Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/249
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.12.30.
Iktatószám: 24469/2019
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Teljesítés helye: A Bfvk Zrt. és Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64999582
Postai cím: Attila Út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Belinyák Nándor informatikai irodavezető
Telefon: +36 303705065
E-mail: belinyak.nandor@bfvk.hu
Fax: +36 13252444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001593622019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001593622019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest Főváros KIR tervezés-fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001593622019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
“Központi Ingatlan-nyilvántartási Rendszer” (a továbbiakban KIR) kialakítása (rendszertervezés és fejlesztés) vállalkozási szerződés keretében, a „Budapest Főváros Központi Ingatlan-nyilvántartási Rendszer fejlesztése” elnevezésű projekt keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest Főváros KIR tervezés-fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Bfvk Zrt. és Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata a „Budapest Főváros Központi Ingatlan-nyilvántartási Rendszer fejlesztése” elnevezésű projekt keretében a Központi Ingatlan-nyilvántartási Rendszer (továbbiakban KIR) kialakítása egyedi szoftverfejlesztéssel, vagy az elvárásokat teljesítő személyre szabott (customizált) dobozos szoftver bevezetésével. A fejlesztendő rendszernek egyebek mellett alkalmasnak kell lennie Budapest Főváros Önkormányzata teljes ingatlan állományának a befogadására, a hozzájuk kapcsolódó teljes körű adatszolgáltatásra. / A teljes fejlesztés eredményeként megvalósul egy korszerű ingatlan-menedzsment kialakítását és működését, a BFVK Zrt. stratégiai cselekvési készséget erősítő, vezetés-irányítást támogató web alapú informatikai rendszer, valamint teljes ingatlan kataszter. / Az érintett ingatlanállomány hiteles nyilvántartása jelenleg egy önkormányzati vagyonkataszter- és műszaki nyilvántartó térinformatikai rendszerben (Gemini) található, mely adataihoz való hozzáférést egy interfész biztosítja. Ezen kívül a Főváros tulajdonában álló cégek egyedi rendszereiben található további ingatlan adatok eléréséhez egy egységes szerkezetű és tartalmú, Excel alapú adatbetöltő rendszer kerül kifejlesztésre.
A nyertes AT feladatait képezi mind a Gemini-KIR, mind az Excel alapú adatbetöltő-KIR interface-k, valamint magának a KIR rendszernek a rendszertervezése és a rendszerfejlesztése is. / A közbeszerzésre vonatkozó releváns mennyiségi adatok, főbb feladatok, teljesítési ütemezés: A KIR rendszer és interfészeinek kialakítása 1 rendszer, és ahhoz kapcsolódó összesen 2 alrendszer tervezését és fejlesztését tartalmazza, melyek egy rendszert alkotnak, azok között rendszerkapcsolat áll fenn. / A) KIR: Ingatlanok nyilvántartása (modul); Ingatlanok keresése - riportálás (modul); Adminisztrátori funkciók (modul). / B) Gemini-KIR interface (alrendszer): Adatszinkronizáció (modul) / C) Excel előtöltő rendszer (alrendszer): Adatszinkronizáció (modul) / Ütemezés: Feladat 1: Projektmenedzsment (projekt teljes időtartama alatt): PM tevékenység, PM dokumentumok előállítása (Projektalapító dokumentum, - Termék definíciós lapok (TDL), Jegyzőkönyvek, Emlékeztetők, státusz riportok (T+20 n)
/ Feladat 2: Specifikáció és tervezés (T+60 n): Tervdokumentumok előállítása (Logikai rendszerterv, Fizikai Rendszerterv, Interfészspecifikációk, Tesztelési stratégia, Tesztelési terv, Migrációs stratégia, Migrációs terv, Oktatási stratégia, Oktatási terv) / Feladat 3: Licencszállítás, környezetek kialakítása (T+120n): (licencek, hw és egyéb technikai elvárások specifikálása) /
Feladat 4: Fejlesztés és telepítés (T+150n): KIR rendszer és interfészeinek fejlesztése, Felhasználói, Üzemeltetési, Telepítési Kézikönyv, Fejlesztői tesztek / Feladat 5: Tesztelés (T+210n): Teszt terv és jegyzőkönyvek / Feladat 6: Oktatás (T+210n): Oktatási terv, dokumentum, jegyzőkönyvek / Feladat 7: Éles indítás támogatása (T+300n): éles üzem, Éles indítás utáni rendszertámogatás 60 nap időtartamra max 200 emberóra keretmennyiség kimerüléséig / A hirdetményben rögzített valamennyi „nap” alatt ajánlatkérő naptári napot, „óra” alatt 60 perces órákat ért. A részletes paramétereket és elvárásokat az egyéb közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Licencszám (min. 50 max. 1000) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/02/04 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek és 63. § (1) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő (AK) kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állását AT, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (Korm. rend.) 1. § (1) bek. és 3. §-a alapján: Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő (GSZ) teszi meg. Ha az AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is benyújtja. Ha az érintett GSZ a Kbt. 62. § (1) bek. a), c)-e), g-q) pontja, illetve a Kbt. 62. § (2) bek. alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. § alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedéseket rövid leírását az EEKD-n feltüntetni. A hivatkozott jogerős határozatot csatolni kell. Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. Ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a GSZ-knek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Korm. rend. előírja. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás AT-nek erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia. AK a Kbt. 69. § (2) bek. alapján az EEKD vonatkozásában hiánypótlási felhívást, felvilágosítást kérést küldhet ki. A Kbt. 69. § (3) bekezdése szerint AK az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények Korm. rend. 8-16. §-ában foglaltak szerinti igazolására. A Korm. rend. 8. §, 10. §, 12-16. § és 18. § szerinti igazolási módok az V. fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Amennyiben a felhívott AT nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, AK ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető AT-t hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására. A kizáró okok igazolása körében benyújtott nyilatkozatok a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűek lehetnek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (AT-nek), v. közös ajánlattevőnek (KAT-nek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (R) alapján az EEKD-ba foglalt, cégszerűen aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő (AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek (AKÖV-nek). Az R 2. § (5) bek. alapján AK NEM kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ha az AT az előírt AKÖV-nek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t kell benyújtania. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő (GSZ) teszi meg. Ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok (KO-k) hiányát, valamint az AKÖV-t igazoló adatbázisokhoz (AB-hoz), a gazdasági szereplőknek ezen AB-k elérhetőségét is fel kell tüntetniük. Az AT-nek, vagy a KT-nek a R. 19. § (1) bek. d) pontja alapján be kell nyújtania a szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást az AK által a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a megvalósult ingatlan-nyilvántartási rendszer üzemeltetési tevékenységére vonatkozó olyan szakmai felelősségbiztosítással, amelynél a káronkénti kártérítési limit legalább 20 millió Forint, az éves kártérítési limit legalább 100 millió Forint. Figyelemmel arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, ezért az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg annak (Kbt. 65. § (6) bekezdés). Az alkalmassági követelménynek való megfelelés és annak igazolása kapcsán az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdéseinek, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. d) pontjának alkalmazására.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Korm. rendelet alapján az EEKD-ba foglalt, cégszerűen által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő NEM kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő (GSZ) teszi meg. Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részében. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia: Az alkalmassági követelmény teljesülése vonatkozásában az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződéseinek ismertetését. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény (szolgáltatás) a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A közbeszerzés tárgya a jelen felhívás II.2.4 pontjában meghatározott szoftverfejlesztési tevékenység. A Korm. rendelet 22. § (1) bek. értelmében a 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni: a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. A referenciaigazolásban vagy referencianyilatkozatban fel kell tüntetni valamennyi, az alkalmassági minimumkövetelménynél meghatározott adatot is. Az igazolásban meg kell adni legalább az alábbi adatokat a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás értéke a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben korlátozás nélküli számú szerződésből származó szoftver fejlesztésre vonatkozó olyan referenciával, ahol a referencia/referenciák szerinti ellenérték összesen elérte a nettó (az általános forgalmi adó nélkül számított) 150 millió forintot. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdésére figyelemmel közli, hogy a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan (az ellenértéken kívül) nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható volna.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlatkérő (AK) a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevő (AT) teljesítésétől azaz a tesztüzem befejezéséről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Az ellenérték kiegyenlítésére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni. A teljesítésre és annak elismerésére a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/03/01 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás az EKR-ben történik a Kbt. 68. § (1b) bekezdésére 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15-17. §-aira figyelemmel.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra a Kbt. 68. § (1), (1a) és (1b) bekezdése és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15-17. §-ai alkalmazandók. Az ajánlattételi határidő munkanapokon reggel nyolc és délután tizenhat óra közötti időszakra eső időpontban határozható meg. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatnak (A) tartalmaznia kell Kbt. 66. § (2), (4), (5) bek. nyilatkozatokat. 2. Ajánlatkérő (AK) előírja a Kbt. 66. § (6) bek. a-b) pont szerinti nyil. benyújtását (nemleges is) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyil. benyújtását (nemleges is). Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A Kbt. 41/A. § alkalmazandó. 3. A Kbt. 35. § (8) bek. 2. fordulata, 54. § és 75. § (2) bek. e) pont nem, de a Kbt. 81. § (4) és (5) bek alkalmazandó. 4. Faksz: Fülöp Zoltán (1024 Bp., Kút u. 5.) lajstromszám: 706. 5. A Kbt. 57. § (2) bek ., 131. § (4) bek. és 71. § (6) bek. második mondat alkalmazandó. Kbt. 66. § (1) és 68. § (2) bek. alkalmazandó, 6. Aláírási címpéldány csatolandó, A-hoz csatolandó a 321/2015 (X.30.) Korm.rend (Rend.) 13. § dok-kat (ha az eset fennáll, ellenkező esetben nemleges nyil. csat). Rend. 30. § (4) bek. alkalmazandó, mert AK valamennyi alkalm. felt-nél szigorúbban állapította meg az AT alkalmasságát (Rend. 28. § (3) min-i szempontokhoz képest). 7. Kbt. 61. § (4) bek. indokolás: A megvalósítandó rendszer műszakilag oszthatatlan, nem modulokból álló rendszer. 8. Pontozási intervallum: 1-100 pont (Kbt. 76. § (9) bek. c) pont) / Az ajánlati ár értékelési szempont két alszempontra oszlik. 1. KIR rendszer kialakításra eső teljes nettó vállalkozói díj (Ft-ban kifejezve), amelynél a pontkiosztás képlete P=((legalacsonyabb ár/adott ár)*99)+1, Az alszempont alsúlyszáma: 80; 2. Megvalósult KIR rendszertámogatási (nettó) díja 200 órára (Ft-ban kifejezve), amelynél a pontkiosztás képlete P=((legalacsonyabb ár/adott ár)*99)+1; Az alszempont alsúlyszáma: 10; 3. Userszám részszempont esetén a pontkiosztás P=(adott userszám/legmagasabb megajánlott userszám)*99+1; A részszempont súlyszáma: 10; (figyelem: az 50-nél kevesebb user megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után); Összpontszám az értékelési al- és részszempontokra szerzett (súlyozott) értékek összege; A Kbt. 77. § (1) bek.-re tekintettel a megvalósult KIR rendszertámogatási díj 200 órára vonatkoztatva nettó 15.000.000 HUF-nál kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető. A Kbt. 73. § (6) bek c) pontja szerint a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlat a megvalósult KIR rendszertámogatási díj 200 órára vonatkoztatva nettó 15.000.000 Ft összeget meghaladó ajánlati elemet tartalmaz.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) és (5) bekezdés.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák