Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:9436/2018
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:nonprofit gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:beruházásszervezés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK24830
Postai cím: Szentháromság tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Pál
Telefon: +36 14719142
E-mail: iroda@ter6.hu
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ter6.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: nonprofit gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: beruházásszervezés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „A Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épület- rekonstrukciójához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„A Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „A Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
További tárgyak:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt célja az 1097/2017. (III.2.) Kormányhatározat alapján az 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatti 6590 számú helyrajzi számú telken elhelyezkedő épületegyüttes hiteles utcai homlokzat- és tető műemléki épületrekonstrukciója, valamint korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítása a Nemzetgazdasági Minisztérium elhelyezése céljából. A volt „Magyar Királyi Pénzügyminisztérium” épülettömbje Fellner Sándor építész 1901-03 évi tervei, és egyéb dokumentumai köztük a 1908-as Fellner album alapján, a „Fortuna-ház” a műemléki értékeinek szem előtt tartásával kerül helyreállításra. A telket a Budai Várban a Szentháromság tér, a Hess András tér, a Fortuna köz és az Országház utca határolja.
Az épületnek rendelkeznie kell: reprezentatív terekkel, konferencia teremmel, tárgyalókkal, a dolgozók befogadásához szükséges mennyiségű és minőségű irodai terekkel, könyvtárral, irattárral, és kiszolgáló helyiségekkel/területekkel (teakonyhák, vizesblokkok, dolgozói étkezdék, büfék, raktárak, épületgépészeti és épületvillamossági helyiségek, parkoló helyek stb.). A cél egy modern irodaépület kialakítása a műemlék eredeti állapotának visszaállítása és értékeinek megtartása mellett, a mai kor „A” kategóriás iroda követelményeinek való megfeleltetéssel. „A” kategóriás követelmények közül a projekt során elvárt igények: korszerű szellőztető- és fűtő/hűtő-rendszer, modern légkondicionálás, parkolási lehetőség, modern rejtett, de karbantartható elektromos és gépészeti kábelvezetés, (álpadló, álmennyezet, kábelcsatorna stb.), 24 órás recepció és biztonsági szolgálat, jó megjelenésű, tágas előcsarnok, étterem, modern beléptető rendszer, szünetmentes áramellátás, vagy kettős betáplálás, nagy sebességű modern liftek, rugalmas válaszfalazás, jó hangszigetelésű fal- és födémszerkezetek, irodai belmagasság legalább 2.65 m, telken belüli parkolási lehetőség megoldása az adottságok szerint.
A tervezési feladat a létesítmény használatbavételéhez és üzembehelyezéséhez szükséges teljeskörű tervezői szolgáltatás kivitelezési terv szintű tervezési feladatának elvégzése a szükséges, műemléki hatósági- és szakhatósági, valamint közműszolgáltatói engedélyek és hozzájárulások megszerzésével együtt. A tervezési feladat része a korabeli dokumentumok alapján rekonstruálható teremsorok enteriőrjének rekonstrukciója. A többi helyiségben bútorozási (elhelyezési) terv készül, a belsőépítészeti megoldások és mobíliák további meghatározása nélkül.
Az elvárt teljesítendő magas igényszint figyelembevétele mellett Megrendelő kiemelt elvárása, hogy az épület biztonságosan üzemeltethető legyen és a projekt optimális költségráfordítással valósuljon meg.
A rekonstrukció során a bővítménnyel együtt várhatóan kialakuló épület nettó szintterülete hozzávetőleg nettó 32.000 m2 ésműemléki védettség alatt áll.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő személyi állománya I.1._ III.1.3. M.2.1.alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata  5
2 Ajánlattevő személyi állománya I.2._ III.1.3. M.2.2.alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata  5
3 Ajánlattevő személyi állománya I.3._III.1.3. M.2.3.alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata  5
4 Ajánlattevő személyi állománya I.4._ III.1.3. M.2.4.alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata  5
5 Ajánlattevő személyi állománya I.5. ( Műemlékvédelmi szakmérnök vagy vezető restaurátor szakember szakmai tapasztalata  3
6 Ajánlattevő személyi állománya I.6. Informatikai és gyengeáramú tervező szakember szakmai tapasztalata  2
7 Ajánlattevő személyi állománya I.7. Biztonságtechnikai tervező szakember szakmai tapasztalata  2
8 Ajánlattevő személyi állománya I.8. Tűzvédelmi tervező szakember szakmai tapasztalata 3
9 Ajánlattevő személyi állománya I.9. Organizációs folyamatokat tervező szakember szakmai tapasztalata  2
10 Ajánlattevő személyi állománya I.10. Költségvetés, költségbecslés készítő szakember szakmai tapasztalata 3
11 II.. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértéke - feladatkiosztás rendje, munkaszervezés, belső ellenőrzés /  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Megrendelő az átalányárban kalkulált 60 db - kivitelezői kooperáción való részvétel - alkalmon felüli tervezői művezetést opcionálisan rendeli meg a Tervezőtől. Megrendelő az opcionális tételek megrendeléséről saját hatáskörében dönt, döntését a Tervező felé indokolni nem köteles. Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, amennyiben e szolgáltatásokat nem rendeli meg, a Tervezővel vagy a Tervezőre tekintettel bármely más harmadik személlyel szemben a Megrendelő semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az opcionális tételek tehát csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése esetén kerülhetnek elvégzésre és az ezen feladatokra eső vállalkozói díj megfizetésre.
nettó 32.000m2 szintterület feletti beépítés esetén - a tervezési feladat elvégzése opcionálisan kerül lehívásra, legkésőbb az engedélyezési terv elfogadásáig.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) folytatása:
Ajánlati ár (nettó HUF) / súlyszám 42
Mérnök napi díj (nettó HUF/mérnöknap) / súlyszám 5
A rekonstrukció során várhatóan kialakuló nettó 32.000 m2 feletti (maximum nettó 36.000 m2) beépítés tervezés díja: nettó HUF/500 m2 / súlyszám 3 (opcionálisan kerül lehívásra)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 250 - 527529
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tervezési szerződés " A Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 19145 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: TSPC Kft - TIBA Építész Stúdió Kft. közös ajánlattevők
TSPC Kft.
Székhelye: 9011 Győr, Ezerjó út 10.
Adószám: 24084794-2-08
TIBA Építész Stúdió Kft.
Székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 6. 1. em. 5.
Adószám: 13538031-2-41
Ajánlattevő az alkalmasságát az ajánlatában, hiánypótlás során a Kbt. 67.§(1) bekezdése alapján tett nyilatkozatában (EEKD) illetve a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívásnak megfelelően igazolta.
Ajánlattevő neve: Mányi István Építész Stúdió Kft.
Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 13/B.
Adószám: 10879016-2-43
Ajánlattevő az alkalmasságát az ajánlatában, hiánypótlás során a Kbt. 67.§(1) bekezdése alapján tett nyilatkozatában (EEKD) megfelelően igazolta.
Ajánlattevő neve: MG Építész Kft.
Székhelye: 1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./,Szarvas Gábor út 42/a al. 1.
Adószám: 13079909-2-43
Az MG Építész Kft. ajánlata a benyújtott hiánypótlásokra is figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különös tekintettel arra, hogy a 2018. február 19-én megküldött hiánypótlásban foglaltak teljesítésére szolgáló dokumentumok között olyan is szerepel, mely arra szolgál, hogy igazolja a szakember aláírása tőle származik (két tanú előtt aláírva) illetve rendelkezésre állási és előszerződésbe foglalt kötelezettségvállalási nyilatkozat is és e körben sem sikerült igazolnia, hogy az ajánlatban illetve a hiánypótlás során benyújtott dokumentumok megegyeznek a szakemberek eredeti aláírásával ellátott dokumentumokkal.
Az eredménytelenség indoka:
Fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban - tekintettel az eljárásban opciós tételként megadott, de időközben biztossá vált lehívású tételek a legjobb ajánlattevő által megadott opciós tétel nagyságára és ezáltali fedezetigényére - az eljárást eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontjára tekintettel.
Az eljárás megindítását illetve az eljárás ellenőrzésének lefolytatása során, figyelemmel a beruházás előrehaladására, a további időközben elkészült előkészítő munkák alapján - biztossá vált, hogy a közbeszerzési eljárásban opcióként tervezett feladatok elvégzésének megrendelésére szükség van. Az értékelési szempont - legjobb ár-érték arány - figyelembevételével, legjobb ajánlatot benyújtó TSPC Kft. - TIBA Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők (TSPC Kft., székhely: 9011 Győr, Ezerjó út 10., adószám: 24084794-2-08, TIBA Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 6. 1. em. 5., adószám: 13538031-2-41) ajánlata jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló fedezet mértékét.
A rendelkezésre álló fedezet 1 008 532 100, Ft, a szerződéses ár opció nélkül nettó 981.744.000,-Ft, opcióval együtt nettó 2 261 744 000,-Ft. A másik érvényes ajánlat (Mányi István Építész Stúdió Kft. (székhely: 1122 Budapest, Határőr út 13/B., adószám: 10879016-2-43) ajánlati ára opció nélkül nettó 1.930.715.257,-Ft, opcióval együtt nettó 2 170 715 257-Ft, mely ajánlati ár, opció nélküli átalányár része is meghaladta a rendelkezésre álló fedezet összegét. A harmadik ajánlattevő ajánlata nem került értékelésre, tekintettel az ajánlat érvénytelenségére.
A beszerzések ellenértéke hazai támogatási forrásból biztosított.
A benyújtott ajánlatok alapján, figyelemmel a megajánlott opciós tételekre is, megállapítható, hogy rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, így az eljárás a 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
Az eredménytelenségi ok megállapítása a Kbt. 75.§ (4) bekezdésére is figyelemmel történt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem
- a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésneka kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a
közbeszerzési eljárást lezáró jogsértődöntésesetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon
belül nyújtható be.A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)