Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:9986/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hegyi György
Teljesítés helye:Z a l a s z e n t g r ó t H R S Z : 0 4 0 0 0 9 / 1 1;Z a l a s z e n t g r ó t H R S Z : 0 4 0 0 0 9 / 1 1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gécsek és Társa Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;TAR-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hegyi György
Nemzeti azonosítószám: AK24094
Postai cím: Szabadság utca 122
Város: Zalaszentgrót
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8790
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyi György
Telefon: +36305169796
E-mail: hegyigyorgy@citromail.hu
Fax: +36305169796
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: : Vállalkozási szerződés keretében pulykanevelő istálló építése - Feltételes közbeszerzési eljárás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében pulykanevelő istálló építése - istálló kivitelezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45262210-6
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45261300-7
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Z a l a s z e n t g r ó t H R S Z : 0 4 0 0 0 9 / 1 1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az állattartó telepen a tulajdonos egy pulykanevelő csarnokot épít a meglévő állattartó épület mellé. Az istálló 90x18 m alapterületű, 5000 db állat ellátására alkalmas. A megépítésre kerülő pulykanevelő istállóba beépítésre kerülő napelem technológia kivitelezése

Az oltáshoz szükséges tüzivíz a meglévő föld alatti tartályról kerül biztosításra. Az építendő objektumok egy meglévő füves területen lennének elhelyezve, a telek intenzív növényállományát nem befolyásolja. A területen a beruházáshoz szükséges közművek megtalálhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/03/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Baromfitartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.2-16

II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében pulykanevelő istálló építése - istálló technológia beépítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Z a l a s z e n t g r ó t H R S Z : 0 4 0 0 0 9 / 1 1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megépítendő pulykanevelő istállóba beépítésre kerülő állattartótelepi technológia kivitelezése (etető-és itatórendszerek, gyógyszeradagoló, ventillációs rendszer, takarmánysiló)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/04/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Baromfitartó telepek korszerűsítése VP2-4.1.1.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5597 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében pulykanevelő istálló építése - istálló kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/03/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gécsek és Társa Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hévízi u.99.
Város: Zalaszentgrót
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8790
Ország: HU
E-mail: gecsekujteto@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 93055512
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében pulykanevelő istálló építése - istálló technológia beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/04/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TAR-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sport utca 26.
Város: Csénye
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9611
Ország: HU
E-mail: tarttech@globonet.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25384696
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262210-6
További tárgyak:45300000-0
45310000-3
45320000-6
45261300-7
09331000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Z a l a s z e n t g r ó t H R S Z : 0 4 0 0 0 9 / 1 1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az állattartó telepen a tulajdonos egy pulykanevelő csarnokot épít a meglévő állattartó épület mellé. Az istálló 90x18 m alapterületű, 5000 db állat ellátására alkalmas. A megépítésre kerülő pulykanevelő istállóba beépítésre kerülő napelem technológia kivitelezése

Az oltáshoz szükséges tüzivíz a meglévő föld alatti tartályról kerül biztosításra. Az építendő objektumok egy meglévő füves területen lennének elhelyezve, a telek intenzív növényállományát nem befolyásolja. A területen a beruházáshoz szükséges közművek megtalálhatóak.

A beruházásra vonatkozó részletes adatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/03/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 93055512
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gécsek és Társa Építőipari , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hévízi u.99.
Város: Zalaszentgrót
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8790
Ország: HU
E-mail: gecsekujteto@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/12/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozási szerződés a műszaki tartalomra:
-a beépített anyagok sajátosságai miatt szükségessé vált módosítások(ereszkialakítás, bádogozás rendszerben kialakítása)
- a kivitelezési technológia sajátosságai miatti módosítások (talpgerendák kialakítása, lábazati vasbeton falnál zsalutáblák mérete, falpanelok mérete)
- a kivitelezés során szakhatóságokkal történt egyeztetések alatt szükségessé vált módosítások (hő és füstelvezetés kialakítása)
-a megvalósítási határidőre vonatkozóan 2017.12.31-ről 2018.04.30-ra .
Az istálló technológiára vonatkozó vállalkozási szerződés a megrendelői igények szerint módosításra kerül. a megvalósítási határidő 2017.12.31-ről 2018.04.30-ra módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: a Szerződések műszaki, szakmai tartalmát jelen szerződés I. sz. mellékletében meghatározott helyettesítő megoldásra, egyenértékű termékekre cserélik, ennek okán Vállalkozóknak a Szerződéseket a jelen szerződés I. sz. mellékletében meghatározott termékekkel kell teljesítenie. A módosítás során meghatározott termékek ára megegyezik a költségvetésben kiírt termékek árával, ennek okán jelen szerződés-módosítás nem jár az ellenérték módosításával.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 93055512 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 93055512 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben