Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2556/2019
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:FKF Nonprofit Zrt. Budapest, Alföldi utca 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina
Telefon: +36 14596955
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596940
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000096212019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000096212019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K1942 Szerver infrastruktúra üzemeltetés támogatás
Hivatkozási szám: EKR000096212019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerver infrastruktúra üzemeltetés támogatása 12 hónap időtartamban, valamint fix mennyiségként 200 mérnökóra és opciós mennyiségként 150 mérnökóra konzultációs és fejlesztési szolgáltatások megrendelése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szerver infrastruktúra üzemeltetés támogatása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: FKF Nonprofit Zrt. Budapest, Alföldi utca 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerver infrastruktúra üzemeltetés támogatása 12 hónap időtartamban, valamint fix mennyiségként 200 mérnökóra és opciós mennyiségként 150 mérnökóra konzultációs és fejlesztési szolgáltatások megrendelése.
Ajánlatkérő mérnökóra alatt az alábbiakat érti: 1 mérnökember 1 megkezdett órára vonatkozó díja
Az érintett infrastruktúra komponensek típusai az alábbiak:
• 1 db. HPE Synergy 12000 keret és 10 db Synergy 480 Gen9 penge kiszolgáló.
A HPE Synergy 12000 fizikai szervereken több mint 120 virtuális gép fut VMware virtualizációs megoldásokkal megtámogatva, ESXi 6.5 verzión, vSphere 6.5 Standard és Enterprise Plus licenszekkel, valamint egy vCenter 6.5 központi menedzsment szoftverrel.
Az Ajánlatkérő aktívan használja a DRS, HA, vMotion és Storage vMotion, vSAN funkciókat.
A virtuális környezetben futtatott szerverek funkciói:
o Microfocus GroupWise/Retain, eDirectory.
o Microfocus NSS fájlkiszolgálói Print nyomtatószerver.
o ZENWorks desktop management.
o Sentinel log gyűjtő és elemző.
o Microfocus IDM.
o DHCP és DNS.
o SLES 10,11,12
o TopDesk hibajegy kezelő és Service Desk szerver
o Tipikus üzleti alkalmazások.
• 1 db IBM BladeCenter H keret és 4db HS21, valamint 8 darab HS22 penge kiszolgáló.
A kiszolgálók a fent felsorolt virtualizált megoldások korábbi kiszolgálói. Az Ajánlatkérő a közeljövőben teszt és archív rendszerek kialakítását tervezi a segítségükkel.
• HPE 3Par 8440 SAN alapú adattároló rendszer a fenti megoldások kiszolgálására.
• IBM Power szerver és AIX operációs rendszerek és funkcióik:
o P570-P5 (8xPower5 1.65GHZ, MEM: 64 GB)
ORACLE EBS 11.x ERP modulok, produktív és teszt rendszerek.
o P570 MMA-P6 (8xPower6 4.7GHZ, MEM: 64 GB)
IDOK/Szerződésnyilvántartás, ÜSZI, BI-RDBMS, produktív és teszt rendszerek.
o P740-P7 (8xPower7, MEM: 128 GB)
Libra 6i Mérleg, Számla, Likvid,Tára, szerviz, stb modulok, produktív és teszt rendszerek. IBM Spectrum Protect (TSM) mentési és archiváló rendszer.
o HMC v7 menedzsment szerver.
o AIX v5-v6-v7 operációs rendszerek.
• HPE és IBM Storage Area Network (SAN) redundáns adathálózat (Brocade).
• IBM SAN alapú adattároló rendszerek:
o IBM Storwize V7000 Gen1
o IBM Storvize V7000 Gen2
o IBM DS4800
• IBM Spectrum Protect v7-v8 mentési és archiváló rendszer.
• Oracle 10g, 11g és 12c adatbáziskezelő rendszerek.
Az igénybe venni kívánt szakértői támogatás általános jellemzői:
Fenti komponensekben felmerülő hibák gyors és hatékony elhárításához, továbbfejlesztéséhez, saját emberi erőforrásainak kiegészítésére támogatási hátteret kíván igénybe venni az alább megfogalmazott követelmények szerint.
7x24 jellegű, proaktív monitoring szolgáltatás és szakértői kontroll nyújtása az infrastrukturális alapok (szerverek, tárolók), a virtualizált rendszerek, operációs rendszerek, adatbázisok kapcsán.
Változások, erőforrás gazdálkodási feladatok előkészítésében való proaktív tervezői/szakértői támogatás nyújtása az esetleges szolgáltatás kiesések esélyének minimalizálása, a magas rendelkezés állás biztosítása kapcsán.
A küldetéskritikus Oracle EBS és Libra 6i, valamint backoffice megoldásokat érintő incidensek szakértői szintű, hatékony, gyors, felelős kezelése.
Tipikus backoffice jellegű szolgáltatások hátterének monitorozása, erőforrás menedzsment támogatása.
Az ajánlattevőnek a korábban leírt virtualizált IT háttér támogatása mellett a lentebb felsorolt feladatokat kell szakértői szinten támogatnia.
Hardver specifikus feladatok:
• Átfogó, gyártóspecifikus támogatás (IBM, HPE,) Ezeknél a feladatoknál, interkompatibilitási támogatás szükséges.
• Hardver környezet modifikációk, bővítések megtervezése, integrációs feladatok elvégzése.
• Berendezések konfigurációs illesztésének kidolgozása.
Folytatás a II.2.11. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2. A. pontban Alkalmassági követelményként meghatározott szakember felett biztosított szakemberek többlet létszáma (fő) 1
2 3. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2. B. pontban Alkalmassági követelményként meghatározott szakember felett biztosított szakemberek többlet létszáma (fő) 4
3 4. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2. C. pontban Alkalmassági követelményként meghatározott szakember felett biztosított szakembere többlet létszáma (fő) 4
4 5. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2. D. pontban Alkalmassági követelményként meghatározott szakember felett biztosított szakemberek többlet létszáma (fő) 3
5 6. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2. E. pontban Alkalmassági követelményként meghatározott szakember felett biztosított szakemberek többlet létszáma (fő)  3
6 7. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2. F. pontban Alkalmassági követelményként meghatározott szakember felett biztosított szakemberek többlet létszáma (fő) 1
7 8. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2. G. pontban Alkalmassági követelményként meghatározott szakemberek felett biztosított szakemberek többlet létszáma (fő)  1
8 9. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2. H. pontban Alkalmassági követelményként meghatározott szakember felett biztosított szakemberek többlet létszáma (fő)  1
9 10. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2. I. pontban Alkalmassági követelményként meghatározott szakember felett biztosított szakemberek többlet létszáma (fő) 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 78
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opciós rész a megkötendő szerződés időtartama alatt a konzultációs és fejlesztési szolgáltatások megrendelése esetén a fix keretmennyiség, azaz 200 mérnökóra kimerülését követően eseti írásbeli megrendelésekkel kerülhet lehívásra legfeljebb 150 mérnökóra opciós mennyiségben.
Ajánlatkérő az opciós részt nem köteles igénybe venni, illetve nem köteles teljes mértékben kimeríteni.
II.2.4. pont folytatása:
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 350.000,- HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető
- az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 (IBAN: HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (K1942 Szerver infrastruktúra üzemeltetés támogatása) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával illetve kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő - mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
Az 1. értékelési részszempont (ár) megbontása az alábbi:
1.1. Havidíjas konstrukcióba foglalt szolgáltatás: 12 hónapra vonatkozóan IT infrastruktúra üzemeltetés támogatás rendelkezésre állással és proaktív tevékenységekkel (nettó Ft),
súlyszám: 60
1.2. Konzultációs és fejlesztési szolgáltatások mindösszesen mérnökóra díja 350 mérnökóra mennyiséggel számolva (nettó Ft), súlyszám: 18
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelése: 1 - 5 pont között
Az 1.1. és 1.2. részszempontok a fordított arányosítás módszerével, a 2.-10 részszempontok a pontkiosztás módszerével kerül értékelésre a dokumentációban megadottak szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1.§ - 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 3. § (3a) bekezdésére.
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő gazdasági szereplők a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön kell csatolniuk.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be, figyelemmel a 3. § (3a) bekezdésében foglaltakra.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1/ Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását (ajánlati felhívás VI.5. pontja) közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya szerinti szerver infrastruktúra üzemeltetés támogatása szolgáltatás értékesítéséből származó árbevételről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésére.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) és (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. rész alfa szakasz kitöltését.
A 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § (5) bekezdésének megfelelő irat benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére gazdasági-pénzügyi szempontból alkalmasnak minősül Ajánlattevő, amennyiben
P.1/ A jelen hirdetmény feladását (VI.5. pont) megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen, a közbeszerzés tárgya szerinti szerver infrastruktúra üzemeltetés támogatása szolgáltatás értékesítéséből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte vagy meghaladta a nettó 22.800.000,- HUF-ot.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a fenti követelménynek.
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. rész alfa szakasz kitöltésével.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M.1/ Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (3) bekezdés a) és (3a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb szerződésszerűen teljesített referenciák ismertetését, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),
- a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím)
- az elvégzett szolgáltatás megnevezését, leírását, megjelölve a támogatott környezet rövid leírását és nagyságrendi információit (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2/ Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjai alapján ismertetni kell azoknak a szakembereknek (szervezetnek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt képzettséget képzettségi bizonyítvány egyszerű másolatban történő benyújtásával igazolandó.
Csatolni kell az ajánlathoz továbbá a szakember által aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a szakember neve,
b) szakmai minősítések felsorolása (képzettsége),
c) szakmai tapasztalat (év/hónaptól év/hónapig)
c) a szakember által aláírt nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 1 szakember több alkalmassági követelményt is igazolhat.
A 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 21. § (3), a 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő iratok benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az eljárást megindító ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciával amelyet legalább 9 hónap alatt folyamatosan teljesített és amely HPE és IBM nagyvállalati kategóriájú szerver és tároló infrastruktúrán elhelyezett, VMware virtualizációs megoldással virtualizált valamint IPM Power megoldásokkal, AIX operációs rendszerrel és Oracle adatbázis kezelővel biztosított informatikai infrastruktúra üzemeltetés támogatásra vonatkozott.
M.2/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alább felsorolt szakemberekkel:
A. Minimum 1 fő: IBM Certified Specialist – Midrange/Enterprise Storage Technical Support/Solutions V5. képzettségű és adatközponti IT infrastruktúra üzemeltetésben szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
B. Minimum 1 fő: IBM Certified Deployment Professional - Spectrum Protect V8.1. képzettségű és adatközponti IT infrastruktúra üzemeltetésben szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
C. Minimum 1 fő: IBM Certified System Administrator AIX 7. képzettségű és adatközponti IT infrastruktúra üzemeltetésben szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
D. Minimum 1 fő: HP - Storage Solutions Architect V2. képzettségű és adatközponti IT infrastruktúra üzemeltetésben szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
E. Minimum 1 fő: HP - Server Solutions Architect V2. képzettségű és adatközponti IT infrastruktúra üzemeltetésben szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
F. Minimum 1 fő: VMware Certified Professional 6/6.5 Data Center Virtualization képzettségű és adatközponti IT infrastruktúra üzemeltetésben szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
G. Minimum 1 fő: Brocade Associate SAN Administrator képzettségű és adatközponti IT infrastruktúra üzemeltetésben szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
H. Minimum 1 fő: Linux (Red Hat/SUSE) Certified System Administrator képzettségű és adatközponti IT infrastruktúra üzemeltetésben szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
I. Minimum 1 fő: Oracle Database/RAC 10g/11g/12c Administrator Certified Professional képzettségű és adatközponti IT infrastruktúra üzemeltetésben szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
A szakmai tapasztalat esetében a minimumkövetelmény időtartamban került meghatározásra, így az önéletrajzban a szakmai tapasztalat idejét év, hónap-tól év, hónap-ig megjelöléssel kell feltüntetni. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (kompetencia területek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszakra eső szakmai tapasztalatok nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként.
Egy szakember több alkalmassági követelményt is igazolhat.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó.
Az ellenérték megfizetése havonta, utólagosan, a kiállított teljesítésigazolás alapján magyar forintban benyújtott számla ellenében, banki átutalással történik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdés alapján, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
Késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér a dokumentáció részét képező szerződés tervezetben kerül részletezésre.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/04/13 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer felületén
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki regisztrál a jelen felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton
3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint
4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges
5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni
6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint
7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában
9) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó
10) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
11) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.2), III.1.3) pontjaiban
12) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani
13) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során.
14) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
15) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
16) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§ szerinti iratokat csatolni kell.
17) Ajánlattevőnek a dokumentáció III.26.) pontja szerinti dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolnia kell az ajánlathoz.
18) Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt, adatot kíván így igazolni, és hogy mi az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége
19) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók
20) Ajánlatkérő az eljárásban ajánlati biztosítékot ír elő a II.2.4. pont szerint.
21) FAKSZ: Kulcsár Krisztina (lajstromszám: 00458)
22) Ajánlattevők kötelesek ajánlatukhoz csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező 1.a. mellékletet (ajánlati ár részletezése) hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva.
23) Ajánlattevőnek - 0 főtől eltérő megajánlás esetén - ajánlatához csatolnia kell szakmai ajánlatát az ajánlati felhívás II.2.5) pont 2.-10. értékelési részszempontok vonatkozásában.
24) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell szakmai ajánlatát az ajánlati dokumentáció II.6. pontjában előírtaknak megfelelően.
Folytatás a VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-nak megfelelően.
VI.3. pont folytatása:
25) A 2-10. értékelési részszempontokra tett megajánlások értékelésekor Ajánlatkérő nem fogadja el az átfedést a szakembereknél, azaz egy szakember csak egy értékelési részszempont vonatkozásában tüntethető fel, mert az értékelés során Ajánlatkérő a tényleges többletlétszámot kívánja értékelni, nem az egy szakember szakmai tudását.
26) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a 2-10. értékelési részszempontok vonatkozásában tett megajánlást alátámasztó dokumentum nem kerül csatolásra az ajánlatban, akkor Ajánlatkérő a megajánlást 0 főnek tekinti és él a Kbt. 71. § (9) bekezdésben előírtakkal.
27) Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőségét, melynek indoklás az alábbi:
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás megrendelése nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
Az Ajánlatkérő missziókritikus adatközponti IT infrastruktúrájának moduljai egymással együttműködve szolgálják ki a társaság vállalatirányítási rendszerét és egyéb ügyviteli folyamatait. Az egyes hardver elemek vagy adatbázisok külön-külön történő szakértői támogatása nem felvállalható rendelkezésre állási kockázatot jelenthet és növelheti az incidensek, problémák megoldási idejét.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák