Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9397/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Jászfényszaru Város Önkormányzata
Teljesítés helye:GAMESZ - 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. Gondozási Központ - 5126 Jászfényszaru, Bajcsy Zsilinszky utca 7 Rendőrség - 5126 Jászfényszaru, Szent István út 18. Egészségház - 5126 Jászfényszaru, Deák Ferenc u. 1. Teaház - 5126 Jászfényszaru, Tompa Mihály u. 7 hrsz.:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Helio Active Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászfényszaru Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16159
Postai cím: Szabadság tér 1.
Város: Jászfényszaru
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Andréné Marton Éva
Telefon: +36 57520103
E-mail: andrene.marton.eva@jaszfenyszaru.hu
Fax: +36 57520103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.jaszfenyszaru.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: napelemes rendszer építése, engedélyeztetéssel, hálózatra kötve
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
napelemes rendszer építése, engedélyeztetéssel, hálózatra kötve
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: GAMESZ - 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Gondozási Központ - 5126 Jászfényszaru, Bajcsy Zsilinszky utca 7

Rendőrség - 5126 Jászfényszaru, Szent István út 18.
Egészségház - 5126 Jászfényszaru, Deák Ferenc u. 1.
Teaház - 5126 Jászfényszaru, Tompa Mihály u. 7 hrsz.:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
GAMESZ - 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. 42,00 kWp
Gondozási Központ - 5126 Jászfényszaru, Bajcsy Zsilinszky utca 7 37,80 kWp

Rendőrség - 5126 Jászfényszaru, Szent István út 18. 7,20 kWp
Egészségház - 5126 Jászfényszaru, Deák Ferenc u. 1. 37,20 kWp
Teaház - 5126 Jászfényszaru, Tompa Mihály u. 7 hrsz.: 3,18 kWp
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: top32115jn1201600075

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
7410 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1-2 Elnevezés: kiviteli sz.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Helio Active Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hengermalom u. 6. C. I ház I em 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 45004120
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: GAMESZ - 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. 42,00 kWp
Gondozási Központ - 5126 Jászfényszaru, Bajcsy Zsilinszky utca 7 37,80 kWp

Rendőrség - 5126 Jászfényszaru, Szent István út 18. 7,20 kWp
Egészségház - 5126 Jászfényszaru, Deák Ferenc u. 1. 37,20 kWp
Teaház - 5126 Jászfényszaru, Tompa Mihály u. 7 hrsz.: 3,18 kWp
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
GAMESZ - 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. 42,00 kWp
Gondozási Központ - 5126 Jászfényszaru, Bajcsy Zsilinszky utca 7 37,80 kWp

Rendőrség - 5126 Jászfényszaru, Szent István út 18. 7,20 kWp
Egészségház - 5126 Jászfényszaru, Deák Ferenc u. 1. 37,20 kWp
Teaház - 5126 Jászfényszaru, Tompa Mihály u. 7 hrsz.: 3,18 kWp
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 55106520
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Helio Active Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hengermalom u. 6. C. I ház I em 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés kivitelezési véghatáridőt érintő részei módosulnak.
A szerződésben szereplő kivitelezési határidő 2018.05.31.
A módosítás után a kivitelezési határidő 2018.07.31.
A módosítás indoka: A felhívás szerint a munkaterület átadására 2018.03.01-én került volna sor. A munkaterület 2018.02.06-án került átadásra, azonban, mivel a kivitelezésben Uniós forrás van, a kivitelezés minőségbiztosítás tanúsítvány hiányában leállításra került 2018.03.07-én. A munka folytatására 2018.04.24-én került sor.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: áramszolgáltatói engedélyek nem érkeztek meg az Önkormányzatnak
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 45004120 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 45004120 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
a felek a szerződés módosítással egyet értenek
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben