Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/169
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.09.03.
Iktatószám: 15632/2019
CPV Kód: 38120000-2
Ajánlatkérő: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Teljesítés helye: Hosszúhetény (Hrsz.:0274/1/A.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.10.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Meteorológia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74690330
Postai cím: Kitaibel Pál utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Buda István
Telefon: +36 13464636
E-mail: buda.i@met.hu
Fax: +36 13464669
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.met.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.met.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001020852019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001020852019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Meteorológia

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Radar szállítás az OMSZ részére 2019. évben
Hivatkozási szám: EKR001020852019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38120000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Országos Meteorológiai Szolgálat egy új radarállomás létesítésével bővíteni kívánja jelenlegi, négy állomásból álló, időjárási radarhálózatát.
A nyertes ajánlattevő feladata olyan, új, szimultán (egyidejűleg horizontális és vertikális polarizációjú) kettős polarizációs, Doppler időjárási radar szállítása, amely alkalmas a légköri csapadék események térbeli struktúráinak feltérképezésére és időbeli fejlődésének követésére.
Kiemelt cél a csapadék intenzitása és összege területi eloszlásának minél pontosabb meghatározása a hidrológiai, árvízvédelmi előrejelzési szempontok előtérbe helyezésével, a csapadékelemek típusának, a jégesőveszélyes zónáknak a meghatározása a kettős polarizációs eljárások alkalmazásával. A Doppler technika alkalmazásával a levegő mozgásának meghatározása, ami nélkülözhetetlen az élet- és vagyonvédelmet szolgáló, hatékony rövid távú meteorológiai veszélyjelzések, riasztások előállításához.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Radar szállítás az OMSZ részére 2019. évben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34932000-9
További tárgyak: 32352100-6
32352200-7
35722000-1
38115000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Hosszúhetény (Hrsz.:0274/1/A.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata olyan, új, legalább 250 kW teljesítményű magnetron sugárforrású, C-sávú, szimultán (egyidejűleg horizontális és vertikális polarizációjú) kettős polarizációs, Doppler időjárási radar leszállítása, amely alkalmas a légköri csapadék események térbeli struktúráinak feltérképezésére és időbeli fejlődésének követésére.
Ajánlattevő feladata továbbá a radar telepítése, üzembe helyezése, helyszíni teszt elvégzése és a használathoz szükséges oktatás megtartása a radar telepítés helyén 5 fő általános radar műszaki ismeretekkel rendelkező szakember részére 2 napos időtartamban, továbbá az Ajánlatkérő központi telephelyén 5 fő alap radar műszaki, számítástechnikai és meteorológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek részére 3 nap terjedelemben. Az eszköz használatára valamint a jótállási időben support szolgáltatások ellátása. A berendezéshez szükséges tesztelési és kalibrációs eszközök szállítása.
Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak olyan összetett berendezésre (hardver-szoftver együttesre) van szüksége, amely képes az adatgyűjtésre (mérésre), jelfeldolgozásra, a radar információk továbbítására és vizuális megjelenítésére. A rendszernek alkalmasnak kell lennie a felhasználók speciális igényének teljesítésére, továbbá képesnek kell lennie távolból felügyelt, automatikus működésre.
A radar rendszernek alkalmasnak kell lennie a három-dimenziós térfogati adatgyűjtésre. Valós időben, párhuzamosan kell tudnia szolgáltatnia a reflektivitási, Doppler sebességi és polarimetrikus adatokat. Olyan letisztult operátori kezelő felülettel kell rendelkeznie, amely minimalizálja az operátori tévedések lehetőségét.
A radar rendszernek kereskedelemben kapható (kommerciális) terméknek kell lennie. Rendelkeznie kell a működést ellenőrző beépített teszt berendezéssel, valamint a távfelügyeletet biztosító lehetőséggel. A széleskörű alkalmazhatóság érdekében a jelfeldolgozó rendszernek digitálisnak kell lennie, a kommunikációs interfésznek az elterjedt ipari standardokon kell alapulnia, úgy mint: Ethernet, TCP/IP.
A hatékony karbantartást, hibaelhárítást és a további fejleszthetőséget lehetővé teendő a radar rendszernek moduláris felépítésűnek kell lennie.
Ajánlattevő feladata, hogy nyertessége esetén a vállalt jótállási időben support szolgáltatást nyújt a Megrendelő részére, amely tartalmazza a szoftverkövetést, a szakmai támogatást (on-line help, távszervíz) 5/8 munkanap (working day) kategóriában (mely, 8 órás munkanapot jelent (jellemzően hétfőtől péntekig 8-16 óráig) a bejelentéstől számított 48 órán belül.
Opcióként meg kell ajánlani az Ajánlatkérő részére az alábbi alkatrészek utánpótlását:
- 2 db motor
- 1 db magnetron
- 1 db modulátor
- 1 db modulátor tápegység
- 1 db vevő egység (szignál processzor).
Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül nyilatkozik, hogy igényt tart-e az opciós tételekre az ajánlati áron, amennyiben Ajánlatkérő nem nyilatkozik, úgy nem kíván élni vételi jogával.
Amennyiben a szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül Megrendelő nyilatkozik, hogy meghatározott eszközök vagy szolgáltatások vonatkozásában vételi jogával élni kíván-e, abban az esetben a Szállító 3 hónapon belül köteles a Megrendelő birtokába adni az eszközöket, illetve teljesíteni a szolgáltatásokat. Amennyiben Ajánlatkérő nem nyilatkozik, úgy nem kíván élni vételi jogával.
A leszállítandó eszközök részletes műszaki paraméterei/adatai a Közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Jótállás időtartama (hónap)  9
2 2. Az alkalmazott magnetron névleges impulzusteljesítménye (Kw)  15
3 3. A szerződés teljesítésének ideje (hónap) 5
4 4. Rendszer integráció (igen/nem)  10
5 4.1 A vezérlő számítógép rendelkezik RAID (RAID-1, RAID-0+1, RAID-5) merevlemez egységgel (igen/nem) 0,9
6 4.2 A vezérlő számítógép rendelkezik távfelügyeleti rendszerrel (iLO2, IMM, stb.) (igen/nem)  0,9
7 4.3 A vezérlő számítógép architektúrája x86_64 platform (igen/nem) 0,9
8 4.4 A vezérlő szoftver szoftver C++ nyelven íródott (igen/nem)  0,9
9 4.5 A bináris alapadat-fájlokhoz és produktumokhoz megfelelő library vagy API (Application Programming Interface) szolgáltatása (igen/nem)  0,9
10 4.6 Lehetőség van a vezérlő programba, a produktumgenerálási láncba a felhasználó által fejlesztett modulokat beilleszteni. (igen/nem)  0,9
11 4.7 Lehetőség van a vezérlő programba, a produktumgenerálás előtt saját fejlesztésű volume korrekciós modul beillesztésére (igen/nem) 0,9
12 4.8 Lehetőség van a felhasználónak a produktumkészítéskor saját algoritmus használatára a beépített helyett, a vezérlő programba illesztve (igen/nem)  0,9
13 4.9 Lehetőség van a vezérlő programba, a felhasználó által definiált új típusú produktum előállítására alkalmas modul beillesztésére (igen/nem)  0,9
14 4.10 A beépített gyári konverziós (export) eljárások mellett lehetősége van kifejleszteni új konverziós eljárásokat is (igen/nem) 0,9
15 4.11 Az automatikus információtovábbítás protokolljai az FTP, SCP (igen/nem) 0,9
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 61
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcióként meg kell ajánlani az Ajánlatkérő részére az alábbi alkatrészek utánpótlását:
- 2 db motor
- 1 db magnetron
- 1 db modulátor
- 1 db modulátor tápegység
- 1 db vevő egység (szignál processzor).
Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül nyilatkozik, hogy igényt tart-e az opciós tételekre az ajánlati áron, amennyiben Ajánlatkérő nem nyilatkozik, úgy nem kíván élni vételi jogával.
Amennyiben a szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül Megrendelő nyilatkozik, hogy meghatározott eszközök vagy szolgáltatások vonatkozásában vételi jogával élni kíván, abban az esetben a Szállító 3 hónapon belül köteles a Megrendelő birtokába adni az eszközöket, illetve teljesíteni a szolgáltatásokat. Amennyiben Ajánlatkérő nem nyilatkozik, úgy nem kíván élni vételi jogával.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. Folytatása: Ajánlatkérő az Ár kritériumban megjelölt értékelési szempontokat összevontan szerepelteti:5. Nettó ajánlati ár (opciós tételek nélküli ár) (nettó EUR) súlyszáma:56, illetve 6. Nettó ajánlati ára az utánpótláshoz megajánlott alkatrészeknek (opciós tétel) ( nettó EUR) súlyszáma: 5.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.). 1. § (1) bekezdése alapján a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően, és az Európai Bizottság 2016/7 (5.1.2016.), az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának meghatározásáról szóló végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján az EKR-ben kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum(ok) (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EKR- ben lévő EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD EKR-ben történő benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 2.§ és 3.§ -ban foglaltakra.
Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek Kr. 4., 6-7. 8; 10; 12-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kr. 1. § (5) bekezdése alapján a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
Öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64. § az irányadó.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatok, igazolások keltezésére a Kr. 1. § (7) bekezdése az irányadó. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Kr. 13. §) Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlatban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. rész „α az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján, az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
M.1. A Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kr. 22. § (1) bekezdése alapján igazolva az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállítási szerződéseinek ismertetése legalább az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe;
- információt nyújtó személy neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím);
- a szállítás tárgya,
- a szállítás mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdés-befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal);
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e), melyet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdései szerint kell igazolni.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatban megjelölt szakemberek szakmai önéletrajzát, a rendelkezésre állási nyilatkozatukat, végzettségüket, képzettségüket igazoló okiratok másolatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben legalább szerződésszerűen teljesített legalább:
1 db jelen beszerzés tárgyként meghatározottal műszakilag egyenértékű (szimultán (egyidejűleg horizontális és vertikális polarizációjú) kettős polarizációs, Doppler időjárási) radar szállítására vonatkozó teljesített szerződés szállítási referenciájával.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el a legalább 250 kW teljesítményű magnetron sugárforrású, C-sávú, szimultán kettős polarizációs, Doppler időjárási radart.
Ajánlatkérő a Kr. 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 3 fő szakemberrel, melyek közül legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettségű szakember (programozó, programozó matematikus vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember), aki legalább 1 év informatikai területen szerzett fejlesztői gyakorlattal rendelkezik, és legalább 2 fő felsőfokú villamosmérnök szakemberrel, akik legalább 3 éves radar gyártói szerelés technológiai folyamatban vagy üzemeltetés területen szerzett gyakorlattal rendelkeznek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést (Kbt. 67. § (3) bekezdés).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek: Az ellenérték a Kbt. 135.§ (1), (6) bek., a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. alapján kerül kifizetésre. Ajánlatkérő 1 db előlegszámla és 1 db végszámla benyújtását biztosítja, előleg nem biztosított. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme euró (EUR). Ajánlatkérő a Kbt. 27/A.§-nak megfelelően fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Szerződést bizt. mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: minden késedelmes nap után a nettó szerződéses ár 0,05%-a. Maximum 30 nap késedelem lehetséges, ezt meghaladóan beáll a meghiúsulás és a Vevő jogosult elállni vagy felmondani a szerződést. A késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg a szállítási díj 25%-át.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár 20%-a.
Folytatás a VI.4.3) pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint történik. A Kbt. 68.§. rendelkezései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap), regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok elektronikus és közvetlen elérésére.
2.Helyszíni bejárás időpontja és helye: 11.09.2019., 11:00, (Hosszúhetény 0274/1/A)
3.Részekre bontás: Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés alapján a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a szerződés gazdaságilag és felhasználói szempontból ésszerű teljesítéséhez szükséges a radar szállítása és kapcsolódó szolgáltatások egységes kezelése, valamint kockáztatja a szakmai minőséget.
4.Jelen eljárás a 320/2015. Kr. alapján folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra, ezért az ajánlattevők ajánlati kötöttségének időtartama 60 nap a Kbt. 81. § (11) bek. alapján.
5.A benyújtott ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján Felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyben feltüntetésre kerülnek a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatok. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. alapján. Az ajánlattal kapcsolatos további tartalmi és a formai követelmények valamint az informatikai előírások a Közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
6.Jelen eljárásban meg kell jelölni a Kbt 66. § (6) bek. alapján közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, illetve ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, a nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlatban. Az ajánlathoz csatolni kell nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére tekintettel. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges.
7.Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá a szerződés telj. érdekében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattételi megállapodást az ajánlatba csatolni kell.
8.Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő adataiban folyamatban lévő változás-bejegyzés esetén az ajánlathoz csatolni kell elektronikus formában a változásbejegyzési kérelmet, valamint az IM OCCR-hez történő beérkezésről szóló igazolást; Az ajánlatot vagy az ajánlatban nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának illetve a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatot, az ajánlatban benyújtott egyéb nyilatkozatot az arra jogosult által adott meghat. alapján a cégkivonatban szereplő személytől eltérő személy jegyzi, abban az esetben kérjük, hogy a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást igazoló dokumentumot is szíveskedjenek mellékelni, közös ajánlattétel esetén konzorciumi megállapodást.
9.Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
10.Jelen ajánlati felhívásban nem megjeleníthető egyéb információkat a további Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
11.Az ért. szempontok tek. adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 pont legrosszabb,100 pont legjobb érték. Ajánlatkérő az 1. részsz.(minőségi) tek. a relatív ért. módsz. alapján az arányosítás szerint; a 2. részsz. tek. a relatív ért. módsz. alapján az egyenes arányosítás,3. részsz. tek. a relatív ért. módsz. szerint az arányosítás, 4. részsz. tek. az abszolút értékelés módsz. alapján pontkiosztás szerint (A pontkiosztás módszereinek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.), az 5. részsz. (ár) tek. a relatív ért. módsz. alapján a fordított arányosítás,a 6. rész. tek. a relatív ért. módsz. alapján fordított arányosítás módszer szerint vizsgálja az ajánlatokat. Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek folytatása:
Jótállás: minimum 24 hónap teljes körű jótállás (nyertes ajánlattevő ajánlata alapján). A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Szerződéstervezet tartalmazza.
VI.3) További információk folytatása:
12. A jótállási időszak kezdete az eszközök ajánlatkérő általi sikeres átadás-átvételének időpontja.
13. A műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
15. Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.
16. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a 321/2015. Korm. rendelet (Kr.) valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) rendelkezései irányadók.
17. FAKSZ megnevezése: dr. Poroszkai-German Gabriella (00503) 1115 Budapest, Bartók Béla út 105–113., Thomka Judit (00968), 1115 Budapest, Bartók Béla út 105–113.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák