Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/183
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.09.23.
Iktatószám: 17860/2019
CPV Kód: 35120000-1
Ajánlatkérő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: CASTRUM SEC Gyengeáramú Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság;VRS Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Angyalné Dr. Soltész Kitti
Telefon: +36 46512700
E-mail: soltesz.kitti@miskolc.hu
Fax: +36 46348816
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.miskolc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.miskolc.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SMART Térfigyelő kamera beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000504692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35120000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a Modern Városok Program „Okos Város – Okos Miskolc” - Intelligens kamerarendszer létesítéséhez szükséges kamerák és tartozékainak beszerzése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 407104625 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „SMART Térfigyelő kamera beszerzés.”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35120000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében a Modern Városok Program „Okos Város – Okos Miskolc” - Intelligens kamerarendszer létesítéséhez szükséges kamerák és tartozékainak beszerzése az alábbiak szerint:
Teljes mennyiség:
1. 260 darab Intellio ILD-420E-BL-IR POE vagy azzal egyenértékű fix kamera, valamint a szereléshez szükséges alábbi tartozék (konzolok):
• 260 darab Intellio ILA-PMA-BL vagy azzal egyenértékű oszlop adapter Intellio csőkamerához
2. 100 darab Intellio ILD-420N-BL-IRT POE vagy azzal egyenértékű rendszám kamera, valamint a szereléshez szükséges alábbi tartozék (konzolok):
• 100 darab Intellio ILA-PMA-BL vagy azzal egyenértékű oszlop adapter Intellio csőkamerához
3. 355 darab Intellio ILB-340-SD, vagy azzal egyenértékű PTZ kamera valamint a szereléshez szükséges alábbi tartozék (konzolok):
• 355 darab DS-1604ZJ-box-pole vagy azzal egyenértékű Kamera tartó konzol
Feltétellel nem érintett eszközök (I.ütem):
1. 21 darab Intellio ILD-420E-BL-IR POE vagy azzal egyenértékű fix kamera, valamint a szereléshez szükséges alábbi tartozék (konzolok):
• 21 darab Intellio ILA-PMA-BL vagy azzal egyenértékű oszlop adapter Intellio csőkamerához
2. 24 darab Intellio ILD-420N-BL-IRT POE vagy azzal egyenértékű rendszám kamera, valamint a szereléshez szükséges alábbi tartozék (konzolok):
• 24 darab Intellio ILA-PMA-BL vagy azzal egyenértékű oszlop adapter Intellio csőkamerához
3. 129 darab Intellio ILB-340-SD, vagy azzal egyenértékű PTZ kamera valamint a szereléshez szükséges alábbi tartozék (konzolok):
• 129 darab DS-1604ZJ-box-pole vagy azzal egyenértékű Kamera tartó konzol
Feltétellel érintett eszközök:
II.ütem
1. 110 darab Intellio ILD-420E-BL-IR POE vagy azzal egyenértékű fix kamera, valamint a szereléshez szükséges alábbi tartozék (konzolok):
• 110 darab Intellio ILA-PMA-BL vagy azzal egyenértékű oszlop adapter Intellio csőkamerához
2. 2 darab Intellio ILD-420N-BL-IRT POE vagy azzal egyenértékű rendszám kamera, valamint a szereléshez szükséges alábbi tartozék (konzolok):
• 2 darab Intellio ILA-PMA-BL vagy azzal egyenértékű oszlop adapter Intellio csőkamerához
3. 113 darab Intellio ILB-340-SD, vagy azzal egyenértékű PTZ kamera valamint a szereléshez szükséges alábbi tartozék (konzolok):
• 113 darab DS-1604ZJ-box-pole vagy azzal egyenértékű Kamera tartó konzol
III.ütem
1. 129 darab Intellio ILD-420E-BL-IR POE vagy azzal egyenértékű fix kamera, valamint a szereléshez szükséges alábbi tartozék (konzolok):
• 129 darab Intellio ILA-PMA-BL vagy azzal egyenértékű oszlop adapter Intellio csőkamerához
2. 74 darab Intellio ILD-420N-BL-IRT POE vagy azzal egyenértékű rendszám kamera, valamint a szereléshez szükséges alábbi tartozék (konzolok):
• 74 darab Intellio ILA-PMA-BL vagy azzal egyenértékű oszlop adapter Intellio csőkamerához
3. 113 darab Intellio ILB-340-SD, vagy azzal egyenértékű PTZ kamera valamint a szereléshez szükséges alábbi tartozék (konzolok):
• 113 darab DS-1604ZJ-box-pole vagy azzal egyenértékű Kamera tartó konzol
A termékek szállítása az alábbi ütemezésben kell, hogy történjen.
Feltétellel nem érintett eszközök:
I. ütem szállítási határideje az írásbeli megrendelés nyertes ajánlattevő által igazolt megérkezését követő 70 naptári nap.
Feltétellel érintett eszközök:
II. ütem szállítási határideje a megrendelés nyertes ajánlattevő által igazolt megérkezését követő 70 naptári nap.
III. ütem szállítási határideje a megrendelés nyertes ajánlattevő által igazolt megérkezését követő 70 naptári nap.
A megajánlott termék csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszköz lehet. Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a termékeknek a teljesítés helyére való leszállítása. Nyertes ajánlattevőnek valamennyi termék vonatkozásában 24 (huszonnégy) hónap általános jótállást kell vállalnia az igazolt teljesítéstől számítva.
A megajánlott terméknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A becsült értéket Ajánlatkérő nem kívánja megadni, a felhívás II.1.5), II.2.6) pontjában megadott érték kizárólag a hirdetménykezelő rendszer sajátosságai-, technikai okok miatt került rögzítésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 100 - 241624
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „SMART Térfigyelő kamera beszerzés.”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CASTRUM SEC Gyengeáramú Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60767871
Postai cím: Körmendi Út 92/B
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: info@castrumsec.hu
Telefon: +36 94509517
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: VRS Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54679245
Postai cím: Lajos Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@vrsmagyarorszag.hu
Telefon: +36 19202610
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19202611
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 417294170
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 407104625
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Nyertes ajánlattevő: VRS Magyarország Kft./CASTRUM SEC Kft. közös ajánlattevő székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A. lház. fszt./9700 Szombathely, Körmendi út 92. B. ép.adószám: 25176670-2-41/13510767-2-18
2. Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. VRS Magyarország Kft./CASTRUM SEC Kft. közös ajánlattevő 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A. lház. fszt./9700 Szombathely, Körmendi út 92. B. ép. 25176670-2-41/13510767-2-18
2. TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1095 Budapest, Máriássy Utca 7. 11856403243
3. D.S.C. Hungária Biztonságtechnikai Kft., 1083 Budapest, Füvészkert utca 3. 12391725442
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)