Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9661/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagyalásony Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8484 Nagyalásony, Béke tér 5. szám alatti ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Csizmadia és Társai Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagyalásony Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK19755
Postai cím: Kossuth utca 29.
Város: Nagyalásony
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8484
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csöngei Gábor
Telefon: +36 88504730
E-mail: hivatal@nagyalasony.hu
Fax: +36 88504731
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nagyalasony.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nagyalasony.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi rendelő átalakítása, bővítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Orvosi rendelő, védőnői tanácsadó és fogorvosi rendelő átalakítása, bővítése, akadálymentesítése a Nagyalásony, Béke tér 5. szám alatti ingatlanon.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 52388949 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi rendelő átalakítása, bővítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45262500-6
45350000-5
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8484 Nagyalásony, Béke tér 5. szám alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségi adatok:
Munkanem: Zsaluzás és állványozás:
Homlokzati keretállványok: 200 m2
Munkanem: Síkalapozás
Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával: 36,92 m3
Munkanem: Helyszíni beton és vasbeton munka
Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból: 264,63 m3,
Felület-előkészítés fóliaterítés csúsztató vagy úsztatórétegre kerülő esztrichek készítését megelőzően, egy rétegben: 420 m2
Munkanem: Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is): 79 db
Munkanem: Falazás és egyéb kőművesmunka
Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 12 - 14 cm vastagságig (féltégla), falazó, cementes mészhabarcsból falazva: 96,76 m2,
Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 129,4 m2
Munkanem: Ácsmunka
Fa tetőszerkezet bontása 0,036-0,070 m3/m2 famennyiség között: 156 m2,
Tetőlécezés bontása bármely egyszeres palafedés alatt: 218 m2,
Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 30x50 mm: 282 m2
Munkanem: Vakolás és rabicilás
Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel: 509,5 m2,
Munkanem: Égéstestek-elvezető rendszerek
Kémények bontása, épületen belül: 2,88 m3,
Kémények bontása, tetőn kívül: 0,96 m3
Munkanem: Tetőfedés
Síkpala fedés bontása (bármely méretű): 218 m2,
Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül: 282 m2
Munkanem: Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
Lapburkolatok bontása: 175,34 m2,
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben: 193,31 m2
Munkanem: Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
Műanyag kültéri nyílászáró: mindösszesen 40 db,
Felirati betűk és számok felszerelése színes kerámiából: 49 db
Munkanem: Fém nyílászáró és épületlakatosszerkezet elhelyezése
beltéri ajtók: mindösszesen 14 db
beltéri ajtólapok: mindösszesen 13 db
Munkanem: Felületképzés
Diszperziós festés: 425 m2
Belső fafelületek fedőmázolása: 14 m2
Munkanem: Szigetelés
Talajnedvesség elleni szigetelés: 210,5 m2,
Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése: 206,64 m2
Munkanem: Kőburkolat készítése
Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből: 41,5 m2
Munkanem: Épületgépészeti szerelvények
Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók: 17 db
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 11-20 tag között, szétszerelés nélkül: 20 db
Különböző berendezések, szerelvények felszerelése, elhelyezése: 213 db
Munkanem: Épületgépészeti szerelvények
Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók: 17 db
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 11-20 tag között, szétszerelés nélkül: 20 db
Munkanem: Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelési és gépészeti munkák:
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése: 936 m
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe: 3470 m
Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése: 48 db
Munkanem: Épületgépészeti cső szerelése
Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése: 272 db
PVC lefolyóvezeték szerelése: 136 db
Gázvezeték, Fekete acélcső szerelés: 50 m
Munkanem: Épületautomatika-, felügyelet:
Kommunikációs akadálymentesítés; Hangfrekvenciás indukciós hurokerősítő rendszer (AFILS) kialakítása: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előírtnál magasabb jótállási idő vállalása (hónap)  20
2 Az ajánlatkérő által bejelentett hiba javításának megkezdésére vállalt határidő a jótállási időtartamon belül (nap) 5
3 A kivitelezés során a munkaterületen keletkezett, az ajánlattevő által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének vállalása (igen/nem)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó, Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Csizmadia és Társai Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Negyedik utca 62. B. ép.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12977581-2-19
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52388949
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tetőfedő-ácsmunka, gépészeti munkák, villamos szerelési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Csizmadia és Társai Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Negyedik utca 62. B. ép.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12977581-2-19

Hivatalos név: BÓTAKŐ Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: hrsz. 01412/2/A
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11671110-2-19

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges