Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9433/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területének az alábbiakban megjelölt részei: # Dózsakert sétálóutca; # Dózsa György út 53-55. és 58-62. szám előtti területek (HRSZ. 8204/14).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Extreme-Park K örnyezetépítő Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07594
Postai cím: Fő tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csabina Zoltán
Telefon: +36 34515700341
E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
Fax: +36 34515778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanya.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001 azonosító jelű pályázat támogatásából megvalósítandó Dózsakerti sétálóutca megújítása kivitelezési és tervezési feladatainak ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001 azonosító jelű pályázat támogatásából megvalósítandó Dózsakerti sétálóutca megújítása kivitelezési és tervezési feladatainak ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45233262-3
45232450-1
45231300-8
35125300-2
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területének az alábbiakban
megjelölt részei:
# Dózsakert sétálóutca;
# Dózsa György út 53-55. és 58-62. szám előtti területek (HRSZ. 8204/14).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Dózsakert, Sétáló utca és Dózsa György út 53-55
és 58-62 előtti területeinek (hrsz: 8204/14 összesen 8906 m2) reorganizációja keretében a területen a meglévő sétányok
felújítása (6250 m2), részben azok elbontásával (5495 m2), ill. újak építésével, valamint új látványelemek és utcabútorok
elhelyezésével, a területet felújítása.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá Dózsakert sétálóutca, valamint a Dózsa György út 53-55. és 58-62. szám előtti
területek kertépítészeti felújítása (új 1695 m2) meglévő felújítása (3220 m2), a Dózsakert sétálóutcában vízfelületek kialakítása,
és a Dózsakert sétálóutca csapadékvíz elvezetésének, illetve helyben történő hasznosításának megoldása, vízellátásának és
szennyvíz elvezetésének kivitelezése, a biztonsági kamerarendszer bővítése.
A kivitelező feladata a teljes körű megvalósulás érdekében a szükséges munkarészek esetében (pl. közvilágítás) a kiviteli terv
elkészítése és a szükséges közműkezelői engedélyek beszerzése.
A kivitelező az építés során köteles a közműkezelőkkel történő egyeztetések lefolytatására, illetve a teljes körű műszaki
átadásátvételi
eljárások lebonyolítására a műszaki ellenőr bevonásával.
Megvalósulási dokumentáció teljes körű elkészítése digitális formában is (3 pld). Közművek esetében az egységes elektronikus
közmű nyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet értelmében ESRI Shape állományokat elkészítése, melyet
adatok továbbíthatóak az e-közmű rendszerbe.
A nyertes ajánlattevő feladatait részletesen a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11523 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001 azonosító jelű pályázat támogatásából megvalósítandó Dózsakerti sétálóutca megújítása kivitelezési és tervezési feladatainak ellátására.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Extreme-Park K örnyezetépítő Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdész út D. épület
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
E-mail: extremepark@extremepark.hu
Telefon: +36 34311295
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34311295
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 274991237
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45232450-1
45231300-8
35125300-2
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területének az alábbiakban
megjelölt részei:
# Dózsakert sétálóutca;
# Dózsa György út 53-55. és 58-62. szám előtti területek (HRSZ. 8204/14).
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Dózsakert, Sétáló utca és Dózsa György út 53-55
és 58-62 előtti területeinek (hrsz: 8204/14 összesen 8906 m2) reorganizációja keretében a területen a meglévő sétányok
felújítása (6250 m2), részben azok elbontásával (5495 m2), ill. újak építésével, valamint új látványelemek és utcabútorok
elhelyezésével, a területet felújítása.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá Dózsakert sétálóutca, valamint a Dózsa György út 53-55. és 58-62. szám előtti
területek kertépítészeti felújítása (új 1695 m2) meglévő felújítása (3220 m2), a Dózsakert sétálóutcában vízfelületek kialakítása,
és a Dózsakert sétálóutca csapadékvíz elvezetésének, illetve helyben történő hasznosításának megoldása, vízellátásának és
szennyvíz elvezetésének kivitelezése, a biztonsági kamerarendszer bővítése.
A kivitelező feladata a teljes körű megvalósulás érdekében a szükséges munkarészek esetében (pl. közvilágítás) a kiviteli terv
elkészítése és a szükséges közműkezelői engedélyek beszerzése.
A kivitelező az építés során köteles a közműkezelőkkel történő egyeztetések lefolytatására, illetve a teljes körű műszaki
átadásátvételi
eljárások lebonyolítására a műszaki ellenőr bevonásával.
Megvalósulási dokumentáció teljes körű elkészítése digitális formában is (3 pld). Közművek esetében az egységes elektronikus
közmű nyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet értelmében ESRI Shape állományokat elkészítése, melyet
adatok továbbíthatóak az e-közmű rendszerbe.
A nyertes ajánlattevő feladatait részletesen a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 299553995
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Extreme-Park K örnyezetépítő Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdész út D. épület
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
E-mail: extremepark@extremepark.hu
Telefon: +36 34311295
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34311295
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó 299 553 995,- Ft, azaz bruttó 380 433 574,- forint vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: 1./ A kivitelezés folyamán az elvégzett bontási munkák és az építési munkák előrehaladásával az alábbi, műszaki szükségességből elvégezendő pótmunkák elvégzése vált szükségessé, melyek elkészítését a szerződés nem tartalmazza, de a létesítmény biztonságos és rendeltetésszerű használatához el kell készíteni:
1. A közvilágítási kábel csere:
A közvilágítási oszlopok cseréje a meglévő kábelhálózatra volt tervezve. A kivitelező amikor a régi oszlopokat elbontotta, olyan állapotú alumínium kábelekkel találkozott, amelynél bizonytalannak vélte a szigetelések megfelelőségét ezért az egyes szakaszoknak a szigetelés mérését megrendelte. Ennek eredményeképpen a hálózat cseréje indokolttá vált.
Megrendelő előre nem láthatta ennek szükségességét mivel üzemelő rendszernél történt volna a csere.
2. Térkő módosítás igénye:
Megrendelő a közbeszerzési eljárás során előírta, hogy milyen térkő burkolatot vegyen figyelembe Kivitelező. Az eredetileg meghatározott Semmelrock szürke térkő volt burkolatként figyelembe véve. Az építőipari terhelések gyors változása miatt a kivitelezés időszakára az anyag gyártója túlterhelésére való hivatkozással nem vállalt olyan szállítási határidőt, ami Megrendelőnek elfogadható lett volna. Ugyanakkor a különböző tételek raktári készletként sem álltak rendelkezésre annak ellenére, hogy a gyártó a honlapján hirdeti a terméket.
A bontással megkezdett munkák mindenképpen igényelték burkolati anyag mielőbbi beszerzését ezért Megrendelő felkérte Kivitelezőt más termékkel történő kiváltásra. A határidő és egyéb igényeknek megfelelő új termék minőségében jobb volt, mint az eredetileg tervezett és arculatában is jobban megfelelt az igényeknek, azonban többlet költséget jelentett a beszerzésben és a kivitelezésben is.
A különböző méretű burkolólapok és a haránt rakás többlet veszteséget is jelentett, amelyet az árba érvényesíteni kell, a nehezebb rakáskörülmények indokolják a díj változását is.
3. A bontási munkák során derült ki, hogy a csapadék csatornák egy része nincsen megfelelően bekötve a fogadó aknákba. Több helyen szabálytalan kialakítással közvetlenül a burkolat alá lett vezetve a csapadékvíz. Megrendelő pótmunkaként igényelte a bekötések szabványosítását, javítását. Megrendelőnek nem volt tudomása arról, hogy ilyen szabálytalan kialakítások keletkeztek az évek során.
4. Az épület beton csapadékvíz kidobói különböző szinten csatlakoznak a jelenlegi burkolathoz és ez több helyen alá mosást, illetve nem megfelelő csapadékvíz elvezetés eredményez. Így az állagmegóvás érdekében jogos ezeknek a szintbeli csatlakoztatásának a biztosítása, amely nem szerepelt a kivitelezői szerződésben.
A csatlakozások vonatkozásában csak a munkák folyamatában derülhetett ki, hogy milyen módosítást igényelnek. A munka elvégzése mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az elkészült burkolatok állékonysága tartósan megmaradjon.
5. Aknafedlap cserék:
A burkolási munkák során a változó magasság miatt a területen lévő akna fedeleket szintbe kellett emelni. A munkavégzés során viszont a különböző típusú aknafedlapok jelentős része olyan mértékű sérülést szenvedett, amivel a visszaépítése nem volt megvalósítható.
A cserék során viszont a különböző szabványos és szabványtalan aknákra kellett az új fedlapokat elhelyezni, ami csak monolit betonok alkalmazásával valósulhatott meg a megfelelő szintekre.
Megrendelő kellő körültekintése ellenére sem láthatta előre, hogy a régi aknák aknafedlapok szintbeni emelését jelentősebb károsodás nélkül nem lehet megoldani.

A Kbt. 141. § (2) bekezdésé a)-b) pontjaiban foglaltaknak megfelelően, megállapítható, hogy a tárgyi módosítás eredményeként a szerződés értéke miatt a megelőző közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem járna eljárásrend vagy eljárásfajta változással, továbbá az ellenérték növekedés nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 15 %-át, és a a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 274991237 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 299553995 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben