Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:9712/2018
CPV Kód:16000000-5
Ajánlatkérő:Eurobor Kft.
Teljesítés helye:Bátaapáti 025/1. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Új Vinoservice Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eurobor Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25554
Postai cím: Hűvösvölgy utca 4
Város: Bátaapáti
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7164
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdélyi Árpád
Telefon: +36 74409222
E-mail: erdelyi.arpad@tuzkobirtok.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.tuzkobirtok.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az „EUROBOR Kft. borászati fejlesztése” című, VP3-4.2.2-16 kódszámú projekt keretében eszközbeszerzések
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Az „EUROBOR Kft. borászati fejlesztése” című, VP3-4.2.2-16 kódszámú projekt keretében eszközbeszerzések” - III. részajánlati kör: Hűtés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42511100-2
További tárgyak:42511110-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Bátaapáti 025/1. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. részajánlati kör: Hűtés
- 1 db hőszivattyú berendezés,
- 1 komplett egység Primer hűtőkör kialakítása a hozzá kapcsolódó szerelési és automatizálási munkákkal együtt,
- 8000 l Glikol,
- 3 db 300 hl-e s tartály meglévő rendszerre csatlakoztatása, automatizálással (rozsdamentes),
- 4 db 600 hl-es tartály hűtőrendszerbe kötése automatizálási munkákkal együtt,
- 5 db 300hl-es fehér erjesztő tartály hűtőrendszerbe kapcsolása, automatizálás kiépítésével együtt,
- 1 db egyedi kialakítású hőcserélő.
Az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/21 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című, VP3- 4.2.2-16 kód-számú pályázat

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8565 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Az „EUROBOR Kft. borászati fejlesztése” című, VP3-4.2.2-16 kódszámú projekt keretében eszközbeszerzések” - III. részajánlati kör: Hűtés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Új Vinoservice Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 1/c.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 51755580
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:16000000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42511100-2
További tárgyak:42511110-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Bátaapáti 025/1. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. részajánlati kör: Hűtés
- 1 db hőszivattyú berendezés,
- 1 komplett egység Primer hűtőkör kialakítása a hozzá kapcsolódó szerelési és automatizálási munkákkal együtt,
- 8000 l Glikol,
- 3 db 300 hl-es tartály meglévő rendszerre csatlakoztatása, automatizálással (rozsdamentes),
- 4 db 600 hl-es tartály hűtőrendszerbe kötése automatizálási munkákkal együtt,
- 5 db 300hl-es fehér erjesztő tartály hűtőrendszerbe kapcsolása, automatizálás kiépítésével együtt,
- 1 db egyedi kialakítású hőcserélő.
Az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/21 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 51755580
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Új Vinoservice Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 1/c.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A teljesítési határidőket a felek az alábbiak szerint módosítják, illetve rögzítik:
a. 1 db hőszivattyú berendezés leszállítása már megtörtént, a kialakult helyzetre tekintettel a Vevő áramot nem tud biztosítani, így beüzemelésre még nem került sor.
b. 1 komplett egység Primer hűtőkör kialakítása a hozzá kapcsolódó szerelési és automatizálási munkákkal együtt, azzal, hogy a kialakult helyzetre tekintettel a Vevő áramot nem tud biztosítani, így a beüzemelésre csak az építési beruházást követően kerülhet sor. Ez is elkészült már a módosítás aláírásáig.
c. 8000 l glikol, 2 alkalommal, rendeléstől számítva: 2 hét,
d. 3 db 300 hl-es tartály meglévő rendszerre csatlakoztatása, automatizálással (rozsdamentes). Ez is elkészült a módosítás aláírásáig.
e. 4 db 600 hl-es tartály hűtőrendszerbe kötése automatizálási munkákkal együtt megrendeléstől számított: 3 hét
f. 5 db 300 hl-es fehér erjesztő tartály hűtőrendszerbe kapcsolása, automatizálás kiépítésével együtt, megrendeléstől számított: 3 hét
g. 1 db egyedi kialakítású hőcserélő, megrendeléstől számított: 4 hét
A felek rögzítik, hogy a Vevő teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összegű (azaz 10.351.116 Ft nettó) előleget már megfizetett az Eladó részére, amely összeg a benyújtott számlákból arányosan kerül elszámolásra.
A felek megállapodtak abban, hogy az Eladó az alábbiak szerint állathat ki számlát:
1. számla: 1 db hőszivattyú berendezés leszállítása, annak rákötése a meglévő hűtőrendszerre beüzemelés nélkül. Továbbá 1 komplett egység Primer hűtőkör leszállítása, kialakítása, rákötése a meglévő hűtőrendszerre, beüzemelés nélkül (az előlegre tekintettel 20%-kal csökkentett összegben).
2.számla: 3 x 300 hl-es tartályok rákötése a hűtőrendszerre + a leszállított mennyiségű glikol (teljesítés igazolás alapján) (az előlegre tekintettel 20%-kal csökkentett összegben)
3. számla: 4 x 600 hl-es és 5 x 300 hl-es tartályok, a maradék glikol, a mobil hőcserélő és valamennyi berendezés üzembehelyezése, próbaüzemmel együtt (az előlegre tekintettel 20%-kal csökkentett összegben).
A Felek rögzítik, hogy a kialakult helyzetre tekintettel, az Eladó által leszállított Termékek üzembe helyezését, próbaüzemét nem tudták (tudják) megvalósítani, azért a Felek az átadás - átvétellel kapcsolatosan kötelezettségeiknek (szerződés 5.21.-5-26. pontjai), csak a beüzemelést (a próbaüzem lefolytatását) követően tudnak eleget tenni, és így a jótállási, szavatossági kötelezettségek is csak azon időponttól kezdődnek az egyes Termék tekintetében, amikor a Termékek a beüzemelése megtörtént és a Felek a próbaüzemet, az adásvételi szerződésben foglaltak szerint, sikeresen lefolytatták.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A tervek szerint a projekt megvalósítása során a Vevő telephelyén jelenleg meglévő szőlő feldolgozó technológiai egység (rámpa, garat, zúzó-bogyózó, prések és ürítőcsigasor) elbontásra kerül, és a telephely hátsó részében lesz kialakítva az új feldolgozó tér és akna. Erre a helyre kerülne beüzemelésre egyrészt a jelenleg meglévő feldolgozó technológiai egység, valamint a támogatott projekt keretében beszerzett új szőlő feldolgozó gépek (cefreszivattyúk és szállítószalag). Csak ezek után lehet sort keríteni a jelenlegi feldolgozó technológiai egység elbontására (rámpa és ürítőcsigasor lebontása) és a támogatott projekt keretében beszerzésre kerülő 4 db 600 hl-es és 5 db 300 hl-es tartályok alá építendő műtárgyak kialakítására (munkagödör kiemelése, vasalat elkészítése, zsaluzás és betonozás).
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a három munkaművelet (új feldolgozó egység felépítése, a meglévő technológia elbontása és a műtárgyak megépítése) sorrendje nem lehet tetszőleges, hiszen az üzem folyamatos működése közben kell mindennek megvalósulnia. Ez azt jelenti, hogy amíg az új egység épül, addig a meglévőt még részben sem szabad üzemen kívül helyezni vagy akár csak annak egy részét elbontani. Az elbontás viszont előfeltétele a műtárgyak kialakításának.
Az erősen csapadékos tavaszi időjárás miatt a kapcsolódó építési beruházást (új feldolgozó tér és akna) nem lehet az eredeti ütemtervnek megfelelően befejezni, mert a kivitelezési munkák megkezdését követően problémák merültek fel.
Az építkezési munkálatok megvalósítása során a Vevő és az építési munkákat végző vállalkozó megállapodtak a szükséges felvonulási és munkaterület kijelölése során abban, hogy mivel a térszín alatti feldolgozó akna munkaterületét esetleg keresztezheti a borászati üzemépület északi oldalán lévő földgáz csatlakozó vezeték, a kivitelező a lehető leghamarabb feltárja a gázvezeték nyomvonalát, mivel az egyébként is a helyszínrajzon „feltételezett nyomvonal” -ként van csak jelölve.
Amikor a kérdéses vezeték feltárásra került, a kivitelező megállapította, hogy a nyomvonal jelentősen eltér a H-1 rajzon jelölttől, ugyanis egyrészt párhuzamosan fut az építeni kívánt feldolgozó akna hossztengelyével, másrészt nincsen olyan távolságra a tervezett munkagödör szélétől, hogy az biztonsággal kiemelhető legyen.
A vezeték feltárása mellett, mivel nem állt a kivitelező rendelkezésére talajvíz viszonyokat bemutató aktuálisan érvényes talajmechanikai szakvélemény, próbagödör kiemelését végezte el a vállalkozó, mely során a terepszinttől cca. 2 méter mélységben vízzáró szürke agyagréteget, 2,5 méternél pedig talajvizet talált. A talajvíz szintje a próbagödörben egy nap alatt cca. 1 métert emelkedett.
A fenti két körülmény miatt a munkagödör kiemelését (melynek szintje -4 m a terepszinthez képest) kizárólag előzetes talajvízszint - süllyesztés illetve szádfalas munkatér határolás együttes alkalmazása mellett lehet csak megvalósítani. Tekintettel az ismert altalaj rétegződésre illetve a talajvíz várható mennyiségére, a víztelenítést vákuum kutas módszerrel kell kialakítani.
A fenti problémák miatt a Vevő abba a helyzetbe került, hogy a teljes, az előbbiekben leírt 3 munkaművelet a 2018. évi augusztus - októberi szüreti időszakig nem fog elkészülni. Ebben az esetben viszont ellehetetlenül a Vevő betakarítási munkája, ami végérvényesen veszélyeztetné a támogatott projekt Vevő általi anyagi helytállását.
Az előbbiekre tekintettel a Vevő úgy döntött, hogy az építési munkákat, és ezen belül a jelen szerződés tárgyát képező tartályok beton alapjának a megépítetését is csak a 2018. évi szüret után kezdik meg, az időjárás függvényében.
Ennek megfelelően a Vevő a tartályokat szállító gazdasági szereplővel kénytelen volt az adásvételi szerződését módosítani, azon tartályok tekintetében, amelyek fogadására nem lesz képes a kialakult helyzet miatt. Erre tekintettel viszont az Eladó sem tud eleget tenni összeszerelési és beüzemelési kötelezettségének a tartályok hiányában. Ezért a Felek megállapodtak abban, hogy a teljesítési határidőket módosítják, és ezzel együtt az elszámolható Termékek körét is a tényleges teljesítéshez igazítják, és a számlázásra vonatkozó feltételeket ennek megfelelően módosítják.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 51755580 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 51755580 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertesként szerződő fél mindenben egyetért a jelen hirdetményben foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben