Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4106/2019
CPV Kód:30000000-9
Ajánlatkérő:Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.;Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.;Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.;Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.;Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.;6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.;6900 Makó, Csanád vezér tér 6.;6900 Makó, Csanád vezér tér 6.;6900 Makó, Csanád vezér tér 6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58932634
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Provics Ildikó
Telefon: +36 62795214
E-mail: ildiko.provics@kk.gov.hu
Fax: +36 62795214
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/hodmezovasarhely
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000150422019/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000150422019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000150422019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai és audiovizuális eszközök, szoftverek
Hivatkozási szám: EKR000150422019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Informatikai eszközök és szoftverek, valamint audiovizuális eszközök beszerzése a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ részére az EFOP-3.1.6., 4.1.2. és 4.1.3. projektekben, részekre történő ajánlattétellel az alábbi részekre:
1. rész: Látássérültek segédeszközei (EFOP-3.1.6-16-2017-00004)
2. rész: Interaktív tábla 1 db (EFOP-3.1.6-16-2017-00004)
3. rész: Kommunikációs segédeszközök fogyatékos tanulók számára (EFOP-3.1.6-16-2017-00004)
4. rész: A3 színes multifunkciós irodai berendezés 1 db (EFOP-3.1.6-16-2017-00004)
5. rész: Kommunikációs szoftverek (EFOP-3.1.6-16-2017-00004)
6. rész: Iratmegsemmisítő 1 db (EFOP-4.1.2-17-2017-00001)
7. rész: Audiovizuális és navigációs eszközök (EFOP-4.1.3-17-2017-000167)
8. rész: Kép- és hang megjelenítő eszközök (EFOP-4.1.3-17-2017-000167)
9. rész: Kép- és hangrögzítő eszközök (EFOP-4.1.3-17-2017-000167)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Látássérültek segédeszközei
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32324000-0
További tárgyak:32332100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Látássérültek segédeszközei: Látássérült gyermekek képernyőről olvasását segítő 1 db eszköz, 1 db diktafon (EFOP-3.1.6-16-2017-00004)
Főbb paraméterek:
- Látássérült gyermekek képernyőről olvasását segítő eszköz: Látássérült gyermekek képernyőről olvasását segítő eszköz, MLS-C01 típus számítógéphez csatlakoztatható, USB3 csatlakozással.) Az iskola és az otthon, valamint a tantermek váltásakor könnyen szállítható, üzembe helyzehető. Könnyen és gyorsan lehet számítógéphez és/vagy monitorhoz csatlakoztatni. A szöveg felolvasására is alkalmas. Tölthető a számítógépről USB csatlakozással.
- Diktafon: Monó digitális diktafon, Beépített memória: min. 4 GB, Beépített mikrofon: Monó, Felvételi formátum: HVXC/MP3, Lejátszási formátum: HVXC/MP3.
Az Ajánlati táblázat „C”-oszlopában meghatározott paraméterekhez képest a megajánlott termékeknél +/- 10 % eltérés lehetséges (azon paraméterek tekintetében, melyeknél nem minimum vagy maximum értékek kerültek meghatározásra).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jogszabályban előírtnál hosszabb jótállás vállalása (min. 12 hónap, max. 36 hónap) 5
2 Jótállási időszak alatti meghibásodás esetén csereeszköz térítésmentes biztosítása a garanciális javítás idejére 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00004
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: az „ajánlati ár” esetén: fordított arányosítás, a „jótállás” esetén: egyenes arányosítás, a „csereeszköz térítésmentes biztosítása” esetén pontozás ("igen" válasz esetén: 10 pont; "nem" válasz esetén: 0 pont)

II.2.1)
Elnevezés: Interaktív tábla
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30231000-7
További tárgyak:30237450-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Interaktív tábla 1 db (EFOP-3.1.6-16-2017-00004)
Főbb paraméterek:
Infravörös technológiájú Interaktív tábla, 75” 16:10, szárazon törölhető kerámiazománc acél mágneses felülettel, két felhasználós, gyorsgombok a tábla 3 oldalán (jobb, bal, lent), a min. 3 féle színű "vaktollat" és ujjat is felismerő felület, valós idejű képernyőn szerkesztés támogatása, 4 kezes felhasználás (tenyér és ujj közt is érzékeli a különbséget), Kompatibilis rendszerek: Windows 2000/XP/Vista/7/*Mac/*Linux, Első érzékelés max. 25 ms, folyamatos érzékelés max. 8 ms Pontosság: max 3 mm.
Az Ajánlati táblázat „C”-oszlopában meghatározott paraméterekhez képest a megajánlott termékeknél +/- 10 % eltérés lehetséges (azon paraméterek tekintetében, melyeknél nem minimum vagy maximum értékek kerültek meghatározásra).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jogszabályban előírtnál hosszabb jótállás vállalása (min. 12 hónap, max. 36 hónap) 5
2 Jótállási időszak alatti meghibásodás esetén csereeszköz térítésmentes biztosítása a garanciális javítás idejére 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00004
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: az „ajánlati ár” esetén: fordított arányosítás, a „jótállás” esetén: egyenes arányosítás, a „csereeszköz térítésmentes biztosítása” esetén pontozás ("igen" válasz esetén: 10 pont; "nem" válasz esetén: 0 pont)

II.2.1)
Elnevezés: Kommunikációs segédeszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232000-4
További tárgyak:32260000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Kommunikációs segédeszközök fogyatékos tanulók számára (EFOP-3.1.6-16-2017-00004):
- 1 db Kommunikátor
- 1 db Oktatási segédeszköz autizmusban szenvedő gyermekeknek
- 1 db Kapcsolót számítógéphez adaptáló eszköz, kivezetett egérgombokkal
Főbb paraméterek:
- Kommunikátor: Kommunikációs segédeszköz beszédzavarral küzdő gyermekek részére, hang kimenettel. A kijelzőn érintéssel lehet a ráccsal elválasztott részeket aktiválni. Minimum 100 üzenet kapacitás (20 billentyű, minden 1-es négyzet, és több felvételi szint). Már egy kis érintéssel is lehet a ráccsal elválasztott részeket aktiválni. Az eszköz több szintet tud és szintenként min. 20 üzenetet, amit a plusz öt fő rész egészít ki. Ez a fő rész ugyanazt az üzenetet adja minden szinten, így nem kell szintenként újra rögzíteni. súlya max 0,7 kg
- Oktatási segédeszköz autizmusban szenvedő gyermekeknek: Oktatási segédeszköz autizmusban szernvedő gyermekeknek. Négy cserélhető kapcsoló - piros, sárga, zöld és kék. 130 mm aktiválás felület taktilis és auditív visszacsatolásra. Tartós, ütésálló műanyagból készült..
- Kapcsolót számítógéphez adaptáló eszköz: Kapcsolókat számítógéphez adaptáló eszköz. 3 kapcsoló bemenettel, ami az egér jobb, bal és középső gombját váltja ki. A hozzáadott szoftverrel beállítható a gombok funkciója. /Switch Hopper/
Az Ajánlati táblázat „C”-oszlopában meghatározott paraméterekhez képest a megajánlott termékeknél +/- 10 % eltérés lehetséges (azon paraméterek tekintetében, melyeknél nem minimum vagy maximum értékek kerültek meghatározásra).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jogszabályban előírtnál hosszabb jótállás vállalása (min. 12 hónap, max. 36 hónap) 5
2 Jótállási időszak alatti meghibásodás esetén csereeszköz térítésmentes biztosítása a garanciális javítás idejére 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00004
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: az „ajánlati ár” esetén: fordított arányosítás, a „jótállás” esetén: egyenes arányosítás, a „csereeszköz térítésmentes biztosítása” esetén pontozás ("igen" válasz esetén: 10 pont; "nem" válasz esetén: 0 pont)

II.2.1)
Elnevezés: A3 színes multifunkciós irodai berendezés
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30121100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: A3 színes multifunkciós irodai berendezés 1 db (EFOP-3.1.6-16-2017-00004)
Főbb paraméterek:
- A3 színes multifunkciós berendezés: A3 irodai színes multifunkciós másológép, hálózati nyomtatásra és hálózati szkennelésre is alkalmas, minimális felbontás: 600 x 600 dpi optikai, nyomtatásnál 1200 x 1200dpi, másolási/nyomtatási sebesség: min. 25 oldal/ perc (A4), 12 oldal/ perc (A3); első másolat/nyokmat készítése: kb.6,4 másodperc alatt ff.módban, 8,5 másodperc színes módban; memória kapacitás min. 4 GB +32 GB SSD +opcionális HDD; méretek max. 602x665x790 mm ; tömege: max 100 kg; számítógépes kapcsolat: USB2.0, Ethernet 10/100/1000 hálókártya, USB host Protokol: PCL 6, KPDL3 (Postscript 3 kompat.), 136 beépített font, 1 és 2 dimenziós vonalkód, XPS és PDF közvetlen nyomtatás, IPP protokol, WSD nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL támogatással, mobil print Android és IOS eszközökről, Google "felhő" nyomtatás.
Az Ajánlati táblázat „C”-oszlopában meghatározott paraméterekhez képest a megajánlott termékeknél +/- 10 % eltérés lehetséges (azon paraméterek tekintetében, melyeknél nem minimum vagy maximum értékek kerültek meghatározásra).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jogszabályban előírtnál hosszabb jótállás vállalása (min. 12 hónap, max. 36 hónap) 5
2 Jótállási időszak alatti meghibásodás esetén csereeszköz térítésmentes biztosítása a garanciális javítás idejére 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00004
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: az „ajánlati ár” esetén: fordított arányosítás, a „jótállás” esetén: egyenes arányosítás, a „csereeszköz térítésmentes biztosítása” esetén pontozás ("igen" válasz esetén: 10 pont; "nem" válasz esetén: 0 pont)

II.2.1)
Elnevezés: Kommunikációs szoftverek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48511000-3
További tárgyak:48319000-7
48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5. rész: Kommunikációs szoftverek (EFOP-3.1.6-16-2017-00004):
- 1 db Szimbólum alapú kommunikációs, oktatási szoftver
- 1 db Olvasási készséget és helyesírást fejlesztő, korrekciós programcsalád
- 1 db Magyar olvasás helyesírás fejlesztő program diszlexiás, diszgráfiás, gyenge helyesíró gyerekek számára
- 1 db GoTalk Overlay (vagy azzal egyenértékű) szoftver
- 1 db Táblakészítő program a különféle kommunikátorhoz
Főbb paraméterek:
- Szimbólum alapú kommunikációs, oktatási szoftver: Boardmaker PCS és AAC - szimbólum alapú kommunikációs, oktatási szoftver BOARDMAKER® WITH SPEAKING DYNAMICALLY PRO V.6 (vagy azzal egyenértékű)
- Olvasási készséget és helyesírást fejlesztő, korrekciós programcsalád: DYSLEX 2005 (vagy azzal egyenértékű) számítógépes, olvasási készséget és helyesírást fejlesztő, korrekciós programcsalád 6 gépes
- Magyar olvasás helyesírás fejlesztő program diszlexiás, diszgráfiás, gyenge helyesíró gyerekek számára: Szómánia (vagy azzal egyenértékű) magyar olvasás helyesírás fejlesztő program diszlexiás, diszgráfiás, gyenge helyesíró gyerekek számára
- GoTalk Overlay szoftver: GoTalk Overlay Software (vagy azzal egyenértékű)
- Táblakészítő program a különféle kommunikátorhoz: Boardmaker (vagy azzal egyenértékű) - Táblakészítő program a különféle kommunikátorokhozWIN-v.6-EN
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jogkövetési (terméktámogatási) időszak vállalása (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 5
2 Az adott szoftver/program(család) terméktámogatásának megszűnése esetén egyenértékű szoftver/program térítésmentes biztosítása (a vállalt jogkövetési/terméktámogatási időszak - max. 60 hónap - alatt) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00004
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: az „ajánlati ár” esetén: fordított arányosítás, a „jogkövetés” esetén: egyenes arányosítás, a „csereprogram térítésmentes biztosítása” esetén pontozás ("igen" válasz esetén: 10 pont; "nem" válasz esetén: 0 pont)

II.2.1)
Elnevezés: Iratmegsemmisítő
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30191400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6. rész: Iratmegsemmisítő 1 db (EFOP-4.1.2-17-2017-00001)
Főbb paraméterek:
Konfetti vágás (max. 4x50 mm), minumum 7 lap kapacitás egyszerre, minimum 23 l-es tartály
Az Ajánlati táblázat „C”-oszlopában meghatározott paraméterekhez képest a megajánlott termékeknél +/- 10 % eltérés lehetséges (azon paraméterek tekintetében, melyeknél nem minimum vagy maximum értékek kerültek meghatározásra).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jogszabályban előírtnál hosszabb jótállás vállalása (min. 12 hónap, max. 36 hónap) 5
2 Jótállási időszak alatti meghibásodás esetén csereeszköz térítésmentes biztosítása a garanciális javítás idejére 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00001
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: az „ajánlati ár” esetén: fordított arányosítás, a „jótállás” esetén: egyenes arányosítás, a „csereeszköz térítésmentes biztosítása” esetén pontozás ("igen" válasz esetén: 10 pont; "nem" válasz esetén: 0 pont)

II.2.1)
Elnevezés: Audiovizuális és navigációs eszközök
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32324000-0
További tárgyak:38112100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6900 Makó, Csanád vezér tér 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7. rész: Audiovizuális és navigációs eszközök: 1 db TV és 1 db navigáció (EFOP-4.1.3-17-2017-00167)
Főbb paraméterek:
- Televízió: Termék típusa: LED, Képernyőméret (Inch ): min. 43, Felbontás: min. 3840*2160, Megvilágítás ípusa: Direct Digitális TV vétel földi/kábel/műholdas): DVB-T, DVB-C, CI+: CI+ 1.3, HLG, 4K felskálázás, Audio Teljesítmény: min. 20W, Hangsugárzók: min. 2.0 ch, Vezetéknélküli hangszinkronizáció, DTS VAGY Dolby Digital dekóder, Operációs rendszer: min. webOS 3.5
- Navigáció: Hardver minimum követelményei: min. 1 GHz, Érintőképernyő, Színes kijelző, Kijelző felbontása: min 480 x 272
Szoftver minimum követelményei: Élettartam-térképfrissítés (teljes EU térkép), A sebességkorlátozásra vonatkozó információk, Kimondott utcanevek (TTS), Sávasszisztens, Útcsatlakozások képe 3D-ben, Gyalogos mód, Útvonaltervező, Közeli helyek, Saját autó helyének meghatározása.
Az Ajánlati táblázat „C”-oszlopában meghatározott paraméterekhez képest a megajánlott termékeknél +/- 10 % eltérés lehetséges (azon paraméterek tekintetében, melyeknél nem minimum vagy maximum értékek kerültek meghatározásra).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jogszabályban előírtnál hosszabb jótállás vállalása (min. 12 hónap, max. 36 hónap) 5
2 Jótállási időszak alatti meghibásodás esetén csereeszköz térítésmentes biztosítása a garanciális javítás idejére 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00167
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: az „ajánlati ár” esetén: fordított arányosítás, a „jótállás” esetén: egyenes arányosítás, a „csereeszköz térítésmentes biztosítása” esetén pontozás ("igen" válasz esetén: 10 pont; "nem" válasz esetén: 0 pont)

II.2.1)
Elnevezés: Kép- és hang megjelenítő eszközök
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
További tárgyak:32342412-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6900 Makó, Csanád vezér tér 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8. rész: Kép- és hang megjelenítő eszközök: 3 db projektor, 1 db hangfal (EFOP-4.1.3-17-2017-00167)
Főbb paraméterek:
- Projektor: Képalkotási eljárás: 3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek, Színesfény kibocsátás: min. 3.600 Lumen- 2.235 Lumen (gazdaságos), Fehérfény kibocsátás: min. 3.600 Lumen - 2.235 Lumen (gazdaságos), Natív felbontás: min. XGA, 1024 x 768, 4:3, Kontrasztarány: min. 15.000 : 1, Izzó UHE, 210 W, min. 6.000 h Élettartam, 10.000 h
- Hangfal: Soundbar minimum követelményei: Csatornák száma: min. 3 Ch, Hangszórók száma: min. 9, Frequency Range: 40Hz~20KHz, Hangszóró dobozának típusa: Zárt hangdoboz, Amp típus: Digital AMP, Crystal Amplifier: Igen, Dolby Digital: Dolby 5.1ch, DTS Digital Surround: DTS 2ch, Surround Mód: Surround Sound Expansion, Hang Módok száma (DSP): 5
Az Ajánlati táblázat „C”-oszlopában meghatározott paraméterekhez képest a megajánlott termékeknél +/- 10 % eltérés lehetséges (azon paraméterek tekintetében, melyeknél nem minimum vagy maximum értékek kerültek meghatározásra).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jogszabályban előírtnál hosszabb jótállás vállalása (min. 12 hónap, max. 36 hónap) 5
2 Jótállási időszak alatti meghibásodás esetén csereeszköz térítésmentes biztosítása a garanciális javítás idejére 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00167
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: az „ajánlati ár” esetén: fordított arányosítás, a „jótállás” esetén: egyenes arányosítás, a „csereeszköz térítésmentes biztosítása” esetén pontozás ("igen" válasz esetén: 10 pont; "nem" válasz esetén: 0 pont).

II.2.1)
Elnevezés: Kép- és hangrögzítő eszközök
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32341000-5
További tárgyak:38651000-3
38651100-4
38653110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6900 Makó, Csanád vezér tér 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
9. rész: Kép- és hangrögzítő eszközök: 1 db fényképezőgép + 1 db vételi opció, 1 db vaku, 1 db teleobjektív + 1 db vételi opció, 1 db mikrofon + 1 db vételi opció (EFOP-4.1.3-17-2017-00167)
Főbb paraméterek:
- Fényképezőgép: Objektív rögzítése: F-bajonett vagy EF-S bajonett (AF-csatlakozókkal), Tényleges látószög: DX-formátum; a gyújtótávolság az FX-formátumú látószöget kínáló objektívek gyújtótávolsága körülbelül 1,5-szeresének megfelelő, Tényleges pixelszám: min. 24,2 millió, Képérzékelő: min. 23,5 x 15,6 mm-es CMOS-érzékelő, Teljes pixelszám: min. 24,78 millió, Porosodáscsökkentő rendszer: Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok, Képméret (képpontban, minimum értékek): 6000 x 4000 (Nagy). 4496 x 3000 (Közepes). 2992 x 2000 (Kicsi), Adattárolás – fájlformátum: (RAW): 12 vagy 14 bites, tömörített. JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis; beállítások és tömörítési arányok: Finom (kb. 1:4), Normál (kb. 1:8), Alap (kb. 1:16). (RAW) + JPEG: egyazon kép (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre kerül, Picture Control rendszer: min. 6 mód, módosíthatóak, egyéni módok is beállíthatóak, menthetőek, Adattárolás – adathordozó: SD- (Secure Digital), illetve UHS-I-kompatibilis SDHC- és SDXC-memóriakártyák, Minimum mattüveg, Tükör: Gyors visszatérésű, Objektívrekesz: Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású.
- Vaku: A vaku tényleges munkatávolság-tartománya (i-TTL módban): 0,6 és 20 m között, Fényeloszlási minta: legalább háromféle fényeloszlási minta, Használható vaku mód: min. 3 féle, Egyéb funkciók: Tesztvillantás, mérő elővillantások, AF-segédfény több AF-ponthoz és modellfény, Többvakus fényképezés alkalmazása: Fejlett vezeték nélküli megvilágítás, fényképezés több vezeték nélküli vakuegységgel (távoli módban), A fényképezőgépen beállítható vaku-expozícióvezérlés: min. 5 féle szinkronizáció, Fényképezési funkciók min. 3féle, Indirekt vakuzás: A vakufej függőlegesen -7 és 90° közötti szögben dönthető, A vakufej vízszintesen 180°-os szögben balra és jobbra elfordítható, Tápellátás: 4 AA-méretű elem/akkumulátor
- Teleobjektív: Látószög: 28°50' – 8°, Az objektív felépítése: 13 elem 9 csoportban (1 ED üvegelemmel), Maximális rekesz: f/4–5.6, Íriszlamellák száma: 7 (kerekítve), Minimális fókusztávolság: 1,1 m (a teljes gyújtótávolság-tartományban), Minimális rekesz: f/22–32, Maximális leképezési arány: 0,23x, Gyújtótávolság: min. 55–200 mm
- Mikrofon: Átviteli tartomány: (min.) 80-14000 Hz, Impedancia: 250 Ω, Érzékenység: 8 mV/Pa, Jel/zaj viszony: >55 dB, Kábel: min. 3 m, Csatlakozás: XLR, szimm., Fantomtápról (phantom 48V) üzemeltethető, Elektrét, kardiod karakterisztikával
Az Ajánlati táblázat „C”-oszlopában meghatározott paraméterekhez képest a megajánlott termékeknél +/- 10 % eltérés lehetséges (azon paraméterek tekintetében, melyeknél nem minimum vagy maximum értékek kerültek meghatározásra).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jogszabályban előírtnál hosszabb jótállás vállalása (min. 12 hónap, max. 36 hónap) 5
2 Jótállási időszak alatti meghibásodás esetén csereeszköz térítésmentes biztosítása a garanciális javítás idejére 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A 9. részben az alábbi tételek vételi opcióként kerültek meghatározásra:
- 1 db fényképezőgép
- 1 db teleobjektív
- 1 db mikrofon.
A vételi opció lehívása a nyertes ajánlatban szereplő ajánlati ár és a rendelkezésre álló anyagi fedezet függvénye.
Ajánlatkérő a vételi opció igénybe vételére (lehívására) vonatkozó döntését legkésőbb a szállítási szerződés hatályba lépésének napját követő 10 naptári napig hozhatja meg.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00167
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: az „ajánlati ár” esetén: fordított arányosítás, a „jótállás” esetén: egyenes arányosítás, a „csereeszköz térítésmentes biztosítása” esetén pontozás ("igen" válasz esetén: 10 pont; "nem" válasz esetén: 0 pont)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74 . § (1) bek. szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. A kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2-7. §-aiban foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor: A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8-9. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), e) pontjaiban, valamint bizonyos esetekben a d.) pontjában, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében és 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá (Korm. rendelet 8. § c) pontja) Továbbá a közbeszerzési dokumentumokban megadott módon nyilatkozni kell, hogy ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10-11. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) -(2), valamint 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. és 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Kizáró okok tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-a is alkalmazandó. Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerint lehetséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az Ajánlatkérő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt nem köt ki.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az ESPD IV. rész α. pontja szerinti egyszerű nyilatkozatot, ezért kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évből az ajánlattal érintett rész szerinti termékekre vonatkozó szállítási referenciák bemutatását, megadva a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap megadásával), a szerződést kötő felet, szállítás tárgyát, a szállítás mennyiségét, valamint az arról szóló nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján).
Ha a bemutatott referenciában a szerződést kötő másik fél a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, Ajánlattevő referencia-nyilatkozatát köteles külön a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti referenciaigazolással igazolni. Abban az esetben, ha bemutatott referenciában a szerződést kötő másik fél a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, a referencia nyilatkozaton túl külön referenciaigazolás csatolása nem szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az eljárásban műszaki–szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 éves időszakban összességében legalább az alábbi mennyiségű, az ajánlattal érintett rész szerinti termékekre vonatkozó szállítási referenciával:
1. rész: min. 1 db látássérült személyek képernyőről olvasását segítő eszköz és min. 1 db diktafon
2. rész: min. 1 db interaktív tábla
3. rész: min. 1 db kommunikátor
4. rész: min. 1 db multifunkciós irodai berendezés (legalább másolás, nyomtatás és szkennelés funkcióval)
5. rész: min. 1 db szimbólum alapú kommunikációs, oktatási szoftver
6. rész: min. 1 db iratmegsemmisítő
7. rész: min. 1 db TV és 1 db navigáció
8. rész: min. 2 db projektor és 1 db hangfal
9. rész: min. 1 db 1 db fényképezőgép + teleobjektív és min. 1 db mikrofon.
Egy referencia-szerződés több részhez is elfogadható, ha az ahhoz elírt feltételeket teljesíti. Továbbá Ajánlatkérő több szerződésből származó referenciát is elfogad azon részek esetében, ahol a referencia tárgya nem egy darabban került meghatározásra.
Feltételek teljesítése kapcsán a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdése is alkalmazandó.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállítási referenciákat fogadja el.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A leszállított áruk ellenértékének kiegyenlítése valamennyi rész esetén az ajánlatkérő által elfogadott teljesítést követően, kiállított teljesítési igazolás(ok) és a benyújtott számlák alapján banki átutalással történik, utófinanszírozással, részenként egy számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a Kbt. 135. § (1) és (6) bek. szerint. Fizetési határidő a számla kézhezvételének napját követő 30 nap.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattétel, elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot fizethet (a késedelem időtartamához igazodva). A szerződésben valamennyi rész tekintetében a Ptk. 6:186. § (1) bek. és 6:187. § (1) bek. szerint kötbér kerül kikötésre az Eladó érdekkörében felmerült okból történő késedelmes teljesítésre, valamint a teljesítés meghiúsulására (részletes információk a közbeszerzési dokumentumban). Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot nem ír elő.
Jótállás min. 12 hónap (valamennyi részben).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatok bontása elektronikus úton, az egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a 424/2007. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ában rögzített módon.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 68. §-a és a 424/2007. (XII.19.) Korm. rendelet szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2007. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében rögzített, a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le az eljárást. Eljárás-azonosító: EKR000150422019.
2. Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt – az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat.
3. Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján nem ellenőrizhetők, akkor mellékletként csatolandó az ajánlattevő működési formája szerinti okirat (pl. cégkivonat) elektronikus másolata. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának elektronikus másolata. Az ajánlatban - az Ajánlati táblázat című excel táblázatban - közölni kell az ajánlott termékek származási helyét.
4. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.
5. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki-szakmai alkalmassági feltételt és azok igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdés]
6. A dokumentáció mellékletét képező ajánlati táblát az ajánlat mellékleteként az EKR-be kitöltve fel kell csatolni, melyben az ajánlati ár mellett a műszaki ajánlatot is meg kell adni (ajánlott termék gyártója és típusa, specifikációi).
7. Többváltozatú ajánlattétel nem lehetséges, tehát valamennyi tételre csak egyféle termék ajánlható.
8. Az Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
9. A közbeszerzés az Európai Unióból származó forrásból kerül támogatásra (100 %-os támogatási intenzitással). Projektazonosítók részenként a II.2.13. pontban.
10. Amennyiben valamely részben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
11. Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
12. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, tehát az adott részben eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha az ajánlattételi határidőig nem nyújtottak be legalább két ajánlatot az érintett részre.
13. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli.
14. A jelen felhívás IV.2.6. pontjában szereplő 2 hónap alatt 60 naptári napot kell érteni, tekintettel a Kbt. 81. § (11) bekezdésére.
15. Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy valamennyi részajánlati körben a felhívás II.2.7) pontjában a hónapokban megadott határidőknél egy hónap alatt 30 naptári napot kell érteni.
16. Az egyes eszközök vagy szoftverek (tételsorok) egyedi bruttó ajánlati ára a 6., 7., 8. és 9. rész vonatkozásában nem haladhatja meg a 200.000 Ft-ot, tekintettel a beszerzésre vonatkozó támogatási programban foglalt feltételekre. Az ettől eltérő rész-ajánlatok érvénytelennek minősülnek.
17. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Murvai László (lajstromszám: 00026).
18. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a hirdetmény feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció és az eljárást megindító felhívás feladásának napján hatályos Kbt. (2015. évi CXLIII. tv.) rendelkezései az irányadóak. Az eljárás nyelve a magyar. Az eljárással kapcsolatos minden írásbeli és szóbeli kapcsolat magyar nyelven történhet. Az esetlegesen szükséges tolmács költsége az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja, a Kbt. 47. § (2) bek. szerint. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák