Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/221
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.18.
Iktatószám:21510/2019
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő telephelyei: 1148 Budapest, Róna u. 54-56., 1135 Budapest, Csata u. 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatási informatikai és távközlési közszolg.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Eszter
Telefon: +36 304509594
E-mail: balogh.eszter@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Annus Tímea
Telefon: +36 17957519
E-mail: annus.timea@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nisz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001222892019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001222892019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatási informatikai és távközlési közszolg.

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Deverto rendszerek támogatási szolgáltatása
Hivatkozási szám: EKR001222892019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A támogatási szolgáltatás AK Deverto rendszereire, a Deverto rendszerek alrendszereire és funkcióira terjed ki.
AT havidíjas szolgáltatás keretében a műszaki mellékletben részletezett feladatokat köteles ellátni. A műszaki mellékletben részletezett műszaki tanácsadás, az áttekintő értekezlet és a konfigurációelemzés szolgáltatást a Debian operációs rendszerre is teljeskörűen nyújtani kell.
A támogatásnak nem kell kiterjednie a Deverto rendszerek hardver elemeire.
Ajánlattevőnek eseti óradíjas szolgáltatás keretében helyszíni hibajavítás, támogatás szolgáltatást is nyújtania kell.
Ajánlatkérő ezt a szolgáltatást opciósan maximum 60 óra keretig veheti igénybe a szerződés időtartama alatt. Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti óraszámot felhasználni. Az órakeret felhasználása egyedi megrendelő alapján történik.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Deverto rendszerek támogatási szolgáltatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő telephelyei: 1148 Budapest, Róna u. 54-56., 1135 Budapest, Csata u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő Deverto NTG rendszere egy clusterben működő softswitch párból, négy darab RTP Proxy berendezésből, valamint SzámHordozási és azonosító-gazdálkodási aDatBázis (SZHDB) szerverből áll. A rendszert kiegészíti vmWare virtualizációs környezetben futó, az éles rendszerrel funkcionálisan teljesen megegyező, de kapacitásában korlátozott tesztrendszer.
Ajánlatkérő Deverto IP Centrex rendszere fizikailag két darab IBM BladeCenter H keretben elhelyezett 9-9db szerverből, valamint az IBM BladeCenter H további rendszerelemeiből (switch, SFP, ANM, power…) álló rendszer. Az IP Centrex rendszert kiegészíti két darab IBM System X3250 M5 szerverből álló teszt rendszer, mely funkcionálisan megegyezik az éles rendszerrel, de kapacitásában korlátozott.
Az NTG TSS és IP Centrex rendszer funkcióit a műszaki melléklet részletezi.
A támogatási szolgáltatás Ajánlatkérő Deverto rendszereire, a Deverto rendszerek alrendszereire és funkcióira terjed ki.
A támogatási szolgáltatást a Deverto rendszerek minden olyan szoftver elemére (Deverto Tequet alkalmazás, corosync, postgres, mysql adatbázisok, tömeges telepítést támogató alkalmazások, bacula, eFAX, IVR scriptek stb) nyújtani kell, mely a Deverto rendszerek működéséhez, üzemeltetéséhez szükséges, és melyet a Gyártó telepített vagy konfigurált.
A támogatásnak ki kell terjednie a Debian operációs rendszerre is. Mivel a Debian nyílt forráskódú szabadon használható operációs rendszer, ezért Ajánlattevőnek e támogatás keretében a Deverto rendszereknek a Debian projekt által a https://www.debian.org oldalon hivatalosan kiadott frissítésekkel történő együttműködését, a Debian operációs rendszer biztonsági és egyéb frissítéseinek telepítését, telepíthetőségét kell biztosítania az alábbi pontok tekintetében:
• Szoftver-, konfigurációs-, illetve adatbázishibából adódó kritikus hibák kezelése,
• Szoftver-, konfigurációs-, illetve adatbázishibák javítása,
• Szoftverfrissítések biztosítása,
• Szoftverkorszerűsítések biztosítása,
A műszaki mellékletben részletezett műszaki tanácsadás, az áttekintő értekezlet és a konfigurációelemzés szolgáltatást a Debian operációs rendszerre is teljeskörűen nyújtani kell.
A támogatásnak nem kell kiterjednie a Deverto rendszerek hardver elemeire.
Ajánlattevő havidíjas szolgáltatás keretében az alábbi, a műszaki mellékletben részletezett feladatokat köteles ellátni:
• Szoftver-, konfigurációs-, illetve adatbázishibából adódó kritikus hibák kezelése,
• Szoftver-, konfigurációs-, illetve adatbázishibák javítása,
• Szoftverfrissítések biztosítása,
• Szoftverkorszerűsítések biztosítása,
• Műszaki tanácsadás,
• Áttekintő értekezlet,
• Adatbázis auditálás,
• Konfigurációelemzés,
• Fejlesztési igények kezelése
• Dokumentációfrissítés
• Képzés
• Kimutatás készítés
Ajánlattevőnek a bonyolultabb hibák elhárítása, az összetetteb szoftver cserék támogatása érdekében eseti óradíjas szolgáltatás keretében helyszíni hibajavítás, támogatás szolgáltatást is nyújtania kell.
Eseti óradíjas szolgáltatás keretében Ajánlatkérő saját telephelyén történő munkavégzést kérhet Ajánlattevőtől.
Ajánlatkérő ezt a szolgáltatást opciósan maximum 60 óra keretig veheti igénybe a szerződés időtartama alatt. Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti óraszámot felhasználni. Az órakeret felhasználása egyedi megrendelő alapján történik.
Részajánlattétel kizárásának indoka:
Az elvégzendő szolgáltatás jellege és komplexitása nem teszi lehetővé az eljárás részekre bontását figyelemmel arra, hogy a havidíjas és óradíjas szolgáltatás ugyanarra a hibaelhárítási tevékenységre irányul.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Eseti óradíjas szolgáltatás keretében Ajánlatkérő saját telephelyén történő munkavégzést kérhet nyertes ajánlattevőtől. Ajánlatkérő ezt a szolgáltatást opciósan maximum 60 óra keretéig veheti igénybe a szerződés időtartama alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (rövidítve: AT), vagy alvállalkozó (rövidítve: AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolás: AT-nek - valamint adott esetben a kapacitást rendelkező bocsátó szervezetnek - az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 3. § (2)-(3) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10. §, és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire és a 74. § (1) bekezdés b) pontjára. Ajánlatkérő a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelm ényeknél szigorúbban határozta meg, azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el. A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban el nem bírált változásbejegyzési eljárás, úgy erről ajánlattevő nyilatkozni köteles. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. Ajánlatkérő-ellenkező bizonyításig-az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, melyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a tárgyi eljárásban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a tárgyi eljárásban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: Az alkalmassági feltételek kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül.
Utólagos igazolás: A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket a Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására benyújtandó dokumentumok:
Cégszerűen aláírt nyilatkozatok a műszaki alkalmassághoz:
A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése az alábbi dokumentumok benyújtásával:
a) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozat az alábbi adattartalommal:
- a bevonni kívánt szakember neve,
- a bevonni kívánt szakember beosztása,
- a bevonni kívánt szakember végzettsége vagy az alkalmasság megítélése szempontjából releváns képzések megnevezése, melyen a szakember részt vett,
- alkalmasság megítélése szempontjából releváns szakmai gyakorlat megnevezése és időtartama (év/hónap/nap intervallumban megadva),
- alkalmassági követelmény megjelölése, melyre igénybe kívánja venni a szakembert,
b) a bevonni kívánt szakember végzettségét és képzettségeit igazoló okirat egyszerű másolata,
c) a teljesítésbe bevonni kívánt és a fentiek szerinti módon bemutatott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
A Kbt. 69. § (11a) bek. alapján nem kérhető a gazd. szereplőtől olyan igazolás benyújtása az alkalmassági követelmények tekintetében, amelyet ugyanazon AK részére a gazd. szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazd. szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
AK a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
AK a 321/2015. Korm.r. 30. § (4) szerint tájékoztatja AT-ket, hogy az alkalmassági feltételt és igazolást a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 2 fő legalább felsőfokú informatikai vagy felsőfokú távközlési végzettségű szakemberrel, aki távközlési rendszerek fejlesztésében vagy támogatásában vagy üzemeltetésében legalább két éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek: Nyertes számla benyújtására havonta lesz jogosult. AK előleget nem biztosít. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: forint. Teljesítésigazolás, számlázás, pénzügyi teljesítés: Kbt. 135.§ (1), Ptk. 6:130. § (1)-(2); 2011. évi CXCV. tv., Kbt. 135. § (6) szerint. Késedelmi kötbér: alapja a havi nettó vállalkozói díj. A kötbér mértéke, amely eseményenként és a késedelem alábbi időszakaira vetítve kerül felszámításra:
- vészhelyzet esetén a késedelem minden megkezdett napjára a kötbéralap 2%-a,
- kritikus hiba esetén a késedelem minden megkezdett napjára a kötbéralap 2%-a,
- súlyos hiba esetén a késedelem minden megkezdett hetére a kötbéralap 4 %-a
- nem súlyos hiba esetén a késedelem minden megkezdett hetére a kötbéralap 1 %-a.
- egyéb, nem a hibajavítás körébe eső feladat késedelmes teljesítése esetén a késedelem minden megkezdett hetére a kötbéralap 1 %-a. Késedelmi kötbér maximum: a havonta a havidíj 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: nemteljesített érték 20%-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §, valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § bekezdése szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
FAKSZ: dr Márkus Tímea 00318, drmarkustimea@t-online.hu, helyettes faksz: dr. Borbély Magdolna 00132, drborbelymagdolna@t-online.hu. AK az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el. AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint értékeli. AK a tárgyi eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek-et. Szerződéskötés feltétele, hogy nyertes AT rendelkezzen a Deverto Tequet rendszer gyártójától (Deverto Rendszertechnika Zrt.) származó olyan engedéllyel, amely feljogosítja a szerződés tárgyát képező szolgáltatások (II.2.4.) nyújtására. Az engedélyt tartalmazó gyártói nyilatkozatot a gyártó által cégszerűen aláírva kell AK-nek átadni legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjáig. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:bármely nyilatkozatot aláíró(k) a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját; a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazást. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 138. § (3) bek.-re. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére von. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szerv. olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, h. a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatba csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 11. § (4) bek.-e szerint lehetséges. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, melyeket a Kbt. vagy AK kötelezően előír. AT ajánlatába köteles a Kbt. 66. § (6) bek. rendelkezéseiről nyilatkozatot csatolni (nemleges tartalmút is!). AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bek-re. Folyamatban lévő vált.bej. eljárásról AT-nek minden esetben (nemlegesség esetén is) nyilatkoznia kell. Ha AT-nek van folyamatban lévő vált.bej. eljárása, szükséges csatolnia a 321/2015. (X.30.) Korm.rend 13. §-a szerinti dokumentumokat. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni szükséges a Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást az ott foglalt előírások szerint. A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alk. igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről csatolandó, köt.vállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szerv képviseletében eljárhat. AK nem teszi lehetővé a nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását. AK a IV.2.6. pont szerinti 1 hónap ajánlati kötöttségen 30 napot ért. Jelen eljárásban a DKÜ a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el. A felhívás I.1 és I.2. pontjai kizárólag az EKR technikai sajátosságai miatt kerültek a fentiek szerint kitöltésre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák