Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9254/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Molnár János egyéni vállalkozó
Teljesítés helye:Újfehértó, külterület Szilashát 17/C (volt TSZ major)- 0345/5. hrsz. alatti
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nánási Szárító és Gyártó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Molnár János egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: AK25655
Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 17.
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +20 9446460
E-mail: mol-janos@freemail.hu
Fax: +20 9446460
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sertéstartás korszerűsítése Molnár János újfehértói telepén.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Újfehértó, külterület Szilashát 17/C (volt TSZ major)- 0345/5. hrsz. alatti ingatlanon sertés vemhesítő épület építése, malacnevelő és kocaszállás felújítása, bővítése, átalakítása, a hozzá kapcsolódó tartástechnológiai berendezések létesítésével illetőleg napelemes rendszer telepítésével a vonatkozó jogszabályokban és tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
További tárgyak:09331000-8
45231300-8
45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Újfehértó, külterület Szilashát 17/C (volt TSZ major)- 0345/5. hrsz. alatti
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás részeként az alábbi főbb fejlesztések történnek:
1. Vemhesítő építése:
- 3,54 m magas, 319,80 m2 (+277,90 m2 pinceszint) hasznos összalapterületű, 350,03 m2 bruttó alapterületű, pince+földszintű beépítésű épület, melynek oldalai előregyártott műanyag karámfalból készülnek,
- az épületben 96 db 240x65 cm befoglaló méretű kutrica kerül kialakításra a kocák számára, továbbá megépítésre kerül 4 db férőhely a kan állatok részére.
2. Malacnevelő felújítása:
a meglévő aljzatbeton bontásra kerül, új műanyaglábakon álló taposórács álpadozat épül. A padozat alatt sekélylagúnás trágyarendszer lesz kialakítva
3. Kocaszállás felújítása:
az érintett épületrészhez tartozó karám meglévő trapézlemeze eltávolításra kerül, helyette szendvicspanellel történik a lefedése, és az oldala is szendvicspanellel került lehatárolásra. A padozat elbontásra kerül és új kopásálló műanyag bevonati rendszerrel rendelkező aljzat kerül rá.
4. Napelemes rendszer telepítése:
49 kW-os napelemes rendszer telepítése a malacnevelő és kocaszállás épületére.
5. Telepi infrastruktúra létesítése
közművek bekötése az épületbe, szennyvízhálózat összekötése illetőleg az aszfaltburkolat helyreállítása.
Az elvégzendő feladatok pontos leírását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő elfogad más gyártmányú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű árut is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni.
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott tervek, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Sertéstartás korszerűsítése Molnár János újfehértói telepén című VP2-4.1.1.5-16 kódszámú pályázat (projekt azonosító: 1786617853)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Sertéstartás korszerűsítése Molnár János újfehértói telepén
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nánási Szárító és Gyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kabay János út 15.
Város: Hajdúnánás,
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 4080
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85333073
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
További tárgyak:09331000-8
45231300-8
45233200-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Újfehértó, külterület Szilashát 17/C (volt TSZ major)- 0345/5. hrsz. alatti ingatlan
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Újfehértó, külterület Szilashát 17/C (volt TSZ major)- 0345/5. hrsz. alatti ingatlanon sertés vemhesítő épület építése, malacnevelő és kocaszállás felújítása, bővítése, átalakítása, a hozzá kapcsolódó tartástechnológiai berendezések létesítésével illetőleg napelemes rendszer telepítésével a vonatkozó jogszabályokban és tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
A beruházás részeként az alábbi főbb fejlesztések történnek:
1. Vemhesítő építése:
- 3,54 m magas, 319,80 m2 (+277,90 m2 pinceszint) hasznos összalapterületű, 350,03 m2 bruttó alapterületű, pince+földszintű beépítésű épület, melynek oldalai előregyártott műanyag karámfalból készülnek,
- az épületben 96 db 240x65 cm befoglaló méretű kutrica kerül kialakításra a kocák számára, továbbá megépítésre kerül 4 db férőhely a kan állatok részére.
2. Malacnevelő felújítása:
a meglévő aljzatbeton bontásra kerül, új műanyaglábakon álló taposórács álpadozat épül. A padozat alatt sekélylagúnás trágyarendszer lesz kialakítva
3. Kocaszállás felújítása:
az érintett épületrészhez tartozó karám meglévő trapézlemeze eltávolításra kerül, helyette szendvicspanellel történik a lefedése, és az oldala is szendvicspanellel került lehatárolásra. A padozat elbontásra kerül és új kopásálló műanyag bevonati rendszerrel rendelkező aljzat kerül rá.
4. Napelemes rendszer telepítése:
49 kW-os napelemes rendszer telepítése a malacnevelő és kocaszállás épületére.
5. Telepi infrastruktúra létesítése
közművek bekötése az épületbe, szennyvízhálózat összekötése illetőleg az aszfaltburkolat helyreállítása.
Az elvégzendő feladatok pontos leírását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő elfogad más gyártmányú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű árut is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni.
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott tervek, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85333073
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nánási Szárító és Gyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hajdúnánás
Város: Kabay János út 15.
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződésben:
A vállalkozói díj tekintetében vállalkozó az esetlegesen igényelt előlegen túl 1 db végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint: a végszámla 100%-os készültségnél, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése után, a teljesítés igazolását követően nyújtható be.


Módosított szerződésben:
A vállalkozói díj tekintetében vállalkozó az esetlegesen igényelt előlegen túl, 1 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint: a részszámla 60%-os készültségnél, a végszámla 100%-os készültségnél, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése után, a teljesítés igazolását követően nyújtható be.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A hatályos támogatói okiratban a projekt megvalósítása során 2 mérföldkő van meghatározva, mely mérföldkövek teljesítését igazoló szakmai beszámoló részeként a Kedvezményezett kifizetési kérelmet is be kíván nyújtani a Támogató felé. A két kifizetési kérelem benyújtása a projekt megfelelő likviditása, a projektmegvalósítás folyamatosságának biztosítása érdekében szükséges. Az előlegszámla csak a tényleges teljesítést követően, rész-, illetve végszámlával együtt képezheti a pénzügyi elszámolás részét. Arra tekintettel, hogy a Kedvezményezett az 1. mérföldkőhöz kapcsolódó kifizetési kérelem keretében is el tudjon számolni a kivitelezési költségek egy részével, nem csak a 2. mérföldkőhöz kapcsolódó kifizetési kérelemben a végszámlával, szükséges egy részszámla beiktatása a vállalkozói szerződés fizetési feltételei közé. A részszámlához már tényleges teljesítés is kapcsolódik, így az a pénzügyi elszámolás szempontjából már befogadható a Támogató szervezet részéről.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 85333073 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 85333073 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben