Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:23082/2019
CPV Kód:50421000-2
Ajánlatkérő:Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet
Teljesítés helye:3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16., 2170 Aszód, Baross Gábor u. 4.;3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16., 2170 Aszód, Baross Gábor u. 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57506166
Postai cím: Balassi Bálint Út 16
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zelnik Krisztina
Telefon: +36 37341033
E-mail: korhaz@askhatvan.hu
Fax: +36 37341320
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.askhatvan.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.askhatvan.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001466902019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001466902019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvostechnológia műszaki üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR001466902019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50421000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1.rész:NyertesAjánlattevő feladata műszaki leírásban meghatározott képalkotó diagnosztikai eszközök karbantartása, javítása, kötelező időszakos felülvizsgálata, hitelesítése és kalibrálása, mindezek teljes körű dokumentálása, együttműködve a Megrendelővel szerződésben álló szervizmenedzsment feladatokat ellátó partnerrel.2.rész:NyertesAjánlattevő feladata műszaki leírásban meghatározott orvostechnikai eszközök karbantartása, javítása, kötelező időszakos felülvizsgálata, hitelesítése és kalibrálása, mindezek teljes körű dokumentálása, a kapcsolódó feladatok (orvostechnikai eszközök szervízmenedzsmentje, felügyelete) ellátása a Megrendelő rendszeréhez igazodó web alapú adatbázis biztosításával.A szervizmenedzsment feladatok ellátása az 1-2. rész szerinti orvostechnikai eszközök vonatkozásában áll fenn. Ennek érdekében NyertesAjánlattevő köteles helyszíni szervizmérnököt biztosítani és a szervizfeladatok ellátására alkalmas műhelyt fenntartani, webalapú adatbázist létrehozni
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Képalkotó diagnosztikai eszközök karbantartása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50421000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16., 2170 Aszód, Baross Gábor u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata a műszaki leírásban meghatározott képalkotó diagnosztikai eszközök
28 db képalkotó diagnosztikai eszköz (1 db MR, és 1 db CT, és 12 db röngten, 14 db ultrahang berendezés), 1 db PACS rendszer, valamint tartozékok
- karbantartását,
- javítását,
- kötelező időszakos felülvizsgálatát, hitelesítését és kalibrálását, továbbá
- mindezek teljes körű dokumentálását,
- együttműködve a Megrendelővel szerződésben álló szervizmenedzsment feladatokat ellátó partnerrel.
- minden olyan, ezzel összefüggő tevékenység, amely az adott berendezés üzemszerű, biztonságos és a rendeletekben előírt módon történő üzemeltetéséhez szükséges.
Az 1 db CT, 1 db MR és 1 db mennyezeti sínes röntgen berendezés (kiemelt képalkotó diagnosztikai eszközök és tartozékok) esetében ún. teljeskörű szervízellátást (lsd. Műszaki Leírás 1.1.B) pontja) szükséges biztosítani.
A szolgáltatás részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Felhívás II.2.5) pontjában az „Ár” értékelési szempont, az alábbi alszempontokból áll:
1.1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF/év) - Súlyszám: 80
1.2. Ártartás-Az indexálás alapjául szóló fogyasztói árindexhez képest az ajánlattevő megajánlás mértéke (%) (min. 0%- max. 100%) - Súlyszám: 10)

Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Ajánlatkérő az 1.1. ért. alszempontnál: fordított arányosítást,
1.2. ért. alszempontnál és 2. ért. szempontnál: arányosítás módszerét alkalmazza.
Részletek KD-ben.
Kbt. 77.§ (1) bek. alapján:
1.2. értékelési szempont legkedvezőbb szintje 100 %, legkedvezőtlenebb szintje 0 %.
2. értékelési szempont legkedvezőbb szintje 365 naptári nap, legkedvezőtlenebb szintje 0 naptári nap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. M.2.A) pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (naptári nap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban meghatározott mennyiséghez képest + 20% mennyiségi eltérés lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Orvostechnikai eszközök karbantartása,üzemeltetése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50421000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16., 2170 Aszód, Baross Gábor u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata a műszaki leírásban meghatározott orvostechnikai eszközök (1072 darab orvostechnikai eszköz és berendezés), valamint tartozékok
- karbantartását,
- javítását,
- kötelező időszakos felülvizsgálatát, hitelesítését és kalibrálását,
- mindezek teljes körű dokumentálását, valamint
- a kapcsolódó feladatok (orvostechnikai eszközök szervízmenedzsmentje, felügyelete) ellátását a Megrendelő rendszeréhez igazodó web alapú adatbázis biztosításával.
A szervizmenedzsment feladatok ellátása az 1. közbeszerzési rész (képalkotó diagnosztikai eszközök és tartozékok) és 2. közbeszerzési rész szerinti orvostechnikai eszközök vonatkozásában áll fenn.
Ennek érdekében Nyertes Ajánlattevő köteles helyszíni szervizmérnököt biztosítani és a szervizfeladatok ellátására alkalmas műhelyt fenntartani, továbbá webalapú adatbázist létrehozni és vezetni.
A szolgáltatás részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Felhívás II.2.5) pontjában az „Ár” értékelési szempont, az alábbi alszempontokból áll:
1.1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF/év) - Súlyszám: 80
1.2. Ártartás-Az indexálás alapjául szóló fogyasztói árindexhez képest az ajánlattevő megajánlás mértéke (%) - (min. 0%- max. 100%)- Súlyszám: 10)

Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Ajánlatkérő az 1.1. ért. alszempontnál: fordított arányosítást,
1.2. ért. alszempontnál és 2. ért. szempontnál: arányosítás módszerét alkalmazza.
Részletek KD-ben.
Kbt. 77.§ (1) bek. alapján:
1.2. értékelési szempont legkedvezőbb szintje 100 %, legkedvezőtlenebb szintje 0 %.
2. értékelési szempont legkedvezőbb szintje 365 naptári nap, legkedvezőtlenebb szintje 0 naptári nap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.2. A) pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (naptári nap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban meghatározott mennyiséghez képest + 20% mennyiségi eltérés lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi közbeszerzési rész: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igaz.ban olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. AK kizárja az eljárásból azt az ATt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igaz.ban részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárássorán következett be. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A véglegessé vált határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) egyidejűlegköteles benyújtani.
1) Előzetes igazolás:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet 2–7. §-ának megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezetkapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. A Kbt. 67. § (4) bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.ben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Közös ajánlattétel esetén a Kr.3.§(5) bek. irányadó.
2) Igazolás:
A Kr. 1. § (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóigazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12–16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1. § (4) bek alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplőminősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kr. 8. § ib) és 10. § (1) bek. gb) pontja szerint az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb)alpontját a Kbt. vonatkozó rendelkezésének megfelelően a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagyd) alpontja szerinti, valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatásával kell igazolni. Amennyiben az AT-nek nincsen 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgyerre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozatmegtételéhez AK a Közbeszerzési Dokumentumok mellékleteként nyilatkozatmintát bocsát rendelkezésre. AKr. 1. § (5) bek alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK az igazolásokhitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A közös AT-k külön-külön EEKD-t kötelesek benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a Kr. 13. §-ra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7)-(8) bekezdésében, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság előzetes igazolása:Kr.1.§(1)bek. alapján AT-nek II.Fejezetnek megfelelően, EEKD benyújtásával. Kr.2.§(5)bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt.67.§(3)bek.alapján az ajánlatban bekell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében EEKD foglalt nyilatkozatát. Irányadó továbbá a Kr.3.§(2)bek. Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak a Kbt.65.§(7),(9)és(11)bek.
Kbt.65.§(6)bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttesmegfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a Kr.3.§(5)bek.irányadó.
Az alkalmasság igazolása:
Kr.1.§(2)bek. alapján az AK által a Kbt.69.§(4)-(7)bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokbenyújtására felhívott gazdasági szereplőnek Kr.21-22.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§ alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M.1. Csatolni kell, a Kr.21.§(3)bek. a) pontja alapján és a 22.§ szerint a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a felhívás III.1.3. M.1. pontjában – az adott közbeszerzés rész tekintetében - előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásnyújtásaira vonatkozó igazolást a Kr.22.§(1)-(2)bek. szerint legalább az alábbi tartalommal:
-a szerződést kötő másik fél megnevezését,
-a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (olyan módon, hogy a vonatkozó alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen)
-a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont - legalább év, hónap és nap - megjelölésével) és
-nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt, valamint a Kr.21.§(3a)bek. a) alpontja, Kr.21/A.§-a és a Kr.22.§(5) bek. is irányadó.
M.2.Csatolni kell, a Kr.21.§(3)bek. b) pontja alapján a felhívás III.1.3. M.2. pontjában – az adott közbeszerzés rész tekintetében - előírt követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza:
A) ajánlattevői (közös ajánlattevői) nyilatkozatot, amely tartalmazza
-a szakemberek nevét,
-az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény előíró pontjának a számát, illetve az alkalmassági követelmény megnevezését,
-az adott szakemberrel(szakértő) jogviszonyban álló szervezet megnevezését,
-az adott szakember(szakértő) jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel, azaz hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra,
-továbbá arról, hogy nyertességük esetén az bemutatott szakember(ek) a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fognak állni.
B) ajánlattevő és/vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát, amely tartalmazza:
-szakember nevét,-végzettségét,-az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatását:
a) az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának megjelölését;
b) az adott szakember az ajánlattételi határidőig szerzett (1. rész: M.2.A)-M.2.B); 2.rész: M.2.A)-M.2.B) a szakmai tapasztalatának időtartamát (naptári nap)(folyt.:VI.4.3)pont)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben befejezett és legfeljebb hat éven belül megkezdett,
1. rész esetén:
M.1.A)legalább 12 hónapig folyamatosan teljesített, képalkotó diagnosztikai eszközök karbantartására és javítására és kötelező időszakos felülvizsgálatára vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely kiterjedt legalább 8 db képalkotó diagnosztikai eszközre, melyek között szerepelt MR és CT és röntgen és ultrahang berendezés is.
2. rész esetén:
M.1.B) legalább 12 hónapig folyamatosan teljesített, orvostechnikai eszközök karbantartására, és javítására és kötelező időszakos felülvizsgálatára vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely összesen legalább 465 db orvostechnikai eszköz karbantartására és javítására és kötelező időszakos felülvizsgálatára vonatkozott.
A referencia követelmény igazolásához (mindkét közbeszerzési rész esetében) legfeljebb 2 db szerződés használható fel, amennyiben az egyes szerződések mind karbantartásra, mind javításra, mind kötelező időszakos felülvizsgálatra kiterjednek.
M.2. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
1. rész esetén:
M.2.A) 1 fő felsőfokú egyetemi vagy főiskolai műszaki végzettségű, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.§ h) pontja szerinti orvostechnikai eszközök közül CT és MR és röntgen berendezés javításában legalább 1095 naptári nap szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.
M.2.B) 1 fő felsőfokú egyetemi vagy főiskolai műszaki végzettségű, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.§ h) pontja szerinti orvostechnikai eszközök közül ultrahang berendezés javításában legalább 1095 naptári nap szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.
2. rész esetén:
M.2.A) 1 fő felsőfokú egyetemi vagy főiskolai műszaki végzettségű, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § h) pontja szerinti orvostechnikai eszközök javításában legalább 1095 naptári nap szakmai tapasztalattal rendelkező szakember,
M.2.B) 1 fő legalább középfokú műszaki végzettségű, egészségügyi intézmények orvostechnikai eszközparkjának szervizmenedzsmentjében minimum 1095 naptári nap szakmai tapasztalattal rendelkező szakember,
Az 1. és 2. rész tekintetében bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett.
Az 1. rész tekintetében bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett.
A 2. rész tekintetében bemutatott szakemberek között az átfedés nem megengedett.
Ajánlatkérő a „szervizmenedzsment” tapasztalat alatt a következőt érti:
Jótállással rendelkező orvostechnikai eszközök meghibásodása esetén a jótállási kötelezettséget teljesítő szervízzel történő ügyintézés, és/vagy
- orvostechnikai eszközök műszer kataszterének vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása és/vagy
- orvostechnikai eszközök selejtezésében és üzembehelyezésében való közreműködés.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkét közbeszerzési részben:Ajánlatkérő előleget nem fizet. A számlák kiegyenlítése havonta egyenlő részletekben a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással történik Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.és Kbt.135.§(1),(5),(6)és(10) bek.ben foglaltak szerint. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Az ÁFA megfizetése a hatályosjogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér:
-alkalmanként nettó 10.000,-Ft;
-ún. reagálási idő letelte után: minden munkaidőben számított 4 órányi időszak után alkalmanként nettó 10.000,-Ft;
A késedelmi kötbér havonta számított maximális mértéke: az adott hónapban a nettó havi Vállalkozói Díj 20%-a.
Meghiúsulási kötbér
-az adott eszközre vonatkozóan megállapítható éves Vállalkozói Díj 20%-a.
-teljes szerződés vonatkozásában: az éves Vállalkozói Díj 20%-a
Jótállás: Részletesen a műszaki leírás és a szerződés-tervezet szerint.(folyt: VI.4.3)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az EKR rendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)AK jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le, 424/2017.(XII.19.)Kr.(EKR.r.)alkalmazandó.
2)A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR.r. előírásai szerint. Az eljárásban való ajánlattételfeltétele, hogy AT az EKR.r.6.§(6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben.
Az EKR működtetéséta 27/2017.(XI.6.)MvM r.alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
3)Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikusmásolata formájában (Kbt.41/A.§ (1)-(3).
4)Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r.11.§(1)bek szerint AK által elektronikusűrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni.
5)Ajánlat részeként továbbá be kell nyújtani különösen:
-Kbt.66.§(2)bek. szerinti nyilatkozatot,
-Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat (AKelőírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhezAT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlatbenyújtásakor már ismert alvállalkozókat-(nemleges nyilatkozat is csatolandó). AK a Kr.2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
-Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot,
-változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbáváltozásbejegyzési eljárás esetében a Kr.13.§-ban meghatározott iratokat,
- a 2. értékelési szempont alátámasztására szolgáló ajánlattevői nyilatkozat, mely ajánlattevői nyilatkozatot a bemutatásra kerülő szakember szintén aláír és nyilatkozik a 2. értékelési szempontra bemutatott adatok valóságának való megfelelőségéről,
-az AT cégszerű aláírásával ellátott részletes árajánlatot. (árazott költségvetést) (mindkét közbeszerzési rész).
-amennyiben az ajánlattevő a Kbt.69.§(11)bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyarnyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani,
-Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.25.§(3)–(4)bek. vonatkozásában
-Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő nevében aláíró személyvonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot részletesen lsd.Közbeszerzési Dokumentumok
6)AK a hiánypótlásra a Kbt.71.§ szerint biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplőgazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7)Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.
8)Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt.35.§-ban foglalt feltételeknek. Közösajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az Kbt.35.§(2a)bek. szerinti meghatalmazást.
9)Ajánlatkérő kizárja a nyertes Ajánlattevő(-k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodószervezet (projekttársaság) létrehozását.
10)Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
11)Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó
12)AK Kbt.75.§(2)bek. e) pontját nem alkalmazza.
13)AK alkalmazza Kbt.81.§(5)bek.ben foglaltakat.
14)AK a IV.2.6) pontban feltüntetett 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.(folyt: VI.4.3) pontban)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.

FAKSZ: Dr. Bábosik Roland Ottó O1011, Dr. Szűcs Gabriella OO868

(IV.3) pont folyt.:)
15)Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti:hétfőtől csütörtökig, 10–15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10–14 óráigterjedő időintervallum.
16) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződésteljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevőkjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.3.
17) IV.2.6) pontban megadott határidő: a közbeszerzési eljárás külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra

(III.2.2.) pont folyt.:)Mindkét közbeszerzési rész:
1.Vállalkozó vagy időszakos felülvizsgálatot végző alvállalkozója a 4/2009 (III. 17.) EüM rendeletben meghatározott időszakos felülvizsgálatok elvégzésére köteles olyan szakembereket alkalmazni, akik rendelkeznek az Országos Gyógyszerészeti Élelmezés-egészségügyi Intézet Orvostechnikai Főosztály által kibocsátott felülvizsgálati engedéllyel.
2.Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a jelen közbeszerzési szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítésére is kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással, amelynek limitje legalább 100 000 000,- Ft/év és 50 000 000, - Ft/kár.
3.Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 90 napon belül érvényes „Orvostechnikai eszközök szervizelése, karbantartása” tevékenységére vonatkozó ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségirányítási intézkedéssel (továbbiakban együttesen: Tanúsítvány), és köteles a Tanúsítványt a szerződés teljesítése során folyamatosan fenntartani.

(III.1.3) pont folyt.:)
Csatolni kell
-a szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumot (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma másolat);
-a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, mely önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek,
-a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az önéletrajzban a szakmai tapasztalat megjelölését év/hónap/nap pontossággal kérjük feltüntetni.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőig szerzett releváns (1. rész: M.2.A)-M.2.B); 2.rész: M.2.A)-M.2.B)) megszerzett szakmai tapasztalatot veszi figyelembe.
A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdése, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, valamint a Kr. 22. és24. §-a. AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdésében, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben és 65. § (12) bek.-ben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák