Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6330/2019
CPV Kód:32232000-8
Ajánlatkérő:Országos Bírósági Hivatal
Teljesítés helye:Budapest,és Pest,Borsod-A-Z,Bács-Kiskun,Szabolcs-Sz-B,Vas,Veszprém, Győr-M-S,Baranya,Fejér,Nógrád,Somogy,Heves,Komárom-Esztergom,Hajdú-Bihar,Tolna,Csongrád,Jász-N-Sz, Zala, Békés megye(helységlista)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94851331
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csáky Zsófia
Telefon: +36 13730079
E-mail: csakyZs@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000240332019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000240332019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Videokommunikációs rendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000240332019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32232000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Távmeghallgatásra és kép-és hangrögzítésre alkalmas videokommunikációs rendszer beszerzése és implementálása az Országos Bírósági Hivatal részére. Védett személy meghallgatására is alkalmas, olyan komplex videokommunikációs végpontok kialakítása, melyek az IP alapú Nemzeti Távközlési Gerinchálózathoz kapcsolódva képesek lesznek a bírósági folyamatokat támogató videó kommunikációra. A Vállalkozó feladata az általános elvárásoknak és a műszaki leírásban előírtaknak megfelelően az eszközök szállítása, szerelése, beüzemelése, közreműködés a videokommunikációs konfiguráció kompatibilitási tesztjeinek elvégzésében, a műszaki leírásban meghatározott dokumentálási feladatok elvégzése, részvétel az átadási-átvételi tesztekben, jótállás, terméktámogatás nyújtása és felhasználói oktatások megtartása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Videokommunikációs rendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32232000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Budapest,és Pest,Borsod-A-Z,Bács-Kiskun,Szabolcs-Sz-B,Vas,Veszprém, Győr-M-S,Baranya,Fejér,Nógrád,Somogy,Heves,Komárom-Esztergom,Hajdú-Bihar,Tolna,Csongrád,Jász-N-Sz, Zala, Békés megye(helységlista)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Távmeghallgatásra és kép-és hangrögzítésre alkalmas videokommunikációs rendszer beszerzése és implementálása az Országos Bírósági Hivatal részére. Védett személy meghallgatására is alkalmas, olyan komplex videokommunikációs végpontok kialakítása, melyek az IP alapú Nemzeti Távközlési Gerinchálózathoz kapcsolódva képesek lesznek a bírósági folyamatokat támogató videó kommunikációra. A Vállalkozó feladata az általános elvárásoknak és a műszaki leírásban előírtaknak megfelelően az eszközök szállítása, szerelése, beüzemelése, közreműködés a videokommunikációs konfiguráció kompatibilitási tesztjeinek elvégzésében, a műszaki leírásban meghatározott dokumentálási feladatok elvégzése, részvétel az átadási-átvételi tesztekben, jótállás, terméktámogatás nyújtása és felhasználói oktatások megtartása
Mennyiség: 112 db helyszínre végponti eszközök + 138 db tartalékberendezés, 24 hónap jótállás és terméktámogatás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Műszaki vállalások  40
2 1.1. A videokommunikációs végponti egységnél a perifériák (monitorok, és más alkalmas eszközök) távoli (központi) menedzselése lehetséges RS-232C porton keresztül? (igen/nem)  6
3 1.2. A videokommunikációs végponti egységnél az eszköz képes Opus (RFC 6716) hang-codec használatára? (igen/nem)  3
4 1.3. A videokommunikációs végponti egységnél az eszköz képes a következő video codec használatára: H.264 SVC? (igen/nem)  3
5 1.4. A videokommunikációs végponti egységnél az eszköz képes a következő video codec használatára: H.265? (igen/nem)  3
6 1.5. A videokommunikációs végponti egység egyidejűleg többféle felbontást kezel (MultiStream)? (igen/nem)  6
7 1.6. A videokommunikációs végponti egység megfelel az RFC 4587 RTP Payload Format for H.261 Video Streams szabványnak? (igen/nem)  3
8 1.7. A videokommunikációs végponti egység rendelkezik min. 1 db RS-232C soros port TDE és DCE funkcióval (USB adapteres megoldás elfogadható)? (igen/nem)  3
9 1.8. Az asztali mikrofon esetében modulárisan cserélhető a fej? (igen/nem)  2
10 1.9. Az álló mikrofon esetében modulárisan cserélhető a fej? (igen/nem)  2
11 1.10. A hangtorzító egységben a rendszer nem visszaalakítható torzítási algoritmussal dolgozik? (igen/nem)  9
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ÁR szempont részletezése:
1. 1 db videokommunikációs végpont nettó ára (Ft) Súlyszám:40
2. A terméktámogatás egy videokommunikációs végpontra eső nettó havidíja (Ft) Súlyszám:20

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: a Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozatot is be kell nyújtania az ajánlatában.
A Kbt. 69. § szerinti felhívásra az ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8-16.§-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára és a 67. § (3) bekezdésére is.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásra. Ha van folyamatban, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - be kell nyújtania az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - a Dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével).
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek
P1.) csatolnia kell a jelen felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételére vonatkozó nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pont és (3) bek.)
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt.65. § (7)-(8) és (11) bek-ben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. (321/2015. (X. 30.) Korm.r. szerint.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P/1. a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el az 1.000.000.000 HUF összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - a Dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével). Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek
M1) be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításait. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (321/2015.(X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bek. a) pontja, (1a) bek., 21/A.§, 22. § (1) és (2) bek. szerint.)
M2) meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket (hivatkozva a pontos alkalmassági feltételre), be kell csatolnia a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés megállapítható, ahol előírás, a minősítést igazoló okirat másolatát és egy rendelkezésre állási nyilatkozatot. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó (egész hónap) bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell adni a szolgáltatás során elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését. (321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21.§ (1) bek. b) pontja szerint)
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. §(7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) a közbeszerzés tárgyára (videokommunikációs végponti eszközök beszerzése és implementálása) vonatkozó egy vagy több referenciával, amely(ek) összesen több, mint 40 videokommunikációs végpont kiépítésére vonatkoznak. A bemutatott referenciák közül min. 1 db olyan referenciának kell lennie, amely legalább 20 db videokommunikációs végpont kiépítésére vonatkozott.
M2) nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi szakemberekkel:
- legalább 1 fő, 2 év IT projekt menedzsment területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező PMI (Project Management Institute) által minősített PMP (Project Management Professional) vagy azzal egyenértékű minősítésű szakemberrel. Ajánlatkérő a PMI által minősített PMP minősítéssel egyenértékűnek ismeri el azt a szakembert, aki rendelkezik a felsőfokú végzettségű szakemberek tekintetében a http://www.pmi.hu/index.php/kepzesek-minositesek/kepzes-es-minosites-pmp oldalon előírt szakmai tapasztalattal, és képzettséggel
- legalább 2 fő olyan szakemberrel, aki legalább 18 hónap gyakorlattal rendelkezik videokommunikációs rendszer üzemeltetésben és/vagy telepítésben.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajtevő 250 millióHUF előlegre jogosult,amely a szerzkötést követő 15 napon belül kerül kifiz-re.A telepítések megkezdése után havonta jogosult részszámlát benyújtani,az adott hónapban telepített,ténylegesen átvételre került végpontok száma alapján.Az előleg a havi számlákból kerül levonásra,úgy,hogy az ajkérő addig nem fizet a nyertes ajtevőnek, amíg az előleg összege teljes egészében nem kerül a részszámlákból levonásra. A terméktámogatás díja havonta kerül kifizetésre,a szerz-ben foglaltak szerint. Ajkérő a szerz. ellenértékét a nyertes ajtevő által kiállított számlák kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti,a Ptk. 6:130. §(1)és(2) bek-ben foglaltaknak megfelelően.Ajkérő felhívja a figyelmet a 2011. évi CXCV.tv. 41. §(6) bek-ben foglaltakra. A számla kifiz-ree a Ptk. mellett a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)bek. is irányadóak. Az ajánlattétel, a szerzkötés és a kifiz. pénzneme a HUF. A fiz. részletes szabályait a szerztervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontást az EKR végzi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt.66. §(6)bek-ben és a 65.§(7)bek-ben foglaltakra.
2)Nyertes AT-nek a szerzkötés időpontjára legalább 400 000 000 HUF/kár és legalább 1 000 000 000HUF/év mértékű, a közbesz. tárgyára is kiterjedő (informatikai eszközök szállítása, telepítése, terméktámogatása), érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, és azt a szerz. teljesítésének időtartama alatt folyamatosan fenntartania.
3)Az ajánlatban be kell nyújtani a nyilatkozatokat aláíró személy aláírási címpéldányának/aláírás-mintának egyszerű másolatát, ill. meghatalmazott esetében a meghatalmazást.
4)AK a Közbesz. Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a pénzügyi és a műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását.
5)A Közbesz. dokumentáció elérhető a I.3. pontban megadott elérhetőségen, letöltése az ajánlattételi határidő lejártáig az eljárásban való részvétel feltétele.
6)AK projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé, azon AT-k számára sem, amelyek önállóan, és nem közös ajánlattevőként tesznek ajánlatot.
7)Ponthatárok: 0-10. Pontok kiosztásának módszere: 1. részszempont alszempontjai: az igen válasz 10, a nem válasz 0 pontot kap. Ár szempontok: mindkét esetben fordított arányosítás
8)Az eljárásban eljáró felelős akkr. közbesz. szaktanácsadó: Dr. Hubai Ágnes Lajstromsz.:00177.
9)AK nem alkalmazza a Kbt.75. § (2) bek. e) pontját.
10) Késedelmi kötbér a szállítás/telepítés esetében: a véghatáridő késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett végpontonként napi 1 millió Ft. Amennyiben egy végpont esetében a kötbér eléri a 25 napnyi értéket, akkor AK a szerződést megszűntetheti. Ebben az esetben a szerződést meghiúsultnak kell tekinteni.
Előleg visszafiz. biztosíték: 250 millió HUF, amelyet a nyertes AT az előlegszámla benyújtásával egyidejűleg köteles AK rendelkezésére bocsátani.
Késedelmi kötbér terméktámogatás esetén: a szolg-ra előírt bármely határidő késedelme miatt a szerz. 7.3. pontja szerint számított havidíj 10%-a naponta és eseményenként. Amennyiben a kötbér eléri a havi díjat (bármely eseményből), akkor AK a szerződést felmondhatja. Ebben az esetben a szerződést meghiúsultnak kell tekinteni.
Teljesítési biztosíték: az összes eszközérték (tartalékok is) és a terméktámogatás 24 hónapra és a 112 végpontra számított nettó összegének 5%-a, amelyet a nyertes AT a szerz. hatályba lépésekor köteles rendelkezésre bocsátani, és a szerz. teljesítésének befejezéséig kell fenntartania. Az utolsó végpont sikeres átadás-átvételét követően a biztosíték összege lecsökkenthető a terméktámogatás 24 hónapra és a 112 db végpontra számított nettó összegének 5%-ára.
Hibás telj.: AK nem köt ki kötbért, elsősorban a Ptk. szerinti kijavítást/kicserélést kér.
Hibás telj.(jótállási) biztosíték: az összes eszközérték (tartalékok is) 5%-a, amelyet a nyertes AT legkésőbb az átadás-átvételi eljárás befejezésekor köteles AK rendelkezésére bocsátani, és a jótállási idő lejártának napjáig kell fenntartania.
Mindhárom biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a nyertes AT választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosítékok határidőre történő nyújtásáról az AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerztervezet tartalmazza.
Jótállási idő: kezdete az első végpont átvételének napja, vége az utolsó végpont sikeres átadás-átvételétől számított 24 hónap.
11) AK nem teszi lehetővé a részajánlattételt. A távmeghallgató végpontoknak a „VIKI” projekt során kialakított meglévő rendszerhez kell csatlakozniuk, így az egyes részegységek külön nem képesek biztosítani az elvárt működést.
Folyt:VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 149. § szerint.
VI.3) pont folytatása: 12) AT-nek szakmai ajánlatot kell benyújtania, amelynek részei: ártáblázat (pdf, és excel), gyártói adatlapok, gyártói nyilatkozat, ajánlattevői nyilatkozat visszhangosságról. AK felkérésére be kell nyújtania 1 db mintakonfigurációt (szettet), melyen a NISZ az AT közreműködésével kompatibilitási teszteket végez. A benyújtás módjának részleteit és tesztelés folyamatának leírását a Közbesz. Dokumentumok tartalmazzák.
13) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, és az értékelés alapján első két helyezett AT esetében végzi el a bírálatot, ideértve a tesztelést is.
14) A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.
15) AK 2.000.000 HUF ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelyet az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell az AK rendelkezésére bocsátani, a Kbt. 54. § szerint. Átutalásnál az összeget AK 10032000-00319542-00000000 (MÁK) számlájára kell utalni, a megjegyzésben: „Videokommunikációs eszközök ajánlati biztosíték” megjelöléssel. Egyéb formában történő nyújtás esetére AK előírja, hogy annak elektronikus okiratként meg kell felelnie a Pp. szerinti, teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
16) AK: ajánlatkérő, AT: ajánlattevő
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák