötésekkel rendelkező PVC KA (épületen belüli hálózat). A szifonok, padlóösszefolyók kiszáradás esetén is bűzzárást biztosító kivitelűek.
Csapadékvíz elvezetés: Az épület tetején keletkező csapadékvíz épületen kívül, az építész terv szerint kerül elvezetésre.
Gázellátás: A tervezett épületrész gázellátó, fogyasztói vezetékhálózata közös a vele egy telektesten található Polgármesteri hivatal épületével.
Központi fűtés: A tetőtér és a lépcsőház számára a földszintitől független központi fűtési rendszer készül. A tetőtér és a lépcsőház fűtési hőigénye: 11 KW, ezt a hőmennyiséget a betervezett 26 KW teljesítményű kondenzációs falikazán biztosítja. Az épületben a tervezett hőleadók acéllemez lapradiátorok. Minden radiátor beépített szelepes, alsó csatlakozású.
A hőleadók vezetékei a padlóban/falhoronyban haladnak, a csőanyag alumínium betétes többrétegű műanyagcső, a 3. pontban leírt hőszigeteléssel ellátva. A radiátoros fűtés 65/50°C hőfoklépcsővel lett méretezve. Az épületrész fűtés szabályozása a gázkazánhoz illeszthető, külső hőmérséklet alapján működő elektronikus szabályzóval és a 012-es számú irodában elhelyezett heti programos szobatermosztáttal fog történni.
Szellőzés, hűtés:
Az épületrészben a belsőterű helyiségekben elszívó szellőzés létesül, mennyezetbe épített, világításról kapcsolt kisventilátorokkal. A levegő kifúvása a tetőn, szellőzőcserépen keresztül történik.
A tetőtér nyári hűtését 2 db trió split klíma biztosítja, irodánként elhelyezett beltéri egységgel, a kültéri egység az oldalfalon a meglévő mellett kap helyet. Ki kell építeni a cseppvíz elvezetést is a szennyvíz csatornahálózatba.
4.) ÉPÜLETVILLAMOSSÁG:
ERŐSÁRAM:
Villamos energiaelosztás és elosztó berendezések:
• A meglévő főelosztóban kerül kialakításra az új leágazás a bővítés részére.
• Új leágazó mért fővezeték/kábel kerül lefektetésre: NYY-J 0,6/1 kV 5 x 10...50 mm2 (pontos keresztmetszet a kiviteli tervezés keretein belül kerül meghatározásra, kábel méretezéssel ellenőrizve)
• Új szintelosztó berendezés kerül telepítésre, tartalék helyekkel, hogy a későbbiekben lehetőség legyen EIB (intelligens épület) aktorok, jeladók stb. beépítésére, vagy új leágazások kialakíthatóságára.
• Az egyes egységekhez tartozó villamos berendezések, az elosztókban elhelyezett főkapcsolókkal külön-külön áramtalaníthatók, mely során az állandó üzemű berendezések nem kerülnek leválasztásra a villamos hálózatról (irányfény, fax, vagyon és tűzvédelem stb.).
Belső világítás, külső világítás:
A világítási rendszerek a helyiségek funkcióinak megfelelően az MSZ 2364, az MSZ EN 121464-1 és a 3/2002. (II.8.) SzCsM- EüM együttes rendelet 8. §-a alapján, a 3. számú melléklete szerint az előírt - az alábbi táblázatban felsorolt - megvilágítási értékeket figyelembe véve kerülnek kialakításra:
- Iroda 500 lux
- Raktárak 50-200 lux
- Mosdók, WC-k 200 lux
- Pihenő helyiségek 100 lux
- Épületgépészeti helyiségek 300 lux
- Közlekedési utak az épületben 100 lux
Villámvédelem:
Villámvédelmi rendszer (külső és belső villámvédelem) kiépítése az 54/2014. (XII.5.) BM Rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi szabályzat 140. § előírása alapján.
GYENGEÁRAM:
Gyengeáramú rendszerek:
Informatikai és távközlési hálózat:
A létesítmény bővítése során a tetőtér beépítésre kerül, a kialakításra kerülő lépcsőház a földszint 012 iroda-helyiség méretét csökkenti, a meglévő végpontjainak átrendezését igényli. A Megvalósulási tervdokumentáció adatait felhasználva, a 07-10 számú informatikai hálózati végpontok megszűnnek, a 05-06, és 11-14 számúak jelenlegi pozíciójukból kibontva, áthelyezendők. A RACK szekrénytől új nyomvonallal kell csatlakozni a 012 helyiséghez, mivel a kialakítás nem teszi lehetővé a jelenlegi megtartását. A jelenlegi informatikai kábeleket is ki kell bontani, és az új nyomvonalban ki kell építeni az új kábeleket. A földszinten az IT helyiségben telepített RACK szekrényből kell kiépíteni a tetőtéri irodai végpontokat, valamint a közlekedőn elhelyezésre kerülő fénymásolóhoz a hálózati csatlakozást.
A hálózati végpontok a tervrajzokon jelöltek szerint helyezendők el, azonban az esetleges felhasználói észrevételek alapján ez módosulhat, mely a terv egészét nem befolyásolja. A végpontok süllyesztetten kerülnek kiépítésre, a villamos csatlakozókkal azonos típusú szerelvények, soroltan szerelve. A hálózati kábelek falba süllyesztett MŰ II védőcsőben helyezendők el, a felszállóban haladnak a RACK szekrényig. A kábelek rendezésére a RACK szekrénybe 3 db patchpanel kerül elhelyezésre, a tetőtérben 54 végpont létesül.
Az informatikai hálózat CAT6 kábelezéssel valósul meg. Category-6 UTP rendszer szabvány háttere: A kiépítésre kerülő rendszer meg kell feleljen az alábbi szabványoknak:
- ISO/IEC 11801 2nd edition - nemzetközi szabvány;
- EN50174-1 Ed 2- európai szabvány;
- TIA/EIA-568-B.2 A.10- amerikai szabvány;
Category-6 UTP rendszer szolgáltatásai: A helyi hálózati rendszernek lehetőséget kell teremtenie a intelligens infrastruktúra menedzsment szolgáltatásra (IIMS) - a patchpanelek későbbi cseréje nélkül. A strukturált kábelezési rendszer egyben telefon és számítógép (informatikai) hálózat, biztosítja az épületen belüli hang és adatátvitelt, lehetővé teszi a kapcsolatot az épület belépési ponton keresztül a WAN hálózatokkal. A kábelezési rendszer a rendező központtól a végpontokig Category-6 UTP elemekből épül fel. Az összes Cat.6 alkatrésznek Piramis tesztel szükséges rendelkeznie, ezzel biztosítva a cserelehetőségét más Cat.6 termékekkel, mint például a patchkábelek.
A Category-6 UTP rendszer maximális sávszélessége 250Mhz, ez lehetőséget teremt a 100Mbit/sec illetve az 1Gigabit/sec adatátviteli sebességre - aktív eszköztől függően - két érpáron.
Mérési jegyzőkönyv és műszaki dokumentáció: Az elkészült strukturált hálózatot mérési jegyzőkönyvvel és megvalósulási dokumentációval kell átadni. A mérésekhez javasolt eszközök: Fluke, Omniscanner, illetve Wirescope. A dokumentáláshoz javasolt program: AutoCAD, Visio, illetve NetvizRoHS megfelelőség:
Vagyonvédelmi rendszer: A földszinten kiépítésre került a vagyonvédelmi rendszer, ennek bővítése szükséges, a tetőtéri területre, valamint az új lépcsőház bejáratához, valamint a földszinti átjárás ajtajához. Az újonnan létesülő lépcsőházba egy kombinált mozgásérzékelőt kerül elhelyezésre, a bejárati ajtó, valamint az átjáró ajtó nyitásérzékelővel kerül felszerelésre.
A tetőtéri terület kezelőjét a földszinti új bejárat előtérbe kell telepíteni. A rendszer tervezett eszközeinek telepíthetősége érdekében 8 zónás, a rendszerbe illeszthető bővítő telepítendő, az IT helyiségben, a vagyonvédelmi központ mellé. A tetőtéri közlekedő folyosón a terven jelölt helyekre kombinált mozgásérzékelőt kell telepíteni, az ablakra nyitásérzékelő szerelendő. A bejárat, a lépcsőház, és a tetőtér területe önálló partícióként programozandó. A rendszer kábelezését 4x0,22 és 2x0,5+4x0,22 vagyonvédelmi kábellel kell elvégezni. A bővítő modul önálló fémházba telepítendő, tápegységgel és akkumulátorral. A rendszer bővítését követően teljes körű működés ellenőrzést kell végrehajtani.
Video kaputelefon rendszer: Az újonnan kialakításra kerülő bejárathoz video kaputelefon létesül, beltéri egysége a Tetőtér 007 helyiségbe telepítendő.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt, leírást a közbeszerzési dokumentum mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, konszignációk, árazatlan költségvetés tartalmazza.
A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban.
Az ajánlattételi felhívásban valamint a közbeszerzési dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás valamint dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek igazolni kell.
A Nyertes Ajánlattevő a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE, vagy azzal egyenértékű hazai Minősítő Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. Ezt a tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek át kell adni. Amennyiben a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó a Nyertes Ajánlattevőnek ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Nyertes Ajánlattevő a beépíthetőségre vonatkozó alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelező jótállás időn felül megajánlott jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, maximum értéke: 24 hónap. Ajánlatkérő 0 hónaptól 24 hónapig terjedő megajánlásokat értékeli. 20
2 Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer megléte építőipari kivitelezés (magasépítés) érvényességi területre.  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal Kormányablakának (7800 Siklós, Kossuth Lajos tér 15., hrsz.: 791/3.) tetőtéri beépítése (2)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: O és R Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dráva u. 4.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: HU
E-mail: oesr@oesr.hu
Telefon: +36 303318899
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11017505-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39330767
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47951210
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Erősáramú munkák részfeladatai, gyengeáramú munkák részfeladatai.
Gépészeti munkák részfeladatai, építészeti munkák részfeladatai
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: O és R Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dráva u. 4.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11017505-2-02

Hivatalos név: Kőház zRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagy Jenő u. 12.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562380-2-02

Hivatalos név: Pécsi Építő és Tatarozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tímár u. 23.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 110044002-02

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges