Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22654/2019
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő, valamint nyertes ajánlattevő székhelye. NUTS-kód(ok): HU, HU110.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Klock Csilla
Telefon: +36 305635720
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Henriett
Telefon: +36 18025785
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001407042019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001407042019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Microsoft nagyvállalati licence hosszabbítása
Hivatkozási szám: EKR001407042019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Microsoft nagyvállalati licence hosszabbítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Microsoft nagyvállalati licence hosszabbítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő, valamint nyertes ajánlattevő székhelye. NUTS-kód(ok): HU, HU110.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Microsoft nagyvállalati licence hosszabbítása
Nyertes ajánlattevőnek az alábbi Microsoft licenceket kell szállítani Ajánlatkérő részére, Nagyvállalati Szerződés (Microsoft Enterprise Agreement) keretében:
Cikkszám/Termék megnevezése/Termékkategória/Beszerzési egység/Licenc típus/Darabszám/Db szám/1 évre
1. AAD-33200/M365 E3 FromSA Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr/Enterprise/Non-Specific/Monthly Subscriptions-VolumeLicense/560/6720;
2. NK4-00002/PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr/Additional Product/Non-Specific/Monthly Subscriptions-VolumeLicense/10/120;
3. 7LS-00002/ProjOnlnProf ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr/Additional Product/Non-Specific/Monthly Subscriptions-VolumeLicense/4/48;
4. N9U-00002/VisioOnlnP2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr/Additional Product/Non-Specific/Monthly Subscriptions-VolumeLicense/4/48;
5. 9GS-00135/CISSteDCCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic/Additional Product/1 Yr(s) Remaining/Software Assurance/60/60;
6. 7JQ-00343/SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic/Additional Product/1 Yr(s) Remaining/Software Assurance/4/4;
7. 7NQ-00292/SQLSvrStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic/Additional Product/1 Yr(s) Remaining/Software Assurance/4/4;
8. 6VC-01254/WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA MVL UsrCAL/Additional Product/1 Yr(s) Remaining Software Assurance/80/80;
9. 6QK-00001/Azure Monetary Commitment/Additional Product/Non-Specific/Monthly Subscriptions-VolumeLicense/24/288;
10. 9EM-00270/WinSvrSTDCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic/Additional Product/1 Yr(s) Remaining/Software Assurance/16/16;
11. R39-00374/WinSvrExtConn ALNG LicSAPk MVL/Additional Product/Added at Signing/License/Software Assurance Pack/ 2/24.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a fentiekkel egyenértékű termék is megajánlható.
A licencekre vonatkozó szállítási határidő a szerződés hatálybalépését követő 30. nap. A szerződés időtartama a szerződésszerű teljesítést követően a Microsoft Enterprise Agreement konstrukció alapján kiterjed a licencekhez járó 3 év időtartamú licencekövetésre, javításra és támogatásra.
A szerződés teljesítése a következőképp történik:
Nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépésétől számított 30 napon belül köteles a licencekhez tartozó aktiváló kulcsokat, telepítő lemezképeket, támogatási tudásbázist a Microsoft nagyvállalati licence nyilvántartási portálján, ajánlatkérő profiljához kapcsolódóan elérhetővé tenni, majd a rendelkezésre bocsátás napjától számított 36 hónapig biztosítani.
A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mivel az árubeszerzés tárgya olyan összefüggő egységes licence csomag, amelynek részajánlat(ok)ra bontása – a csomag műszaki tartalma, jellege miatt – nem lehetséges. Ajánlatkérő egy nagyvállalati licence csomagot kíván beszerezni, amely egység nem megbontható és nem teljesíthető több ajánlattevő által.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó (továbbiakban: AV) és nem vehet részt az alk igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt. 62.§ (3) és (5) bek-re és a Kbt. 63. § (3) bek-re). A Kbt. 74. §(1) bek. b) pontja értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alk igazolásában olyan gazd. szereplőt, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Előzetes igazolási mód:
Az AT-nek (közös AT-nként) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rend (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD; az EKR-ben elektronikus űrlap) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.)
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi meg.
Kr.15.§(1)bek alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának igazolása érdekében. Kr.15.§(2)bek értelmében azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
A Kr. 13. §-a alapján az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
AK a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerint az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, illetve az AK köteles ellenőrizni, hogy az AK nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) és kc) alpontra vonatkozóan (az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján) és a Kbt.62. § (2) bek. szerinti kizáró ok tekintetében AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására nyújtja be nyilatkozatát az AT.
Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a Kr. III. fejezete szerinti, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, amelyek elérhetőségét a gazdasági szereplőknek fel kell tüntetniük az EEKD-ban, azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK- ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
AT élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben és 3. §-ában foglaltak alapján az EEKD (az EKR-ben elektronikus űrlap) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az AT-k egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Rész „alfa” pontjának kitöltésével. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott AZ-(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:
P/1. AT-nek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (licence szállítás) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A minősített AT-k esetében a Kr. 24. § (1) bekezdése irányadó.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a közbeszerzési dokumentumokban található.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT, közös AT, ha:
P/1. a közbeszerzés tárgya (licence szállítás) szerinti - ÁFA nélkül számított - árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a legalább nettó 180.000.000,- Ft összeget.
A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös AT-k egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást/igazolásokat (nyilatkozat(oka)t).
Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget (legalább nettó 180.000.000,- Ft).
Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-nek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése és 3. §-a értelmében az EEKD (az EKR-ben elektronikus űrlap) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az AT-k egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Rész „alfa” pontjának kiöltésével. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
M/1. A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a felhívott AT-nek a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés e) pontja alapján kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, ennek keretében csatolandó a gyártó vagy magyarországi képviselője által kiállított igazolás a Microsoft Licensing Sollution Provider (LSP) minősítésről, vagy a nemzetközi LSP minősítéssel rendelkező gazdasági szereplő magyarországi képviseletére jogosító felhatalmazás.
A követelményeknek az AT-k a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A minősített AT-k esetében a Kr. 24. § (1) bekezdése irányadó. AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT, közös AT, ha:
M/1. nem rendelkezik Microsoft Licensing Sollution Provider (LSP) minősítéssel, vagy nemzetközi LSP minősítéssel rendelkező gazdasági szereplő magyarországi képviseletére jogosító felhatalmazással.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem fizet. Nyertes AT 3 db részszámla benyújtására jogosult:
1.: a II.2.4) pont szerinti hozzáférés igazolt teljesítését követően, egy évig terjedő licence követés díjáról;
2.: az első év elteltét követően, a második évre eső licence követés díjáról;
3.: a második év elteltét követően, a harmadik évre eső licence követés díjáról.
A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, HUF-ban, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a Kbt. 135. § (1),(5), (6) bek. alapján.
Késedelmi kötbér: naptári naponként a késedelemmel érintett termékre (licencekhez tartozó aktiváló kulcsok, telepítő lemezképek, támogatási tudásbázis) első éves követés nettó díja, mint vetítési alap 2%-ának megfelelő, de legfeljebb a vetítési alap 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: 10 napot meghaladó késedelem, elállás esetén; a meghiúsulással érintett szállítás teljes szerződéses időszakra vetített díjának – mint vetítési alapnak – a 20%-a.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az Kbt. 68. § (1b) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Dokumentumok hozzáférhetők a Kbt. 39. § (1) bek. szerint korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül, díjmentesen a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen, elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig.
2. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását.
3. Az ajánlat részeként benyújtandó iratok felsorolását és az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
4. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. § szerint.
5. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint biztosított azzal, hogy ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, úgy AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71.§(6)bek).
6. AK az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat (III.1.2)P/1., III.1.3)M/1. a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
7. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
8. AV: Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
9. AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
11. Az ajánlati árat a felolvasólap és annak 1. sz. melléklete szerinti Ártáblázat kitöltésével kell megadni (Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF/év) – az éves db-számokra vonatkozóan.
12. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a szerződés II.2.7.) pontban feltüntetett időtartama úgy értelmezendő, hogy a szerződés időtartama a licencek AK rendelkezésére bocsátásától számított 3 év.
13. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Microsoft Enterprise szerződéses feltételek az irányadóak.
14. A közbeszerzés tárgya szerinti árbevételre vonatkozó adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon) érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyamokat (középárfolyam) kérjük figyelembe venni. Az AK általi átszámítás szükségessége esetén az Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatban közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
15. Jelen eljárásban a Digitális Kormányzati Ügynökség a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el. A felhívás I.1) és I.2) pontjai e tekintetben kizárólag az EKR technikai sajátosságai miatt kerültek a fentiek szerint kitöltésre.
16. Ajánlati kötöttség: 1 hónap, melyen AK 30 napot ért, figyelemmel a Kbt. 81. § (11) bek.-re.
17. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4) bek.; EKRr. 11. § (4) bek.
18. Kbt. 73. § (5) bek.: AK a közbeszerzési dokumentumokban közli azon szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bek. szerinti követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
19. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi iratokat: ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv 9.§(1) szerinti aláírási-mintája, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
20. Valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK AT általi fordítást fogad el; tartalmának helyességéért AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja.
21. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ): Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó (lajstromszám: 00335), helyettes FAKSZ: Nagy Flóra (lajstromszám: 01128).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák