Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/125
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Előzetes tájékoztató/2015
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2019.07.02.
Iktatószám: 10645/2019
CPV Kód: 60120000-5
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Előzetes tájékoztató
2014/24/EU irányelv
A hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál  
A hirdetmény célja az ajánlatok/részvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidő lerövidítése  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul x
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele nélkül
kerül sor.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000698902019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000698902019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Fuvarszervezési szolgáltatás/taxiszolgáltatás 2019
Hivatkozási szám: EKR000698902019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60120000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Ajánlatkérő (AK) részére taxi jellegű személyszállításhoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás nyújtása az indítandó eljárás közbeszerzési dokumentumaiban (KD) részletezettek szerint, vállalkozási keretszerződés keretében, a II.1.5) pont szerinti bruttó keretösszeg mellett
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 500000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1) Elnevezés:
Fuvarszervezési szolgáltatás/taxiszolgáltatás 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60120000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A szolgáltatás megrendelhető Magyarország teljes területére, a kiindulási pont jellemzően az AK székhelye (1037 Budapest, Kunigunda útja 64.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az AK részére 24 havi időszakra taxi jellegű személyszállításaihoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás biztosítása napi 24 órás folyamatos rendelkezésre állással, vállalkozási keretszerződés keretében
A személyszállítási igények jellemzően Budapest területén és a főváros közigazgatási határától számított 50 km-es körzetben merülnek fel, esetenként azonban előállhat ennél távolabbi, vidéki utazásokra való igény
A keretszerződés összege bruttó 500.000.000 Ft
Az egy naptári hónapra eső rendelések várható/indikatív (nem kötelező) száma: 3150 db
A szolgáltatás teljesítésének időtartama a szerződéskötéstől számított 24 hónap, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig tartó határozott időtartam, amelyik esemény hamarabb bekövetkezik Amennyiben a keretösszeg a szerződés időtartama alatt nem merül ki, úgy a szerződést AK jogosult egyoldalú jognyilatkozattal, 1 alkalommal, legfeljebb 6 hónapos időtartammal meghosszabbítani
AK kiemelt célja és vállalása a szerződés teljesítésével összefüggésben elvárt környezetvédelmi vállalások – így különösen a II.2.5) pont 7-9. értékelési részszempontok vállalásával érvényesülő környezeti terhelés csökkentése – érvényesítése, a teljesítés során keletkező károsanyag-kibocsátás legszükségesebb szinten tartása
Részletes elvárások a KD-ben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Rendelkezésre álló taxislétszám (fő, Kbt. 77. § (1) szerinti minimum 400 fő, maximum 1500 fő)  20
2 3. Rendelkezésre álló 1+6 személyes gépkocsi (db, Kbt. 77. § (1) szerinti minimum 50 db, maximum 200 db) 10
3 4. Ajánlattevő rendelkezik-e taxi rendeléshez használható webes felülettel (igen/nem) 2
4 5. Ajánlattevő a szolgáltatás teljesítése során biztosít-e ingyenes wifi hozzáférést az utas számára minden általa kiállított gépjárműben (igen/nem) 2
5 6. Ajánlattevő biztosít-e VIP telefonszámot (a piac/magánszemélyek előtt nem ismert diszpécseri telefonszám) (igen/nem)  2
6 7. Rendelkezésre álló hibrid taxik száma (db, minimum 0 db, Kbt. 77. § (1) szerinti maximum 150 db)  10
7 8. Rendelkezésre álló tisztán elektromos hajtású (gyári adatok alapján egy töltéssel legalább 250 km hatótávolságú) taxik száma (db, minimum 0 db, Kbt. 77. § (1) szerinti maximum 10 db) 10
8 9. Rendelkezésre álló saját üzemeltetésű, legalább 40 kW töltőteljesítményű egyenáramú gyorstöltő biztosítása (db, minimum 0 db, Kbt. 77. § (1) szerinti maximum 5 db) 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 500000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
x A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg a szerződés időtartama alatt nem merül ki, úgy a szerződést AK jogosult egyoldalú jognyilatkozattal, 1 alkalommal, legfeljebb 6 hónapos időtartammal meghosszabbítani [Kbt. 141. § (4) a)]
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
  Elfogadható változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
  Opciók
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és II.2.6) pont kiegészítéseként AK közli, hogy a keretösszeg került feltüntetésre, és hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódó számlázás jellegéből következően csak bruttó összeg megjelölése lehetséges, ezért a megjelölt pontokban foglalt összegek nem nettó értékek
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (RJ)/ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt.62.§(1) a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll
Az eljárásból kizárásra kerül a RJ/AT, akivel szemben a Kbt.62. §(1) a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, illetve akinek alvállalkozója vagy az alk. igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont GSZ a Kbt.62. §(1) i) pont hatálya alá tartozik, vagy a jelen eljárásban felmerült magatartása alapján a Kbt.62. §(1) j) pont szerinti kizáró ok miatt kizárásra került. Az alk. igazolásához igénybe vett GSZ/alvállalkozó vonatkozásában a Kbt.62. §(1) a)-h), k)-n) és p)-q) pont szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pont szerinti kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.71.§ (4)-ben foglalt szabályt
A Kbt.62.§(1) b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére a RJ/AT, alvállalkozó vagy alk. igazolásában részt vevő GSZ nem kerül kizárásra az eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság (KH) a 188.§(4) szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló per esetén a bíróság 188.§(5) szerinti véglegessé vált határozata kimondta, hogy az érintett GSZ a részvételi jelentkezés (RJÉ)/ajánlat (AJ) benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát, a határozatot a GSZ az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani [Kbt.64.§(1)-(2)]
Igazolási mód:
RJŐ-nek a RJÉ-ben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. §(1)-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (2-4.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1) és (2)-nek hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös RJŐ/AT képviseletében a RJÉ-t/AJ-t benyújtó GSZ teszi meg
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető RJŐ-(k)nek/AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a Kr. 1.§(2)-nek megfelelően, a Kr. III. Fejezetében (8., 10., 12-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 69.§(4)-(5) szabályaira is
Dokumentumok benyújtása tekintetében irányadó a Kbt. 41/A. § (1)
AK nem kéri az érintett RJŐ-(k)től/AT-(k)től a Kr. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló, EEKD-ban megjelölt adatbázisokhoz vagy korábban az ajánlatkérő eljárásában benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]
A Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közb.eljárásban előírt követelményeknek
Nem Magyarországon letelepedett GSZ-k esetén AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi
A RJÉ/AJ-ban elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani a RJ/AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67. § (4)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1. § (7)].
Szakmai nyilvántartásba történő bejegyzésre/működési engedélyre és igazolására vonatkozó előírás VI.4.3) pontban
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek (RJ) a részvételi jelentkezésében (jelentkezés) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. szerint a Kr. II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő (AK) által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-knek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek.
AK nem kéri az érintett RJŐ-(k)től/AT-(k)től a Kr. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló, EEKD-ban megjelölt adatbázisokhoz vagy korábban az ajánlatkérő eljárásában benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]
Nem Mo.on letelepedett gazd.i szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. 19. § (1) bekezdés szerinti – AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
P1) RJ/AT tekintetében valamennyi számára pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől a felhívás közvetlen megküldésének/feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata (attól függően, hogy a RJ/AT mikor jött létre/mikor kezdte meg tevékenységét ha ezek az adatok rendelkezésre állnak) arról hogy mióta vezeti a RJ/AT számláját és volt-e a számláján a felhívás közvetlen megküldésétől/feladásától visszaszámított kettő évben a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. szerinti egybefüggően 5 napot elérő vagy meghaladó sorban állás/sorbaállítás;
Csatoltandó a P1) követelményhez kapcsolódva a RJ/AT nyilatkozata a vezetett és a felhívás közvetlen megküldésétől/feladásától visszaszámított kettő évben megszüntetett pénzforgalmi számlákról (arról hogy a RJ/AT a megjelölt számlákat vezető pénzügyi intézményeken kívül más intézménynél számlát nem vezet, továbbá a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is)
P2)RJ/AT részvételi felhívás közvetlen megküldését/feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából származó (taxi jellegű személyszállítási szolgáltatásra és/vagy taxi jellegű személyszállításhoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatásra irányuló) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy RJ/AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) és (3) szabályaira
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós [Kr. 1.§(7)]
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, a RJŐ/AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a RJŐ/AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat [Kbt. 65.§(12)]
A részletes alkalmassági követelményeket és azok igazolási módjait a közvetlen részvételi felhívás tartalmazza
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan RJ/AT pénzügyi és gazdasági szempontból, ha
P1) az általa benyújtott pénzügyi intézményi nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy bármelyik pénzforgalmi számláján előfordult a részvételi felhívás közvetlen megküldésétől/feladásától visszaszámított kettő évben, egybefüggően 5 napot meghaladó sorban álló tétel (a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás);
P2) nem rendelkezik a részvételi felhívás közvetlen megküldését/feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 200.000.000,- Ft, a közbeszerzés tárgya szerinti (taxi jellegű személyszállítási szolgáltatásra és/vagy taxi jellegű személyszállításhoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatásra irányuló) árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) bek. c) pont]
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljes árbevétel tekintetében nem határoz meg alkalmassági követelményt.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös RJ/AT együttesen is megfelelhetnek azzal, hogy a P1) követelmény tekintetében az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (csak egyikük) [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelménynek az RJ/AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében a RJ/AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, azzal, hogy az a szervezet, amelynek adatait az RJ/AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a RJ/AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(8)]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell megtenni.
A részvételre jelentkezőnek (RJ) a részvételi jelentkezésében (jelentkezés) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő (AK) által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-nek az ajánlattételi szakaszban az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek. [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) is]
AK nem kéri az érintett RJŐ-(k)től/AT-(k)től a Kr. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló, EEKD-ban megjelölt adatbázisokhoz vagy korábban az ajánlatkérő eljárásában benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
A Kr. szerinti – az AK Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
A RJ/AT alkalmassága igazolható:
M1) A teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki felszereltség (a taxi szolgáltatás igénybevételét nyomon követő rendszer bemutatásával, leírásával olyan módon, hogy abból az M1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható legyen. [Kbt. 65. § (1) b); 321/2015. (X 30.) Korm. rendelet 21. § (3) i) pont]
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós [Kr. 1.§(7)]
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, a RJŐ/AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a RJŐ/AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat [Kbt. 65.§(12)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a RJ/AT műszaki és szakmai szempontból, ha:
M1) a szolgáltatás teljesítéséhez nem rendelkezik a taxi szolgáltatás igénybevételét nyomon követő rendszerrel, ami legalább az alábbi adatokat – online módon – szolgáltatja:
- fuvar azonosítója,
- a megrendelést leadó személy neve,
- utas azonosítója („taxikártya” azonosítója),
- utas neve,
- fuvardíj összege,
- a fuvar kezdőpontjának címe,
- a fuvar végpontjának címe
- megtett kilométer,
- gépkocsi rendszáma,
- utazás dátuma és kezdetének valamint végének pontos időpontja,
- az MTVA által megadott kódok (különösen: éves terv ID),
- a kód megnevezése
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös RJ-k/AT-k együttesen is megfelelhetnek azzal, hogy valamennyi követelmény tekintetében az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (csak egyikük) [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelménynek a RJ/AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a jelentkezésben/ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében a RJ/AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell a jelentkezésben/ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
A részletes alkalmassági követelményeket és azok igazolási módjait a közvetlen részvételi felhívás tartalmazza.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Meghívásos eljárás
x Tárgyalásos eljárás
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Jelen eljárás az EKR alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt.-ben és a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend.-ben.
A IV.2.2) pont szerinti határidőig benyújtandó szándéknyilatkozatokat az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában.
Ajánlatkérő (AK) jelen eljárásban a részajánlattételi lehetőséget kizárja. A részajánlattételi lehetőség kizárására vonatkozó indokolás: a szolgáltatás természete, egységessége nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, figyelemmel arra is, hogy a fuvarszervezési/taxi-szolgáltatás kiindulópontja jellemzően ugyanaz a földrajzi hely (AK székhelye) [Kbt. 61. § (4)].
AK az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan keretszámot nem határoz meg.
AK az ajánlattételi szakaszban kezdeményezni fogja az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezőkkel az ajánlattételi határidő lerövidítésére vonatkozó megállapodás kötését, megegyezés hiányában a határidőt a Kbt. 84. § (6) bek. szerint állapítja meg.
AK a tárgyalás(ok) pontos menetének meghatározását az ajánlattételi szakaszban kívánja megadni. AK az ajánlattételi szakaszban a tárgyalásokat az ajánlattevőkkel külön-külön (nem egyidejűleg) folytatja le.
AK a Kbt. 87. § (6) bek. szerint fenntartja ennek a lehetőségét, az első ajánlat(ok) beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlat(ok) bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást, ebben az esetben döntéséről haladéktalanul értesíti az AT-ket, az AT-k ajánlati kötöttsége az értesítés AK általi megküldésével áll be, az AK által meghatározott időre [figyelemmel a Kbt. 54. § (1)-re is]
AK jelen eljárásban ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását fogja előírni 1.500.000 HUF összegben.
AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. [Kbt. 75. § (6)]
Kiegészítés a III.1.1) ponthoz:
Szakmai nyilvántartásba történő bejegyzésre/működési engedélyre vonatkozó előírás
Alkalmatlan a RJ/AT, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (7) bekezdése szerinti előzetes engedéllyel és a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 17. §-a szerinti engedéllyel [Kbt. 65. § (1) c)]
Igazolási mód:
AK Kbt. 69.§(4) szerinti felhívására csatolandó(k) a szerződés teljesítéséhez szükséges, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (7) bekezdése szerinti előzetes engedély és a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 17. §-a szerinti engedély másolatai. [Kbt. 65. § (1) c); 321/2015. (X 30.) Korm. rendelet 26. § (3)]. E követelményre alkalmazandók a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9)-ben foglaltak
Az I.3) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak (az I.3) pontban megjelölt elérhetőségen az EKR-ben a közvetlen részvételi felhívást követően érhetők el a közbeszerzési dokumentumok, az előzetes tájékoztatóhoz további dokumentumok nem készültek).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
12 ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul, vagy célja az ajánlattételi határidő lerövidítése, ezt az információt itt vagy a szándék megerősítésére szóló felhívásban adja meg
19 ha a hirdetmény célja az ajánlattételi határidő lerövidítése
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák