Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/156
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.08.13.
Iktatószám: 13667/2019
CPV Kód: 32230000-4
Ajánlatkérő: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110; HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Fercom Systems Kft.;Fercom Systems Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: távközlés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK17464
Postai cím: Száva utca 3-5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lobog Anikó
Telefon: +36 18962768
E-mail: puskas.aniko@nisz.hu
Fax: +36 12656515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pro-m.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pro-m.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: távközlés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás az EDR rendszerben használható rádióterminálok és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32230000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás az EDR rendszerben használható rádióterminálok és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzésére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 615662817 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Motorola Tetra kézi, mobil rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése - 6. számú megrendelés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32230000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1107 Budapest, Száva utca 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Motorola Tetra kézi, mobil rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése - 6. számú megrendelés
Motorola MTM5400 vagy azzal egyenértékű Tetra mobil rádió külön kezelőfejjel rendelési csomag:
Motorola MTM5400 távkezelős Tetra mobil rádió tartozékok nélkül 340 darab
Kontrollfej MTM5200 és MTM5400 távkezelős változat (PMWN4023) 340 darab
Távkezelős fej kihosszabbító kábel 5m MTM5200/MTM5400 (RKN4078) 340 darab
Kézi mikrofon (RMN5107) 340 darab
Beszerelő keret alacsony - rádió (GLN7324) kontrollfej (PMLN4912) 340 darab
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Nyertes ajánlattevő neve, székhelye: Fercom Systems Kft., 1037 Budapest, Pomázi út 15.
Adószáma: 24734097-2-41

II.2.1)
Elnevezés: Motorola Tetra kézi, mobil rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése - 7. számú megrendelés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32230000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1107 Budapest, Száva utca 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Motorola Tetra kézi, mobil rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése - 7. számú megrendelés
Motorola MTM5400 egybeépített kezelőfelülettel fixen telepíthető rendelési csomag
Tetra mobil rádió tartozékok nélkül 30 darab
Tápkábel 3m (GKN6270) 30 darab
Csíptethető Visor mikrofon (PMMN4087) 30 darab
Kézi mikrofon (RMN5107) 30 darab
Külső hangszóró 5W (RSN4004) 30 darab
Kormány PTT (RLN4857) 30 darab
Alfatronix Asztali tápegység tartóval 30 darab
Tetra bázisállomás antenna 3 dB Carant 30 darab
Motorola MTP3550 vagy azzal egyenértékű Tetra kézi rádió teljes billentyűzettel rendelési csomag
A. 1 db. Tetra kézi rádió, 907 darab
1 db. antenna, 907 darab
2 db. akkumulátor (min. 1800mAh), 1814 darab
1 db. 1+1 egységes hálózati töltő, 907 darab
1db övcsipesz 907 darab
Akkumulátor nagykapacitású (NNTN8023) 889 darab
Bluetooth licensz (QA02399AA) 105 darab
Motorola MTP6650 vagy azzal egyenértékű Tetra kézi rádió teljes billentyűzettel rendelési csomag
A. 1 db. Tetra kézi rádió, 8 darab
1 db. antenna, 8 darab
2 db. akkumulátor (min. 1800mAh), 16 darab
1 db. 1+1 egységes hálózati töltő, 8 darab
1db övcsipesz 8 darab
Akkumulátor nagykapacitású (NNTN8023) 4 darab
Bluetooth licensz (QA02399AA) 4 darab
Man-down licensz (QA02035AA) 4 darab

Motorola MTP8550Ex vagy azzal egyenértékű Robbanásbiztos Tetra kézi rádió rendelési csomag
A. 1 db. Tetra kézi rádió, 20 darab
1 db. antenna, 20 darab
2 db. akkumulátor, 40 darab
1 db. 1+1 egységes hálózati töltő, 20 darab
1db övcsipesz 20 darab
Akkumulátor (NNTN8570) 20 darab
Man-down licensz (QA02035AA) 20 darab
Bluetooth licensz (QA02399AA) 20 darab
Motorola MTM5400 egybeépített kezelőfelülettel rendelési csomag
Tetra mobil rádió tartozékok nélkül 12 darab
Gateway licensz (QA02298AA) 12 darab
Kombinált Tetra-GPS antenna 5-5m kábellel 12 darab
Tábkábel 6m (GKN6274) 12 darab
Csíptethető Visor mikrofon (PMMN4087) 12 darab
Kormány PTT (RLN4857) 12 darab
Külső hangszóró 5W (RSN4004) 12 darab
Kézi mikrofon (RMN5107) 12 darab
DIN keret(PMLN5094) 12 darab
Motorola MTM5500 1 fejes változat rendelési csomag
Tetra mobil rádió tartozékok nélkül 22 darab
Gateway licensz (QA02298AA) 22 darab
Kombinált Tetra-GPS antenna 5-5m kábellel 22 darab
Tábkábel 6m (GKN6274) 22 darab
Távkezelős fej kihosszabbító kábel 10m MTM5500 (PMKN4138) 22 darab
Kézi mikrofon (RMN5107) 22 darab
Külső hangszóró 5W (RSN4004) 22 darab
Csíptethető Visor mikrofon (PMMN4087) 22 darab
Kormány PTT (RLN4857) 22 darab
Motorola ST7000 alap vagy azzal egyenértékű Tetra kézi rádió rendelési csomag
Motorola ST7000 Tetra rádió 2 darab
Antenna 380-430MHz (AN000168A01) 2 darab
Akkumulátor nagykapacitású (PMNN4510B) 2 darab
Hálózati töltő (PS000150A22) 2 darab
Övcsipesz (PMLN7510A) 2 darab
Motorola MTP6650 vagy azzal egyenértékű Tetra kézi rádió teljes billentyűzettel rendelési csomag
Motorola MTP6650 1280 darab
Antenna rövid 380-430MHZ (85012033001) 1280 darab
Akkumulátor nagykapacitású (NNTN8023) 2560 darab
1+1 férőhelyes töltő 1280 darab
Övcsipesz (HLN9714) 1280 darab
Autós tartó RF csatlakozóval (PMLN6431) 1146 darab
Külső hangszóró mikrofon fülhallgató csatlakozási lehetőséggel (PMMN4024) 1146 darab
Motorola MTM5400 vagy azzal egyenértékű fixen telepíthető Tetra mobil rádió rendelési csomag
Motorola MTM5400 19 darab
Tetra bázisállomás antenna 3 dB Carant kábellel és csatlakozókkal 19 darab
Tápkábel 3m (GKN6270) 19 darab
Külső hangszóró 5W (RSN4004) 19 darab
Asztali, talpas mikrofon (RMN5106) 19 darab
Alfatronix Asztali tápegység tartóval 19 darab
Motorola ST7000 alap vagy azzal egyenértékű Tetra kézi rádió rendelési csomag
Motorola ST7000 Tetra rádió 24 darab
Antenna 380-430MHz (AN000168A01) 24 darab
Akkumulátor nagykapacitású (PMNN4510B) 48 darab
Hálózati töltő (PS000150A22) 24 darab
Övcsipesz (PMLN7510A) 24 darab
Programozó szoftver 1 darab
Programozó szoftverhez tartozó licensz 1 darab
Programozó kábel USB 1 db
Első programozó kábel 1 db
Programozó kábel 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlattevő neve, székhelye: Fercom Systems Kft., 1037 Budapest, Pomázi út 15.
Adószáma: 24734097-2-41

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 247 - 451111
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Motorola Tetra kézi, mobil rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése - 6. számú megrendelés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fercom Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pomázi út 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 100000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 98804000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Motorola Tetra kézi, mobil rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése - 7. számú megrendelés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fercom Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pomázi út 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 530000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 516858817
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatok az egyes részeknél a II.2.14. pontban kerültek megadásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-bank foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)