Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/68
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.04.08.
Iktatószám: 5742/2019
CPV Kód: 72210000-0
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye: 1123 Budapest, Alkotás utca 17-19;1123 Budapest, Alkotás utca 17-19;1123 Budapest, Alkotás utca 17-19
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szemán Krisztina
Telefon: +36 13561522
E-mail: szeman.krisztina@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000175702019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000175702019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EESZT üzemeltetés támogatás, továbbfejlesztés 2019
Hivatkozási szám: EKR000175702019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72210000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) alkalmazás üzemeltetés támogatása, eseti konzultációs szolgáltatások biztosítása és továbbfejlesztések megvalósítása. Részletes feltételek az ajánlati felhívásban és a műszaki leírásban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EESZT üzemeltetés támogatás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1123 Budapest, Alkotás utca 17-19
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya az EESZT rendszer működtetéséhez szükséges üzemeltetés támogatási feladatok ellátása a műszaki leírásban foglaltak szerint.
Ajánlattevő az üzemeltetés támogatása és fejlesztése során nem kizárólagosan, de kiemelten az alábbi Ajánlatkérő oldali folyamatokat támogatja:
• Incidens menedzsment
• Problémakezelés
• Kapacitás menedzsment
• Rendelkezésre állás menedzsment
Ajánlattevő feladata az EESZT platform-, és modulok (PaaS és SaaS rétegek) működtetése, ill. üzemeltetése során Ajánlatkérő üzemeltetési szervezete által részben vagy egyáltalán nem megoldható problémákkal kapcsolatos hibaelhárítás támogatás, problémakezelés, melyek kapcsán egykapus hiba-bejelentő rendszer biztosítása és a javításhoz szükséges szolgáltatásirányítás felépítése. Ajánlatkérő az üzemeltetés támogatási tevékenység keretében kategorizált bejelentések (hibajegyek) Ajánlattevő általi megoldását várja el az adott hibakategóriához rendelt szintidőn belül. Az egy hónapra tervezett megoldandó hibajegyek mennyisége 50 darab.
A szolgáltatás EESZT PROD, DEV, UAT és TST környezetekre egyaránt vonatkozik.
Ajánlattevő a bejelentések fogadására 7*24 órás helpdesk szolgáltatást bitosít, hibajavításra, problémakezelésre 5x9 órás (munkanapokon 8-17) rendelkezésre állást biztosít.
A bejelentések alapján indított támogató szolgáltatások távoli elérésen keresztül is teljesíthetők.
Az Ajánlattevő a hibabejelentéseket közvetlenül az Ajánlatkérő Service Desk rendszeréből kapja elsősorban jegy-jegy adatátadással vagy e-mailen, esetleg telefonon, amelyeket Ajánlattevő rögzít, azok állapotait követi, az alábbi elvárt eseménykezelési tevékenységek elvégzésével:
• Az Üzemeltető által behatárolt, L2 támogatáshoz megfelelő információval ellátott, priorizált bejelentések fogadása és rögzítése
• Hibajegyek – szükség szerinti – re-kvalifikálása
• Szolgáltatáskérések – szükség szerinti - re-kvalifikálása
• Munkautasítások továbbítása az Ajánlattevő szolgáltatási munkacsoportjai felé
• Végrehajtások követése, eszkaláció indítása
• Rendszeres kapcsolattartás az Ajánlatkérő Service Desk-jével
Platform és modul szintű támogatási feladatok:
- Alkalmazások és modulok támogatása, fókuszterületek (PaaS SI és SaaS SI rétegek)
- Alkalmazások és modulok mentése
- Alkalmazások és modulok gyártói frissítéseinek kezelése
- Kiszolgáló és közhiteles adatkezelő modulok üzemeltetés-támogatása
- Ágazati és Állampolgári Portál üzemeltetés támogatás
- Jelentés- és üzenetkezelés, Validációs modulok üzemeltetésének támogatása
- Üzleti modulok üzemeltetés támogatása
- Modulok IT vonatkozásainak támogatása (PaaS IT rétegek)
- Operációs rendszerüzemeltetés támogatása
- Active Directory üzemeltetés támogatási szolgáltatás
- LDAP üzemeltetés támogatási szolgáltatás az ActiveDirectory rendszerben
- DNS üzemeltetés támogatási szolgáltatás
- Vírusvédelmi megoldás üzemeltetés támogatási szolgáltatás
- Naplóesemény gyűjtő és elemző (SIEM) megoldás üzemeltetés támogatási szolgáltatás
- OTP Token menedzsment megoldás támogatási szolgáltatás
- eSZIG autentikáció üzemeltetés támogatási szolgáltatása
- Értesítési rendszer (ER) üzemeltetés támogatási szolgáltatás
Elvárt szolgáltatási szintek (SLA-k) és azok mérése
A szolgáltatási szintek rögzítésének célja az üzemeltetés támogatási szolgáltatás minőségi követelményeinek és rendelkezésre állásának garantálása.
Ajánlattevőtől elvárt rendelkezésre állási időablak
Szolgáltatás/szolgáltatási időszak
Üzemeltetés támogató szolgáltatások (5x9 óra) munkanap: 08:00-17:00
Szolgáltató Service Desk (7x24) munkanap:00:00-24:00 munkaszüneti nap: 00:00-24:00
A havi szolgáltatási eseményekről az Ajánlattevő szolgáltatási riportot készít.
A szerzői jogi védelem alá tartozó alkotásokra vonatkozó szerzői jogokat a szerződéstervezet és a műszaki leírás tartalmazza.
Részletes feltételek a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Felhívás III.1.3) M/2.1. pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min. 0 hónap max. 36 hónap) 10
2 Felhívás III.1.3) M/2.2. pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min. 0 hónap max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Az értékelési szempontok:
Legjobb ár-érték arány szempontja. Módszerek szempontonkénti ismertetése:
Szakember többlettapasztalata:egyenes arányosítás módszere
Ár: Nettó ajánlati ár (Ft/hó), fordított arányosítás módszere
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Közbeszerzési Hatóság útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám)
Részletek a Közbeszerzési dokumentumban.

II.2.1)
Elnevezés: EESZT továbbfejlesztési feladatainak ellátása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1123 Budapest, Alkotás utca 17-19
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EESZT rendszer működtetéséhez szükséges szakértői, vezetőmérnöki konzultációs tevékenység igénybevétele 3800 szakértői nap keretmennyiségben a műszaki leírásban foglaltak szerint.
Ajánlattevő az üzemeltetés támogatása és fejlesztése során nem kizárólagosan, de kiemelten az alábbi Ajánlatkérő oldali folyamatokat támogatja:
•Problémakezelés
•Változás kezelés
•Release menedzsment
•Kapacitás menedzsment
•Rendelkezésre állás menedzsment
Ajánlattevőnek az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan, egyedi megrendelés(eke)t követően szükséges közreműködést ellátni a megrendelt mérnöki, szakértői napszám/óra mennyiségben:
•Szakértői közreműködés EESZT működtetéséhez, ágazati kiterjesztéséhez, valamint új szakmai funkciók és folyamatok ágazati bevezetéséhez kapcsolódó tervezési és végrehajtási feladatokban. Szakmai tervezés, szakmai dokumentumok előállítása, a projektben előállt dokumentumok szakmai véleményezése, szakmai javaslattétel.
•Irányítói, vezető szakértői és szakértői közreműködés EESZT működtetéséhez, ágazati kiterjesztéséhez, valamint új szakmai funkciók és folyamatok ágazati bevezetéséhez kapcsolódó tesztelési feladatok előkészítésében, megtervezésében, tesztelési feladatainak lebonyolításában, a lebonyolítás felügyeletében és a tesztelés értékelésében.
•Az egyes területeken femerülő IT biztonsági feladatokban való előkészítő, operatív és szakértői közreműködés.
•Szakértői közreműködés EESZT működtetésével kapcsolatos technikai és üzemeltetési folyamatok kiterjesztésében és finomhangolásában.
•A felmerülő új üzemeltetési folyamatokkal kapcsolatban az eljárások összehangolt, egységes módszertan mentén történő kidolgozásának koordinálása, támogatása.
•EESZT-hez kapcsolódó rendszerek összehangolt, egységes módszertan mentén történő működtetésének koordinálása, támogatása.
•EESZT-hez kapcsolódó rendszerek monitorozási módszertanának kidolgozása és a monitoring kialakításának támogatása.
•Felmerülő új interfészek és integrációs pontok összehangolt kidolgozásának koordinálása, támogatása.
•Összehangolt működtetési és továbbfejlesztési koncepció és módszertan folyamatos felülvizsgálata és továbbfejlesztése.
•Felmerülő migrációs feladatok támogatása
• EESZT működtetéséhez,ágazati kiterjesztéséhez, valamint új szakmai funkciók és folyamatok ágazati bevezetéséhez kapcsolódó projektmenedzsment és projektmenedzsment támogató tevékenység.
•Vezetőmérnöki szakértői közreműködés EESZT működtetéséhez, ágazati kiterjesztéséhez, valamint új szakmai funkciók és folyamatok ágazati bevezetéséhez kapcsolódó tervezési és végrehajtási. feladataiban. Szakmai tervezés, szakmai dokumentumok előállítása, a projektben előállt dokumentumok felügyelete szakmai véleményezése, szakmai javaslattétel a módosításukra, pontosításukra
•EESZT működtetéséhez, ágazati kiterjesztéséhez, valamint új szakmai funkciók és folyamatok ágazati bevezetéséhez kapcsolódó egészségügyi-szakmai és orvos-szakmai támogatás
•EESZT működtetéséhez, ágazati kiterjesztéséhez, valamint új szakmai funkciók és folyamatok ágazati bevezetéséhez kapcsolódó jogalkotási folyamat támogatása
•EESZT fenntartási szervezet támogatása
•EESZT működtetéséhez, ágazati kiterjesztéséhez, valamint új szakmai funkciók és folyamatok ágazati bevezetéséhez kapcsolódó kommunikáció, felhasználói csoportok szervezése
•EESZT ágazati kiterjesztéséhez, új szakmai funkciók és folyamatok ágazati bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyéb szakmai, jogi, vagy egyéb okból felmerülő, EESZT-vel kapcsolatos fejlesztési feladatok ellátása
•A felmerülő fejlesztési és üzemeltetési kérdésekkel kapcsolatban adatbázis szakértői és fejlesztői feladatok ellátása
•A felmerülő fejlesztési és üzemeltetési kérdésekkel kapcsolatban architektúra tervezési feladatok
•A felmerülő fejlesztési és üzemeltetési kérdésekkel kapcsolatban User experience (UX) és user interface (UI) szakértői feladatok elvégzése
A szerzői jogi védelem alá tartozó alkotásokra vonatkozó szerzői jogokat a szerződéstervezet és a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.1. pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, min. 0 hónap max. 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 2. részében a Műszaki Leírásban részletezett fejlesztői, szakértői, vezetőmérnöki konzultációs tevékenység ellátását kívánja beszerezni 3800 szakértői nap keretmennyiségben. Ajánlatkérő a teljes keretmennyiség kimerítésére kötelezettséget vállal. Ajánlatkérő ezen felül jogosult, de nem köteles a szerződés ideje alatt további +30%-ot, azaz 1140 szakértői napot - az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül - megrendelni, mint opciós mennyiséget, ajánlattevő (Vállalkozó) pedig köteles az opciós mennyiség teljesítésére. Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Az értékelési szempontok:
Legjobb ár-érték arány szempontja. Módszerek szempontonkénti ismertetése:
Szakember többlettapasztalata:egyenes arányosítás módszere
Ár: Nettó ajánlati ár (Ft/nap), fordított arányosítás módszere
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Közbeszerzési Hatóság útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám)
Részletek a Közbeszerzési dokumentumban

II.2.1)
Elnevezés: EESZT SP site kialakítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1123 Budapest, Alkotás utca 17-19
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés az EESZT rendszer új központosított szolgáltatásokkal történő kiterjesztése projekthez kapcsolódóan az EESZT rendszer bevezetését követően megjelenő, az együttműködő ágazati szereplők által definiált központosított funkciók megvalósítására, és az eRecept rendszer üzletkritikus kiterjesztésével kapcsolatosan felmerült egyes fejlesztési feladatok elvégzését célozza.A hazai e-Health környezet magját képező EESZT fejlesztési programjának célja olyan hatékonyan kommunikálható szolgáltatások létrehozása, amelyek a kormányzati prioritásoknak megfelelnek és az egészségügyi ágazat stratégiai, fejlesztési elképzeléseivel összhangban vannak.Cél, hogy kiépítésre kerüljenek olyan új központosított EESZT szolgáltatások, melyek nagy biztonságú, az EESZT alap infrastruktúrájától független, de az EESZT-vel szoros integrációban lévő infrastruktúrán képes biztosítani az igényelt funkcionalitást, megfelelve a Kormányzati Adatközpont, valamint az EESZT rendszer által támasztott magas műszaki és biztonsági feltételrendszereknek. A Projekt eredményeként előálló fejlesztés támaszkodjon az EESZT jelenlegi architektúrális felépítésére, mind az infrastruktúra építőköveiként megjelenő komponensek, mind a funkcionális modulok kialakításánál alkalmazandó technológiák tekintetében, biztosítva az üzemeltethetőség és a rendszerek közötti átjárhatóság maximális kihasználhatóságának képességét. Ajánlattevő feladata jelen beszerzés kapcsán az EESZT rendszer új központosított szolgáltatásokkal történő kiterjesztésével kapcsolatos, a műszaki leírásban, szabad szöveges és táblázatos követelménypontokban részletezett termékek és szolgáltatások szállítása:
EESZT SP alap infrastruktúra kialakítása
EESZT eRecept BCP modul
EESZT SSO modul
EESZT eDOC modul
Ajánlattevő által szállítandó termékek:
-Szoftverek:Ajánlatkérő által elfogadott rendszertervek szerint szállított, testreszabott,vagy kifejlesztett szoftverek, az EESZT valamennyi környezetében telepítve, a jelen beszerzés hatókörébe tartozó részfeladatok tekintetében.
-Dokumentáció:Feladat az elfogadott projektvezetési, minőségbiztosítási, folyamatszervezési, változásmenedzselési, IT biztonsági, fejlesztési, tesztelési, oktatási módszertanoknak megfelelő rendszertervek és rendszerdokumentációk, kifejlesztett szoftverek részletes műszaki leírása, az interfészek, adatbázisok, adatszerkezetek részletes specifikációja, üzemeltetési és felhasználói dokumentáció elkészítése magyar nyelven, elektronikus, szerkeszthető, az Ajánlatkérővel egyeztetett formában.
-Forráskód: Ajánlattevő a projekt lezárásakor az egyedileg kifejlesztett termékek megjegyzésekkel ellátott forráskódját, a futtatható változatot létrehozó eljárásokkal (fejlesztői környezet szoftverei és dokumentációja) és a teljes körű műszaki dokumentációval együtt Ajánlatkérő részére átadja, a felhasználói és vagyoni jogokat pedig az Ajánlatkérőre átruházza. Ajánlattevő demonstrálja, hogy az átadott forráskódból és egyéb szoftver komponensekből az átadott fejlesztő rendszer segítségével az átadott rendszerek a dokumentációnak megfelelően előállíthatók.
Ajánlattevő a projekt lezárásakor átadja a migrációhoz alkalmazott adatbetöltési programok kódját/konfigurációs paramétereit is
Konzultációs tanácsadás az architekturális tervezés során
Konzultációs tanácsadás a jogszabályi környezet előkészítésében
Tesztelés
Pilotüzem
Alkalmazástámogatás(support)
Üzemeltetéstámogatás
Jogszabálykövetés
Oktatás
Szoftverbevezetési támogatási szolgáltatás
Ajánlattevőnek biztosítania kell a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, 3. személynek átadható felhasználási jogot szerezzen. Biztosítani kell, hogy Ajánlatkérő jogot szerezzen az alkotás(terv) átdolgozására.
EESZT SSO modul kialakítása
EESZT eRecept BCP modul kialakítása
EESZT eDOC modul kialakítása
Részletes feltételek a műszaki leírásban.Szerzői jogi védelem alá tartozó alkotásokra vonatkozó szerzői jogokat a szerződést. és a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.1. pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, min. 0 hónap max. 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 145
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Az értékelési szempontok:
Legjobb ár-érték arány szempontja. Módszerek szempontonkénti ismertetése:
Szakember többlettapasztalata:egyenes arányosítás módszere
Ár: Nettó ajánlati ár (Ft), fordított arányosítás módszere
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Közbeszerzési Hatóság útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám)
Részletek a Közbeszerzési dokumentumban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Eljárásban nem lehet Ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő GSZ-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. (Kr.) 1.§ (1) bek. és a 3. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az esetleges folyamatban lévő változásbejegyzéshez kapcsolódóan irányadó a Kr. 13. §-a. A nyilatkozat az EKR-ben, űrlapon teljesítendő. Az EEKD-ban a GSZ (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv – azon adatbázisokat üzemeltető szervek kivételével, amely adatbázisok ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kr. előírja – jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kr. előírja – alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. A Kbt. 62. § (1) bek. a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bek. a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását az AT-nek a Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia az AK Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására. A Kr. 15. §-a értelmében az AT vagy részvételre jelentkező az alkalm.igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az - EKR-ben elektronikus űrlapként megtalálható – EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalm.igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT vagy részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67.§(4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalm.igazolásában az AT vagy részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti - az EKR-ben elektronikus űrlapként megtalálható - nyilatkozatot nyújt be. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. (Rendelet) 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb a jelen közbeszerzési eljárás tárgya (informatikai rendszer üzemeltetése és/vagy fejlesztése) szerinti szolgáltatásait. A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: - szerződést kötő másik fél megnevezését, címét; - referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszámát); - szolgáltatás tárgyát és rövid leírását, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható; - szolgáltatás mennyiségét (db, felhasználók száma); - teljesítés idejét [kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/hónap /nap bontásban]; - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a Rendelet 22. § (1) bek. a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.
M/2. A Rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján azon szakembereknek a megnevezése, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő (közös ajánlattevő) be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) rendelkeznie kell: - a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzával, amely tartalmazza az adott szakember képzettségére vagy végzettségére, szakmai tapasztalatára vonatkozó adatokat. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni a munkahelye(ke)t és a szakmai tapasztalatot, legalább év /hónap (tól-ig) bontásban, - a szakember képzettségét vagy végzettségét igazoló dokumentum (iskolai oklevél/diploma) egyszerű másolatával, - a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatával, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz, rendelkezésre áll.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával (IV. része „α” szakaszának kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1.-M/2. pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdés. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő az EEKD-t az EKR-ben elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére, ezért a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása alapján a Rendelet 1. § (2) bek. megfelelően, a Rendelet IV. fejezetében (22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. A 321/2015.(X.30) Korm. r. 30. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az M1. és M.2. pontokban előírt alkalmassági követelményeket és igazolásait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
1. részben:
minimum 1 db legalább 5000 felhasználóval rendelkező informatikai rendszer minimum 1 éven keresztül történő folyamatos üzemeltetésére vonatkozó referenciával.
2. és 3. részben:
minimum 1 db legalább napi 5000 felhasználóval rendelkező informatikai rendszer fejlesztésére vonatkozó referenciával. A 2-3. részre történő ajánlattétel esetén elegendő egy részre vonatkozó referencia bemutatása, igazolása.
Az előírt referenciamennyiség részenként több szerződésből is teljesíthető, Ajánlatkérő a szerződések számát nem korlátozza.
Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 év (36 hónap) alatt befejezett szállítás(oka)t kell magában foglalnia a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése értelmében.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges alábbi szakemberekkel:
1. részben:
M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki felsőfokú végzettséggel (Felsőfokú végzettség alatt Ajánlatkérő az informatikus, villamosmérnök, villamos üzemmérnök, mérnökinformatikus, programozó/programtervező informatikus, programozó/programtervező matematikus, rendszertervező, rendszerszervező vagy ezekkel egyenértékű egyetemi vagy főiskolai végzettséget érti.) és Oracle WebLogic Server: Advanced Administrator I vizsgával rendelkezik, valamint min. 12 hónap informatikai rendszer-üzemeltetési tapasztalattal bír.
M/2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki felsőfokú végzettséggel (Felsőfokú végzettség alatt Ajánlatkérő az informatikus, villamosmérnök, villamos üzemmérnök, mérnökinformatikus, programozó/programtervező informatikus, programozó/programtervező matematikus, rendszertervező, rendszerszervező vagy ezekkel egyenértékű egyetemi vagy főiskolai végzettséget érti.) és Oracle WebLogic Server: Advanced Administrator II vizsgával rendelkezik, valamint min. 12 hónap informatikai rendszer-üzemeltetési tapasztalattal bír.
2. és 3. részben:
M/2.1. legalább 2 fő szakemberrel, akik felsőfokú végzettséggel (Felsőfokú végzettség alatt Ajánlatkérő az informatikus, villamosmérnök, villamos üzemmérnök, mérnökinformatikus, programozó/programtervező informatikus, programozó/programtervező matematikus, rendszertervező, rendszerszervező vagy ezekkel egyenértékű egyetemi vagy főiskolai végzettséget érti.) és min. 12 hónap informatikai rendszer-üzemeltetési és/vagy fejlesztési tapasztalattal rendelkeznek.
Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy Ajánlattevő egy szakembert több részben több alkalmassági követelmény tekintetében is megjelöljön.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a szakember ugyanarra a pozícióra megajánlható, bemutatható.
A fent ismertetett alkalmassági követelmények esetében rögzített igazolások benyújtása (referencia; szakemberek szakmai tapasztalata, végzettsége/képzettsége) kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.rész: vállalkozói díj megfizetése teljesítésigazolás alapján átutalással, részszámla ellenében a Kbt.135.§(1)és(5) bek. és
Ptk.6:130.§(1)-(2) bek. szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.
2.rész: vállalkozó díj megfizetése eseti megrendeléseket követően, teljesítésigazolás alapján átutalással, részszámla ellenében a Kbt.135.§(1)és(5) bek. és Ptk.6:130.§(1)-(2) bek. szerint, a részszámla kézhezvételét követő 30 napon belül történik.
3.rész: vállalkozó díj megfizetése a szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesítését követően, teljesítésigazolás alapján átutalással, részszámla ellenében a Kbt.135.§(1)és(5)bek. és Ptk.6:130.§(1)-(2) bek. szerint, a részszámla kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.
Valamennyi részben:AK késedelmes fizetése esetén a Ptk.6:155.§(1) bek. foglaltak irányadóak.Késedelmi-és meghiúsulási kötbér a szerződésben részletezettek szerint.Ajánlattétel, szerződés, elszámolás pénzneme HUF, AK előleget nem biztosít.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdés és 41. §, 41/A. §, 41/B. §-ai alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő a Kbt. és az e-Kr. szabályai szerint. Az ajánlat részletes formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot a Kbt. és az e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikus úton kell benyújtani. 2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. és az e-Kr. 11-12. §-ai tartalmaznak. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás,tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére. Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 3. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében Ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el. 4. A III.1.3. szerinti feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak. 5. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a felelős magyar fordítást is. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 6. A IV.2.6) pontban rögzített 2 hónapos időtartam 60 naptári napnak felel meg. 7. FAKSZ: dr. Bencsik Márk (00933) 8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját. 9. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot jelen eljárásban nem köt ki.10. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 11. A Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdése alapján AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. 12. Szakemberek többlettapasztalatának alátámasztására az ajánlattal egyidejűleg benyújtandó az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a megjelölt szakemberről az értékelési szempontra tett vállalás igazolására (részenként) és abban az esetben, ha 0 hónapnál több szakmai többlettapasztalatot ajánlott meg, akkor csatolja hozzá az adott szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot.További részletek a közbeszerzési dokumentumokban. 13. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételek a szerződéstervezetben találhatóak.
14. Az eljárás 3. részében a szerződés időtartama naptári napban került meghatározásra, a szerződéstervezettel összhangban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák