Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9860/2018
CPV Kód:45233250-6
Ajánlatkérő:ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:Zsámbék, Szent István tér
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Útkorona Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: AK17884
Postai cím: Rácváros utca 2-4
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth László polgármester
Telefon: +36 23565610
E-mail: jegyzo@zsambek.hu
Fax: +36 23565629
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.zsambek.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Zsámbék, Városközpont rekonstrukciójára „C” ütem (Szent István tér)” 1. sz. módosítás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233250-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés „Zsámbék, Városközpont rekonstrukciójára „C” ütem (Szent István tér)” 1. sz. módosítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Zsámbék, Szent István tér
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
útépítés:
Burkolat bontása 900 m3
Térburkolat készítése 8 cm-es vastagsággal 973 m2
Térburkolat készítése 10 cm-es vastagsággal 1490 m2
Süllyesztett szegély készítése 535 m
Kiemelt szegély készítése 427 m
Térkő burkolat készítése 1895 m2
Süllyesztett bazalt nagykockakő szegély készítése 217 m
Kiemelt mészkő szegély készítése 125 m
Süllyesztett mészkő szegély készítése 97 m
Fémszegély építése 298 m
Járda szegély készítése 324 m
csapadékvíz elvezetés:
Csapadékcsatorna építése DN250 KGPVC csövekből 110 m
Csapadékcsatorna építése DN500 KGPVC csövekből 156 m
Ereszcsatorna bekötések építése DN160 KGPVC csövekből 200 m
Résfolyóka építése előregyártott elemekből 70,5 m
Tisztítóakna építése előregyártott elemekből 8 db
DN500 csapadékcsatorna bekötése Zsámbéki patakba 1 db
Víznyelő akna építése előregyártott elemekből 2 db
Csapadékvíz olajkiszűrő elhelyezése víznyelő aknába 2 db
villamos energiaellátás, közvilágítás, térvilágítás:
Hálózat kiváltás 1 db
Közvilágítási lámpatestek áthelyezése, elhelyezése 13 db
Műemlék-világítás kiépítése 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3473 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Zsámbék, Városközpont rekonstrukciójára „C” ütem (Szent István tér)”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Útkorona Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jóvilág utca 50.
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: HU
E-mail: utkorona@utkorona.hu
Telefon: +36 309475027
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 309475027
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 174949773
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233250-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Zsámbék, Szent István tér
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
útépítés:
Burkolat bontása 900 m3
Térburkolat készítése 8 cm-es vastagsággal 973 m2
Térburkolat készítése 10 cm-es vastagsággal 1490 m2
Süllyesztett szegély készítése 535 m
Kiemelt szegély készítése 427 m
Térkő burkolat készítése 1895 m2
Süllyesztett bazalt nagykockakő szegély készítése 217 m
Kiemelt mészkő szegély készítése 125 m
Süllyesztett mészkő szegély készítése 97 m
Fémszegély építése 298 m
Járda szegély készítése 324 m
csapadékvíz elvezetés:
Csapadékcsatorna építése DN250 KGPVC csövekből 110 m
Csapadékcsatorna építése DN500 KGPVC csövekből 156 m
Ereszcsatorna bekötések építése DN160 KGPVC csövekből 200 m
Résfolyóka építése előregyártott elemekből 70,5 m
Tisztítóakna építése előregyártott elemekből 8 db
DN500 csapadékcsatorna bekötése Zsámbéki patakba 1 db
Víznyelő akna építése előregyártott elemekből 2 db
Csapadékvíz olajkiszűrő elhelyezése víznyelő aknába 2 db
villamos energiaellátás, közvilágítás, térvilágítás:
Hálózat kiváltás 1 db
Közvilágítási lámpatestek áthelyezése, elhelyezése 13 db
Műemlék-világítás kiépítése 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 174949773
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Útkorona Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jóvilág utca 50.
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: HU
E-mail: utkorona@utkorona.hu
Telefon: +36 309475027
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 309475027
A nyertes ajánlattevő Kkv
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A költségvetés IV. Burkolatépitési, 13. pontja módositásra kerül az alábbiak szerint:
Eredeti:
B2 KK térkő Savaria Vario Odon antracit szinű térkő burkolat 15x25, 25x25x 25x35,25x50 méretekben, 8cm vastagságban, ágyazatra fektetve [vagy ezzel m#szakilag egyenértékű]
Médositott:
B2 - ABeton qyártmányú, Matrix tipusú térkő burkolat, karbon-fehér színben, 8
cm vastagságban.
A költségvetés IV. Burkolatépitési, 14. pontja módositásra kerül az alábbiak szerint:
Eredeti:
B3 - Leier antracit szinű térkő 20x20x8 cm-es méretben, ágyazatra fektetve [vagy
azzal egyenértékű
Módositott:
B3 ABeton Borostyán tipusú térkő burkolat, antracit szinben 20x20x8 cm
méretben
A költségvetés IV. Burkolatépitési, 15. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint:
Eredeti:
B4 Térburkolat készítése 6 cm-es vastagsággal, 30x20x6; 20x20x6; 10x20x6 cm-es
méretekben BARABAS KŐ, SOMO TRIO térkő, füst-antracit színű, Cikkszám: 1 VP
SOMTR06TBN3MMT, ágyazatra fektetve [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]
Médositott:
B4 - ABeton qyártmányú, Matrix típusú térkő burkolat, karbon-fehér színben, 8
cm vastagságban.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § alapján történt egyeztetés során a
megvalósítás ideje alatt időben beszerezhető termékek köre és a Megrendelő
elsősorban esztétikai választása eredményezte a módosítások szükségességét.
A feltételek változása nem jelentős, hiszen csak 3 költségvetési tételben a gyártmány változott.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 174949773 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 174949773 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben