Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9162/2018
CPV Kód:45240000-1
Ajánlatkérő:Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6800 Hódmezővásárhely, Csúcs-, Béketelep-, Tabán- és Kincses-telep városrészek, érintett helyrajzi számok: 4479, 4484, 10679, 3403, 3548/3, 3548/2, 3894, 3896, 4315, 11715/1, 11643, 11558, 11431, 4553, 4409, 4316, 4164, 4115, 4101, 4062, 4037, 3893/1, 3516, 3490, 3467, 4483, 4482, 3405, 11979, 11694, 4096, 11715/1, 11998, 4214, 3314, 11558, 3274, 3285, 3353, 11419, 11506, 11623, 11599, 11528, 11401, 11667, 11430, 3118/6, 3118/3, 3118/2, 3079, 12090, 12162, 12135, 3101,
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:A-MEZŐGÉP Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03135
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 62530166
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://hodmezovasarhely.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hódmezővásárhely, Csúcs-, Béketelep-, Tabán- és Kincses-telep városrészek csapadék- és belvízelvezetésének fejlesztése és rekonstrukciója, vízi létesítmények építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hódmezővásárhely, Csúcs-, Béketelep-, Tabán- és Kincses-telep városrészek csapadék- és belvízelvezetésének fejlesztése és rekonstrukciója, vízi létesítmények építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Csúcs-, Béketelep-, Tabán- és Kincses-telep városrészek, érintett helyrajzi számok: 4479, 4484, 10679, 3403, 3548/3, 3548/2, 3894, 3896, 4315, 11715/1, 11643, 11558, 11431, 4553, 4409, 4316, 4164, 4115, 4101, 4062, 4037, 3893/1, 3516, 3490, 3467, 4483, 4482, 3405, 11979, 11694, 4096, 11715/1, 11998, 4214, 3314, 11558, 3274, 3285, 3353, 11419, 11506, 11623, 11599, 11528, 11401, 11667, 11430, 3118/6, 3118/3, 3118/2, 3079, 12090, 12162, 12135, 3101,
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megvalósítandó létesítmények (I. ütem):
TB 20/30/30 Mederburkoló elem 1.691 m
TB 30/50/40 Mederburkoló elem 1.241 m
TB 40/70/50 Mederburkoló elem 312 m
0 30 vasbetoncsatorna 943 m
0 40 vasbetoncsatorna 897 m
0 50 vasbetoncsatorna 164 m
0 60 vasbetoncsatorna 51 m
1000mm-es vasbeton elem 855 m
200KG csatorna 70 m
Akna 28 db
Víznyelő 25 db
Akna (1000mm-es vasbeton átfolyós) 9 db
Akna (1000mm-es vasbeton fordító 8 db
A beruházásban megépülnek az I. ütemben kiépített főgyűjtőre, illetve mellékgyűjtőkre csatla-kozó utcákban a burkolt elemekkel kialakított nyílt szelvényű csatornák. A vizek helyben tartá-sára szivárgó elemek beépítését kell megvalósítani.
Megvalósítandó létesítmények (II. ütem):
TB 20/30/30 Mederburkoló elem 2.687 m
TB 30/50/40 Mederburkoló elem 1.902 m
TB 40/70/50 Mederburkoló elem 519 m
0 30 vasbetoncsatorna 1.334 m
0 40 vasbetoncsatorna 877 m
0 50 vasbetoncsatorna 194 m
Akna 20 db
Víznyelő 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-15-HM1-2016-00001 azonosítószámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13777 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Hódmezővásárhely, Csúcs-, Béketelep-, Tabán- és Kincses-telep városrészek csapadék- és belvízelvezetésének fejlesztése és rekonstrukciója, vízi létesítmények építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/09/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: A-MEZŐGÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külterület 01767/61. hrsz
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: HU
E-mail: amezogep@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 483655998
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Csúcs-, Béketelep-, Tabán- és Kincses-telep városrészek, érintett helyrajzi számok: 4479, 4484, 10679, 3403, 3548/3, 3548/2, 3894, 3896, 4315, 11715/1, 11643, 11558, 11431, 4553, 4409, 4316, 4164, 4115, 4101, 4062, 4037, 3893/1, 3516, 3490, 3467, 4483, 4482, 3405, 11979, 11694, 4096, 11715/1, 11998, 4214, 3314, 11558, 3274, 3285, 3353, 11419, 11506, 11623, 11599, 11528, 11401, 11667, 11430, 3118/6, 3118/3, 3118/2, 3079, 12090, 12162, 12135, 3101,
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megvalósítandó létesítmények (I. ütem):
TB 20/30/30 Mederburkoló elem 1.691 m
TB 30/50/40 Mederburkoló elem 1.241 m
TB 40/70/50 Mederburkoló elem 312 m
0 30 vasbetoncsatorna 943 m
0 40 vasbetoncsatorna 897 m
0 50 vasbetoncsatorna 164 m
0 60 vasbetoncsatorna 51 m
1000mm-es vasbeton elem 855 m
200KG csatorna 70 m
Akna 28 db
Víznyelő 25 db
Akna (1000mm-es vasbeton átfolyós) 9 db
Akna (1000mm-es vasbeton fordító 8 db
A beruházásban megépülnek az I. ütemben kiépített főgyűjtőre, illetve mellékgyűjtőkre csatla-kozó utcákban a burkolt elemekkel kialakított nyílt szelvényű csatornák. A vizek helyben tartá-sára szivárgó elemek beépítését kell megvalósítani.
Megvalósítandó létesítmények (II. ütem):
TB 20/30/30 Mederburkoló elem 2.687 m
TB 30/50/40 Mederburkoló elem 1.902 m
TB 40/70/50 Mederburkoló elem 519 m
0 30 vasbetoncsatorna 1.334 m
0 40 vasbetoncsatorna 877 m
0 50 vasbetoncsatorna 194 m
Akna 20 db
Víznyelő 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 483655998
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: A-MEZŐGÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külterület 01767/61. hrsz
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: HU
E-mail: amezogep@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2. Felek megállapítják, hogy a Szerződés módosítása szükséges az alábbi okokra tekintettel:
A TOP-6.3.3-15-HM1-2016-00001 azonosítószámú projekt támogatási szerződésének 2. számú módosítása alapján a Szerződés ellenértékének finanszírozási módja szállítói finanszírozásról utófinanszírozásra módosult.
3. A 2. pontban foglaltakra tekintettel Felek a Szerződés alábbiak szerinti módosításában állapodnak meg:
a) A Szerződés 2.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A szerződés finanszírozása a TOP-6.3.3-15-HM1-2016-00001 kódszámú pályázat keretében biztosított támogatásból történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100,0000000%-a. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a támogatás jellege utófinanszírozás.”
b) A Szerződés 2.15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:
i. alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint;
ii. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint.”
c) A Szerződés 2.16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Megrendelő a kifizetés során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.”
4. Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontja alapján minősül jogszerűnek, figyelemmel arra, hogy a módosítás nem minősül lényegesnek.
5. Felek rögzítik, hogy a 2018.02.25-én tartott időközi polgármester-választáson dr. Márki-Zay Péter urat választották meg Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének, amely törzskönyvi jogi személy vezetői adataiban bekövetkezett változást a Magyar Államkincstár az általa vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban 2018.03.12-én kelt határozatával, 2018.02.25. alkalmazási dátummal átvezette.
Felek rögzítik továbbá, hogy a 2017. 12. 07-én tett vállalkozói bejelentés szerint a Szegedi Törvényszék Cégbíróságának 2017.12.06-án kelt végzése értelmében Vállalkozó cégadatai módosultak, valamint az ügyvezető személyében változás következett be.
6. Az 5. pontban rögzített okokra tekintettel a Szerződés 6.8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik telefax, ill. e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is:
Megrendelő részéről:
dr. Márki-Zay Péter polgármester
Telefon: 62/530-100
Mucsi László irodvezető
Telefon: 62/530-100-220
Fax:62/530-163
Vállalkozó részéről:
Gubacsi Szilárd ügyvezető
Telefon: 06 70381 8657
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2. Felek megállapítják, hogy a Szerződés módosítása szükséges az alábbi okokra tekintettel:
A TOP-6.3.3-15-HM1-2016-00001 azonosítószámú projekt támogatási szerződésének 2. számú módosítása alapján a Szerződés ellenértékének finanszírozási módja szállítói finanszírozásról utófinanszírozásra módosult.
3. A 2. pontban foglaltakra tekintettel Felek a Szerződés alábbiak szerinti módosításában állapodnak meg:
a) A Szerződés 2.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A szerződés finanszírozása a TOP-6.3.3-15-HM1-2016-00001 kódszámú pályázat keretében biztosított támogatásból történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100,0000000%-a. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a támogatás jellege utófinanszírozás.”
b) A Szerződés 2.15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:
i. alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint;
ii. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint.”
c) A Szerződés 2.16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Megrendelő a kifizetés során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.”
4. Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontja alapján minősül jogszerűnek, figyelemmel arra, hogy a módosítás nem minősül lényegesnek.
5. Felek rögzítik, hogy a 2018.02.25-én tartott időközi polgármester-választáson dr. Márki-Zay Péter urat választották meg Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének, amely törzskönyvi jogi személy vezetői adataiban bekövetkezett változást a Magyar Államkincstár az általa vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban 2018.03.12-én kelt határozatával, 2018.02.25. alkalmazási dátummal átvezette.
Felek rögzítik továbbá, hogy a 2017. 12. 07-én tett vállalkozói bejelentés szerint a Szegedi Törvényszék Cégbíróságának 2017.12.06-án kelt végzése értelmében Vállalkozó cégadatai módosultak, valamint az ügyvezető személyében változás következett be.
6. Az 5. pontban rögzített okokra tekintettel a Szerződés 6.8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik telefax, ill. e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is:
Megrendelő részéről:
dr. Márki-Zay Péter polgármester
Telefon: 62/530-100
Mucsi László irodvezető
Telefon: 62/530-100-220
Fax:62/530-163
Vállalkozó részéről:
Gubacsi Szilárd ügyvezető
Telefon: 06 70381 8657
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 483655998 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 483655998 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23431045-2-06
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben