Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9460/2018
CPV Kód:45212314-0
Ajánlatkérő:NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK24830
Postai cím: Szentháromság tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Pál
Telefon: +36 14719142
E-mail: iroda@ter6.hu
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ter6.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcs-ó kiv-i feladatok ellátása-I.üt
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására - I. ütem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5951 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 074 - 163542
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezését és ezzel összefüggésben a Budapest,I.ker.,Szentháromság tér 6. sz. alatti egykori pü. minisztériumi épület Fellner Sándor 1903-as tervei és az 1908-as Fellner album alapján történő homlokzat- és tetőrekonstrukcióját,valamint a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítását Ajánlatkérő koordinálja.
Az épület bruttó területe ~30 000 m2. Az épület műemléki védettség alatt áll.
A projekt jelen szakaszában - I.ütem - kivitelező feladata a teljes projekthez szükséges organizációs feladat ellátása, az ideiglenes létesítmények kiépítése vagyonvédelemmel, állványozással; általános és tartószerkezeti bontási munkák elvégzése, külső tetőbontás szakági bontásokkal, utólagos fal és aljzatszigetelés, visszaépül a háború után elbontott emelet és rizalit. A meglévő födémek, alapok szerkezeti megerősítése a pincegarázs és az új épületszárny szerkezetépítési munkáinak elvégzése. Visszaépítésre kerül az eredeti tetőkontúr, mázas és mázatlan cserépfedéssel, bádogozási munkákkal, homlokzatképzés, új szerkezeteken hőszigeteléssel. Meglévő nyílászárók magas színvonalú, a meglévővel azonos megjelenésű, de a mai igényeknek megfelelő újragyártása, a közműépítési munkák és a villámvédelem kiépítése. A műemléki díszítő munkák nem része jelen beszerzésnek.
A tervezett főbb mennyiségek az I. ütemben:
Organizáció
- 3 toronydaru telepítése
- 19.000 m2 nehéz és könnyűállvány építése
- 43 db konténer telepítése
- 500 fm kerítés építése
Utólagos falszigetelés
- 18.758 m3 földmunka
- 4.924 m2 aljzatbeton bontás
- 9.282 m2 utólagos vízszintes és függőleges szigetelés készítése
- 12.595 m2 légpórusos vakolat készítése
Bontási munkák
- 8.621 m2 tetőbontás
- 10.400 m2 válaszfal bontása
- 16.250 m2 burkolat bontása
- 8.450 m3 salakfeltöltés bontás
- 200 m3 födém szerkezet bontás
- 650 m3 nyílás és falszerkezeti bontás
Szerkezetépítési munkák
- 1.128 m3 alapmegerősítés
- 2.759 m2 régi homlokzati falak visszaépítése
- 11.193 m2 vb. koporsófödém építése
- 8.578 m2 új födém építése és 18.588 m2 födémmegerősítés
- 600 m3 rizalit-építés
- 2000 m3 mélygarázs szerkezetépítés
- 2000 m3 új épületszárny szerkezetépítés
Tetőfedés
- 11.495 m2 komplett tetőfedés
Homlokzatképzés:
- 11.617 m2 homlokzati vakolatjavítás / új vakolatképzés
- 2.918 m2 klinkertégla burkolat helyreállítás
- 2.868 m2 új homlokzatképzés nyílászárókkal
Helyesen:
A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezését és ezzel összefüggésben Budapest, I.ker.,Szentháromság tér 6. sz. alatti egykori pü. minisztériumi épület Fellner Sándor 1903-astervei és az 1908-as Fellner album alapján történő homlokzat- és tetőrekonstrukcióját,valamint a korszerűm unkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítását Ajánlatkérő koordinálja.
Az épület bruttó területe ~30 000 m2. Az épület műemléki védettség alatt áll.
A projekt jelen szakaszában - I.ütem - A projekt jelen szakaszában a kivitelező feladata a teljes projekthez szükséges organizációs feladat ellátása, az ideiglenes létesítmények kiépítése vagyonvédelemmel, állványozással; általános és tartószerkezeti bontási munkák elvégzése, külső tetőbontás szakági bontásokkal, utólagos fal és aljzatszigetelés, visszaépül a háború után elbontott emelet és rizalit. A meglévő födémek, alapok szerkezeti megerősítése a pincegarázs és az új épületszárny szerkezetépítési munkáinak elvégzése. Visszaépítésre kerül az eredeti tetőkontúr, mázas és mázatlan cserépfedéssel, bádogozási munkákkal, homlokzatképzés, új szerkezeteken hőszigeteléssel. Meglévő nyílászárók magas színvonalú, a meglévővel azonos megjelenésű, de a mai igényeknek megfelelő újragyártása, a közműépítési munkák és a villámvédelem kiépítése. A műemléki díszítő munkák nem része jelen beszerzésnek.
A tervezett főbb mennyiségek az I. ütemben:
Organizáció
- 3 toronydaru telepítése
- 19.000 m2 nehéz és könnyűállvány építése (csatlakozó beruházások számára is biztosítva)
- 43 db konténer telepítése
- 500 fm kerítés építése
Utólagos falszigetelés
- vízszintes falszigetelés összesen 2 036,0 m2
- függőleges falszigetelés összesen 2 440,0 m2
- padlószigetelés 5 213,0 m2
Mindösszesen 9 689,0 m2
Bontási munkák
- 8.621 m2 tetőbontás
- 10.400 m2 válaszfal bontása
- 16.250 m2 burkolat bontása
- 8.450 m3 salakfeltöltés bontás
- 200 m3 födém szerkezet bontás
- 650 m3 nyílás és falszerkezeti bontás
Szerkezetépítési munkák
- 1.128 m3 alapmegerősítés
- 2.759 m2 régi homlokzati falak visszaépítése
- 11.193 m2 vb. koporsófödém építése
- 8.578 m2 új födém építése és 18.588 m2 födémmegerősítés
- 600 m3 rizalit-építés
- 2000 m3 mélygarázs szerkezetépítés
- 2000 m3 új épületszárny szerkezetépítés
Tetőfedés
- 11.495 m2 komplett tetőfedés
Homlokzatképzés:
- 11.617 m2 homlokzati vakolatjavítás / új vakolatképzés
- 2.918 m2 klinkertégla burkolat helyreállítás
- 2.868 m2 új homlokzatképzés nyílászárókkal
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A következő helyett:
A Kbt. 148. § szerint
II.2.5.)pont (értékelési szempontok)folytatása:
Alszempontok ár esetében:
-Ajánlati ár (egységárak alapján képzett ár (nettó HUF-ban kifejezve) / súlyszám:65
-„K” tétel árképzés képzett ára (nettó HUF-ban kifejezve) / súlyszám:5
Alszempontok minőségi kritérium esetében:
M.2.1.alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. 60 többlet tapasztalati hónap műemléki területen) (db) / Súlyszám: 10
M.2.2.alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. referencia 10 db projektvezetés) (db) / Súlyszám: 10
M.2.2.alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. referencia 10 db projektvezetés) (db) / Súlyszám: 10
Helyesen:
A Kbt. 148. § szerint
II.2.5.)pont (értékelési szempontok)folytatása:
Alszempontok ár esetében:
-Ajánlati ár (egységárak alapján képzett ár (nettó HUF-ban kifejezve) / súlyszám:65
-„K” tétel árképzés képzett ára (nettó HUF-ban kifejezve) / súlyszám:5
Alszempontok minőségi kritérium esetében:
M.2.1.alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. 60 többlet tapasztalati hónap műemléki területen) / Súlyszám: 10
M.2.2.alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. referencia 10 db projektvezetés) (db) / Súlyszám: 10
M.2.2.alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. referencia 10 db projektvezetés) (db) / Súlyszám: 10
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Becsült teljes érték vagy nagyságrend
A következő helyett:
Érték áfa nélkül: 9800000000 Pénznem: HUF
Helyesen:
Érték áfa nélkül [9.798.907.916] Pénznem: HUF
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
A következő helyett:
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható (x) igen ( ) nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: a régészeti- műemléki feltárások eredménye valamint a szerkezeti bontással előkerülő háborús sérülések mértéke indokolhatja a munkák elhúzódását - 6 hónap
Helyesen:
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható ( ) igen (x) nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A következő helyett:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő), adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR) 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.
Az EEKD a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a KR 8., 10., 12-14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a KR 13. §-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy az előirt feltétel személyhez kötötten értelmezhető.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása és igazolása:
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja tekintetében: az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők (ajánlattevő, alvállalkozó) vonatkozásában Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban megnevezett építőipari kivitelezési tevékenységet végző szervezeteknek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). Ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásokat.
Helyesen:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az eljárásban nem lehet AT (közös ajánlattevő), AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§(1)és(2)bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő), adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet (továbbiakban KR)4.§(1)bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró okok hiányát.
Az EEKD a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt.69.§(4)bek-e szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlattevőnek a Kbt.67.§(4)bek-e tekintetében az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt.69.§(4)bek-e alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a KR 8.,10.,12-14.és16.§ rendelkezései szerint kell igazolnia.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a KR 13.§-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.64.§-ra, valamint a Kbt.74.§(1)bek-re.
A Kbt. 65.§(6)bek alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy az előirt feltétel személyhez kötötten értelmezhető.
A 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 1.§(7)bek-e alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 26.§(2)bek-e alapján Az (1)bek a)pont alapján előírt követelmény tekintetében M.O-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, ill az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem M.O.-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása és igazolása:
A Kbt.65.§(1)bekc)pont tekintetében: az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők (ajánlattevő, alvállalkozó) vonatkozásában AK előírja, hogy az ajánlatban megnevezett építőipari kivitelezési tevékenységet végző szervezeteknek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).AK ellenőrzi a nyilvántartásokat.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A következő helyett:
A KR 1.§ (1) alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a KR 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak (műemléki épületen és/vagy műemléki környezetben végzett magasépítési kivitelezés) ismertetése a KR 22. § (3) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), valamint a KR 24. § (1) bekezdésében foglalt lehetőségekre továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben a (9) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (11) bekezdése is.
M/2. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására a KR 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) saját kezűleg aláírt, a szakmai tapasztalat ismertetését tartalmazó szakmai önéletrajzzal történő bemutatását, illetve rendelkezésre állási nyilatkozatukat.
A képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolható. A szakmai tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. A szakmai önéletrajzból a kért szakmai tapasztalat (annak időtartama és tárgya) egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia.
Amennyiben a megajánlott szakember(ek) a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az ajánlati felhívásban Ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
Ha a jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, ténye ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az Ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
M/3. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására a KR 21. § (2) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania a teljesítéshez szükséges állványzat, mint műszaki-technikai felszereltség leírását és annak igazolását (eszköz nyilvántartást vagy bérleti, használati szerződést), hogy rendelkezik a teljesítéshez szükséges állványzattal.
Helyesen:
A KR 1.§ (1) alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a KR 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a 21/A. pontra is az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak (műemléki épületen és/vagy műemléki környezetben végzett magasépítési kivitelezés) ismertetése a KR 22. § (2) és (3) bekezdései alapján Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), valamint a KR 24. § (1) bekezdésében foglalt lehetőségekre továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben a (9) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (11) bekezdése is.
M/2. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására a KR 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) saját kezűleg aláírt, a szakmai tapasztalat ismertetését tartalmazó szakmai önéletrajzzal történő bemutatását, illetve rendelkezésre állási nyilatkozatukat.
A képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolható. A szakmai tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. A szakmai önéletrajzból a kért szakmai tapasztalat (annak időtartama és tárgya) egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia.
Amennyiben a megajánlott szakember(ek) a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az ajánlati felhívásban Ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
Ha a jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. §(11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, ténye ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az Ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
M/3. Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ szerinti felhívására a KR 21.§(2)bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania a teljesítéshez szükséges állványzat, mint műszaki-technikai felszereltség leírását és annak igazolását (eszköz nyilvántartást vagy bérleti, használati szerződést, előszerződés), hogy rendelkezik a teljesítéshez szükséges állványzattal.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
M/1.Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az ajánlatában az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 5 évben (60 hónap) műemléki épületen,és/vagy műemléki környezetben lévő épületen megvalósuló, legfeljebb 3 darab szerződésből származó:
a)olyan befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített referenciát,mely összesen legalább 8 ezer m2 alapterületű műemléképületen végzett 3 ezer m2 homlokzat felújítási vagy rekonstrukciós munkára vonatkozott, amely tartalmazott fa és/vagy fém nyílászáró cserét vagy felújítást;
b)befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített műemléképületen végzett 200 fm utólagos falszigetelési munkák elvégzését is tartalmazó referenciát;
c)olyan befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített, legalább 8 ezer m2 területű műemléki épületen végzett referenciát, amely legalább 4000 m2-en végzett utólagos szerkezet (födém) megerősítés munkálatot tartalmazott;
A referenciák között az átfedés megengedett,azaz ajánlattevő 1 referenciával több alkalmassági követelménynek (a-b-c) is megfelelhet.
M/2.Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére,ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M/2.1.)legalább 1 fő szakemberrel,akik rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet szerinti építési szakterületre vonatkozó MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel, továbbá legalább 36 hónapos magasépítési kivitelezési szakmai tapasztalattal rendelkezik és ebből legalább 24 hónap, műemléki épületen végzett beruházás, projektvezetési tapasztalata;
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet 1. melléklet /IV. Felelős műszaki vezetés /1.rész 2.pontja alapján meghatározott érvényes „MV-É” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni.
Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006.(XII.5.)Korm.rendelet szerint MV-Ép/A kategóriás érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet 1.melléklet /IV.Felelős műszaki vezetés /1.rész 2.pontjában előírt MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.
M/2.2.)legalább 2 fő szakemberrel, akik rendelkeznek a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet szerinti építési szakterületre vonatkozó MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel, továbbá személyenként legalább 3 éves magasépítési kivitelezési szakmai tapasztalattal és legalább 2db 3ezer m2 alapterületű épület felújításhoz kapcsolódó projektvezetési tapasztalattal;
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet 1.melléklet /IV. Felelős műszaki vezetés /1.rész 2.pontja alapján meghatározott érvényes „MV-É” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni.
Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006(XII.5.)Korm.rendelet szerint MV-Ép/A kategóriás érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendelet 1.melléklet /IV.Felelősműszaki vezetés /1.rész 2.pontjában előírt MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek
M/3.Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,ha nem rendelkezik 15 ezer m2 homlokzati állványzattal
Helyesen:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az ajánlatában az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 5 évben (60 hónap) műemléki épületen, és/vagy műemléki környezetben lévő épületen megvalósuló, legfeljebb 3 darab szerződésből származó:
a)olyan befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített referenciát, mely összesen legalább 8 ezer m2 alapterületű műemléképületen végzett 3 ezer m2 homlokzat felújítási vagy rekonstrukciós munkára vonatkozott, amely tartalmazott fa és/vagy fém nyílászáró cserét vagy felújítást;
b)befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített műemléképületen végzett 150 m2 utólagos falszigetelési munkák elvégzését is tartalmazó referenciát;
c)olyan befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített, legalább 8 ezer m2 területű műemléki épületen végzett referenciát, amely legalább 4000 m2 -en végzett utólagos szerkezet (födém) megerősítés munkálatot tartalmazott;
A referenciák között az átfedés megengedett, azaz ajánlattevő 1 referenciával több alkalmassági követelménynek (a-b-c) is megfelelhet.
M/2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M/2.1.) legalább 1 fő szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Korm. rendelet szerinti építési szakterületre vonatkozó MV-É(vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel, továbbá legalább 36 hónapos magasépítési kivitelezési szakmai tapasztalattal rendelkezik és ebből legalább 24 hónap, műemléki épületen végzett beruházás, projektvezetési tapasztalata;
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013(VII.11.)Korm. rendelet 1. melléklet/IV. Felelős műszaki vezetés/1. rész 2. pontja alapján meghatározott érvényes „MV-É” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak anévjegyzékbe vétel tényét igazolni.
Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006(XII.5.)Korm. rendelet szerint MV-Ép/A kategóriás érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013(VII.11.)Korm. rendelet 1. melléklet/IV. Felelős műszaki vezetés / 1. rész 2. pontjában előírt MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.
M/2.2.) legalább 2 fő szakemberrel, akik rendelkeznek a 266/2013.(VII.11.)Korm. rendelet szerinti építési szakterületre vonatkozó MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel, továbbá személyenként legalább 3 éves magasépítési kivitelezési szakmai tapasztalattal és legalább 2 db 3 ezer m2 alapterületű épület felújításhoz kapcsolódó projektvezetési tapasztalattal;
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013(VII.11.)Korm. rendelet 1. melléklet /IV. Felelős műszaki vezetés / 1. rész 2. pontja alapján meghatározott érvényes „MV-É” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni.
Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006(XII.5.)Korm. rendelet szerint MV-Ép/A kategóriás érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.)Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelősműszaki vezetés / 1. rész 2. pontjában előírt MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik 15 ezer m2 homlokzati állványzattal.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Az egyedi szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (8) bek. szerint biztosít előleget Ajánlatkérő.Az egyedi szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (2),(6) bek. alkalmazandó. Az elszámolás tételes felmérés alapján történik, mind a közvetlen megrendelések, mind az egyedi szerződések keretében.
A számlák ellenértékét Ajánlatkérő - amennyiben alvállalkozó nem kerül bevonásra- a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bek. szerint átutalással egyenlíti ki. A számlák fizetési határideje a kézhezvételétől számított 30 nap.
Amennyiben Nyertes Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bek. eltérően - a számla(ák) ellenértékének kifizetése Kbt. 135. § (3) bek. foglaltakra tekintettel a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével történik.
A számlák kifizetése átutalással történik. Az elszámolás pénzneme: HUF.
Részszámlázás biztosítása a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32. §-ára figyelemmel történik.
Helyesen:
Az egyedi szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (8) bek. szerint biztosít előleget Ajánlatkérő.
Az egyedi szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (1)-(2), és (5)-(6) bek. alkalmazandó. Az elszámolás tételes felmérés alapján történik, mind a közvetlen megrendelések, mind az egyedi szerződések keretében.
A számlák ellenértékét Ajánlatkérő - amennyiben alvállalkozó nem kerül bevonásra- a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bek. szerint átutalással egyenlíti ki. A számlák fizetési határideje a kézhezvételétől számított 30 nap.
Amennyiben Nyertes Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bek. eltérően - a számla(ák) ellenértékének kifizetése Kbt. 135. § (3) bek. foglaltakra tekintettel a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 32/A. § szerint, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 32/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével történik.
A számlák kifizetése átutalással történik. Az elszámolás pénzneme: HUF.
Részszámlázásra kötelezően sor kerül, amennyiben az kötelező a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32. §-a alapján.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 1 . 8
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A következő helyett:
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik (x) igen ( ) nem
Helyesen:
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik ( ) igen (x) nem
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
4. AK. jelen eljárásban a Kbt. 54. §-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásáhozköti,melynek mértéke 10 millió HUF.Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2)-ben meghatározottmódokon. AK bszlasz: 10032000-00337452-00000017 MÁK.Részletek a Dok-ban.
18. AT köteles az ajánlathoz árazott költségvetést csatolni a KD-ban foglaltak szerint.
19. A keretmegállapodás a Kbt. 105. § (1) bek. b)pontja szerinti.
21. AK jelen elj-ban nem alkalmazza érvénytelenségi okként a Kbt. 75. § (2) bek. e)-t.
Helyesen:
4. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 54.§-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke 10 millió HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§ (2)-ben meghatározott módokon, figyelemmel a Kbt. 54. § (4)-re. Ajánlatkérő bankszámlaszáma: 10032000-00337452-00000017 Magyar Államkincstár. Részletek a Dokumentációban.
18. AT köteles az ajánlathoz árazott költségvetést csatolni a Közbesz.Dok-ban foglaltak szerint. Továbbá szakmai ajánlatként köteles az ajánlathoz csatolni az értékelés során bevont szakemberek tapasztalatának bemutatását.
19.A keretmegállapodás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. b) szerinti közvetlen megrendeléssel vagy írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel kerül sor beszerzés megvalósítására Részletek a keretmegállapodásban illetve a kiadott árazatlan kölségvetésben.
21. AK jelen elj-ban alkalmazza érvénytelenségi okként a Kbt. 75. § (2) bek. e)-t.
22.A Kbt. 73.§ (6) bekezdés c) pontja az ajánlati ár esetén alkalmazásra kerül a KD-ben rögzítettek szerint.
23. Ajánlatkérő várható névváltozása nem eredményez szerződésmódosítást, szerződő felek ezt tudomásul veszik, annak bekövetkezésekor.
A IV.3.) További információk egyéb pontjai változatlan tartalmúak.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a Közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerültek. Külön felhívjuk a figyelmet az árazatlan költségvetés módosítására, pontosítására illetve ezzel összefüggésben a kivitelezői feladatleírás változásaira, melyekre a kiegészítő tájékoztatással összefüggésben került sor.
A módosított dokumentumok a honlapon elérhetőek: http://www.ter6.hu/
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ