Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9540/2018
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika - 1122 Budapest, Városmajor u. 68.;Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika - 1122 Budapest, Városmajor u. 68.;Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika - 1122 Budapest, Városmajor u. 68.;Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika - 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Anamed Kft.;Anamed Kft.;Anamed Kft.;Anamed Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Felsőoktatás, egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06765
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Laczi Viktória
Telefon: +36 12109610
E-mail: laczi.viktoria@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://semmelweis.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Felsőoktatás, egészségügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Anesztézia és intenzívterápia egyszerhasználatos anyagai 24 hónapra (+6 hónap opció)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Légzőkörök: összesen: 3728 db
Alapmennyiség: (2982 db)
1) Légzőkör 15F: 1440 db
2) Fűtött légzőkör, vízcsapdával: 42 db
3) Dupla páracsapdás sima belső lumenű légzőkör: 80 db
4) Antibakteriális légzőkör-intenzív felhasználásra: 480 db
5) Légzőkör 2.0 méter: 280 db
6) Antibakteriális légzőkör-aneszteziologiai: 600 db
7) Egyszerhasználatos felnőtt kétszáras légzőkör: 30 db
8) Egyszerhasználatos felnőtt egyszáras légzőkör: 30 db
Opciós mennyiség: (746 db)
1) Légzőkör 15F: 360 db
2) Fűtött légzőkör, vízcsapdával: 11 db
3) Dupla páracsapdás sima belső lumenű légzőkör: 20 db
4) Antibakteriális légzőkör-intenzív felhasználásra: 120 db
5) Légzőkör 2.0 méter: 70 db
6) Antibakteriális légzőkör-aneszteziologiai: 150 db
7) Egyszerhasználatos felnőtt kétszáras légzőkör: 7 db
8) Egyszerhasználatos felnőtt egyszáras légzőkör: 8 db
2. rész: Légút biztosító eszközök: összesen 105 db
Alapmennyiség: (84 db)
1) Légút biztosító eszköz 3-as: 20 db
2) Légút biztosító eszköz 4-es: 20 db
3) Légút biztosító eszköz 5-ös: 20 db
4) Percutan tracheostomiás szett, 8.5 kanüllel: 12 db
5) Percutan tracheostomiás szett, 8.0 kanüllel: 12 db
Opciós mennyiség: (21 db)
1) Légút biztosító eszköz 3-as: 5 db
2) Légút biztosító eszköz 4-es: 5 db
3) Légút biztosító eszköz 5-ös: 5 db
4) Percutan tracheostomiás szett, 8.5 kanüllel: 3 db
5) Percutan tracheostomiás szett, 8.0 kanüllel: 3 db
3. rész: Flow szenzorok: összesen 1700 db
Alapmennyiség: (1360 db)
1) FlowSensor Dräger lélegeztetőhöz: 160 db
2) Áramlásmérő szenzor Hamilton lélegeztetőhöz: 1200 db
Opciós mennyiség: (340 db)
1) FlowSensor Dräger lélegeztetőhöz: 40 db
2) Áramlásmérő szenzor Hamilton lélegeztetőhöz: 300 db
4. rész: Egyéb anyagok: összesen: 9350 db
Alapmennyiség: (7480 db)
1) Lélegeztető ballon: 20 db
2) Szájcsutora: 280 db
3) Clear-Therm baktérium filter: 2400 db
4) Gyógyszerporlasztó: 1920 db
5) Inter Guide Bougie - 15Fr, 5 mm, 700 mm hosszú: 100 db
6) Tracheosztómiás maszk gyógyszerporlasztáshoz és/vagy O2 adagoláshoz: 40 db
7) Tubusösszekötő flexibilis duplán forgó könyökkel: 2000 db
8) Zárt rendszerű szívó 14F 72 óra: 360 db
9) Zárt rendszerű szívó 16F 72 óra: 360 db
Opciós mennyiség: (1870 db)
1) Lélegeztető ballon: 5 db
2) Szájcsutora: 70 db
3) Clear-Therm baktérium filter: 600 db
4) Gyógyszerporlasztó: 480 db
5) Inter Guide Bougie - 15Fr, 5 mm, 700 mm hosszú: 25 db
6) Tracheosztómiás maszk gyógyszerporlasztáshoz és/vagy O2 adagoláshoz: 10 db
7) Tubusösszekötő flexibilis duplán forgó könyökkel: 500 db
8) Zárt rendszerű szívó 14F 72 óra: 90 db
9) Zárt rendszerű szívó 16F 72 óra: 90 db
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 29850180 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Légzőkörök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika - 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Légzőkörök: összesen: 3728 db
Alapmennyiség: (2982 db)
1) Légzőkör 15F: 1440 db
2) Fűtött légzőkör, vízcsapdával: 42 db
3) Dupla páracsapdás sima belső lumenű légzőkör: 80 db
4) Antibakteriális légzőkör-intenzív felhasználásra: 480 db
5) Légzőkör 2.0 méter: 280 db
6) Antibakteriális légzőkör-aneszteziologiai: 600 db
7) Egyszerhasználatos felnőtt kétszáras légzőkör: 30 db
8) Egyszerhasználatos felnőtt egyszáras légzőkör: 30 db
Opciós mennyiség: (746 db)
1) Légzőkör 15F: 360 db
2) Fűtött légzőkör, vízcsapdával: 11 db
3) Dupla páracsapdás sima belső lumenű légzőkör: 20 db
4) Antibakteriális légzőkör-intenzív felhasználásra: 120 db
5) Légzőkör 2.0 méter: 70 db
6) Antibakteriális légzőkör-aneszteziologiai: 150 db
7) Egyszerhasználatos felnőtt kétszáras légzőkör: 7 db
8) Egyszerhasználatos felnőtt egyszáras légzőkör: 8 db
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az 1-3. tételekben szereplő légzőkörök rendelkeznek biztonsági kupakkal (igen/nem) (előny az igen) 10
2 A 4. és 6. tételekben szereplő antibakteriális légzőkörök legalább 7 napig hatékonyak (igen/nem) (előny az igen) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Alapmennyiség: (2982 db)
1) Légzőkör 15F: 1440 db
2) Fűtött légzőkör, vízcsapdával: 42 db
3) Dupla páracsapdás sima belső lumenű légzőkör: 80 db
4) Antibakteriális légzőkör-intenzív felhasználásra: 480 db
5) Légzőkör 2.0 méter: 280 db
6) Antibakteriális légzőkör-aneszteziologiai: 600 db
7) Egyszerhasználatos felnőtt kétszáras légzőkör: 30 db
8) Egyszerhasználatos felnőtt egyszáras légzőkör: 30 db
Opciós mennyiség: (746 db)
1) Légzőkör 15F: 360 db
2) Fűtött légzőkör, vízcsapdával: 11 db
3) Dupla páracsapdás sima belső lumenű légzőkör: 20 db
4) Antibakteriális légzőkör-intenzív felhasználásra: 120 db
5) Légzőkör 2.0 méter: 70 db
6) Antibakteriális légzőkör-aneszteziologiai: 150 db
7) Egyszerhasználatos felnőtt kétszáras légzőkör: 7 db
8) Egyszerhasználatos felnőtt egyszáras légzőkör: 8 db
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Légút biztosító eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika - 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Légút biztosító eszközök: összesen 105 db
Alapmennyiség: (84 db)
1) Légút biztosító eszköz 3-as: 20 db
2) Légút biztosító eszköz 4-es: 20 db
3) Légút biztosító eszköz 5-ös: 20 db
4) Percutan tracheostomiás szett, 8.5 kanüllel: 12 db
5) Percutan tracheostomiás szett, 8.0 kanüllel: 12 db
Opciós mennyiség: (21 db)
1) Légút biztosító eszköz 3-as: 5 db
2) Légút biztosító eszköz 4-es: 5 db
3) Légút biztosító eszköz 5-ös: 5 db
4) Percutan tracheostomiás szett, 8.5 kanüllel: 3 db
5) Percutan tracheostomiás szett, 8.0 kanüllel: 3 db
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Atraumatikus kiképzés megléte valamennyi tételnél (igen/nem) (előny az igen) 15
2 A 4-5. tételben megajánlott percutan tracheostomiás szett Seldinger-módszerrel bevezethető (igen/nem) (előny az igen) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Alapmennyiség: (84 db)
1) Légút biztosító eszköz 3-as: 20 db
2) Légút biztosító eszköz 4-es: 20 db
3) Légút biztosító eszköz 5-ös: 20 db
4) Percutan tracheostomiás szett, 8.5 kanüllel: 12 db
5) Percutan tracheostomiás szett, 8.0 kanüllel: 12 db
Opciós mennyiség: (21 db)
1) Légút biztosító eszköz 3-as: 5 db
2) Légút biztosító eszköz 4-es: 5 db
3) Légút biztosító eszköz 5-ös: 5 db
4) Percutan tracheostomiás szett, 8.5 kanüllel: 3 db
5) Percutan tracheostomiás szett, 8.0 kanüllel: 3 db
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Flow szenzorok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika - 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Flow szenzorok: összesen 1700 db
Alapmennyiség: (1360 db)
1) FlowSensor Dräger lélegeztetőhöz: 160 db
2) Áramlásmérő szenzor Hamilton lélegeztetőhöz: 1200 db
Opciós mennyiség: (340 db)
1) FlowSensor Dräger lélegeztetőhöz: 40 db
2) Áramlásmérő szenzor Hamilton lélegeztetőhöz: 300 db
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A 2. tételnél megajánlott flow sensor az irány felcserélése ellen védett kialakítású (igen/nem) (előny az igen) 10
2 A 2. tétel esetében eltérő színnel megkülönbözetett páciens és gépoldali mérőszár (igen/nem) (előny az igen) 5
3 A 2. tétel esetében az áramlásmérés a páciens oldalon történik (igen/nem) (előny az igen) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Alapmennyiség: (1360 db)
1) FlowSensor Dräger lélegeztetőhöz: 160 db
2) Áramlásmérő szenzor Hamilton lélegeztetőhöz: 1200 db
Opciós mennyiség: (340 db)
1) FlowSensor Dräger lélegeztetőhöz: 40 db
2) Áramlásmérő szenzor Hamilton lélegeztetőhöz: 300 db
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Egyéb anyagok
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika - 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész: Egyéb anyagok: összesen: 9350 db
Alapmennyiség: (7480 db)
1) Lélegeztető ballon: 20 db
2) Szájcsutora: 280 db
3) Clear-Therm baktérium filter: 2400 db
4) Gyógyszerporlasztó: 1920 db
5) Inter Guide Bougie - 15Fr, 5 mm, 700 mm hosszú: 100 db
6) Tracheosztómiás maszk gyógyszerporlasztáshoz és/vagy O2 adagoláshoz: 40 db
7) Tubusösszekötő flexibilis duplán forgó könyökkel: 2000 db
8) Zárt rendszerű szívó 14F 72 óra: 360 db
9) Zárt rendszerű szívó 16F 72 óra: 360 db
Opciós mennyiség: (1870 db)
1) Lélegeztető ballon: 5 db
2) Szájcsutora: 70 db
3) Clear-Therm baktérium filter: 600 db
4) Gyógyszerporlasztó: 480 db
5) Inter Guide Bougie - 15Fr, 5 mm, 700 mm hosszú: 25 db
6) Tracheosztómiás maszk gyógyszerporlasztáshoz és/vagy O2 adagoláshoz: 10 db
7) Tubusösszekötő flexibilis duplán forgó könyökkel: 500 db
8) Zárt rendszerű szívó 14F 72 óra: 90 db
9) Zárt rendszerű szívó 16F 72 óra: 90 db
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Endotracheal zártrendszerű szívók esetén dupla biztonsági zár megléte (igen/nem) (előny az igen) 10
2 Az endotracheal zártrendszerű szívók rendelkeznek tubuslevételt segítő eszközzel (igen/nem) (előny az igen) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Alapmennyiség: (7480 db)
1) Lélegeztető ballon: 20 db
2) Szájcsutora: 280 db
3) Clear-Therm baktérium filter: 2400 db
4) Gyógyszerporlasztó: 1920 db
5) Inter Guide Bougie - 15Fr, 5 mm, 700 mm hosszú: 100 db
6) Tracheosztómiás maszk gyógyszerporlasztáshoz és/vagy O2 adagoláshoz: 40 db
7) Tubusösszekötő flexibilis duplán forgó könyökkel: 2000 db
8) Zárt rendszerű szívó 14F 72 óra: 360 db
9) Zárt rendszerű szívó 16F 72 óra: 360 db
Opciós mennyiség: (1870 db)
1) Lélegeztető ballon: 5 db
2) Szájcsutora: 70 db
3) Clear-Therm baktérium filter: 600 db
4) Gyógyszerporlasztó: 480 db
5) Inter Guide Bougie - 15Fr, 5 mm, 700 mm hosszú: 25 db
6) Tracheosztómiás maszk gyógyszerporlasztáshoz és/vagy O2 adagoláshoz: 10 db
7) Tubusösszekötő flexibilis duplán forgó könyökkel: 500 db
8) Zárt rendszerű szívó 14F 72 óra: 90 db
9) Zárt rendszerű szívó 16F 72 óra: 90 db
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Légzőkörök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszeg utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15520280
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9735220
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszeg utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956-2-42

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Légút biztosító eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszeg utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1462500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1014720
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszeg utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956-2-42

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Flow szenzorok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszeg utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15826968
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10368480
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszeg utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956-2-42

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Egyéb anyagok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszeg utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13155283
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8731760
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszeg utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956-2-42

Hivatalos név: ReplantMed Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nándorfejérvári utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24662064-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges