Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3802/2019
CPV Kód:72212100-0
Ajánlatkérő:Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye:AK székhelye (1037 Budapest, Kunigunda u. 64.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000129912019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000129912019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Médiatart.-kezelő-és disztributáló rendszer fejl.
Hivatkozási szám: EKR000129912019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése a II.2.4) pontban meghatározottak szerint
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Médiatart.-kezelő-és disztributáló rendszer fejl.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: AK székhelye (1037 Budapest, Kunigunda u. 64.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy:az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése 4 hónapos időtartamra
Az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének célja, hogy az Ajánlatkérő (AK) audiovizuális vagyonát és élő tartalmait az interneten jelenítse meg és juttassa el a végfelhasználókhoz (mobilakalmazások,megjelenítést menedzselő,szerkesztőségi munkafolyamatokat támogató tartalomkezelő és portálrendszer,külső és belső rendszerkapcsolatok,tartalomtovábbító rendszer)
A nyertes aj. tevő (AT) feladatai:
1. Videó kiszolgáló rendszer (CDN) 7/24 (heti 7nap,napi 24óra) rendelkezésre állású üzemeltetése–ennek keretében 7 televízió csatorna és 7 rádió csatorna on-line élő audio/videó tartalmak és VoD tartalmak előállítása és kiszolgálása szolgáltatás formájában,15 csatorna egyidejű streaming-je, audió csatornák on-line (ABR) streaming-je (PC,tablet és mobil platformokra), min. magyarországi (mo-i)100 Gbps és min. nemzetközi irányú 5 Gbps sávszélesség; olyan Digital Right Management (DRM) szolgáltatás, amelyet FIFA, UEFA, NOB, EHF és FIA is elfogad; (GeoIP szűrés; Tokenizáció) min. 100.000 konkurens látogató egyidejű kiszolgálása, mo-i internetes adatkicserélő központban telepített vagy ahhoz legalább 10 Gbit/s-os távközlési összeköttetéssel kapcsolódó,a szolgáltatást teljesítő telephelyek tekintetében 1+1-es redundanciával kiépített és a telephelyeken belül is tartalékolt CDN-rendszerrel,legalább 80 Gbps mo-i BIX kapcsolattal és 40 Gbps privát peering-gel mo-i internetszolgáltatók (ISP-k) felé, legalább 40 TB storage kapacitásal, HbbTV-alkalmazások DVB-T műsorszóró hálózatokon keresztüli folyamatos jelzésátvitelére alkalmas, redundáns rendszertechnikával, CDN-alapú audió streaming szolgáltatásra legalábbb Icecast és a Shoutcast formátumú audió streaming támogatásával
2. AK audiovizuális vagyonának és tartalmainak interneten történő megjelenítését és a kapcsolódó szerkesztőségi munkafolyamatokat támogató nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszerének informatikai 7/24 rendelkezésre állású üzemeltetés-támogatása és továbbfejlesztése, ennek keretében a szerződés időtartama alatt legalább havi 1.400.000 egyedi felhasználó és legalább havi 30.000.000 oldalletöltés kiszolgálása, ill. legalább 100.000 konkurens látogató kiszolgálására
AK elvárása, hogy az internetes tartalomkezelő rendszerből (CMS) mint egy egységből egyidejűleg történjen az AK 7 darab televíziós és 7 darab rádiós csatorna csatornatámogató weboldal kiszolgálása és interneten való megjelenítése, Vod és AOD szolgáltatás legalább 150.000 db egyidejűleg kezelt videóállománnyal és 20.000 db egyidejűleg kezelt audioállománnyal
3. Az AK élő és VoD tartalmainak mobilalkalmazásokban történő megjelenítése, valamint a közösségi média felületeken való megjelenés üzemeltetés-támogatása olyan módon, hogy az alkalmazás, ill. az azt kiszolgáló felhő alapú rendszer képes legyen az auto scaling szolgáltatásra, amely legalább 99,95 %-ban,garantált módon (SLA) rendelkezésre áll; alkalmas olyan push üzenetküldésre, amelynek során 1 üzenetet egyidejűleg legalább 65.000 különböző készülékre került kiküldésre; alkalmas az 1 órán belül beérkező maximális request count tekintetében az azonos alkalommal mért legalább 150.000 érték elérésére
AK a Kbt.65.§(10) bek.ben foglaltaknak megfelelően előírja, hogy a fenti 1. pont szerinti CDN üzemeletetés és a 3.pont szerinti mobil alkalmazás-fejlesztés olyan alapvető fontosságú feladatnak minősül, amelyeket maga az AT vagy közös AT-k egyike kell hogy végezzen, a feladatokhoz kapcsolódó III.1.3) pont M1.1) és M1.3), ill. M2.1) és M2.4) alpont szerinti követelmények tekintetében az AT nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó
A szerződés teljesítése tekintetében AK elvárása az ISO 9001 jelű szabvány szerinti minőségbiztosítási és az ISO 27001 jelű szabvány szerinti információbiztonsági szabályoknak való megfelelés
Tov. elvárások a közb.i dok.ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.1.5) és II.2.6) pont kitöltése azért történt hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak
Kiegészítés II.1.6) ponthoz: a szolgáltatás természete és a médiatartalmak kezelésére szolgáló rendszerek integrált jellege ill. egységessége (ahol a rendszerek üzemeltetője és fejlesztője elválása a rendszer magas fokú sérülékenységéhez vezet) miatt a részajánlattételi lehetőség biztosítása kizárt

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:
Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) - EKR-ben elérhető elektronikus űrlap - benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alk. követelménynek [321/2015.(X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 1. §(1)., 5.§] azzal, hogy ajánlatkérő (AK) a IV. részben nem kéri a részletes információk megadását.
Ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kér részletes igazolásokat ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Kr. IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
A Kr. rendelet szerinti – az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
P1) az AT valamennyi, a számára pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől származó, nyilatkozata (attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) arról, hogy mióta vezeti AT számláját, és volt-e a számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszaszámított egy évben (12 hónapban) a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti, egybefüggően 15 napot meghaladó sorba állítás;
P2) AT tekintetében az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának csatolása egyszerű másolatban (kiegészítő mellékletek nélkül) azzal, hogy amennyiben az AK által kért beszámoló(k) a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető(k), a beszámoló adatait AK ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges;
P3) AT az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (videó kiszolgáló rendszer (CDN) üzemeltetéséből származó, internetes tartalomkezelő rendszer (CMS) üzemeltetéséből és továbbfejlesztéséből származó, ill. mobil alkalmazások üzemeltetéséből és fejlesztéséből származó) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Nem Mo.on letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az alk. köv.ekre vonatkozó közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós [Kr. 1.§(7)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból, ha
P1) az általa benyújtott pénzügyi intézményi nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított egy évben (12 hónapban), egybefüggően 15 napot meghaladó sorban álló tétel (a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorba állítás) fordult elő. [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) bek. a) pont
P2) az adózott eredménye az előző három lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt azzal, hogy amennyiben AT az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor alkalmatlan, ha a nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) - közbeszerzés tárgyából (lásd P3) pontban foglalt tartalmat) származó – árbevétele a működési ideje alatt nem érte el összességében legalább a 130.000.000 HUF-t. [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) bek. b) pont]
P3) nem rendelkezik az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) árbevételekkel:
P3.1) videó kiszolgáló rendszer (CDN) üzemeltetéséből származó legalább 50.000.000 HUF
P3.2) internetes tartalomkezelő rendszer (CMS) üzemeltetéséből és továbbfejlesztéséből származó legalább 50.000.000 HUF
P.3.3) mobil alkalmazások üzemeltetéséből és fejlesztéséből származó legalább 30.000.000 HUF
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) bek. c) pont]
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljes árbevétel tekintetében nem határoz meg alkalmassági követelményt.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy az együttes megfelelés lehetősége értelmében a P1) és P2) pontban foglalt előírásoknak elegendő, ha a közös AT-közül egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelményeknek AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik azzal, hogy az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
A P2.) pontban előírt alk.i köv.nek való megfelelés igazolása érdekében, ha AT a fentiek szerint előírt irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát működésének ideje alatt a közbesz. tárgyaiból (lásd P3) pontban írtakat) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Amennyiben AT az előbbiek szerinti (árbevételre vonatkozó) irattal sem rendelkezik, illetve a P3) pontban előírt irattal sem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alk.i köv. és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az érintett AT kieg. táj. kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alk.i köv. és igazolási mód helyett az alk. igazolásának AK által elfogadott módjáról. [Kr.19. § (2), (3)]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő (AT) műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:
Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő (AK) által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
AK nem kéri az érintett AT(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő (GSZ) alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Mo-on letelepedett GSZ-k esetén AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti – az AK Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
M1) Az AT alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak ismertetésével, megjelölve a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (3) a)]
Az M1) alk.i köv.ez kapcsolódva AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szolgáltatás befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a Kr. 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban AK az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem mo.-i szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti AK – az AT/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, saját kezűleg aláírt önéletrajzuk – benne a gyakorlati időszak kezdetének és időtartamának megjelölésével (év, hónap, nap bontásban) – és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatuk csatolásával.
A szakemberek önéletrajzát olyan részletességgel szükséges összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az alk.i köv.eknek való megfelelés az elvárt szakmai tapasztalatot illetően.
Az M3) és M4) alk.min.köv.igazolási módját lásd felhívás VI.4.3) pont 8. alpontjában
Az alk.i köv.re vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból:
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik a következő referenciákkal:
M1.1) az alábbiakban részletezettek szerinti videó kiszolgáló rendszer (CDN) 7/24 (heti 7 nap, napi 24 óra) rendelkezésre állású informatikai kiszolgálásra és üzemeltetésére vonatkozó referenciával (referenciákkal):
- a referenciák legalább egyike olyan 3 hónapos folyamatos (megszakítás nélküli) teljesítést foglalt magában, amely legalább 4 televízió csatorna és legalább 4 rádió csatorna von. biztosított élő, internetes közvetítést és az ehhez kapcsolódó rögzített tartalmak videó on demand formában való kiszolgálását PC, tablet és mobil platformokra
- az egyik rendszer legalább 11 csatorna egyidejű streaming kiszolgálását biztosította
- az egyik rendszer kiszolgálta valamelyik nemzetközi/európai sportszervezet (FIFA, UEFA, NOB, EHF vagy FIA) által szervezett sportesemények élő on-line internetes közvetítését a közvetítési jogot értékesítő sportszervezet által elfogadott DRM (Digital Right Management) rendszer használatával
azzal, hogy AK legfeljebb 3 darab referencia bemutatását fogadja el
M1.2) az alábbiakban részletezettek szerinti CMS szoftverrendszer 7/24 rendelkezésre állású informatikai üzemeltetés és esetenkénti továbbfejlesztésére vonatkozó referenciával (referenciákkal):
- a referenciák legalább egyike olyan 3 hónapos folyamatos (megszakítás nélküli) teljesítést foglalt magában, amely ezen időszak alatt összességében legalább 3.120.000 egyedi felhasználót és 67.500.000 oldalletöltés szolgált ki
- a referenciával érintett szoftverrendszer(ek) midegyike alkalmas(ak) volt(ak) legalább 75.000 konkurens látogató kiszolgálására,
- a referenciával érintett szoftverrendszer(ek)ből mint egy egységből egyidejűleg történt:
 legalább 4 darab független televíziós és 4 darab rádiós csatorna csatornatámogató weboldal kiszolgálása és interneten való megjelenítése,
 VOD (video on demand) és/vagy AOD (audio on demand) szolgáltatás legalább 110.000 db egyidejűleg kezelt videóállománnyal és 15.000 db egyidejűleg kezelt audioállománnyal
azzal, hogy AK legfeljebb 2 darab referencia bemutatását fogadja el
M1.3) az alábbiakban részletezettek szerinti mobil alkalmazás-fejlesztésre vonatkozó referenciával (referenciákkal):
- a fejlesztett alkalmazás, ill. az azt kiszolgáló felhő alapú rendszer képes az auto scaling szolgáltatásra, amely legalább 99,95 %-ban, szerződésben garantált módon (SLA) rendelkezésre állt
- meg tudott valósítani olyan push üzenetküldést, melynek során 1 üzenetet egyidejűleg legalább 45.000 különböző készülékre került kiküldésre
- az 1 órán belül beérkező maximális request count elérte legalább 1 alkalommal a 110.000 értéket
azzal, hogy AK legfeljebb 2 darab referencia bemutatását fogadja el
M2) nem vonja be a teljesítésbe a következő, magyar nyelven legalább középfokon beszélő szakembereket:
M2.1) 1 fő multimédia fejlesztő szakembert, aki legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik élő TV csatornák, VoD tartalmak és audió csatornák on-line (ABR) stream előállítása és CDN hálózaton keresztül történő kiszolgálása területén.
M2.2) 1 fő CMS rendszerüzemeltető vezető szakembert, aki legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik olyan CMS szoftverrendszeren megvalósult rendszerüzemeltetési területen, amely televíziós és rádiós csatorna csatornatámogató weboldal kiszolgálása és interneten való megjelenítését is magában foglalta
M2.3) 1 fő CMS szoftverfejlesztő szakembert, aki legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik CMS szoftverrendszeren megvalósult, VOD és AOD fejlesztésében
M2.4) 1 fő mobilalkalmazás-fejlesztő szakembert, aki legalább 3 éves mobilalkalmazás-fejlesztési szakmai tapasztalattal rendelkezik
Az M3) és M4) alk.i min.követelményeket és tov. előírásokat lásd felhívás VI.4.3) pont 8. alpontjában
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító fedezettel
Előleg nem biztosított
A teljesítés igazolása a Kbt.135.§(1) bekezdés szerint, egyes (rész)tevékenységek tekintetében havonta, a további (rész)tevékenységek tekintetében egyedi megrendelésenként történik
AK a részszámlák ellenértékét a telj.ig. tartalmának és a jogsz.-nak megfelelően kiállított számla/számlák ellenében a Ptk.6:130.§(1)-(2) szerint, a számlák kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki
Követelések esetleges beszámítása Kbt.135.§(6) szerint
Szerződést megerősítő biztosítékok: kötbéralap késedelmesen teljesített szolgáltatás ellenértéke, késedelmesen teljesített fejlesztési szolgáltatások esetében kötbér mértéke: 0,5%/nap; hibásan teljesített szolgáltatások esetében kötbéralap a havi üzemeltetési díj, kötbér mértéke: 5%/alk, bizonyos esetekben 500.000 HUF; teljes szerződésre vonatkozó meghiúsulási kötbér (mértéke:30%) a szerződéstervezetben foglaltak szerint
Részletes feltételek KD-ban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Tekintettel arra, hogy az eljárással érintett CDN, CMS és mobil alkalmazás-rendszer(ek) üzemeltetésére és fejlesztésére kötött szerződés 15/03/2019 napig biztosítja a biztonságos működést, AK számára elengedhetetlen, hogy a szerződésben meghatározott feladatok üzleti folytonossága ne álljon le (azaz esetlegesen szolgáltatás kiesés történjen), szükséges a tárgyi eljárás gyorsított eljárási formában történő lefolytatása
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2019. április hónap
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben [Kbt. 40. § (1)-(2)]
Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT)
Az ajánlatot (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges
Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el
Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken
2) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét)
3) Ajánlathoz csatolni kell
a. felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti az összesített ajánlati árat
b. az összesített ajánlati árat alátámasztó részletes árajánlatot (KD-ben foglaltak szerinti)
c. a Kbt. 66.§ (2) és 66.§ (6), adott esetben 65.§ (7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat
d. közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást
e. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját
f. ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait
g. ha AT nem a KD-ben meghatározott műszaki megoldásokat, hanem azokkal egyenértékű más megoldást ajánl meg, úgy szakmai ajánlatként a választott műszaki megoldásra olyan leírás(oka)t/ismertető(ke)t, amely(ek)ből kétséget kizáróan megállapítható a KD-ben előírt műszaki követelményeknek való megfelelés és a meglévő rendszer(ek)be való beillesztés esetén a hibamentes működés
4) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt.56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
5) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt.71.§ szerint azzal, hogy AK jelen eljárás tekintetében alkalmazhatja a Kbt.81.§(4)-(5) bekezdését
6) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó
7) AK jelen eljárás nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt.75.§(6)]
8) AK az eljárásban való részvételt 1.000.000 Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt.54.§ szerint (közös ajánlattételi esetén ajánlati biztosítékot elegendő egyszer) [Kbt.35.§(5)]
befizetés helye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64., Pénztár
AK fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11794008-20541884-00000000,
befizetés igazolásának módja: befizetés/átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet biztosító okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 10.§(4)]
További információk a VI.4.3) pontban, a fentiekre vonatkozó részletes információk a KD-ban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
2) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]
3) Kieg. II.2.5) ponthoz: AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az AK igényeinek a II.2.4) pontban megjelölt, a KD szerinti minőségi követelménynek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]
4) Kieg. IV.2.6) ponthoz:AK a megjelölt időtartam alatt 30 napot ért [Kbt. 81.§(11)
5) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint
6) AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közb.i szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a KD-ban)
7) AK a minősített AT-k jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k műszaki és szakmai alk.i feltételeit/igazolását, a III.1.2) pontban (P1), P2) és P3)) és III.1.3) pontban (M1), M2), M3) és M4)) foglaltak szerint
8) Kieg. III.1.3) ponthoz:
A kiválasztási szempontok:
M3) AT tekintetében a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával és rendelkezésre állásáról olyan részletességgel, hogy abból az előírt alk.i min.köv.nek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen. [Kr. 21. § (3) i) pont]
M4) AT minőségirányítási és információbiztonsági rendszerének – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – tanúsító általi tanúsításával, vagy a 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti, azzal egyenértékű tanúsítvány másolati példányával, vagy azzal egyenértékű, a minőségbiztosítás és információ biztonság érdekében tett intézkedések bemutatásával. [Kbt. 65. § (1) b); Kr. 21. § (3) c) pont]
Az alk.min.követelményei:
M3) nem rendelkezik az alábbi eszközökkel, berendezésekkel, illetve műszaki felszereltséggel (CDN rendszerrel):
- Magyarországi (mo-i) internetes adatkicserélő központban telepített vagy ahhoz legalább 10 Gbit/s-os távközlési összeköttetéssel kapcsolódó, a szolgáltatást teljesítő telephelyek tekintetében 1+1-es redundanciával kiépített és a telephelyeken belül is tartalékolt CDN-rendszerrel,
- legalább 80 Gbps mo-i BIX kapcsolattal és 40 Gbps privát peering-gel magyarországi internetszolgáltatók (ISP-k) felé,
- legalább 100 Gbps kapacitású CDN-nel,
- legalább 5 Gbps nemzetközi sávszélességgel,
- legalább 40 TB storage kapacitásal,
- HbbTV-alkalmazások DVB-T műsorszóró hálózatokon keresztüli folyamatos jelzésátvitelére alkalmas, redundáns rendszertechnikával
- min. 100.000 néző egyidejű kiszolgálására,
- CDN-alapú audió streaming szolgáltatásra legalábbb Icecast és a Shoutcast formátumú audió streaming támogatásával
M4) nem rendelkezik iparspecifikus szoftverek fejlesztésével és/vagy üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások, ide értve különösen a CDN rendszerek üzemeltetésére és/vagy fejlesztésére von. területre kiterjedő, független tanúsító által tanúsított érvényes ISO 9001 jelű szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal és ISO 27001 jelű szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű érvényes információbiztonsági rendszertanúsítvánnyal vagy az előbbiekkel egyenértékű minőségbiztosítási és/vagy információbiztonsági intézkedések egyéb bizonyítékaival
AK a Kbt. 65. § (10) foglaltaknak megfelelően előírja, hogy a CDN rendszerrel kapcsolatos M1.1) és a mobil alkalmazás-fejlesztéssel kapcs. M1.3) referencia, valamint az M2.1) és M2.4) szakemberek által érintett alapvető fontosságú feladatot maga az AT (közös AT egyike) végezze el, a további alk.i köv. tekintetében az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Aj.kérő alkalmazza a Kbt. 65. § (6)-(7) bek-ben foglaltakat.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák