Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/124
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.07.01.
Iktatószám: 11589/2019
CPV Kód: 33100000-1
Ajánlatkérő: Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: HU213; HU213; HU213; HU213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FUJIFILM HUNGARY KFT.;MEDIMAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG;Mediversum Kft;Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34694161
Postai cím: Kompanik Zsófia Utca 6.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Krisztina
Telefon: +36 305586302
E-mail: admin@sumegirendelo.hu
Fax: +36 13125922
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sumegirendelo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi eszközök, PACS és informatikai eszközök
Hivatkozási szám: EKR000217792018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Orvosi eszközök, PACS-rendszer és informatikai eszközök beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 89939000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mammográf berendezés beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111650-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db digitális mammográf (2D digitális mammográf, 3D-re fejleszthetőséggel)
A nyertes Ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott új berendezés leszállítása, telepítése üzembe helyezése és használatának betanítása. Próbaüzem: 5 nap. Betanítási idő: 2 nap (16 óra), 2 fő
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Digitális mammográf - Forgóanód anyaga csak wolfram (Igen/Nem) (Előny a megléte) 5
2 3. Digitális mammográf - Egyik szűrő anyaga ezüst (Igen/Nem) (Előny a megléte) 5
3 4. Digitális mammográf - Szöget változtató kompressziós lap - az egész mell, beleértve az anteriórus rész egyenletes kompressziójának biztosítására (Igen/Nem) (Előny a megléte) 5
4 5. Digitális mammográf - Nem lineáris (levegőcellás) rács (Igen/Nem) (Előny a megléte)  5
5 6. Digitális mammográf - Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 2.2.19-17-2017-00112 Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Röntgen készülék, PACS és informatikai eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak: 33111000-1
33111800-9
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Röntgen készülék (Egy detektoros padlóra szerelt rendszer, min. 52 KW-os generátorral, min. 35X 43 cm aktív mátrixú kazettával kompatibilis, max. 140 µm felbontású detektorral, min. DQE 70%)
1 db PACS rendszer (A képalkotó diagnosztikai készülékekhez kialakított PACS rendszer megjelenítéshez, leletezéshez, tároláshoz)
Informatikai hardver csomag:
4 db Számítógép perifériákkal, op. rendszerrel
4 db Recept nyomtatására alkalmas nyomtató
A nyertes Ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott új berendezés leszállítása, telepítése, üzembe helyezése és használatának betanítása.
Digitális röntgen készülék kapcsán: próbaüzem: 5 nap, betanítási idő: 2 nap (16 óra), 2 fő
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Digitális röntgen készülék - Cső kifordíthatósága (előny a nagyobb, min. +/- 90 fok, legkedvezőbb szintje +/- 135 fok)  5
2 3. Digitális röntgen készülék - Detektor követés (tracking) funkció (Igen/Nem) (Előny a megléte)  4
3 4. Digitális röntgen készülék - Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap)  5
4 5. PACS rendszer - Prefetching funkció) (Igen/nem)(Előny a megléte)  4
5 6. PACS rendszer - Diagnosztikai monitor fényereje (min. 500cd/m2 fényerejű, előny a nagyobb, legkedvezőbb szintje 1200 cd/m2)  4
6 7. PACS rendszer - Lehetővé teszi a standard radiológiai röntgen képeken kívül mammográfiás képek és ultrahang képek leletezését is (Igen/nem)(Előny a megléte) 5
7 8. Informatikai hardver csomag - Merevlemez mérete (Min. 500 GB, előny a nagyobb, legkedvezőbb szintje 1000 GB) 4
8 9. Informatikai hardver csomag – Kéttálcás nyomtató (igen/nem)(Előny a megléte) 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 2.2.19-17-2017-00112 Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Terápiás eszközök beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33150000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Kombinált elektro-, ultrahang-, vákuum- és lézerterápiás készülék (Két csatornás, nagy érintő kijelzős, kombinált elektro-, ultrahang-, vákuum- és lézerterápiás készülék, anatómiai és szakmai lexikonnal)
1 db Rövidhullám terápiás készülék (Két csatornás rövidhullám terápiás készülék 4 db fejjel, thermál és athermál kezelésekhez)
1 db Cryo és lökéshullám terápiás készülék (Infravörös visszacsatolású cryoterápiás készülék, hordozható színes érintőképernyős, lökéshullám terápiás egységgel)
Vizsgáló műszerek:
1 db Cryo készülék
1 db Elektromos nőgyógyászati ágy
1 db Műtőasztal, kezelőágy
1 db Szállító kocsi
1 db Vizsgáló lámpa
1 db Fellépő zsámoly
1 db Váladékszívó
1 db Műszerasztal
Gipszelő műszerek:
1 db Gipszelő asztal 1
1 db Gipszvágó
1 db Gipszfeszítő
1 db Gipszvágó fűrész
1 db Gipszelő asztal 2
1 db Kézfüggesztő készülék
A nyertes Ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott új berendezés leszállítása, telepítése, üzembe helyezése és használatának betanítása.
Kombinált elektro-, ultrahang-, vákuum- és lézerterápiás készülék kapcsán: próbaüzem: 5 nap, betanítási idő: 1 nap (8 óra), 2 fő
Rövidhullám terápiás készülék kapcsán: próbaüzem: 5 nap, betanítási idő: 1 nap (8 óra), 2 fő
Cryo és lökéshullám terápiás készülék kapcsán: próbaüzem: 5 nap, betanítási idő: 1 nap (8 óra), 2 fő
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Kombinált elektro-, ultrahang-, vákuum- és lézerterápiás készülék - Színes LCD érintő képernyő minimum 10”-os (Igen/Nem)(Előny a megléte)  10
2 3. Kombinált elektro-, ultrahang-, vákuum- és lézerterápiás készülék - Micro áramformák(Micro áram, Micro áram modulált, Micro áram hullámzó)(Igen/Nem)(Előny a megléte)  10
3 4. Kombinált elektro-, ultrahang-, vákuum- és lézerterápiás készülék - Nagyfeszültségű áramformák(Nagyfeszültségű, Nagyfeszültségű hullámzó) (Igen/Nem)(Előny a megléte)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 2.2.19-17-2017-00112 Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Diagnosztikai berendezések beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0
További tárgyak: 33112320-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Nőgyógyászati ultrahang készülék (Két kijelzős color / power / pulzus Doppler ultrahang)
1 db EKG holter kiértékelő központ (Széleskörű holter kiértékelés,két monitoros, színes nyomtatós központtal)
1 db Mini doppler (Választható bidirekcionális fejjel, beépített kijelzővel)
A nyertes Ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott új berendezés leszállítása, telepítése, üzembe helyezése és használatának betanítása.
Nőgyógyászati ultrahang kapcsán: próbaüzem: 5 nap, betanítási idő: 2 nap (16 óra), 2 fő
HOLTER monitor kapcsán: próbaüzem: 5 nap, betanítási idő: 1 nap (8 óra), 1 fő
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Nőgyógyászati ultrahang készülék - Dinamika tartomány decibelenkénti állításának lehetősége(Igen/Nem) (Előny a megléte)  4
2 3. Nőgyógyászati ultrahang készülék - Sono Elastographia (Strain, vagy Shear wave) egy vagy két fej esetében (1 fej esetén 5 pont, 2 fej esetén 10 pont)  4
3 4. Nőgyógyászati ultrahang készülék - Funkcionális szekvenciák (műveleti lépések) egyéni összeállításának, sorba rendezésének lehetősége (Igen/Nem) (Előny a megléte)  4
4 5. Nőgyógyászati ultrahang készülék - Opcionális tűlokalizációs program a B-módú kép döntésének lehetőségével (Igen/Nem) (Előny a megléte)  4
5 6. Nőgyógyászati ultrahang készülék - Automatikus képoptimalizálás egy gomb megnyomásával Color-módban élő képen (Igen/Nem) (Előny a megléte)  4
6 7. Nőgyógyászati ultrahang készülék - Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 6 hónap)  4
7 8. EKG holter kiértékelő központ - Alvás apnoe analízis (Igen/Nem) (Előny a megléte) 4
8 9. EKG holter kiértékelő központ - SpO2 mérés és értékek elemzése (Igen/Nem) (Előny a megléte)  4
9 10. EKG holter kiértékelő központ - Mintavételi frekvencia 8000 Hz mind a 3 csatornán (Igen/Nem) (Előny a megléte)  4
10 11. EKG holter kiértékelő központ - Beépített mikrofon hangfelvételhez (Igen/Nem) (Előny a megléte) 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 2.2.19-17-2017-00112 Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 173 - 391983
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mammográf berendezés beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FUJIFILM HUNGARY KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27441497
Postai cím: Bojtár Utca 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: erdei.z@fujifilm.hu
Telefon: +36 19202813
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19202801
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Röntgen készülék, PACS és informatikai eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MEDIMAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79681090
Postai cím: XIV. UTCA 37
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.gemes@medimat.hu
Telefon: +36 14370970
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14370979
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35650000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Terápiás eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mediversum Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65211832
Postai cím: Márvány Utca 42
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.gabor@mediversum.hu
Telefon: +36 209342214
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17805799
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10810000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Diagnosztikai berendezések beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51585440
Postai cím: Bécsi Út 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ultragel.hu
Telefon: +36 12783055
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12783055
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11779000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rend. 18.§ szerinti információk:
Ajánlattevők az 1. részben:
Cardiomed Bt. (1182 Budapest Torockó u. 17., adószám: 29113761-2-43)
FUJIFILM HUNGARY KFT. (1037 Budapest, Bojtár u. 56., adószám: 10495311-2-41) - nyertes ajánlattevő
Ajánlattevők a 2. részben:
Cardiomed Bt. (1182 Budapest Torockó u. 17., adószám: 29113761-2-43)
Innomed Medical Zrt. (1146 Budapest, Szabó József u. 12., adószám: 12221275-2-42)
MEDIMAT KFT. (1224. BUDAPEST XIV. UTCA 37., adószám: 12367494-2-43) - nyertes ajánlattevő
Silver Wood - IT Kft. (1101 Budapest, Üllői út 114., adószám: 23293827-2-42)
Ajánlattevők a 3. részben:
SzamosMediko Kft. (1124 Budapest, Fodor u. 93. fsz. 2., adószám: 23394021-2-43)
Ultragel Hungary 2000 Kft (1023 Budapest, Bécsi út 4., adószám: 13870975-2-41)
VMD Kórházi Technológiai Zrt. (1013 Budapest, Krisztina körút 39., adószám: 13215613-2-41)
Cardiomed Bt. (1182 Budapest Torockó u. 17., adószám: 29113761-2-43)
Mediversum Kft (1126 Budapest, Márvány u. 42., adószám: 14199718-2-43) - nyertes ajánlattevő
Ajánlattevők a 4. részben:
Ultragel Hungary 2000 Kft (1023 Budapest, Bécsi út 4., adószám: 13870975-2-41) - nyertes ajánlattevő
Cardiomed Bt. (1182 Budapest Torockó u. 17., adószám: 29113761-2-43)
Ajánlatkérő az eljárás során nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)