Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/187
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.09.27.
Iktatószám: 18220/2019
CPV Kód: 79342200-5
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5.§ (1) bekezdés b) pont
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 247/2014.(X.1.) Kr. szerinti feladat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ónodi Anna
Telefon: +36 305570606
E-mail: anna.onodi@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nkoh.kormany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://nkoh.kormany.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5.§ (1) bekezdés b) pont
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: 247/2014.(X.1.) Kr. szerinti feladat

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kommunikációs beszerzés az OFA részére
Hivatkozási szám: EKR000718842018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
,,Kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása az OFA Nonprofit Kft. részére vállalkozási keretszerződés keretében”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kommunikációs beszerzés az OFA részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
További tárgyak: 79822500-7
79416000-3
79821000-5
92112000-9
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Budapest, továbbá Magyarország területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Stratégiai tervezés és tanácsadás, integrált reklámügynökségi és grafikai tervezési feladatok ellátása- arculattervezés és arculati kézikönyv elkészítése a műszaki leírásban részletesen meghatározott elvárások figyelembevételével.
Nyertes Ajánlattevő a Megrendelő által megvalósítás alatt álló, „Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás” című kiemelt projekt (a továbbiakban Projekt) keretében a Projekt külső és belső kommunikációs tevékenységének megalapozására átfogó kommunikációs stratégiát készít.
Nyertes Ajánlattevő a Megrendelő kommunikációs stratégiájával és a Projekt elfogadott kommunikációs stratégiájával összhangban kialakítja Projekt arculatát és elkészíti az arculati kézikönyvét.
A nyertes Ajánlattevő a kommunikációs stratégia és arculati kézikönyv előírásai szerint kidolgozza a Projekt központi kreatív koncepcióját és az egyes médiaeszközökre alkalmazott kreatívokat, valamint ellátja az ezekkel összefüggő grafikai tervezési és nyomdai előkészítési, valamint szövegírási feladatokat (sajtóhirdetés, online hirdetés, e-DM, banner, közterületi hirdetés, TV-szpot, rádiószpot, stb.).
Gyártási feladatok ellátása – nyomdai termékek, reklámajándékok, dekorációs és marketing eszközök a műszaki leírásban részletesen meghatározott elvárások figyelembevételével.
A nyertes Ajánlattevő feladata az alábbi nyomdai szolgáltatások nyújtása:
- a kötelező nyilvánosságot biztosító eszközök, nyomdai termékek gyártása: 21 000 db szórólap, 3 000 db projekt-tájékoztató kézikönyv, 500 db Felelős Foglalkoztatói kézikönyv, 500 db Brand Book, 200 db Projekt eredményértékelő kiadvány
- a kötelező nyilvánosságon túli kommunikációs eszközök, nyomdai termékek gyártása: 25 500 db névjegy, 5 000 db plakát, 1700 db mappa (FF), 4000 db mappa (állásfeltárás)
- a közterületi hirdetésekhez kapcsolódó nyomdai termékek gyártása: 200 db tömegközlekedési eszközökön megjelenő plakát/Járműreklám poszter
A nyertes Ajánlattevő feladata reklámajándékok beszerzése és emblémázása/logózása max. 4 féle logóval: 14 600 db toll, 10 000 db jegyzettömb, 1 500 db zománcozott/bádog bögre, 2150 db ajándéktáska, 2 000 db bevásárlótáska, 2600 db pendrive, 2 200 db lufi, 8000 db reklámcsoki, 80 db selyemsál, 150 db ing/póló, 5 db egyedi tervezésű díj, 3 000 db kulcstartó, 800 db egyedi ajándéktárgy, 1 500 db nyakpánt passztartóval, 200 db kitűző, 50 db nyakkendő.
A nyertes Ajánlattevő feladata dekorációs és marketing eszközök beszerzése, emblémázása/logózása max. 4 féle logóval: 2 db "D" típusú tájékoztató tábla, 24 db roll up, 2 db PoP Up fal, 2 db hostess pult.
Gyártási feladatok ellátása – film- és rádióreklám, mozireklám gyártása, fotózás a műszaki leírásban részletesen meghatározott elvárások figyelembevételével.
A nyertes Ajánlattevő filmgyártási és rádióreklám-gyártási feladatokat lát el Megrendelő számára az alábbiak szerint:
• 3 db 1-1,5 perces kisfilm és 4 db 20-30 másodperces TV-szpot
• 5 db rádióspot és mutációik
• egyéb promóciós videók, riportok
• mozifilm-kópia gyártása
• rendezvények mozgóképi (max. 4 db a teljes projekt ideje alatt) dokumentálása
• fotózási feladatok (2 db egész napos rendezvény/esemény fotódokumentálása)
Online kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása
A nyertes Ajánlattevő feladata a projekt kommunikációjához kapcsolódó online kommunikációs stratégia (social és PPC kampányokra vonatkozóan) kidolgozása social és PPC kampányok és lebonyolítása, valamint a tartalommenedzsment feladatok elvégzése a közösségimédia-felületeken, videós tartalommegosztó oldalakon.
Rendezvényszervezés
Nyertes Ajánlattevő feladata e körben a műszaki leírásban részletesen meghatározott elvárások figyelembevételével rendezvényszervezési feladatok teljes körű ellátása a következők szerint
- rendezvényhelyszín kiválasztása, biztosítása
- rendezvényhelyszín előkészítése (technika, eszközök, berendezés, parkolás)
- catering biztosítása
- előadók biztosítása.
A részletes műszaki leírást, feladatleírást és feltételeket a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.A felhívás M.2) a.) alpont szerinti, teljesítésben részt vevő kreatív igazgató szakember film- és rádiószpot gyártás kreatív koncepciójának elkészítésében szerzett szakmai többlettapasztalata (db) 40
2 2.2.M.2)b.)szerinti, teljesítésben részt vevő rendezvényszervező szakember standhelyi megjelenést biztosító rendezvény rendezvényszervezési feladatainak ellátásában szerzett szakmai t.tapasztalata(db) 40
3 2.3.A felhívás M.2) d.) alpont szerinti, teljesítésben részt vevő filmrendező szakember TV-szpot készítésében szerzett szakmai többlettapasztalata (db)  40
4 3. A teljesítésben részt vevő Google Certificate-tel rendelkező médiatervező és vásárló szakemberek száma (fő)  40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 850
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.3.6-17-2017-00001 II.2.14) További információ: Fizetési feltételek: Jelen közbeszerzési eljárás a „GINOP-5.3.6-17 azonosító számú „Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás”” elnevezésű kiemelt projektje keretében kerül megvalósításra. Az európai uniós támogatás intenzitása: 100%. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítésére utófinanszírozás keretében kerül sor. Folyt.köv.lentebb.
II.2.14) További információ:
A szerz.szerű,jogszab.oknak megfelelő számlák a Kbt.135.§(1)(5)és(6),a Ptk.6:130.§(1)-(2)szerinti határidőben kerülnek kiegyenlítésre utófinansz.ban,a Kbt.,a Ptk.(2013.évi V.tv.),a2014-2020program.időszakban az egyes EU-s alapokból származó támogatások felhaszn.rendjéről sz.272/2014.(XI.5.)Kr-nek megfelelően.AK a Megrendelés szerinti vállalkozói díj nettó ellenértékének 10%-áig előleget biztosít.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 144 - 355053
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Kommunikációs beszerzés az OFA részére
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 014345 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelen hirdetmény feladása a 2019/S 144-355053 számú eljárást megindító felhívás visszavonására irányul, hivatkozással a a Kbt. 53. § (2) bekezdésben foglaltakra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ (3) bekezdés szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)