Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/118
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.21.
Iktatószám:10989/2019
CPV Kód:48329000-0
Ajánlatkérő:Szent Lázár Megyei Kórház
Teljesítés helye:3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24746706
Postai cím: Füleki Út 54-56
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax: +36 32511714
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szlmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000354282019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000354282019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: PACS rendszer fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000354282019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48329000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egyedi szerződés a Szent Lázár Megyei Kórházban üzemelő syngo.Plaza PACS (képarchiváló) rendszer fejlesztésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: PACS képarchiváló rendszer fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48329000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyedi szerződés a Szent Lázár Megyei Kórházban üzemelő syngo.Plaza PACS (képarchiváló) rendszer fejlesztésére
1 db PACS rendszer fejlesztése az alábbiak szerint:
A rendszerfejlesztés során megoldandó feladatok:
– Szoftver komponensek upgradelése
– Központi PACS szerver Virtualizálása
• Napjaink elvárásait figyelembe véve, a syngo.Plaza központi PACS rendszert virtuális környezetben kívánja futtatni. A projekt során az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása is nyertes ajánlattevő feladata.
– syngo MMWP speciális képkiértékelő munkaállomás fejlesztése syngo.Via rendszerré.
• A CT vizsgálatok leletezésére használt munkaállomás speciális, képrekonstrukciós és kiértékelő alkalmazásokkal nélkülözhetetlen a radiológia munkafolyamatban. Az ajánlat kérő a korábbi beruházásai védelmének érdekében elvárja, hogy a fejlesztés során a munkaállomáson meglévő licenszeket a frissített alkalmazás is képes legyen használni.
• A fejlesztés során az egy gép egy felhasználó modellt szerver-kliens alapú, konkurens felhasználó licenszeléssel működő rendszerré kell alakítani.
A rendszer minden elemére minimum 5 év, helyszíni garanciát kell vállalnia az ajánlattevőnek.
Esetleges meghibásodás esetén ajánlattevőnek, távdiagnosztikai eszközök segítségével 4 órán belül meg kell kezdenie a hibajavítást. Amennyiben helyszíni munkavégzés szükséges, akkor azt 24 órán belüli megjelenéssel el tudja kezdeni. Ajánlattevőnek 7/24 munkarendben üzemelő Callcenterrel kell rendelkeznie a meghibásodások bejelentésének fogadásához.
Szoftver komponensek upgradelése a meglévő licencek felhasználásával
A teljes PACS rendszer szoftver korszerűsítése szükséges a megnövekedett terheléseknek és igényeknek megfelelően. A leletező szoftver korszerűsítése a meglévő szoftverlicence-k felhasználásával kell, hogy történjen, így a legköltséghatékonyabb megoldást biztosítva.
• Szerver oldali szoftverek upgradelése
A syngo.Plaza szerver szoftver legújabb verziójára történő upgradeje, valamint a virtuális környezetben való működés megvalósítása.
• Leletező munkaállomások szoftvereinek fejlesztése
A leletező munkaállomásokon biztosítani kell a syngo.Plaza szerverre telepített frissítés elérhetőségét (A kliens és a szerver szoftver azonos verziója kell, hogy fusson rajta).
min 5 éves garancia
A műszaki paraméterek pontos meghatározását a közbeszerzési dokumentumok 3. kötete tartalmazza.
A műszaki specifikációk meghatározásánál ahol a márkanév (vagy gyártmány, ország, stb.) feltüntetésre került, az a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően az áru egyértelmű minőségi meghatározása érdekében történt. A megjelölt márkanevű termék helyett azzal egyenértékű termék is ajánlható a követeleményrendszernek megfelelően. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevői feladat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlat tétel kizárásának indoka:
Műszakilag, gazdaságilag és betegbiztonság szempontjából a beszerzést részekre bontani ésszerűtlen. Részletes indoklás lsd. közbeszerzési dokumentum.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivelszemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakalapján az ajánlattevő köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglaltnyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntésmeghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (ket) felhívja a kizáróokokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Az ajánlattevőnek a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8. §, 9.§ 10. §, 11.§ 12.§, 14. §, 15.§ (1) és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, azzal az eltéréssel, hogy a 8.§ és 10. § -ban hivatkozott 2007. évi CXXXVI. törvény helyett az Ajánlatkérő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti nyilatkozat benyújtását kéri. A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése
alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód- minden részajánlati körben: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
értelmében az EEKD IV.rész "alfa" mező kitöltésével kell előzetesen igazolnia alkalmasságát, hogy megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek. Hivatkozunk: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bek. is. Az
alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében hivatkozunk a Kbt. 65. § (11) - (11a) bekezdéseire. A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az adott Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban az EEKD-ben tett nyilatkozata ellenére nemtud eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezettségének, úgy kizáró ok hatálya alá kerül.
M/1: Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján a cégszerűen aláírt, nyilatkozatát a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján arról, hogy rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év szállításainak legjelentősebb szállításainak referenciáit. Csatolnia kell 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti igazolást, melynek tartalmaznia kell akövetkező adatokat: a teljesítést ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése , és elérhetősége, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett egy szerződésből teljesített legalább 1 db orvosi képarchiváló rendszer szállítására vonatkozó referenciával.
Orvosi képarchiváló rendszer fogalma alatt Ajánlatkérő a következőt érti: „A képalkotó eszközök által készített DICOM képek tárolására, archiválására, továbbítására, visszakeresésére, valamint megjelenítésére szolgáló rendszer.”
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számla kifizetésének a feltétele a Vevő intézeti gyógyszertára által leigazolt teljesítés (teljesítés igazolás), s annak mellékletkénti csatolása. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő előteljesítésre jogosult. Az ellenszolgáltatás teljesítése a tárgyi lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően teljesítésigazolás alapján, a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében utólag, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül átutalással történik, a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdése, a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a és a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdései szerint. Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik. Kés. kötbér: a késedelemmel érintett eszköz nettó vételár 1 %-a/késedelmes nap, max. 15 nap. Hibás telj. kötbér: eszköz teljes vételárának 1 %-a. maximum 20 %.Meghiúsulási kötbér: eszköz teljes nettó vételár 30 %-a. A részletes fizetési feltét. lsd közbesz dok.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Formai kötöttség: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a
közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel az EKRr. 2. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.
2. Cégszerűség és képviseleti jogok ellenőrzése: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő tekintetében a képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V. törvény szerinti aláírási mintáit. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti, cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának egyszerű másolata. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
3. A benyújtandó dokumentumok körére, az ajánlatok értékelésére vonatkozó részletes információkat, valamint
egyéb további információkat, amely jelen pont terjedelme nem enged kifejteni, a Dokumentáció tartalmazza. Az ajánlathoz csatolni kell
: - felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal, - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan -
ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (nemlegesen is)
4. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatottevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet létrehozását.
5. A minősített ajánlattevőknek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelete 30.§ (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolását a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
7. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja legalacsonyabb ár.
8. Szakmai ajánlat: Az ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevőknek ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentum 3. kötetének kitöltött példányát. A szakmai ajánlat hiánypótlása tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdésre.
9.Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetében az orvosi szakmai igényeinek megfelelően pontosan meghatározta a minőségi és műszaki követelményeket. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők így már nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. megfelelően feltételes közbeszerzési eljárás, a szerződés hatálybalépésének feltétele a Kiegészítő Kormánny határozat kihirdetése, továbbá kiköti a Kbt. 135. § (12) bekezdésének alkalmazását is.
11. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Majorosné Kanyó Mária
lajstromszám: 00183.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt XXI. FEJEZET.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák