Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9818/2018
CPV Kód:45242000-5
Ajánlatkérő:Csongrád Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6640 Csongrád: Lépcsők fedélzetének cseréje: Csongrád, Körös-toroki üdülő, HRSZ. 02, HRSZ. 03. MOBIL WC telepítés: Csongrád, Körös-toroki üdülő, HRSZ. 5942, HRSZ. 6033/7.;6640 Csongrád: Körös-toroki üdülőterület.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Monolith-Tech Kft.;Enerzol Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csongrád Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01632
Postai cím: Kossuth tér 7.
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bedő Tamás polgármester / Dr. Mezey Szimonetta
Telefon: +36 63571967
E-mail: mezey.szimonetta@csongrad.hu
Fax: +36 63571901
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csongrad.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csongrad.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A csongrádi Körös-torok komplex turisztikai fejlesztése - 2. ütem
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45242000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A csongrádi Körös-torok komplex turisztikai fejlesztése - 2. ütem:
1. rész:
Lépcsők fedélzetének cseréje
A meglévő lépcső lejárok fa pallókból készített elkorhadt fedélzetét a csavarok kifúrásával el kell távolítani majd az új fedélzetet „korróziós” hatásoknak ellenálló impregnált akácfa pallóval kell ellátni az eredeti kiosztási rendszerben. A Tisza hordaléklerakó hatása érdekében az egyes lépcsők már több mint 80 cm-rel eltemetésre kerültek azok kiásásra környezetének rendbetételére a költségvetésben a földmunkák mennyiségét előirányoztuk. A lépcsőket egységesen 9 méteres hosszúságra meg kell hosszabbítani. Egy - egy lépcső meghosszabbításához na 100 kg szögvas illetve „½ „ cső szükséges. helyi lakatosmunkaként. Az elkészült egységes lépcsőszerkezet acélszerkezetét rozsdátlanítani és 2 réteg festéssel el kell látni kék színben. Lépcsőnként festendő szögvas felület 15 m2, tagolt felület.
Mennyiség: 152 m2
MOBIL WC telepítés
A tervdokumentációban feltüntetett helyen konténeres WC-k kerülnek elhelyezésre a megadott kivitelben. A Konténer jellegét az elhelyezett Konténeres WC köré kiépített léces-pergolás faszerkezettel oldjuk meg a tervezett módon. A faszerkezet alatt 15 cm vastag térbeton kerül kiépítésre. A WC helyek már víz- és szennyvízbekötési engedéllyel rendelkeznek. Az adott helyen a közműcsatlakozások biztosítottak mivel azon helyeken korábban hasonló közüzemi WC-k működtek.
Mennyiség: 2 db konténer, a konténerek alá kiépítendő lemez alaptest területe összesen: 68,85 m2
2. rész:
Körös-toroki térmegfigyelő rendszer.
A csongrádi Körös-toroki üdülő, és strand infrastruktúra fejlesztése keretében a térmegfigyelő rendszer kiépítése valósul meg.
A központi képrögzítővel a kamerák csillagpont topológiában épülnek ki.
A térfigyelő rendszer kamera telepítését az alábbi helyekre tervezzük:
- főbejárat lejárati rámpára 3 kamera
- parti sétány 7 kamera
- rendezvénytér 4 kamera
- napközi tábor 2 kamera
Mennyiség: kamerák száma összesen 16 darab.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17075456 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 2 A csongrádi Körös-torok komplex turisztikai fejlesztése - 2. ütem - Lépcsők fedélzetének cseréje és MOBIL WC telepítés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45242000-5
További tárgyak:45236290-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6640 Csongrád:
Lépcsők fedélzetének cseréje: Csongrád, Körös-toroki üdülő, HRSZ. 02, HRSZ. 03.
MOBIL WC telepítés: Csongrád, Körös-toroki üdülő, HRSZ. 5942, HRSZ. 6033/7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Lépcsők fedélzetének cseréje
A meglévő lépcső lejárok fa pallókból készített elkorhadt fedélzetét a csavarok kifúrásával el kell távolítani majd az új fedélzetet „korróziós” hatásoknak ellenálló impregnált akácfa pallóval kell ellátni az eredeti kiosztási rendszerben. A Tisza hordaléklerakó hatása érdekében az egyes lépcsők már több mint 80 cm-rel eltemetésre kerültek azok kiásásra környezetének rendbetételére a költségvetésben a földmunkák mennyiségét előirányoztuk. A lépcsőket egységesen 9 méteres hosszúságra meg kell hosszabbítani. Egy - egy lépcső meghosszabbításához na 100 kg szögvas illetve „½ „ cső szükséges. helyi lakatosmunkaként. Az elkészült egységes lépcsőszerkezet acélszerkezetét rozsdátlanítani és 2 réteg festéssel el kell látni kék színben. Lépcsőnként festendő szögvas felület 15 m2, tagolt felület.
Mennyiség: 152 m2
MOBIL WC telepítés
A tervdokumentációban feltüntetett helyen konténeres WC-k kerülnek elhelyezésre a megadott kivitelben. A Konténer jellegét az elhelyezett Konténeres WC köré kiépített léces-pergolás faszerkezettel oldjuk meg a tervezett módon. A faszerkezet alatt 15 cm vastag térbeton kerül kiépítésre. A WC helyek már víz- és szennyvízbekötési engedéllyel rendelkeznek. Az adott helyen a közműcsatlakozások biztosítottak mivel azon helyeken korábban hasonló közüzemi WC-k működtek.
Mennyiség: 2 db konténer, a konténerek alá kiépítendő lemez alaptest területe összesen: 68,85 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállási idő (hónapokban, minimum 36 hónap) 15
2 Műszaki segítségnyújtás - rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 48 óra) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00009
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: A csongrádi Körös-torok komplex turisztikai fejlesztése - 2. ütem - Körös-toroki térmegfigyelő rendszer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45316210-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6640 Csongrád: Körös-toroki üdülőterület.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Körös-toroki térmegfigyelő rendszer.
A csongrádi Körös-toroki üdülő, és strand infrastruktúra fejlesztése keretében a térmegfigyelő rendszer kiépítése valósul meg.
A központi képrögzítővel a kamerák csillagpont topológiában épülnek ki.
A térfigyelő rendszer kamera telepítését az alábbi helyekre tervezzük:
- főbejárat lejárati rámpára 3 kamera
- parti sétány 7 kamera
- rendezvénytér 4 kamera
- napközi tábor 2 kamera
Mennyiség: kamerák száma összesen 16 darab.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállási idő (hónapokban, minimum 36 hónap) 15
2 Műszaki segítségnyújtás - rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 48 óra) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00009
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A csongrádi Körös-torok komplex turisztikai fejlesztése - 2. ütem - Lépcsők fedélzetének cseréje és MOBIL WC telepítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Monolith-Tech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perczel Mór u. 18.
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: HU
E-mail: palasti.monolithtech@gmail.com
Telefon: +36 302184841
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13766308-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12818574
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11784656
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Energiatudás Innovációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla u. 5.
Város: Bordány
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6795
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14755105-2-06

Hivatalos név: Monolith-Tech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perczel Mór u. 18.
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13766308-2-06

Hivatalos név: G-Road Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 55.
Város: csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23089442-2-42

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: A csongrádi Körös-torok komplex turisztikai fejlesztése - 2. ütem - Körös-toroki térmegfigyelő rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Enerzol Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 6-10. 4. em. 35.
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: HU
E-mail: enerzol@gmail.com
Telefon: +36 305136519
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14319387-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4856795
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5290800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 10 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépi földmunkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Enerzol Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 6-10. 4. em. 35.
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14319387-2-06

Hivatalos név: Rota Vitae Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Iskola u. 4.
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23873584-2-06

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges