Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:9739/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6800 Hódmezővásárhely Hrsz: 5410/1; 13341; 13436;6800 Hódmezővásárhely Hrsz:1404;1403;1532;1386, 1026/74
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:System Service Kft.;System Service Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03135
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 62530166
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://hodmezovasarhely.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás Hódmezővásárhelyen
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás Hódmezővásárhelyen”
1. rész: Hódtó megújítása
2. rész: Európa park fejlesztése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 585031044 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hódtó megújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45112711-2
45111100-9
45232120-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely
Hrsz: 5410/1; 13341; 13436
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.
Mennyisége:
Tervezési terület: 19.624 m2
Tartószerkezeti részek:
Régi tómederben elhelyezésre kerülő 36,0 m-es és 23,0 m-es gyalogos hidak szerkezeteinek kialakítása. Konzolos rövidfőtartós, mester- és fiókgerenda rendszerrel kialakított alapszerkezetre szerelt, haránt irányú WPC anyagú, hézagos pallózással edett szerkezet.
A tó meder belső partján stég tartó rendszer kialakítása a híd szerkezetével gyakorlatilag megegyező rendszerrel.
Magasépítészeti rész:
Hódtó pavilon épületegyüttes megvalósítása során kialakításra kerül egy 18,6 m2-es alapterületű vendéglátó helyiség/büfé, egy 2x7,5 m2-es mosdó WC/családi WC és egy 9,0 m2-es tároló és elektromos központ.
A büfé épülete komplett konyhatechnológiával kerül felszerelésre, a szükséges közműcsatlakozások kiépítésével.
Az egyes épületeket előtető köti össze.
Az épületek mindegyike kerekesszékkel és gyermekkocsival is akadálymentesen megközelíthető.
A mosdókat tartalmazó épületben két külön bejáratú akadálymentesített mosdó kerül kiépítésre. Mindkét családi mosdó pelenkázóval, gyermekek által is használható piszoárral és WC csészével kerül felszerelésre. Mindkét mosdó öltözőként is használható.
A park elektromos berendezéseit irányító elektromos központ külön épületben helyezkedik el. Ebben az egységben kerül elhelyezésre egy takarítószer és kerti bútor tároló, mely vízvételi hellyel kerül ellátásra.
Az épületekhez tartozik a büfé épület előtt lévő kültéri fogyasztóterület öntött burkolattal, kerti bútorokkal és a tároló melletti 24,8 m2-es zöld felület.
Tó és kapcsolódó közmű:
A tó a park fő szervezeti elemeként kerül kialakításra. Természetes hatással, szerkesztett, az útrendszert követő vonalvezetéssel. A tervezett tó minimum 1,5 m-es mélységgel készül, melyet nádas és vízinövények öveznek. A tó hasznos térfogata 864 m3. Vízpótlását Hódtó Kis tiszai főcsatorna mellé helyezett medencéből szivattyú és nyomóvezeték kialakításával biztosított esőztető beadással, illetve az öntöző kútból is megoldható. A lecsapolás gravitációs vezetékkel kerül megoldásra a Kakasszéki főcsatornába.
A Hódtó utca felől kerül kialakításra a fogadótér, a lépcsőzetes terasz, mely a 1,5 m-es szintkülönbséget kihasználva ülőfalakkal elválasztott teraszokat alkot. A teraszlépcsők burkolt felülettel készülnek, melyeket díszfűvek és évelő növények határolnak. A pihenőteraszokon padok és székek kerülnek elhelyezésre. Az egyes kiszolgáló egységeket és tereket sétányok kötik össze. A sétányok között műkő tömblépcsők, gabion támfalak és föld dombok helyezkednek el.
A park a szűkebb környezet rekreációs igényeit is kiszolgálja. Ezt segíti elő maga a tó, a víz témára hangolt játszótér, a fittness-tér kialakítása.
A játszótéren Playcité megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező játékok kerülnek elhelyezésre.
A kültéri fitness parkba a Befitt megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező termékcsalád termékei kerültek betervezésre.
A parkban elhelyezésre kerülnek padok, székek, lócák, hulladéktárolók, kerékpártárolók és ivókutak.
A parkban az öntözést 3.200 m2 automata rendszer, a kimaradó helyeken kerticsapok biztosítják.
A parkban 3230 m2 gyepesítésre kerül sor sík területen.
A parkban 179 db 14/16 törzskerület-méretű iskolázott (továbbnevelt) díszfa ültetésére kerül sor.
A növénytelepítés kialakítása során fontos szempont, hogy a kiültetések szakszerűen történjenek, egy ökológiailag értékes és működő zöldfelület és növényállomány jöjjön létre.
A parkban a közvilágítás kiépítésre kerül.
A térfigyelőrendszer 12 darab fix kamerából, és 4 darab speed dome kamerából áll.
A térfigyelőrendszernek a rendőrségi távfelügyeletet biztosítania kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2/1:MV-VZ felelős műszaki vezető pozícióba szakember(M/2a)pont bemutatott építésvezető) vízépítés szakterületen építésvezetői többlet szakmai tap-0-48 hónap 10
2 2/2:MV-M felelős műszaki vezető pozícióba kívánt szakember(M/2b)pont bemutatott építésvezető) mélyépítés szakterületen építésvezetői többlet szakmai tapasztalata, 0-48 hónap 10
3 2/3.Felsőfokú végzettséggel rendelkező kertészmérnök szakember (M/2 d) pont bemutatott kertészmérnök) parkfenntartás szakterületen többlet szakmai tapasztalata 0-48 hónap 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár összesen (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-HM1-2016-00001 azonosítószámú pályázat
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Európa park fejlesztése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112711-2
További tárgyak:45111100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely
Hrsz:1404;1403;1532;1386, 1026/74
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezési terület: 22.894 m2
Kertészet:
A területen kizárólag beteg, torz egyedek eltávolítása tervezett. Szükséges továbbá a tervezési terület észak-nyugati sarkában található Fraxinus csoport egészségének megőrzése végett, az alászorult, elnyomott egyedek eltávolítása.
Részletezve:
- Megtartandó fák visszavágása, ifjítása, faápolás szükség szerint 20 db
- Gyepesítés: 5 dkg/m2 fűmagkeverék felhasználásával, Starter vagy azzal egyenértékű műtrágyával: 120 m2
- Termőföld terítése tervezett zöldfelületek alá, 12%-os tömörödéssel:
o 20 cm vastagságban gyep és biodiverz gyepfelületek alatt: 27 m3
o 70% termőföld: 19 m3
- Hiányzó termőréteg helyszínre szállítása: 19 m3
- Komposzt beszerzése, helyszínre szállítása: 19 m3
- Finom tereprendezés sík területen: 120 m2
- Finomtereprendezési munka: az épített környezetben a durva terep bevágások, felöltések után ki kell alakítani a terven megadott lejtéseket, dombok ergonómiáját, hogy a kert megkapja a tervben meghatározott magassági pontjait és azok egymáshoz egyenletesen legyenek átvezetve.
Sportpálya felújítása:
A fejlesztések során a meglévő aszfaltburkolatos sportpálya 2 cm öntött aszfalt réteget kap. A meglévő sport kerítés pedig felújításra kerül a fémszerkezet festésével, hiányzó elemek cseréjével.
Részletezve:
- Aszfalt burkolat kopórétegének építése AÖ 8 minőségben meglévő aljzatra 2 cm vastagságban: 436 m2
- Kerítés felújítása sportpálya körül csiszolással, újrafestéssel: 120 fm
Gyalogos térkő burkolat építése:
A tervezési területet átszelő betonlap burkolatos út beton térkő burkolatot kap.
Részletezve:
- betonburkolat lap bontása 4 cm vastagságban: 85 m2
- Tükörkiemelés tömörítés nélkül: 20 m3
- Tükör tömörítése: 85 m2
- Térkő burkolatépítés:
o 6 cm szürke domino, 5 %-os vágási veszteséggel: 89,3 m2
o 2 cm NZ 0/4 sóder ágyazó réteg: 1,7 m3
o 5 cm 0/20 zúzottkő teherhordó réteg tömörítve Trg 95%-ra: 4,5 m3
o 15 cm 20/55 zúzottkő teherhordó réteg tömörítve Trg 95%-ra: 0,3 m3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2/1: MV-M felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember (M/2 a) pont bemutatott építésvezető) mélyépítés szakterületen építésvezetői többlet szakmai tapasztalata, 0-48 hónap 15
2 2/2: felsőfokú végzettséggel rendelkező kertészmérnök szakember (M/2 c) pont bemutatott kertészmérnök)parkfenntartás szakterületen többlet szakmai tapasztalata 0-48 hónap 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár összesen (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-HM1-2016-00001 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés-Hódtó megújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: System Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánát u. 1/a.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13385826-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 579365770
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 579476202
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: System Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánát u. 1/a.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13385826-2-06

Hivatalos név: DÉLÚT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kastélykert u. 171.
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392486-2-06

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés-Európa park fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: System Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánát u. 1/a.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13385826-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5757707
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5554842
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: System Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánát u. 1/a.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13385826-2-06

Hivatalos név: DÉLÚT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kastélykert u. 171.
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392486-2-06

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/11/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges