Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9251/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hagyományok Háza
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÉPKAR Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Hagyományok Háza
Nemzeti azonosítószám: AK02841
Postai cím: Corvin tér 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kelemen László főigazgató
Telefon: +36 12015773
E-mail: kovacs.maria@hagyomanyokhaza.hu
Fax: +36 12015773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hagyomanyokhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hagyomanyokhaza.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Budai Vigadó műemlék épület rekonstrukciós, felújítási és bővítési munkáinak kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Budai Vigadó műemlék épület rekonstrukciós, felújítási és bővítési munkáinak kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45210000-2
45262700-8
45262800-9
45300000-0
45260000-7
45262300-4
45261400-8
45262522-6
45262600-7
45313100-5
45315100-9
45320000-6
45324000-4
45350000-5
45400000-1
45420000-7
45331000-6
45421140-7
45430000-0
45442100-8
45443000-4
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: 1011. Budapest, Corvin tér 8. Hrsz: Budapest I. kerület 14277.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A közbeszerzési eljárás tárgya az 1897-98-ban neoreneszánsz-eklektikus stílusban épült Budai Vigadó (12221 műemléki azonosító számú épület) teljes körű rekonstrukciós felújítási és bővítési munkáinak (alapozási/alapmegerősítési munkák, tartószerkezeti/tartószerkezet-megerősítési munkák, belső és homlokzati építészeti - építőmesteri és szakipari - munkák, épületgépészeti munkák, épületvillamossági munkák, épületautomatikai munkák, felvonó szerelési munkák és restaurátori munkák) megvalósítása, a rekonstrukcióhoz szükséges bontási munkák, átépítési és felújítási munkák illetve restaurátori munkák elvégzése.
A telek területe: 2684 m2.
Az épület tervezett állapot szerint kialakuló összes bruttó szintterülete: 12 645 m2.
A meglévő szintszámok: pince, földszint, földszinti galéria, első emelet, első emeleti galéria, második emelet, részlegesen beépített padlástér.
A rekonstrukciós felújítás során kialakuló szintszám: pince, földszint, földszinti galéria, első emelet, első emeleti galéria, második emelet, teljesen beépített tetőtér.
A felújítás során kialakuló beltéri nettó alapterületek:
pince: 1 648,47 m2,
földszint: 2 041,45 m2,
földszinti galéria: 294,45 m2,
első emelet: 1 880,07 m2,
első emeleti galéria: 634,08 m2,
második emelet: 1 448,07 m2,
beépített tetőtér: 1 307,72 m2,
összesen: 9 254,31 m2.
Felújítandó fa tetőszerkezet alapterülete: 1 388 m2, mely felújítás a tetőszerkezet tetőfedésének felújítását is magában foglalja.
Az épület kiemelt színvonalú és kiemelt műemléki jelentőségű területe a színházterem, melynek falai és mennyezetei restaurálandó tagozatokkal erősen díszítettek, alapterülete 246 m2, szabad belmagassága
14,64 m.
Az épület a következő alaprajzi traktusokat tartalmazza:
I. Corvin téri traktus (Iskola utcai kisteremmel, a főbejárattal és aulával és nagyteremmel, a Fő utcai kisteremmel.
II. Fő utcai traktus.
III. Iskola utcai traktus.
IV. Udvari traktus.
V. Közlekedő és belső udvari traktus a főlépcsőházzal és a belső udvarral.

Beszerelésre kerül 3 db személyfelvonó (1 db 1000kg/13 személyes/6-megállós személyfelvonó, 1 db 630kg/8 személyes/2-megállós akadálymentesítő személyfelvonó, 1 db 2000kg/26 személyes/6-megállós személyfelvonó), továbbá az épület valamennyi szintjének teljes alapterületét ellátó sprinkler rendszer kivitelezendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 021 - 034815

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Budai Vigadó műemlék épület rekonstrukciós, felújítási és bővítési munkáinak kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/01/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ÉPKAR Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4599999449 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Kiegészítés a "II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama", valamint a "VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama"-hoz: Munkaterület átadásától számított 446 nap.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45210000-2
45262700-8
45262800-9
45300000-0
45260000-7
45262300-4
45261400-8
45262522-6
45262600-7
45313100-5
45315100-9
45320000-6
45324000-4
45350000-5
45400000-1
45420000-7
45331000-6
45421140-7
45430000-0
45442100-8
45443000-4
71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: 1011. Budapest, Corvin tér 8. Hrsz: Budapest I. kerület 14277.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás tárgya az 1897-98-ban neoreneszánsz-eklektikus stílusban épült Budai Vigadó (12221 műemléki azonosító számú épület) teljes körű rekonstrukciós felújítási és bővítési munkáinak (alapozási/alapmegerősítési munkák, tartószerkezeti/tartószerkezet-megerősítési munkák, belső és homlokzati építészeti - építőmesteri és szakipari - munkák, épületgépészeti munkák, épületvillamossági munkák, épületautomatikai munkák, felvonó szerelési munkák és restaurátori munkák) megvalósítása, a rekonstrukcióhoz szükséges bontási munkák, átépítési és felújítási munkák illetve restaurátori munkák elvégzése.
A telek területe: 2684 m2.
Az épület tervezett állapot szerint kialakuló összes bruttó szintterülete: 12 645 m2.
A meglévő szintszámok: pince, földszint, földszinti galéria, első emelet, első emeleti galéria, második emelet, részlegesen beépített padlástér.
A rekonstrukciós felújítás során kialakuló szintszám: pince, földszint, földszinti galéria, első emelet, első emeleti galéria, második emelet, teljesen beépített tetőtér.
A felújítás során kialakuló beltéri nettó alapterületek:
pince: 1 648,47 m2,
földszint: 2 041,45 m2,
földszinti galéria: 294,45 m2,
első emelet: 1 880,07 m2,
első emeleti galéria: 634,08 m2,
második emelet: 1 448,07 m2,
beépített tetőtér: 1 307,72 m2,
összesen: 9 254,31 m2.
Felújítandó fa tetőszerkezet alapterülete: 1 388 m2, mely felújítás a tetőszerkezet tetőfedésének felújítását is magában foglalja.
Az épület kiemelt színvonalú és kiemelt műemléki jelentőségű területe a színházterem, melynek falai és mennyezetei restaurálandó tagozatokkal erősen díszítettek, alapterülete 246 m2, szabad belmagassága
14,64 m.
Az épület a következő alaprajzi traktusokat tartalmazza:
I. Corvin téri traktus (Iskola utcai kisteremmel, a főbejárattal és aulával és nagyteremmel, a Fő utcai kisteremmel.
II. Fő utcai traktus.
III. Iskola utcai traktus.
IV. Udvari traktus.
V. Közlekedő és belső udvari traktus a főlépcsőházzal és a belső udvarral.

Beszerelésre kerül 3 db személyfelvonó (1 db 1000kg/13 személyes/6-megállós személyfelvonó, 1 db 630kg/8 személyes/2-megállós akadálymentesítő személyfelvonó, 1 db 2000kg/26 személyes/6-megállós személyfelvonó), továbbá az épület valamennyi szintjének teljes alapterületét ellátó sprinkler rendszer kivitelezendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4599999449
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ÉPKAR Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1.3. A Vállalkozó 2017. március 17., 2017. szeptember 6., 2017. szeptember 8., 2017. november 17., és 2018. február 6. napján kelt, a Megrendelőhöz címzett írásbeli nyilatkozataiban a Vállalkozási Szerződés 4.1. és 4.3. pontjaiban meghatározott teljesítési határidők megtartására kiható akadályokat közölt.

A Megrendelő a Vállalkozó nyilatkozata szerinti körülményeket az alábbiak szerint fogadta el a Vállalkozó felelősségi körébe nem tartozó teljesítési akadályként:
- A kötelezően előírt teljes felületű régészeti feltárást a Budapesti Történeti Múzeum végezte, mely kivitelezés során az épület alápincézetlen belső udvarán XIV - XVI. századi pincéket tárt fel. Az eljáró hatóság előírta a pincefalazatok megtartását és bemutatását. Ez a pinceszint alaprajzi és minden szakágat érintő áttervezését tette szükségessé.
- A tervezés során számos feltárás történt, de ezt behatárolta, hogy az épület akkor használatban volt. A kivitelezés során feltártak olyan eredeti díszítőelemeket, épületszerkezeteket, melyek a tervezés során nem voltak ismertek, és amik restaurátori, tartószerkezeti, és kapcsolódó szakági tervek módosítását tették szükségessé.
- A Hagyományok Háza működését szabályozó jogszabályok változása a dolgozói létszám növekedésével járt együtt, ennek megfelelően adta ki tervező az „F” indexes terveket. Ez alaprajzi módosításokat tartalmaz, ami építészeti, belsőépítészeti és kapcsolódó szakági tervek módosítását is szükségessé tette.
A tervváltoztatások miatt az egyes szolgáltatókhoz történő engedélyezési dokumentáció benyújtások is késedelmet szenvedtek, a gáz-, kéményseprő, elektromos hálózatfejlesztés, sprinkler-, tűzjelző, gázzal oltó berendezések dokumentáció benyújtásra került, mely az eredeti ütemtervhez képest jelentős késedelemmel, és a szolgáltatók általi új igények rögzítésével került elfogadásra.
A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által közölt és a Megrendelő által elfogadott, a kivitelezési határidőt érintő akadályozó tényezők nem teszik lehetővé, hogy a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződésben meghatározott eredeti teljesítési határidőre elvégezze a Vállalkozási Szerződésben meghatározott kivitelezési munkát, ami nem minősül a Vállalkozási Szerződés 14.3.-14.4. pontjai szerinti késedelmes teljesítésnek.

Szerződésmódosítás időpontja: 2018.05.23
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.4. A Felek rögzítik, hogy a "Szerződésmódosítás 1.3. pontban" meghatározott körülmények a Vállalkozási Szerződés módosítását teszik szükségessé.
A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, illetve nem jár a Vállalkozási Szerződés értékének változásával.
A jelen pontban foglalt körülményekre tekintettel a Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4599999449 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4599999449 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben