Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/108
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.07.
Iktatószám:9009/2018
CPV Kód:45215200-9
Ajánlatkérő:Bonyhád Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 27. 7/3 Hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Baricz Bt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bonyhád Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18454
Postai cím: Széchenyi tér 12
Város: Bonyhád
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7150
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző
Telefon: +36 305206145
E-mail: jegyzo@bonyhad.hu
Fax: +36 74500280
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.bonyhad.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése Bonyhádon.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215200-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése Bonyhádon.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 27. 7/3 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése Bonyhádon - A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épületének átalakítása, felújítása.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épülete a történelmi belvárosban műemléki környezetben található. A tervezett felújítás az egész épületet és az udvart is érinti, a korhű megjelenés megtartása mellett a jobb helykihasználás, az energiahatékonyság és az akadálymentesítés szerepel a fejlesztések között. A felújítás során az épület belső terei teljesen megújulnak, a szükséges helyeken a nyílászárók cserélni kell. Összefüggő hőszigetelést kap a padlásfödém, a tetőfelületre további napelemeket telepítenek. A burkolatokat és padozatokat az alapterület nagy részén cserélik, elbontásra és újjáépítésre kerül a teljes épületgépészeti és villamos rendszer. Megújulnak a homlokzatok, az utcafront korhű képének helyreállítása szintén megtörténik. A belső tereket és helyiségfunkciókat a szolgálat tevékenységéhez igazítják, mobilfal beépítésével a legnagyobb termet többfunkcióssá teszik. Az udvaron a meglévő, műszakilag avult beton burkolatot el kell bontani és helyette térburkolat kerül kialakításra.
A fejlesztéssel érintett épület összes alapterülete 532,23 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10717 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése Bonyhádon.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Baricz Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Benczúr Gy. u. 30.
Város: Bonyhád
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7150
Ország: HU
E-mail: bariczbt1@freemail.hu
Telefon: +36 309595351
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 96334299
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215200-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 27. 7/3 Hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése Bonyhádon - A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épületének átalakítása, felújítása.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épülete a történelmi belvárosban műemléki környezetben található. A tervezett felújítás az egész épületet és az udvart is érinti, a korhű megjelenés megtartása mellett a jobb helykihasználás, az energiahatékonyság és az akadálymentesítés szerepel a fejlesztések között. A felújítás során az épület belső terei teljesen megújulnak, a szükséges helyeken a nyílászárók cserélni kell. Összefüggő hőszigetelést kap a padlásfödém, a tetőfelületre további napelemeket telepítenek. A burkolatokat és padozatokat az alapterület nagy részén cserélik, elbontásra és újjáépítésre kerül a teljes épületgépészeti és villamos rendszer. Megújulnak a homlokzatok, az utcafront korhű képének helyreállítása szintén megtörténik. A belső tereket és helyiségfunkciókat a szolgálat tevékenységéhez igazítják, mobilfal beépítésével a legnagyobb termet többfunkcióssá teszik. Az udvaron a meglévő, műszakilag avult beton burkolatot el kell bontani és helyette térburkolat kerül kialakításra.
A fejlesztéssel érintett épület összes alapterülete 532,23 m2.
Műszaki tartalom módosítás: az udvar és a kapualj tér/járdaburkolatának típusa módosul, valamint a régi közlekedői, folyosói ajtók nem lesznek cserélve, csak felújítva.

Pótmunka: utólagos lemezbeütéses technológiával készülő falszigetelés (a feltárt, falak alatti talajnedvesség elleni szigetelés nem megfelelő állapotú, elöregedett, több helyen hiányos, így már nem megfelelő.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 96850662
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Baricz Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Benczúr Gy. u. 30.
Város: Bonyhád
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7150
Ország: HU
E-mail: bariczbt1@freemail.hu
Telefon: +36 309595351
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Szerződő felek a tervező és a műszaki ellenőr jóváhagyásával a műszaki tartalom módosítása mellett döntöttek, továbbá jóváhagyták a műszaki szükségességből adódó pótmunkát.
Műszaki tartalom módosítás: az udvar és a kapualj tér/járdaburkolatának típusa módosul, valamint a régi közlekedői, folyosói ajtók nem lesznek cserélve, csak felújítva.
Pótmunka: utólagos lemezbeütéses technológiával készülő falszigetelés (a feltárt, falak alatti talajnedvesség elleni szigetelés nem megfelelő állapotú, elöregedett, több helyen hiányos, így már nem megfelelő.)
2. Felek megállapodtak abban, hogy a pótmunka miatti többletköltség és a műszaki tartalom módosítása miatti különbözet egyenlegével (516 363.-Ft+Áfa) a szerződéses összeget módosítják.

3. Felek a fent leírtak alapján az alapszerződés 6. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti szerződés szerint:
„6. Vállalkozói díj:
6.1. A jelen szerződés szerinti építési munka ellenértéke:
Nettó: 96.334.299.- Ft
ÁFA: 26.010.261.- Ft
Bruttó: 122.344.560.- Ft”
1. sz. módosítás szerint:
„6. Vállalkozói díj:
6.1. A jelen szerződés szerinti építési munka ellenértéke:
Nettó: 96.850.662.- Ft
ÁFA: 26.149 679.- Ft
Bruttó: 123.000.341.- Ft”
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződés módosítás tárgyát képező pótmunka jellege (a pótmunka műszakilag nem vagy csak jelentős nehézséggel választható le az alapberuházásról), továbbá a kivitelezés a szerződés módosításakor tart, a vállalkozó a munkaterületen dolgozik.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 96334299 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 96850662 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben