Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/20
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.29.
Iktatószám:1632/2019
CPV Kód:48820000-2
Ajánlatkérő:ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Teljesítés helye:Siófoki Viharjelző Obszervatórium (8600 Siófok, Vitorlás utca 17.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Meteorológia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74690330
Postai cím: Kitaibel Pál utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Buda István
Telefon: +36 13464636
E-mail: buda.i@met.hu
Fax: +36 13464669
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.met.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000043102019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000043102019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Meteorológia

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szerver és diszk alrendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000043102019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Országos Meteorológiai Szolgálat részére (OMSZ) Siófoki Viharjelző Obszervatóriumába (8600 Siófok, Vitorlás utca 17.) Légszennyezettség előrejelző rendszer kifejlesztése légköri vízaeroszol kölcsönhatásainak figyelembevételével GINOP-2.3.2-15-2016-00055 pályázati projekt keretén belül – Nagy számítási kapacitású szerver és a hozzá kapcsolódó diszk alrendszer beszerzése és üzembe helyezése, mely hosszútávon kielégíti az Országos Meteorológiai Szolgálat igényeit. A teljes leszállított rendszer maximális teljesítményfelvétele a 12kW-t semmiképpen nem haladhatja meg.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szerver és diszk alrendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Siófoki Viharjelző Obszervatórium (8600 Siófok, Vitorlás utca 17.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen beszerzés célja, a nagy számítási kapacitású szerver és a hozzá kapcsolódó diszk alrendszer beszerzése és üzembe helyezése, mely hosszútávon kielégíti az Országos Meteorológiai Szolgálat igényeit. A teljes leszállított rendszer maximális teljesítményfelvétele a 12kW-t semmiképpen nem haladhatja meg.
A nyertes ajánlattevő feladata az alábbiakban meghatározott nagy számítási kapacitású szerver és a hozzá kapcsolódó diszk alrendszer leszállítása és üzembe helyezése, a használathoz szükséges oktatás megtartása Ajánlatkérő által kijelölt 3 fő részére, 6 óra időtartamban.
1. Általános követelmények
• 5 év teljes körű HW és SW támogatás.
• A leszállított eszközök teljes körű üzembe helyezése.
• Gyári új rendszerek szállítása.
• Kérjük megjelölni a megajánlott eszközök konkrét típusmegjelölését illetve az eszközök származási helyét.
• Léghűtéses (a géptermi hűtési megoldást felhasználó) megoldást kell szállítani.
• A teljes leszállított rendszer maximális teljesítményfelvétele a 12kW-t semmiképpen nem haladhatja meg, a 12kW feletti fogyasztási értékeket tartalmazó ajánlatok érvénytelenek.
• 1 db 42U-os rack szekrény szállítandó.
2. Nagy számítási kapacitású szerver infrastruktúra
a. Nagy számítási kapacitású szerver megoldás:Elvárt teljesítmény: Rpeak > 18Tflops (nyers CPU teljesítmény, GPU teljesítmény nélkül).
A fenti Rpeak-et az alábbi módon értelmezzük:
Rpeak = <compute node-ok száma> * <Compute node / CPU foglalat> * <CPU magszám / CPU> * <CPU alap frekvencia Ghz-ben> * <CPU flop/tick> / 1000
• A rendszer teljesítmény igénye: Pmax ≤12kW.
b. Nagy számítási kapacitású szerver cluster compute node infrastruktúra:
• Non-blocking dual-rail EDR Infiniband hálózat.
• Minimum 2 db IB switch szállítandó
• Menedzsment hálózat.
• Menedzsment interfész (integrált menedzsment modul).
• A cluster compute node-ok kimondottan nagy számítási kapacitású szerver célokra is használatos sasszéban (a továbbiakban „HPC sasszé” vagy „sasszé”) kerüljenek elhelyezésre.
• Minden HPC sasszénak N+N tápellátással kell rendelkeznie.
• Node-onként egyforma CPU és memória kiépítés szükséges.
• Node-onként minimum 2 processzor, processzoronként minimum 20-magos és minimum 2.2 GHz órajel-frekvenciájú 64-bites X86 processzor-technológia használandó.
• Minimum 128GB memória: node-onként minimum 8db egyenként minimum 16GB kapacitású legalább DDR4-2400MHz memória-modul használandó.
• Minimum 2db EDR Infiniband port szükséges a compute node-okban.
• Node-onként 1db 1Gb Ethernet interfész.
c. Cluster fájlrendszer infrastruktúra a következő jellemzőkkel:
• A 2.6 alfejezet alatti tároló használandó tároló rétegként.
• Hivatalos gyártói támogatással rendelkező Lustre technológiájú file rendszer szállítása szükséges minden egyes OSS node-ra (ld. később) licenszelve 5 év támogatással.
• Fájlrendszer szolgáltatás Infiniband hálózaton.
• Kapacitásnövelés üzem közben.
d. Menedzsment/Gateway szerverek (2db), egyenként
• Rack-es vagy a HPC-sasszéba illesztett megoldás egyaránt elfogadott.
• 2-processzor, processzoronként minimum 12-mag és minimum 2.1GHz órajel-frekvencia.
• Minimum 128GB memória: minimum 8 db egyenként minimum 16GB kapacitású DDR4-2400MHz memória-modul szállítandó.
• Minimum 2db min. 600GB 12G SAS interfészű 10K rpm 2.5” HotSwap merevlemez.
• 2db EDR Infiniband port, redundáns csatlakozás az Infiniband hálózathoz.
• 2* 10GbE SR csatlakozás a „külső” hálózathoz.
• Minimum 2db 16Gb FC port a 2.6 alfejezet alatti SAN hálózathoz való redundáns csatlakozáshoz.
• Menedzsment interfész (integrált menedzsment modul).
• 1Gb UTP Ethernet interfész.
• N+N tápellátás.
• Cluster fájlrendszer kliens.
e. Diszk alrendszerhez csatlakozó szerver node-ok a Lustre technológiájú cluster fájlrendszer támogatására:
• MDS node-ok (2 db)
• OSS node-ok (2 db)
f. Diszk alrendszer – 1 db
A leszállítandó eszköz részletes műszaki paraméterei/adatai a Közbeszerzési dokumentumok 6. Műszaki leírás fejezetében találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A nagyszámítású kapacitású szerverhez kapcsolódó diszk alrendszer megajánlott nettó kapacitása(TiB)AK kéri, h. a felolv.lapon kizárólag a többletként megajánlott menny.-t tüntessék fel. (0 TiB-9TiB) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 2.3.2-15-2016-00055
II.2.14) További információ:
III.2.2) Szerződés telj. kapcs. feltételek kiegészítése:Hibás teljesítés: Nyertes ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár 10%-a. Hibás teljesítés esetén ajánlatkérő a Ptk. 6:159. § alapján jár el.
Kötbér tekintetében irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
Jótállás: 60 hónap teljes körű jótállás. A részl.felt.-t a Közb.-i dok. részeként kiadott Szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.). 1. § (1) bekezdése alapján a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően, és az Európai Bizottság 2016/7 (5.1.2016.), az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának meghatározásáról szóló végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján az EKR-ben kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum(ok) (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EKR- ben lévő EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD EKR-ben történő benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek Kr. 4., 6-7. 8; 10; 12-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kr. 1. § (5) bekezdése alapján a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
Öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64. § az irányadó.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatok, igazolások keltezésére a Kr. 1. § (7) bekezdése az irányadó. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Kr. 13. §) Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlatban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. rész „α az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján, az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 19. § (1) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő valamennyi pénzügyi intézményétől származó az ajánlati felhívás feladásától nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak): — pénzforgalmi számlájának/Pénzforgalmi számláinak jelzőszáma(i), — pénzforgalmi számlájának/Pénzforgalmi számláinak-vezetésének kezdőidőpontja, — volt-e az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított két évben 15 napot meghaladó sorban állás, ha igen ennek időpontja és időtartama. (Sorban állás tekintetben Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti). Ajánlatkérő (a felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó) a megszüntetett pénzforgalmi számlákat is kívánja vizsgálni, ebben az esetben azonban Ajánlatkérő elfogad minden, az adott számla megszűnését követő bármely időpontban kiadott pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján valamely számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést (Kbt. 67. § (3) bekezdés).
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. rész „α az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján, az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
M.1. A Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kr. 22. § (1) bekezdése alapján igazolva az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállítási szerződéseinek ismertetése legalább az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe;
- információt nyújtó személy neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím);
- a szállítás tárgya,
- a szállítás mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdés-befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal);
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e), melyet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdései szerint kell igazolni.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatban megjelölt szakemberek szakmai önéletrajzát, a rendelkezésre állási nyilatkozatukat, végzettségüket, képzettségüket igazoló okiratok másolatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben legalább szerződésszerűen teljesített legalább 1 db minimum 5 TFlops teljesítményű nagyszámítási kapacitású szerver és a hozzá kapcsolódó diszk alrendszer szállítási referenciájával.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú villamosmérnök vagy informatikus mérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel, akik részt vettek már legalább 1 db minimum 5 Tflops (Rpeak) teljesítményű nagyszámítási kapacitású szerver és a hozzá kapcsolódó diszk alrendszer üzembe helyezésében.
Ajánlatkérő az M.2. pont tekintetében megjelölt végzettségekkel egyenértékű végzettséget elfogad, az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell ajánlatában bizonyítani.
Ajánlatkérő a Kr. 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést (Kbt. 67. § (3) bekezdés).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek: A szerződés utófinanszírozással a Kbt. 135.§ (1), (6) bek., a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a 272/2014. Kr. alapján kerül kifizetésre. Ajánlatkérő 1 db végszámla benyújtását biztosítja, előleg nem biztosított. A szerződés támogatási intenzitása 100%. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Szerződést bizt. mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: minden késedelmes nap után a nettó szerződéses ár 0,35%-a. Maximum 15 nap késedelem lehetséges, ezt meghaladóan beáll a meghiúsulás és a Vevő jogosult elállni vagy felmondani a szerződést.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár 30%-a. Ajánlatkérő meghiúsulásnak tekinti különösen, ha az ajánlattevő által leszállított rendszer maximális teljesítményfelvétele a 12 kW-ot meghaladja, valamint ha a leszállított nagyszámítású kapacitású szerverhez kapcsolódó diszk alrendszer a 18 TiB nettó kapacitást nem éri el.
Folytatás II.2.14)További inf
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:30 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap), regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok elektronikus és közvetlen elérésére.
2. Részekre bontás: Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés alapján a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a beszerzendő eszközök funkcionális egységet képeznek és a részekre történő ajánlattétel a rendelkezésre álló forrás gazdaságtalan felhasználását eredményezné.
3. Ajánlattevőnek ajánlata részeként ajánlati biztosítékot kell nyújtani, melynek összege 700 000 HUF. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. szerint teljesítendő. Az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés esetén az átutalást az OMSZ 10032000-01711600 számú számlaszámára „OMSZ GINOP Szerver és diszk alrendszer beszerzés” közleménnyel kell teljesíteni. Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló pénzügyi intézménytől származó dokumentum másolatát kell az ajánlathoz csatolni, illetve a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy a kötelezvény elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek, melyet az ajánlathoz csatolni kell.
4. Jelen eljárás a 272/2014. Kr. alapján folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra, ezért az ajánlattevők ajánlati kötöttségének időtartama 60 nap a Kbt. 81. § (11) bek. alapján.
5. A benyújtott ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján Felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyben feltüntetésre kerülnek a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatok. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. alapján. Az ajánlattal kapcsolatos további tartalmi és a formai követelmények valamint az informatikai előírások a Közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
6. Jelen eljárásban meg kell jelölni a Kbt 66. § (6) bek. alapján közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, illetve ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, a nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlatban. Az ajánlathoz csatolni kell nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére tekintettel. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá a szerződés telj. érdekében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattételi megállapodást az ajánlatba csatolni kell.
8. Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő adataiban folyamatban lévő változás-bejegyzés esetén az ajánlathoz csatolni kell elektronikus formában a változásbejegyzési kérelmet, valamint az IM OCCR-hez történő beérkezésről szóló igazolást;
Az ajánlatot vagy az ajánlatban nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának illetve a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatot, az ajánlatban benyújtott egyéb nyilatkozatot az arra jogosult által adott meghat. alapján a cégkivonatban szereplő személytől eltérő személy jegyzi, abban az esetben kérjük, hogy a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást igazoló dokumentumot is szíveskedjenek mellékelni, közös ajánlattétel esetén konzorciumi megállapodást.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
10. Jelen ajánlati felhívásban nem megjeleníthető egyéb információkat a további Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Folytatás a VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
II.2.5) Ért.sz.:A nagyszám.-ú kap.-ú szerv.-hez kapcs. diszk alr. megajánlott nettó kapacitása esetében a legkedvezőtlenebb érték 0 TiB, legkedvezőbb érték 9 TiB.
VI.3) További információk folytatása:
11. Az értékelési szempontok tekintetében adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont; 0 pont legrosszabb,10 pont legjobb érték. Ajánlatkérő az 1. részszempont (ár) tekintetében a fordított arányosítás; a 2. részszempont (minőségi) tekintetében egyenes arányosítás módszer szerint vizsgálja. A pontkiosztás módszereinek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
12. A jótállási időszak kezdete az eszközök ajánlatkérő általi sikeres átadás-átvételének időpontja.
13. A pénzügyi és gazdasági valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
15. Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.
16. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a 321/2015. Korm. rendelet (Kr.) és a 272/2014. Korm. rendelet valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) rendelkezései irányadók.
17. FAKSZ megnevezése: dr. Poroszkai-German Gabriella (00503) 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., Thomka Judit (00968), 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák