Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/249
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.12.30.
Iktatószám: 24630/2019
CPV Kód: 48800000-6
Ajánlatkérő: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Teljesítés helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Informatikai Igazgatóság 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. „R” épület III. emelet Gépterem;Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Informatikai Igazgatóság 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. „R” épület 117. szoba
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57838595
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Matkovics Andrea
Telefon: +36 14632900
E-mail: kozbeszerzes@mail.bme.hu
Fax: +36 14633380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bme.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.bme.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001415472019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001415472019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BME KTH ITinfrastruktúra bővítése tartós bérletben
Hivatkozási szám: EKR001415472019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Központi Tanulmányi Hivatal IT infrastruktúrájának bővítése tartós bérleti konstrukcióban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szerverek és adattárolók tartós bérlete
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak: 48800000-6
48900000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Informatikai Igazgatóság
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. „R” épület III. emelet Gépterem
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hardvereszközök és szoftverek bérlete, szupport a szoftverekre, valamint szervizelés ellátása a hardvereszközökre, 36 hónapra valamennyi beszerzési tárgy tekintetében. Mennyiség: 2 db rack szerver, 1 db szerver keret, 7 db penge szerver, 1 db új adattároló, 2 db adattároló (bővítés már meglévőhöz), 2 db FC switch, 3 db Ethernet switch. Ezen felül alkatrészek a már meglévő és az előbbiekben felsorolt eszközökhöz. Szoftverek az előbbiekben felsorolt eszközökhöz.
HÁTTÉR: A Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) IT infrastruktúrájának alapját IBM-Lenovo BladeCenter és Flex System szerverkeretek, szerverek, nagyteljesítményű EMC-Dell adattárolók, továbbá VMware virtualizációs szoftver képezik. (A meglevő eszközök felsorolását ld. a közbeszerzési dokumentációban.) Ezt a rendszert kívánja Ajánlatkérő bővíteni és korszerűsíteni. JELEN FEJLESZTÉS CÉLJAI: Új hardver eszközök és szoftver licencek beszerzése.Mennyiség: 80 tételben összesen 880 darab termék. A beszerzés fődarabjait lsd. az első bekezdésben. Részletes specifikáció, mennyiségek a közbeszerzési dokumentációban. • Az új eszközök integrálása a meglevő informatikai infrastruktúrába. • A bérelt eszközök működéséhez szükséges szoftverek és szupportok a bérlet teljes időtartamára. A birtokba és használatba adás során a nyertes ajánlattevő feladata összeszerelni és üzembe helyezni (ez alatt a már meglévő eszközökhöz/szoftverekhez való integrálást is értendő) a bérelt eszközöket, és üzembe helyezési teszteket végezni, a bérelt eszközöket a bérlet teljes időtartama alatt szervizelni, valamint a szerződésben rögzített egyéb feladatait (pl. szerződésszerű használatra alkalmasak állapotban tartani a bérbeadott eszközöket) ellátni. KOMPATIBILITÁS, EGYENÉRTÉKŰSÉG: Részletek a közbeszerzési dokumentációban (továbbiakban:KD). Ajánlatkérő (továbbiakban:AK) kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a meglévő informatikai rendszere IBM-Lenovo, EMC-Dell és VMware termékekből áll és a meglévő rendszere bővítésére is ezen gyártók termékeit kívánja beszerezni. Ennek indoka az, hogy a meglévő rendszerekhez (szerverekhez, központi adattárolókhoz, virtualizációs szoftver környezethez) más gyártók termékei, bővítései nem kompatibilisek, azokat nem lehet a meglévő rendszerben működtetni. A beszerzendő termékeknek 100%-ban kompatibilisnek kell lenniük a meglévő rendszer részeivel. Mindezek miatt feltétlen szükséges a gyártóspecifikus termékek beszerzése. Egyenértékű eszközök megajánlása esetén az egyenértékűséget igazoló dokumentumot (műszaki leírás, adatlap, prospektus) kell csatolni.Az egyenértékűség megállapítása a csatolt dokumentumok és a mintakonfigurációban szereplő termékek (interneten) elérhető gyári adatainak (műszaki leírás, adatlap, prospektus) összehasonlításával fog történni. Egyenértékű eszközök megajánlása esetén az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az egyenértékűséget már az ajánlatában igazolnia kell.
EGYÉB ELVÁRÁSOK: Részletek a közbeszerzési dokumentációban. Az EKR rendszer terjedelmi korlátai miatt a pontos specifikációt a korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető közbeszerzési dokumentációban.
A Dokumentáció tartalmazza a gyártói web-oldalak címeit.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő 7x24 órás távfelügyeletet működtet a bérbeadott hardvereszközökre: (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a II.2.4. pontban, a gyártóspecifikus termékek előírásakor figyelembe vette a Közbeszerzési Döntőbizottság D.26-16-2018. sz. határozatát. AK a II.2.4. pontban megindokolta miért kíván gyártóspecifikus termékeket beszerezni.
1.,2. értékelési részszempont tekintetében adható pontszám: 0-10. Bírálat módszere: 1.részsz: fordított arányosítás, 2.részsz.: pontkiosztás.

II.2.1)
Elnevezés: PC munkaállomások és notebookok tartós bérlete
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak: 48800000-6
48900000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Informatikai Igazgatóság
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. „R” épület 117. szoba
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
PC munkaállomások és szoftverek bérlete, szupport a szoftverekre, valamint szervizelés ellátása a hardvereszközökre, 36 hónapra valamennyi beszerzési tárgy tekintetében. Mennyiség: 6db PC munkaállomás, 2db notebook számítógép, 8db számítógép alkatrész.
HÁTTÉR: A Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) rendszergazdai PC munkaállomásai és hordozható számítógépei elavultak, immár nem felelnek meg a mai kor elvárásainak. JELEN FEJLESZTÉS CÉLJAI: • Új rendszergazdai PC munkaállomások (6 db) beszerzése. Részletes specifikáció a közbeszerzési dokumentációban.• Új notebook gépek (2 db) beszerzése. Részletes specifikáció a közbeszerzési dokumentációban.Számítógép alkatrészek (8 db) beszerzése. Részletes specifikáció a közbeszerzési dokumentumokban.• A bérelt eszközök szervizelése a bérlet teljes időtartama alatt. Az EKR rendszer terjedelmi korlátai miatt a pontos specifikációt és mennyiségeket a korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. KOMPATIBILITÁS, EGYENÉRTÉKŰSÉG: • A megajánlott megoldásnak informatikailag illeszkednie kell a már meglévő (a közbeszerzési dokumentációban részletezett) eszközökhöz, azokkal kompatibilisnek kell lenniük. • A fejlesztést a közbeszerzési dokumentációban felsorolt (vagy azokkal egyenértékű) eszközökkel kívánjuk megvalósítani. • Amennyire technológiailag lehetséges, az új eszközök (teljes- és részegységek) legyenek csereszabatosak a már meglevő eszközökkel, (meghibásodás esetén) ezzel biztosítva a minimális kiesési időt, a zökkenőmentes üzemet. • Egyenértékű eszközök megajánlása esetén az egyenértékűséget igazoló dokumentumot (műszaki leírás, adatlap, prospektus) kell csatolni. Az egyenértékűség megállapítása a csatolt dokumentumok és a mintakonfigurációban szereplő termékek (interneten) elérhető gyári adatainak (műszaki leírás, adatlap, prospektus) összehasonlításával fog történni. Az eszközök egyenértékűségére vonatkozó adatokat, információkat az Ajánlati Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás tartalmazza. Egyenértékű eszközök megajánlása esetén az ajánlattevőnek az egyenértékűséget már az ajánlatában igazolnia kell.
EGYÉB ELVÁRÁSOK: • Gyártói nyilatkozatok arra vonatkozóan, hogy az Ajánlattevő által megajánlott és szállítandó termékek újak (sohasem használt) és a hivatalos gyártói kereskedelmi csatornán keresztül kerülnek értékesítésre. • Az Ajánlatkérő csak hivatalos gyártói Microsoft licencet és szupportot fogad el, amelyről szóló nyilatkozatát az Ajánlattevő a pályázati anyagában helyezze el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A bejelentést követő hányadik munkanapon belül kezdi meg Ajánlattevő a szervizelést a teljesítési helyszínen (minimum 1. munkanap; maximum:6. munkanap):  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.,2. értékelési részszempont tekintetében adható pontszám: 0-10. Bírálat módszere: 1.részszempont: fordított arányosítás, 2.részszempont.: pontkiosztás.2.részszempont pontozása: AT a szervízelést : 1. munkanapon belül: 10pont; 2. munkanapon belül: 8 pont; 3. munkanapon belül: 6 pont; 4. munkanapon belül: 4 pont; 5. munkanapon belül: 2 pont; 6. munkanapon belül: 0 pont - kezdi meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó (továbbiakban: AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (továbbiakban: GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. Megkövetelt igazolási mód: A 321/2015.(X.30.) Kormány rendelet (továbbiakban: Kr) 1-8. §, 10. §, 12-16. § szerint. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését AK a Kbt. 69.§ szerint két körben végzi. 321/2015.(X.30.) Kr 15. § (1) bek. alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon AV tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. Az alkalmasság igazolásában részt vevő AV tekintetében az EEKD) benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozattételi kötelezettségének. Amennyiben az AT az AF-ben vagy a KD-ban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az AT nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bek. szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak ( felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 25. § (3)-(4) bek. meghatározott összeférhetetlenségi okokra. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) -(2)bek-re (öntisztázás).

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek csatolni kell: 1. Rész:M/1 A 321/2015. Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárást indító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, 1 vagy több szerződésszerűen teljesített (értékesített: adásvétellel és/vagy bérbeadással) szerverek és adattároló rendszer szállításainak ismertetése, amelyben az alábbiakat kell megadni:• a teljesítés kezdő és befejező idejét (év/hó/nap) • a szerződést kötő fél nevét és székhelyét,• kapcsolattartó neve, elérhetősége• teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e• az elvégzett szállítás rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen. 2. Rész: M/1 . A 321/2015. Kr 21. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb szerződésszerűen teljesített (értékesített: adásvétellel és/vagy bérbeadással) PC munkaállomások és/vagy notebookok szállításainak ismertetése, amelyben az alábbiakat kell megadni: • a teljesítés kezdő és befejező idejét (év/hó/nap) • a szerződést kötő fél nevét és székhelyét, • kapcsolattartó neve, elérhetősége • teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e• az elvégzett szállítás rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen. 1.-2.Rész: AK a felhívás feladásának dátumától visszafelé számított 3 év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe AT alkalmasságának megállapítása során, összhangban a 321/2015 (X.30.) Kr 21.§ (1) a) pontjában foglaltakkal.1. Rész M/2. A Kbt. 65. § (1) bek-nek b) pontja és a 321/2015. Kr 21. § (1) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig. Az alkalmasság igazolásának ellenőrzését AK két körben végzi: első körben a Kbt. 67.§ (1) EEKD benyújtásával, majd a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében. 1.-2. Rész tekintetében: Az M/1 referencia bemutatáshoz a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kr 22. § (1)-(2) bek. szerinti referenciaigazolást/nyilatkozatot. A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági minimum feltétel megállapítható, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 1.Rész M/2 AT-nek a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, az előírt képzettséget igazoló okiratot egyszerű másolatban, valamint a szakember által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. A szakmai tapasztalatot havi bontásban (hónapok száma szerint) kell megadni az önéletrajzban. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember jelenlegi beosztását, a foglalkoztatási forma megjelölését (munkaviszony/egyéb foglalkoztatási viszony) Az M/1-M/2 alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.AK a 321/2015. Kr 2. § (5) bek. alapján jelzi, hogy az EEKD-ban elfogadja a GSZ egyszerű nyilatkozatát! AK nem írja elő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk rögzítését a formanyomtatványban!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT: 1. Rész:M/1 ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától (AF VI.5.) visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett legalább 8 db szerver és/vagy adattároló rendszer adás-vételére és/vagy bérbeadásra vonatkozó legalább 1 vagy több (max.:4 db) referenciával, amelyek vonatkozásában a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. M/2 ha nem mutat be az alábbiaknak megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 4 fő felsőfokú informatikus képzettséggel rendelkező, a közbeszerzés tárgya szerinti eszközök (szerverek és /vagy adattároló rendszerek) szervizelésében legalább 3 éves (36 hónap) gyakorlattal bíró szakembert. AK a felsőfokú végzettség alatt államilag elismert főiskolai és/vagy egyetemi diplomát, oklevelet ért, vagy külföldön megszerzett felsőfokú végzettség esetén ezzel egyenértékűen honosított végzettséget igazoló okiratot ért. Az M/2 pontban meghatározott alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során egy szakember több alkalmassági követelménynek is megfelelhet. A vonatkozó szakmai tapasztalatot az életrajzban év/hónap/nap bontásban kell megadni.Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben max. 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott. Amennyiben a szakemberek nem képesek legalább középfokú szinten írni és beszélni magyar nyelven, úgy ajánlattevő köteles a teljesítés során tolmácsot biztosítani saját költségén. A Kbt. 65. § (6) bek. alkalmazandó közös AT-k esetén. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (7) bek., valamint a 321/ 2015 (X.30) Kr 1.§ (1), illetve 22.§ (1)-(2) bek. Alkalmatlan az AT 2. Rész: M/1 ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától (AF VI.5) visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, egy vagy több (max.: 3 db) legalább 3 db PC munkaállomás és legalább 1 db notebook számítógép adásvételére és/vagy bérbeadásra vonatkozó referenciával, amelyek vonatkozásában a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: teljes nettó bérleti díj 0,5% a késedelem minden naptári napjára ( max 15%). Hibás teljesítési kötbér: teljes nettó bérleti díj 0,5%-a a hibás teljesítéssel érintett minden naptári napra (max 15%) Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó bérleti díj 20%-a. A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme HUF. AK a havi bérleti díjat az igazolt teljesítést követően, a nyertesként szerződő AT havonta benyújtott és befogadott számlái alapján, annak AK általi kézhezvételét követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a Kbt. 135.§ (1),(5), (6),(11) bek-iben, valamint Ptk.6:130. § (1)-(2) bek-iben foglaltak szerint. Nincs előleg fizetés, ajánlati biztosíték. A vonatkozó további főbb jogszabályok: - 2011. évi CXCV. törvény, 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, 2007. évi CXXVII.tv.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)AK a Kbt.71.§-ában foglaltaknak megfelelően, teljes körben biztosítja a hiánypótlás, a felvilágosítás-kérés lehetőségét. Kbt.71.§(6)bek. alapján. A kiegészítő tájékoztatásra a Kbt.56.§ irányadó.2)1-2.Rész:Nyertes AT-nek gondoskodnia kell, arról, hogy az eszközök birtokba és használatba adásától kezdődően a bérlet teljes időtartama alatt a bérelt eszközökre (azok teljes értékére) tejes körű (all risk) vagyonbiztosítás álljon fenn.3)AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(2), 65.§(7), 67.§(4) bek-re vonatkozóan KD-ban foglaltak szerint. Ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt.66.§(6)bek. a)-b) pontja szerinti nyilatkozatát. Ajánlatnak tartalmaznia kell 1.Rész: AT nyilatkozatát az M/2. pont szerinti szakemberek gyártói vizsgáinak és a megajánlott termékek gyártói minősítéseinek szerződéskötésre történő rendelkezésre állásáról.4)AK felhívja az AT-k figyelmét a Kbt.35.§-ban és a Kbt.36.§-ban foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén csatolandók:közös AT-k Megállapodása, meghatalmazás, aláírási címpéldányok. 5) AK alkalmazza a Kbt.131.§(4)bek. rendelkezéseit. 6)Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő(CET).7) AK kizárja projekttársaság létrehozását mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.8)A Kbt.75.§(2) bek. e) pontja nem kerül alkalmazásra.8)M/1-M/2 alkalmassági feltételeket és igazolási módjukat a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határoztuk meg. 9)További információkat a korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető KD tartalmazza. 10)AK felhívja a figyelmet:Kapacitást nyújtó szervezet esetén az (elő)szerződés csak akkor igazolja az AF-ben maghatározott alkalmassági követelmények meglétét, ha az alkalmas joghatás kiváltására. 11)AF IV.2.6. pontban 2 hónap = 60 nap, mivel AK a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le. 12)Ha a nyilatkozatot magánszemély vagy egyéni vállalkozó teszi, pl. kapacitást nyújtó esetében, akkor csatolandó ezen személy teljes bizonyító magánokiratba foglalt aláírásmintája is. 13)AT-nek nyilatkoznia kell a műszaki megfelelőségről és arról, hogy a megajánlott termékek 100%-ban kompatibilisak a meglévő IT rendszerrel. 14)AT szakmai ajánlatot köteles adni, ami az érvényes ajánlattétel feltétele. 15)AK a nyertes AT-nek szerződéskötési feltételként a megajánlott termékekre érvényes gyártói minősítések benyújtását írja elő (egyszerű másolatban). A nyertes AT által benyújtandó érvényes gyártói minősítések a következők:legalább Dell EMC Titanium Solution Provider szintű gyártói minősítés, és VMware Business Continuity Competency gyártói minősítés, és legalább VMware Desktop Virutalization Competetency gyártói minősítés. Ezen dokumentumok benyújtása a szerződéskötés feltétele.Amennyiben a nyertes AT a szerződéskötésig nem rendelkezik az előírt–megajánlott termékek-gyártói minősítésével, úgy az AT szerződéstől való visszalépésének minősül, AK–amennyiben az összegezésben megjelölésre került–a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.16)IV.2.6. pont kiegészítéseként az ajánlati kötöttség végső dátumaként feltüntetett dátum nem tartalmazza az ajánlati kötöttség Kbt.70.§(2)bek. szerinti esetleges meghosszabbítását.17)Ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség AT-t terheli.18)Abban az esetben ha a nyertes AT visszalép,AK–amennyiben az összegezésben megjelölésre került–a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.19)Ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség AT-t terheli.20)AK Kbt.41.§(2)bek. c) pontja, és (3)bek. alapján az eljárást elektronikus úton az EKR-ben bonyolítja le a 424/2017(XII.19.)Kr. szerint. 21)Amennyiben valamely nyilatkozat minta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.FOLYT. VI.4.3.) PONTBAN
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.3. PONT FOLYT: 22)Ajánlatok értékelése vonatkozásában AK a Kbt.70.§(1)-(2)bek-iben foglaltak szerint jár el.23)A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei,Ptk az irányadók. 24)1. rész tekintetében AT-nek csatolnia kell az alátámasztó dokumentumot 2. sz. értékelési részszempont vonatkozásában (minimális adattartalma:távfelügyelet megnevezése, távfelügyelet elérhetősége).25) FAKSZ: dr. Mohácsi Ildikó (lajstromszám:00282)
26) I. rész: AK a nyertes AT-nek szerződéskötési feltételként az M/2 alkalmassági követelményben bemutatott szakemberek vonatkozásában legalább 2 fő tekintetében "VNX Solutions Specialist Exam for Implemantation Enginner" gyártói vizsga, legalább 2 fő tekintetében "VMware Certifeid Professional 6.5 - Data Center Virtualization" gyártói vizsga és legalább 1 fő tekintetében minimum 1-1 IBM/Lenovo Flex System technológiájú rendszerekről - (telepítés, tesztelés, karbantartás, szervízelés területek (4 szakterület) mindegyikéről - szóló tanfolyam elvégzését, vizsga letételét igazoló okirat, gyártói vizsga meglétét igazoló dokumentum benyújtását írja elő egyszerű másolatban, melynél 1 fő több tanfolyam, gyártói vizsga meglétét is igazolhatja. Ezen dokumentumok benyújtása a szerződéskötés feltétele.Amennyiben a nyertes AT a szerződéskötésig nem rendelkezik az előírt tanfolyam elvégzését, vizsgaletételét igazoló okirat, gyártói vizsgával, úgy az AT szerződéstől való visszalépésének minősül, AK–amennyiben az összegezésben megjelölésre került – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák