Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9846/2018
CPV Kód:71241000-9
Ajánlatkérő:Innovációs és Technológiai Minisztérium
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK09934
Postai cím: Fő utca 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halász Katalin
Telefon: +36 18966103
E-mail: kozbeszerzes.bonyolitas@nfm.gov.hu
Fax: +36 17950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/dok
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Rail Node Study) elkészítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Rail Node Study) elkészítése a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6230 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 167058
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból:
M1. ha az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított hat évben (72 hónapban) összességében nem rendelkezik egy vagy több szerződésből teljesített, olyan Európai Uniós szabályozási környezetben megvalósult település vasúti és/vagy közlekedési koncepciójának kidolgozására és/vagy megvalósítására irányuló referenciával (referenciákkal), amelyek közül
- legalább egy 1 millió főt meghaladó település vasúti és/vagy közlekedési koncepciójának kidolgozására és/vagy megvalósítására irányult,
- legalább egy magában foglalt regionális és/vagy országos forgalmi hálózati modellen alapuló országos forgalmi vizsgálatot is,
- legalább egy stratégiai környezeti hatásvizsgálat (SKV) elvégzését is magában foglalta.
M2. ha nem von be a teljesítésbe legalább 4 fő szakembert, akik közül
M2.1. 1 fő projektvezetőt, aki közgazdász végzettséggel és legalább középfokú angol nyelvtudással, valamint legalább 36 hónap a közlekedési szektorban, közlekedési stratégiák készítésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely részeként részt vett legalább egy 500.000 főt meghaladó település vasúti és/vagy közlekedési koncepciójának kidolgozásában és/vagy megvalósításában,
M2.2. 1 fő közlekedéstervezőt, aki felsőfokú építő/közlekedés mérnök végzettséggel és legalább középfokú angol nyelvtudással, valamint legalább 36 hónap az Európai Uniós szabályozási környezetben a közlekedési szektorban, közlekedési stratégiák készítésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely részeként részt vett legalább egy települési vasúti és/vagy közlekedési koncepció kidolgozásában és/vagy megvalósításában,
M2.3. 1 fő vasúti teherszállítási szakértőt, aki felsőfokú építő/közlekedés mérnök és/vagy közgazdász végzettséggel és legalább középfokú angol nyelvtudással, valamint legalább 36 hónap teherszállítási és/vagy logisztikai szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely részeként részt vett legalább egy települési vasúti és/vagy közlekedési koncepció kidolgozásában és/vagy megvalósításában,
M2.4. 1 fő vasúti és közösségi közlekedési szakértőt, aki felsőfokú építő/közlekedés mérnök és/vagy közgazdász végzettséggel és legalább középfokú angol nyelvtudással, valamint legalább 36 hónap a közlekedési szektorban, vasúti és közösségi közlekedési menetrendi tervezés területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik
azzal, hogy egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Ajánlatkérő az M2. pontban előírt végzettséggel/végzettségekkel egyenértékű végzettsége(ke)t is elfogadja az alkalmasság igazolása érdekében azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
Helyesen:
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból:
M1. ha az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított hat évben (72 hónapban) összességében nem rendelkezik egy vagy több szerződésből teljesített, olyan Európai Uniós szabályozási környezetben megvalósult település vasúti és/vagy közlekedési koncepciójának kidolgozására és/vagy megvalósítására irányuló referenciával (referenciákkal), amelyek közül
- legalább egy 1 millió főt meghaladó település vasúti és/vagy közlekedési koncepciójának kidolgozására és/vagy megvalósítására irányult,
- legalább egy magában foglalt regionális és/vagy országos forgalmi hálózati modellen alapuló országos forgalmi vizsgálatot is,
- legalább egy stratégiai környezeti hatásvizsgálat (SKV) elvégzését is magában foglalta.
M2. ha nem von be a teljesítésbe legalább 4 fő szakembert, akik közül
M2.1. 1 fő projektvezetőt, aki közgazdász és/vagy közlekedési gazdasági mérnök végzettséggel és legalább középfokú angol nyelvtudással, valamint legalább 36 hónap a közlekedési szektorban, közlekedési stratégiák készítésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely részeként részt vett legalább egy 500.000 főt meghaladó település vasúti és/vagy közlekedési koncepciójának kidolgozásában és/vagy megvalósításában,
M2.2. 1 fő közlekedéstervezőt, aki felsőfokú építő- és/vagy közlekedés mérnök végzettséggel és legalább középfokú angol nyelvtudással, valamint legalább 36 hónap az Európai Uniós szabályozási környezetben a közlekedési szektorban, közlekedési stratégiák készítésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely részeként részt vett legalább egy települési vasúti és/vagy közlekedési koncepció kidolgozásában és/vagy megvalósításában,
M2.3. 1 fő vasúti teherszállítási szakértőt, aki felsőfokú építő- és/vagy közlekedés mérnök és/vagy közgazdász végzettséggel és legalább középfokú angol nyelvtudással, valamint legalább 36 hónap teherszállítási és/vagy logisztikai szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely részeként részt vett legalább egy települési vasúti és/vagy közlekedési koncepció kidolgozásában és/vagy megvalósításában,
M2.4. 1 fő vasúti és közösségi közlekedési szakértőt, aki felsőfokú építő- és/vagy közlekedés mérnök és/vagy közgazdász végzettséggel és legalább középfokú angol nyelvtudással, valamint legalább 36 hónap a közlekedési szektorban, vasúti és közösségi közlekedési menetrendi tervezés területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik
azzal, hogy egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Ajánlatkérő az M2. pontban előírt végzettséggel/végzettségekkel egyenértékű végzettsége(ke)t is elfogadja az alkalmasság igazolása érdekében azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A következő helyett:
VI.4.3.3) III.1.3) pont M1) kiegészítése:
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (sikeres műszaki átadás-átvétel) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb kilenc éven belül megkezdett és hat éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §].
III.1.3) pont M2) kiegészítése:
A műszaki-szakmai alkalmassági feltételek tekintetében felsőfokú képzettség (végzettség): legalább BA/BSc szintű egyetemi vagy főiskolai diploma, vagy azzal egyenértékű, iskolarendszerű képzésben szerzett képzettség.
Közlekedéstervezőnek minősül az a szakember, aki rendelkezik a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában az alábbi részszakterületeken meghatározott szakmagyakorlási tevékenység folytatásához szükséges jogosultságokkal vagy a jogosultságok egyikével:
a) Közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények tervezési részszakterületen (KÉ-VA) és/vagy
b.) Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterületen (KÉ-K).
Ha a szakember a fentiekben nevesített jogosultságokkal (vagy a jogosultságok egyikével) nem rendelkezik, Ajánlatkérő a KÉ-VA és/vagy KÉ-K részszakterületen megszerzett jogosultság helyett egyenértékűnek fogadja el, ha a szakember a közlekedési építmények szakterületen tervezési, szakértési szakterülethez tartozó, legalább 8 éves tervezési, szakértési tevékenységet igazol.
Helyesen:
VI.4.3.3) III.1.3) pont M1) kiegészítése:
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (sikeres műszaki átadás-átvétel) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) b) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb kilenc éven belül megkezdett és hat éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §].
III.1.3) pont M2) kiegészítése:
A műszaki-szakmai alkalmassági feltételek tekintetében felsőfokú képzettség (végzettség): legalább BA/BSc szintű egyetemi vagy főiskolai diploma, vagy azzal egyenértékű, iskolarendszerű képzésben szerzett képzettség.
Közlekedéstervezőnek minősül az a szakember, aki rendelkezik a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában az alábbi részszakterületeken meghatározott szakmagyakorlási tevékenység folytatásához szükséges jogosultságokkal vagy a jogosultságok egyikével:
a) Közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények tervezési részszakterületen (KÉ-VA) és/vagy
b.) Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterületen (KÉ-K) és/vagy
c.) Közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterületen (KÉ-VK).
Ha a szakember a fentiekben nevesített jogosultságokkal (vagy a jogosultságok egyikével) nem rendelkezik, Ajánlatkérő a KÉ-VA és/vagy KÉ-K és/vagy KÉ-VK részszakterületen megszerzett jogosultság helyett egyenértékűnek fogadja el, ha a szakember a közlekedési építmények szakterületen tervezési, szakértési szakterülethez tartozó, legalább 5 éves tervezési, szakértési tevékenységet igazol.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Jelen korrigendum alapján módosulnak a felhívás fenti pontjai.
Ajánlatkérő tájékoztatja azon gazdasági szereplőket, akik a közbeszerzési dokumentumokat a jelen korrigendum megjelenése előtt letöltötték, hogy az egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumok és a korrigendum elérhetőségéről annak megjelenését követően értesítést küld
Ajánlatkérő jelzi, hogy a jelen korrigendum által eszközölt módosítások körén túli előírások továbbra is érvényesek
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ