Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9924/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Domoszló Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3263 Domoszló, Deák Ferenc tér 5. HRSZ.: 1121;3263 Domoszló, Kossuth Lajos utca 49. HRSZ.: 363
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EURO CAMPUS Kft.;Variabau Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Domoszló Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK04459
Postai cím: Petőfi út 5.
Város: Domoszló
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3263
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paulenka Richárd István
Telefon: +36 37365210
E-mail: polgarmester@domoszlo.hu
Fax: +36 37365682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.domoszlo.hu/fooldal.htm
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.domoszlo.hu/fooldal.htm
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése keretében a Domoszlói III. András Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00008) és a Domoszlói Egészségház épületének energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00007)”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése keretében a Domoszlói III. András Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00008) és a Domoszlói Egészségház épületének energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00007)”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 93960706 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése keretében a Domoszlói III. András Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00008) és a Domoszlói Egészségház épületének energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00007)” - 1. rész: A III. András Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
További tárgyak:45420000-7
45350000-5
45310000-3
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3263 Domoszló, Deák Ferenc tér 5. HRSZ.: 1121
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész
"TOP-3.2.1-15. - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" konstrukció keretén belül a domoszlói III. András Általános Iskola - 3263 Domoszló, Deák Ferenc tér 5. szám alatti - épületének energetikai korszerűsítése.
Főbb megvalósítandó feladatok:
- Nyílászárók cseréje műanyag keretszerkezetű hőszigetelt üvegezésű nyílászárókra (U=1,15 W/m2K) (ajtó 6 db, ablak 52 db);
- Csapadékvíz elleni szigetelés: ~610 m2
- Lapostető hőszigetelése 20 cm vastag AUSTROTHERM AT-N100 (vagy műszakilag azzal egyenértékű) EPS hőszigetelő rendszerrel: ~598 m2
- Külső falak hőszigetelése 15 cm vastag AUSTROTHERM AT-H80 (vagy műszakilag azzal egyenértékű) EPS hőszigetelő rendszerrel: ~592 m2
- Külső falak (lábazat) hőszigetelése 10 cm vastag AUSTROTHERM XPS Top 30 (vagy műszakilag azzal egyenértékű) XPS hőszigetelő rendszerrel: ~54 m2
- Külső falak hőszigetelése 15 cm vastag ROCKWOOL Frontrock (RP-PT) (vagy műszakilag azzal egyenértékű) vakolható kőzetgyapot lemezzel: ~32 m2
- Fűtési rendszer korszerűsítése: Gázkazánok cseréje időjáráskövető szabályozással üzemelő kondenzációs gázkazánra (2 db), a vezetékrendszer és hőleadók cseréje, termosztatikus szelepekkel és visszatérő csavarzattal való felszerelése (50 db);
- Napelemes rendszer létesítése az épület lapostetőjén (11,96 kW), villámvédelmi rendszer átalakítása;
- Az épület projektarányos akadálymentesítése (az épületbe való akadálymentes bejutás és az épületben akadálymentes mosdó kialakítása).
A megvalósítandó feladat nem engedélyköteles tevékenység.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében résztvevő műszaki vezető szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (min 36 hónap)  15
2 Teljeskörű jótállás időtartama (hónap) (minimum 36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00008
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése keretében a Domoszlói III. András Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00008), és a Domoszlói Egészségház épületének energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00007)” - 2. rész: A Domoszlói Egészségház épületének energetikai korszerűsítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:09331000-8
További tárgyak:45321000-3
45310000-3
45350000-5
45420000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3263 Domoszló, Kossuth Lajos utca 49. HRSZ.: 363
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"TOP-3.2.1-15. - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" konstrukció keretén belül a domoszlói Egészségház - 3263 Domoszló, Kossuth Lajos utca 49. szám alatti - épületének energetikai korszerűsítése.
Főbb megvalósítandó feladatok:
- Nyílászárók cseréje műanyag keretszerkezetű hőszigetelt üvegezésű nyílászárókra (U=1,15 W/m2K) (ajtó 3 db, ablak 12 db);
- Csapadékvíz elleni szigetelés: ~ 5,5 m2
- Padlásfödém hőszigetelése 21 cm vastag R0CKWOOL Airrock LD (vagy műszakilag azzal egyenértékű) kőzetgyapot hőszigetelő rendszerrel: ~ 137 m2
- Külső falak hőszigetelése 18 cm vastag AUSTROTHERM AT-H80 (vagy műszakilag azzal egyenértékű) EPS hőszigetelő rendszerrel: ~ 189 m2
- Lábazatok hőszigetelése 15 cm vastag AUSTROTHERM XPS TOP30 (vagy műszakilag azzal egyenértékű) XPS hőszigetelő rendszerrel: ~ 30 m2
- Külső falak hőszigetelése 18 cm vastag ROCKWOOL Frontrock (RP-PT) (vagy műszakilag azzal egyenértékű) vakolható kőzetgyapot lemezzel: ~5 m2
- Lapostető hőszigetelése 20 cm vastag AUSTROTHERM AT-N100 (vagy műszakilag azzal egyenértékű) EPS hőszigetelő rendszerrel: ~5 m2
- Fűtési rendszer korszerűsítése: Gázkazánok cseréje időjáráskövető szabályozással üzemelő kondenzációs gázkazánra (2 db), a vezetékrendszer és hőleadók cseréje, termosztatikus szelepekkel és visszatérő csavarzattal való felszerelése (12 db);
- Napelemes rendszer létesítése az épület magastetőjén (1,04 kW), villámvédelmi rendszer átalakítása;
- Az épület projektarányos akadálymentesítése (az épületbe való akadálymentes bejutás és az épületben akadálymentes mosdó kialakítása).
A megvalósítandó feladat nem engedélyköteles tevékenység.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében résztvevő műszaki vezető szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (min 36 hónap) 15
2 Teljeskörű jótállás időtartama (hónap) (minimum 36hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00007
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A III. András Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EURO CAMPUS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád út 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@eurocampus.hu
Telefon: + 36 36780566
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36780567
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646925-2-10
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 85 039 861
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 85 007 393
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Organizációs munkák, felvonulás és részfeladatai, őrzés-védelem, építőmesteri munkák-részfeladatok, szakipari munkák-részfeladatok, épületgépészet-részfeladatok, elektromos szerelés-részfeladatok, munkavédelem részfeladatai, hulladékszállítás,- elhelyezés, műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: „HÉSZ-SZAKIPARI” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sas út 94.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13189170-2-10

Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kun u. 4. fsz. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12408553-2-42

Hivatalos név: EURO CAMPUS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád út 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646925-2-10

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: A Domoszlói Egészségház épületének energetikai korszerűsítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Variabau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Trinitárius u. 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail: variabau.eger@gmail.com
Telefon: + 36 309531848
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36516286
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11160452-2-10
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10 995 491
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 953 313
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületgépészeti szerelés, elektromos szerelés, organizációs feladatok, törmelék elszállítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PEKU AGRO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kiskanda u. 5. 2. em. 4.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22622426-2-10

Hivatalos név: Variabau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Trinitárius u. 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11160452-2-10

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges