Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3589/2019
CPV Kód:32421000-0
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:1045 Budapest, Bécsi út. 1. (Istvántelki országos osztóraktár)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bek. e) pont szerinti
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Druzsin Mónika
Telefon: +36 303185468
E-mail: druzsin.monika@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000191632019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000191632019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek. e) pont szerinti
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 4G router tartozékainak beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000191632019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32421000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
4G router tartozékainak beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 4G router tartozékainak beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32421000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1045 Budapest, Bécsi út. 1. (Istvántelki országos osztóraktár)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4G router tartozékainak beszerzése, szállítása adásvételi szerződés keretében, a műszaki leírásban foglaltak szerint.
Vasúti kocsi járműantennái:
- 323 darab 2x2 MIMO vasúti tetőantenna 2G/3G/4G(LTE) + GPS/Glonass kapcsolathoz
Csatlakozók, koaxiális kábelek, túlfeszültség levezető:
- 630 darab TNC(M) RF koaxiális csatlakozó LTE kapcsolathoz (50 Ohm impedancia)
- 630 darab N(M) RF koaxiális csatlakozó LTE kapcsolathoz (50 Ohm impedancia)
- 158 darab SMA(M) RF koaxiális csatlakozó GPS kapcsolathoz (50 Ohm impedancia)
- 158 darab TNC(F) RF koaxiális csatlakozó GPS kapcsolathoz (50 Ohm impedancia)
- 48 darab N(M) RF koaxiális csatlakozó LTE kapcsolathoz (50 Ohm impedancia)
- 48 darab SMA(M) RF koaxiális csatlakozó LTE kapcsolathoz (50 Ohm impedancia)
- 3300 méter flexibilis kettős árnyékolású RF koaxiális kábel LTE kapcsolathoz (50 Ohm impedancia), TNC(M) - N(M) csatlakozókkal kompatibilis kivitel (dobonként 100 méter)
- 250 méter flexibilis kettős árnyékolású RF koaxiális kábel LTE kapcsolathoz (50 Ohm impedancia), SMA(M) - N(M) csatlakozókkal kompatibilis kivitel (2x100 m; 1x50 m dobon)
- 800 méter flexibilis kettős árnyékolású RF koaxiális kábel GPS kapcsolathoz (50 Ohm impedancia), TNC(F) - SMA (M) csatlakozókkal kompatibilis kivitel (dobonként 100 méter)
- 630 darab Villám- és túlfeszültségvédelem N(M) - N(F) RF koaxiális csatlakozókkal (50 Ohm impedancia)
- 315 darab Villám- és túlfeszültségvédelem TNC(M) - TNC(F) RF koaxiális csatlakozókkal (50 Ohm impedancia)
- 7 db Krimpelő fogó cserélhető fejhez
- 7 db Cserélhető fej S_10162_B-11 kábelhez
- 7 db Cserélhető fej SX_04172_B-60 kábelhez
- 7 db Cserélhető fej Radox_RF400 kábelhez
- 7 db koax kábel csupaszoló (blankoló) szerszám 12 mm-es koax kábelekhez
- 7 db koax kábel csupaszoló (blankoló) szerszám 8 mm-es koax kábelekhez
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő által megajánlott termékek szállítási határideje (minimum 1 hónap, maximum 6 hónap)  10
2 : Ajánlattevő által vállalt jótállási idő (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Tekintettel arra, hogy a szállítási határidő jelen eljárásban értékelési részszempont, így az Ajánlatkérő által a II.2.7. pontban megjelölt időtartam a nyertes ajánlattevő megajánlása szerint változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
- A Kbt.74. § (1) bek. b) pontja alapján az ajánlatkérőnek (továbbiakban: AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolás módja:
AT vonatkozásában:
AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezete szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §(1)-(2) pontjainak hatálya alá. AK az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) részeként, az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
AK az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben AK nem veszi figyelembe és nem értékeli az ajánlatban becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet esetében:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Az alk. igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan benyújtandó EEKD-t az EKR-ben az adott szervezet nevében az AT gazdasági szereplő tölti ki. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3a) bekezdés.]
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat AT az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
• a Magyarországon letelepedett AT-nek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezet 8. §-a, a Kbt.62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint.
• a nem Magyarországon letelepedett AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint.
A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghat. időtartamot mindig a kizáró ok. fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
AK a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghat. kizáró ok fenn nem állását az ajánlattételi határidő lejártának napjához viszonyítottan ellenőrzi.
A 424/2017. (X.19) Korm. rendelet 12. § (2) bek. alapján AT-knek/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek az AK Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyil. kell arról, hogy a kizáró okok fenn nem állásának és az alk. köv-nek való megfelelés igazolása során kívánják-e valamely AK által lefolytatott közb. eljárásban korábban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alk. köv. teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét.
Amennyiben az AT valamely korábbi ig. figyelembevételét kívánja, úgy nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett köz. eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1.
Kiválasztási szempont: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás (továbbiakban: AF) feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel.
Előzetes igazolás:
AT-nek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja AT-knek EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. AT-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV. rész további pontjait nem.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
AK felhívja figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdéseiben foglaltakra.
Utólagos igazolás:
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
P/1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján AT-nek be kell nyújtania az AF feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – ÁFA nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha AT a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései, valamint (11) bekezdései, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmas az AT, amennyiben teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az AF feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri a nettó 78.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Kiválasztási szempont: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti referencia/referenciák (legjelentősebb szállításainak) ismertetése az AF feladásának napjától visszafelé számított 3 évből (36 hónapból).
Előzetes igazolás:
AT-nek a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja AT-k EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
AT-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV. rész további pontjait nem.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
AK felhívja figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdéseiben foglaltakra.
Utólagos igazolás:
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
M/1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és 22. § (1) és (2) bekezdése alapján AT-nek be kell nyújtania az AF feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) előírásszerűen és szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb – közbeszerzés tárgya szerintiszállításokra vonatkozó referencianyilatkozatot/referenciaigazolást, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye/lakcíme,
- kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon és/vagy e-mail cím),
- szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelőség egyértelműen megállapítható legyen),
- a szállítás mennyisége,
- a teljesítés ideje/időtartama (kezdés és befejezés időpontjának megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal),
- az antennák, villamos vezetékek és kábelek vasúti szabványnak megfelelnek-e,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e,
- ha a teljesítést a gazdasági szereplő nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésből milyen mértékben részesült, azaz hány darab tartozék szállítását végezte 36 hónapos időtartamban (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges).
AK a vizsgált időszak (AF feladását megelőző 36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Amennyiben a referencia ismertetése szerint a szerződés tárgya bővebb, mint a kért referencia tárgya, akkor a referencia ismertetésében meg kell adni a kért tárgyra vonatkozó mennyiséget.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szállítás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.
A részteljesítésekkel kapcsolatban AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában és a 22. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozik. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései és (11) bekezdése, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmas AT, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) rendelkezik legalább
- 210 darab vasúti szabványoknak megfelelő antenna szállítására vonatkozó referenciával vagy
- 3000 méter vasúti szabványoknak megfelelő kábel vagy
- 700 darab csatlakozó és/vagy túlfeszültség levezető szállítására vonatkozó referenciával.
Az alkalmassági követelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
Az antennák vasúti szabványnak való megfelelését az EN 50155, a villamos vezetékek és kábelek vasúti szabványnak való megfelelését az EN45545-2 szabvány HL2 veszélyességi szintre vonatkozó előírásai írják le
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére, s egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik. A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. §-a alapján, összhangban a Kbt. rendelkezéseivel átutalással kerül kiegyenlítésre. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme euró.
Nyertes ajánlattevő 1 db számlát nyújthat be a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket AK a hirdetmény karakterkorlátozásaira tekintettel a KD-ban adja meg részletesen.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Ajánlatkérő a karakterkorlátra tekintettel ezen pontot a KD-ban részletezi.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/05/08 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK a TED karakterkorlátozására tekintettel az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatos és az az egyéb információkat teljeskörűen és részletesen a KD-ban adja meg.
2) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak. A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését - az EKR-ben való előzetes regisztrációt követően – kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával.
3) AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
4) AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
5) AK az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
6) AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
7) AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmazza. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 és 10. Az 1. „Ár” értékelési részszempont „4G router tartozékok nettó ajánlati összára (EUR)” részszempont tekintetében a fordított arányosítás, a „Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 24 hónap)” részszempont tekintetében egyenes arányosítás módszere alapján történik az ajánlatok értékelése, a „Megajánlott termékek szállítási határideje (hónap, minimum 1 hónap, maximum 6 hónap)” részszempont tekintetében fordított arányosítás módszere alapján történik az ajánlatok értékelése.
A beszerzés tárgyának részletes értékelési módszerét a KD tartalmazza.
9) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
10) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák.
11) AK a nyertes AT-(k)től nem követeli meg, továbbá a nyertes AT-(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
12) AK az eljárásban a Kbt. 81. § (4) bekezdése szerint jár el.
13) AK fenntartja annak a lehetőséget, hogy amennyiben az ajánlattételi határidőben nem nyújtottak be legalább 2 ajánlatot, dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul értesíti az AT, és az AT ajánlati kötöttsége az értesítés AK általi megküldésével áll be
14) Az eljárásban FAKSZ-ként eljár: Gelléri Csaba, lajstromszám: 00543
15) Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő (CET) irányadó.
16) Jelen eljárás dokumentumaiban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Kbt., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend., az e-Kr. és a Ptk. előírásai irányadóak.
17) Részajánlattétel kizárásának indokai: A beépítéshez szükséges tartozékok egységben történő beszállítása szükséges a beépítéshez kapcsolódó logisztikai, gazdasági megfontolások miatt. A beszerzés tételeinek kompatibilitása akkor biztosított, amennyiben a teljes tétellistát egy beszállító teljesíti.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák