Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9499/2018
CPV Kód:34928480-6
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03135
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Hegedűs József
Telefon: +36 62530167
E-mail: hegedusjo@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.hodmezovasarhely.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely város területén” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00011 azonosítószámú megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34928480-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnev. KEHOP-3.2.1-15-2017-00011 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6280 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 076 - 168875
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00011 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi hulladékgyűjtő edények beszerzése az alábbi mennyiségben:
Tétel Megnevezés Mennyiség (db).
Alap mennyiség (am) opcionális mennyiség (om).
1. 60 literes kerekes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint am: 2 000 om: 1 000
2. 120 literes kerekes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint am: 2 000 om: 1 000
3. 240 literes kerekes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint am: 500 om: 1 500
4. 1100 literes kerekes, műanyag, billenő fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-3 szabvány szerint am: 200 om: 100
5. 1100 literes, kerekes, horganyzott acél hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-3 szabvány szerint am: 120 om: 0
6. 5 m3-es nyitott szimmetrikus konténer DIN 30720 szabvány szerint (önürítős) am: 30 om: 0
7. 32 m3-es nyitott, görgős konténer DIN 30722 szabvány szerint am: 10 om: 0
8. 10 m3-es tömörítő tartály DIN 30720 szabvány szerint am: 4 om: 1
9. 14 m3-es tömörítő tartály DIN 30720 szabvány szerint am: 4 om: 1
10. tömörítő présfej (a hozzá kapcsolódó tartály feleljen meg a DIN30720 szabványnak) am: 5 om: 5
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározta az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján. (AF.II.2.11).
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Helyesen:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00011 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi hulladékgyűjtő edények beszerzése az alábbi mennyiségben:
Tétel Megnevezés Mennyiség (db).
Alap mennyiség (am) opcionális mennyiség (om).
1. 60 literes kerekes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint am: 2 000 om: 1 000
2. 120 literes kerekes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint am: 2 000 om: 1 000
3. 240 literes kerekes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint am: 500 om: 1 500
4. 1100 literes kerekes, műanyag, billenő fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-3 szabvány szerint am: 200 om: 40
5. 1100 literes, kerekes, horganyzott acél hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-3 szabvány szerint am: 120 om: 0
6. 5 m3-es nyitott szimmetrikus konténer DIN 30720 szabvány szerint (önürítős) am: 30 om: 0
7. 32 m3-es nyitott, görgős konténer DIN 30722 szabvány szerint am: 10 om: 0
8. 10 m3-es tömörítő tartály DIN 30720 szabvány szerint am: 4 om: 0
9. 14 m3-es tömörítő tartály DIN 30720 szabvány szerint am: 4 om: 0
10. tömörítő présfej (a hozzá kapcsolódó tartály feleljen meg a DIN30720 szabványnak) am: 5 om: 0
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározta az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján. (AF.II.2.11).
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett (több szerződéssel is teljesíthető), alábbi referenciamunká(kk)val:
Legalább.
- 60 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 1 500 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és,
- 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 1 500 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és,
- 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 300 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és,
- 1100 literes műanyag és/vagy horganyzott acél hulladékgyűjtő konténerek esetében összesen legalább 200 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és,
- minimum 5 m3-es (azaz 5m3-es vagy annál nagyobb űrtartalmú) fém konténer esetében összesen legalább 30 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val.
Azzal, hogy legfeljebb két szerződés keretében a fenti bármelyik űrtartalom szerinti edényzetből (60 literes és/vagy 120 literes és/vagy 240 literes és/vagy 1100 műanyag hulladékgyűjtő edény/konténer és/vagy minimum 5 m3-es fém konténer) sor került legalább 2 000 db mennyiség (a különböző eszközök száma összeadódik) leszállítására.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (Kr. 22. § (1a) bekezdés).
Helyesen:
M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett (több szerződéssel is teljesíthető), alábbi referenciamunká(kk)val:
- legalább 60 literes (azaz 60 literes, vagy annál nagyobb űrtartalmú) kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 3 300 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és
- 1100 literes négykerekes műanyag és/vagy acél hulladékgyűjtő konténerek esetében összesen legalább 200 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és
- minimum 5 m3-es (azaz 5m3-es vagy annál nagyobb űrtartalmú) fém konténer esetében összesen legalább 30 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val;
azzal, hogy legfeljebb két szerződés keretében a fenti bármelyik űrtartalom szerinti edényzetből ((a) 60 literes vagy annál nagyobb űrtartalmú kétkerekes műanyag és/vagy (b) 1100 literes négykerekes műanyag és/vagy acél hulladékgyűjtő konténer és/vagy (c) minimum 5 m3-es fém konténer) sor került legalább 2 000 db mennyiség (a különböző eszközök száma összeadódik) leszállítására.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (Kr. 22. § (1a) bekezdés).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Kifizetésre vonatkozó jogsz: Ptk.6:130.§(1)-(2),Kbt.135.§(1),(5)-(6)bek.,272/2014.Kr.
Helyesen:
Kifizetésre vonatkozó jogsz: Ptk.6:130.§(1)-(2),Kbt.135.§(1),(4)-(6)bek.,272/2014.Kr.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Helyesen:
15) AT nyilatkozni köteles ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bek. vonatkozóan.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:30 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/07/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:30 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:30 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/07/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:30 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A jelen hirdetmény szerinti módosításokkal is összhangban módosításra kerülnek a közbeszerzési dokumentumok: az AD.I., AD.II., AD.III. és AD.IV. kötet. Ajánlatkérő a módosításról szóló tájékoztatást, a korrigendumot valamint a módosított, egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokat a jelen korrigendum közzétételével egyidejűleg a Kbt. 55. § (4) bekezdésben foglaltak szerint a http://www.eszker.eu/nemzeti-fejlesztesi-programiroda/ címen közzéteszi.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ