Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:7076/2019
CPV Kód:71355000-1
Ajánlatkérő:Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU331,HU333;HU322;HU311,HU312,HU313,HU323;HU12,HU211,HU221;HU223,HU231,HU232,HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.;ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.;Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.;Geodézia Kelet Zrt.;Pécsi Geodéziai és Térképészeti Korlátolt Felelősségű Társaság;Geodéziai és Térképészeti Zrt;Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44006886
Postai cím: Rokolya Utca 1-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bognár Beáta
Telefon: +36 13400304
E-mail: info@nkp-kft.hu
Fax: +36 13297616
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkp-kft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földmérési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001043002018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71355000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák végzésére 5 rész-ajánlattételi területen.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 49017520 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Földmérési munkák Bács-Kiskun, Csongrád megye
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71355000-1
További tárgyak:71510000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Ajánlatkérő székhelye, 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal, Kecskeméti Járási Hivatal, Kiskőrösi Járási Hivatal és Kiskunfélegyházi Járási Hivatal, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal, Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal, Szegedi Járási Hivatal és Szentesi Járási Hivatal, összesen 82 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: A legalacsonyabb ár alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés a). Az ajánlatkérő igényeinek csak a Műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1)
Elnevezés: Földmérési munkák Jász-Nagykun-Szolnok megye
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71355000-1
További tárgyak:71510000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Ajánlatkérő székhelye, 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 122 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: A legalacsonyabb ár alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés a). Az ajánlatkérő igényeinek csak a Műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1)
Elnevezés: Földmérési munkák BAZ, Heves, Nógrád, SzSzB megye
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71355000-1
További tárgyak:71510000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU312,HU313,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Ajánlatkérő székhelye, 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal, Szerencsi Járási Hivatal, Ózdi Járási Hivatal és Tiszaújvárosi Járási Hivatal, a Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal és Vásárosnaményi Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 99 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: A legalacsonyabb ár alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés a). Az ajánlatkérő igényeinek csak a Műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1)
Elnevezés: Földmérési munkák Fejér, GyMS, Pest megye
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71355000-1
További tárgyak:71510000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12,HU211,HU221 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Pest megye, Ajánlatkérő székhelye, 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal, a Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal Nagykátai Járási Hivatal és Szentendrei Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 63 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: A legalacsonyabb ár alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés a). Az ajánlatkérő igényeinek csak a Műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1)
Elnevezés: Földmérési munkák Baranya,Somogy,Tolna,Zala megye
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71355000-1
További tárgyak:71510000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223,HU231,HU232,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye, Zala megye, Ajánlatkérő székhelye, 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal, a Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal, Kaposvári Járási Hivatal és Marcali Járási Hivatal, a Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatal, a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaszentgróti Járási Hivatal és Zalaegerszegi Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 45 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: A legalacsonyabb ár alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés a). Az ajánlatkérő igényeinek csak a Műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 240 - 548439
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1919-1 Rész száma: 1 Elnevezés: Földmérési munkák Bács-Kiskun, Csongrád megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12105913
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 30
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: mail@hungarogeo.hu
Telefon: +36 302377062
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12198400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9758720
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kitűzés, földmérési munkarészek készítése.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1919-2 Rész száma: 2 Elnevezés: Földmérési munkák Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51009810
Postai cím: Óvoda Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: levelek@albageotrade.hu
Telefon: +36 22511150
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22511152
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16534000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12999000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kitűzés, földmérési munkarészek készítése.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1919-3 Rész száma: 3 Elnevezés: Földmérési munkák BAZ, Heves, Nógrád, SzSzB megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12105913
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 30
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: mail@hungarogeo.hu
Telefon: +36 302377062
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13631400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10905120
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kitűzés, földmérési munkarészek készítése.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1919-4 Rész száma: 4 Elnevezés: Földmérési munkák Fejér, GyMS, Pest megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Geodézia Kelet Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90672844
Postai cím: Hunyadi Utca 2-4
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@geodeziakeletzrt.hu
Telefon: +36 42504246
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42504248
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Pécsi Geodéziai és Térképészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15197043
Postai cím: Légszeszgyár Utca 17
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
E-mail: zsilvolgyi.csaba@pecsigeodezia.hu
Telefon: +36 209264486
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72517541
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Geodéziai és Térképészeti Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91627597
Postai cím: Bosnyák Tér 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: geodezia@geodezia.hu
Telefon: +36 13636801
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10104100
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9329000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kitűzés, földmérési munkarészek készítése.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1919-5 Rész száma: 5 Elnevezés: Földmérési munkák Baranya,Somogy,Tolna,Zala megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12105913
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 30
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: mail@hungarogeo.hu
Telefon: +36 302377062
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7532100
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6025680
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kitűzés, földmérési munkarészek készítése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. részterület
Nyertes ajánlattevő:
Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor utca 30.
10391183-2-20
Ajánlattevők:
Geodéziai és Térképészeti Zrt.
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
10922839-2-42
Geodézia Kelet Zrt.
4025 Debrecen, Hunyadi u.2-4. I. em.
26090812-2-09
Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.
7622 Pécs, Légszeszgyár utca 17.
11008851-2-02
Geodézia Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft.
7100 Szekszárd Keselyűsi u.9
10477889-2-17

2. részterület
Nyertes ajánlattevő:
ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.
8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 2.
11455796-2-07

Ajánlattevők:
Geodéziai és Térképészeti Zrt.
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
10922839-2-42
Geodézia Kelet Zrt.
4025 Debrecen, Hunyadi u.2-4. I. em.
26090812-2-09
Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.
7622 Pécs, Légszeszgyár utca 17.
11008851-2-02
Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor utca 30.
10391183-2-20
Geodézia Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft.
7100 Szekszárd Keselyűsi u.9
10477889-2-17
Central Geo Bányamérési Agrotechnikai és Ingatlangazdálkodási Kft.
5000 Szolnok, Mária u. 10.
13138930-2-16
3. részterület
Nyertes ajánlattevő:
Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor utca 30.
10391183-2-20
Ajánlattevők:
Geodéziai és Térképészeti Zrt.
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
10922839-2-42
Geodézia Kelet Zrt.
4025 Debrecen, Hunyadi u.2-4. I. em.
26090812-2-09
Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.
7622 Pécs, Légszeszgyár utca 17.
11008851-2-02
Geodézia Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft.
7100 Szekszárd Keselyűsi u.9
10477889-2-17
ARGON-GEO Mérnöki Iroda Kft.
1143 Budapest, Hungária krt.134.
12350900-2-42
4. részterület
Nyertes ajánlattevő:
Geodéziai és Térképészeti Zrt.
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
10922839-2-42
Geodézia Kelet Zrt.
4025 Debrecen, Hunyadi u.2-4. I. em.
26090812-2-09
Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.
7622 Pécs, Légszeszgyár utca 17.
11008851-2-02
Ajánlattevők:
Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor utca 30.
10391183-2-20
Geodézia Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft.
7100 Szekszárd Keselyűsi u.9
10477889-2-17
Pannon Geodézia Földmérési és Térképészeti Kft.
8200 Veszprém, Victor Hugo u. 2.
11337487-2-19
5. részterület
Nyertes ajánlattevő:
Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor utca 30.
10391183-2-20
Ajánlattevők:
Geodéziai és Térképészeti Zrt.
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
10922839-2-42
Geodézia Kelet Zrt.
4025 Debrecen, Hunyadi u.2-4. I. em.
26090812-2-09
Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.
7622 Pécs, Légszeszgyár utca 17.
11008851-2-02
Geodézia Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft.
7100 Szekszárd Keselyűsi u.9
10477889-2-17
Pannon Geodézia Földmérési és Térképészeti Kft.
8200 Veszprém, Victor Hugo u. 2.
11337487-2-19
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)