Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9250/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Pocsai József Attila őstermelő
Teljesítés helye:Debrecen-külterület 0752/13 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DRAGON MAX Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:mezőgazdasági tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pocsai József Attila őstermelő
Nemzeti azonosítószám: AK24768
Postai cím: Lóverseny utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 209291981
E-mail: pocsai.attila@norta.hu
Fax: +36 52531849
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL): -
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: mezőgazdasági tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vágópont építése Debrecen-külterület 0752/13 hrsz. alatt”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő vágópont kivitelezési munkáját kívánja megvalósítani a Debrecen-külterület 0752/13 hrsz. alatti ingatlanon a VP-3-4.2.1-15 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című projekt keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 240.412.259,- (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Vágópont építése Debrecen-külterület 0752/13 hrsz. alatt”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen-külterület 0752/13 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a tanyaszerű ingatlanra vágópont építését tervezi. A vágópont maximum heti 100 sertés, vagy 20 marha vágására szolgáló kisüzem.
Homlokzatképzés
Anyaghasználatban a fehér vakolt fal és natúr tégla lábazat és ablakpárkány, illetve a fa nyílászáró és lazúros deszkaszerkezetek dominálnak.
Szerkezeti leírás
- Alapozás: a teherbíró talajig levitt beton sávalap tetején talpkoszorúval összefogva statikai leírás szerint.
- Szigetelés: 1rtg. VILLAS bitumenes vastaglemezzel a felmenő szerkezeti falak, illetve a földszinti padlóvonal alatt. Csatlakozási felületeket hegesztéssel kell egymáshoz kapcsolni.
- Betonaljzat: Szigetelés tartó aljzat 15 cm névleges vastagsággal.
- Szerkezet + falak: A térelhatároló teherhordó falak Porotherm 30 N3F falazóblokkból és 10 cm dryvit hőszigtelő rendszerből készülnek. (H 10 falazóhabarcsban.) A falazatban vasbeton pillérek kerülnek elhelyezésre statikai terv szerint.
A válaszfalak 10 cm névleges falvastagsággal Porotherm 10 NF válaszfallapokból készülnek. (H 10 falazóhabarcsban). Hűtött helyiségekben szendvicspanel elhatárolás készül.
- Födémszerkezet: Monolit vasbeton födém statikai tervek alapján.
- Áthidalások: Monolit vasbeton és porotherm áthidalók alkalmazásával.
- Tetőszerkezet: Hagyományos faszerkezetű kontyolt tető, hagyományos fakötésekkel, a metszeteken megadott keresztmetszeti méretekkel. A beépítendő faanyagot égés késleltető, valamint gombamentesítő szerrel kell kezelni.
- Aljzatok: A vasalt betonaljzat metszeteken jelölt vastagságban C12-24/kk minőségű betonból készül az aljzatburkolatok elkészítéséhez szükséges felületi megmunkálásokkal.
- Hőszigetelések: A zárófödém hőszigetelése 20 cm vastagságú Austrotherm lemezzel készül.
A földszinti aljzatra 8 cm vastagságú lépésálló Austrotherm hőszigetelés kerül.
Koszorúk és a lábazati fal elé 5 cm vastagságú Austrotherm hőszigetelés kerül.
- Héjazat: Hódfarkú cserépfedés vörös színben, karám fedése bitumenes zsindelyfedés.
- Bádogozás: A függőeresz, kéményszegély és a lefolyók alu lemezzel megoldva.
- Nyílászárók: Fa ablakok és külső ajtók. Belső ajtók technológiai leírás szerint.
- Burkolatok: Az épületben csúszásmentes kerámia burkolat kerül elhelyezésre. A helyiségek burkolata technológiai leírás szerint kerül kialakításra.
- Felületképzés: Belső: hvb. 7. jelű vakoló mészhabarcsból készített oldalfal és mennyezetvakolaton meszes festés, technológiai rajzon jelölt helyeken csempeburkolat.
Homlokzat: Baumit alapvakolat, szórt vékonyvakolat, lábazat natúr téglával burkolva.
- Kémények, szellőzők: A fűtési/hűtési rendszer talajszondákból nyert hőenergiával, hőszivattyúval történik. A rendszerhez kémény építése nem szükséges.
Azon helyiségek, melyek nem rendelkeznek természetes szelőzéssel (pl. WC), ott elektromos csőventillátorral (időkapcsolóval) ellátott szellőzőkürtő kialakítása szükséges.
Épületgépészet

- Fűtés, melegvíz: A fűtési/hűtési rendszer és a használati melegvíz energiaellátása szakcég által elhelyezett 8 db Rehau Raugeo #32X3,2- PEX-a, 4 csöves talajszondákból nyert hőenergiával, hőszivattyúval történik.
- Megújuló energiahasznosító berendezés: Az építéssel egyidejűleg egy sziget üzemű, forgató mechanikás, 2 tengelyes napelemtábla elhelyezését tervezzük.
Beépített gyártási technológia:
Padlóösszefolyó komplett iszapgyűjtővel 8 db
Fali tömlőtartó 5 db
Eszközfertőtlenítő 4 db
Fém speciális kézmosó 6 db
Kötény és csizmamosó 1 db
Tölcséres baromfivéreztető állvány vérgyűjtő teknővel 1 db
Le-fel ajtó marhához 1 db
Le-fel ajtó sertéshez 1 db
Sertés kábító boksz szinterezett 1 db
Marha kábító boksz, jobbos vagy balos kivitel, 1 db
szinterezett
Marha fektetőrács 2 db
Fegyverszekrény marha-sertés kábító pisztollyal 1 db
Sertéskábító fogóval vagy kábítóvillával 1 db
Szinterezett kábító dobogó 1 db
Vérgyűjtő edény egyedi rozsdamentes 1 db
Sertés-Marha vágóponti magaspálya 1 db
Elektromos emelő futómacskával marha-sertés vonalhoz 1 db
Egyedi tervezésű tartószerkezet 1 db
Csőpálya 60mm-es szelvényméretű 19,4 db
Pályaváltó magaspályához 2 db
Utántisztító asztal, egyedi szinterezett 1 db
Elszívó ernyő 1 db
Kézi lelángoló két égővel 2 db
Kézi pillanatzuhany 5 db
Marhafej mosó medence 1 db
Emelővállfa 2 db
Pneumatikus dobogó 1 db
Testhasító fűrész fertőtlenítő, elektromos fűtéssel 1 db
Testhasító fűrész marhához 1 db
Húsos kocsi 2 db
Rozsdamentes bárdfertőtlenítő 1 db
Testhasító bárd, kétkezes hasító 2 db
Kobzó kocsi 1 db
Elektromos baromfi forrázó 1 db
Serleges baromfikopasztó 1 db
Horgos belsőségtisztító asztal, 10 horoggal 1 db
Húsvágó tőke 1 db
Egyoldalt műanyag betétes asztal 1 db
Peremes asztal 1 db
Baromfi zsigerelő vályú 1,5 db
Pacalürítő és mosó asztal 1 db
Légfüggöny ajtók fölé 6 db
Speciális saválló egycellás mérleg 1 db
Csőpályás pályamérleg 1 db
Hárommedencés rozsdamentes mosogató, lábon álló 1 db
Teleszkópos pályavég 90+135 fokban mozgatható 1 db
Baromfi hűtő kocsi, rozsdamentes 1 db
Hűtő kamra 1 db
Fagyasztó kamra 1 db
Főző üst 1 db
Áramfejlesztő generátor 1 db
Digitális állatmérleg 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében bevont felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15 kódszámú, 1772414895 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés vágópont kialakítása tárgyában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DRAGON MAX Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Illyés u. 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
E-mail: dragonmax.sound@gmail.com
Telefon: +36 203209790
Internetcím(ek): (URL) www.dragonmax.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14394793-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 240363261
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 240412259
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DRAGON MAX Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Illyés u. 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14394793-2-42

Hivatalos név: Mester-Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Munkásotthon u. 46.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1042
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13707824-2-41

Hivatalos név: „GENERÁLÉP-3” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Piac u. 3.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12110735-2-09

Hivatalos név: Dryvit Profi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karabély u. 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24880521-2-09

Hivatalos név: Alföld Komplex Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szűcs u. 0499/20 hrsz.
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23458909-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges