Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:7826/2019
CPV Kód:79212100-4
Ajánlatkérő:Állami Számvevőszék
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;Schlág Judit Egyéni Vállalkozó;Váradiné Jassó Mariann egyéni vállalkozó;SUMMA Vállalkozási Tanácsadó és Kereskedelmi Kft;Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.;OptiCash Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.;Varga Magdolna egyéni vállakozó;BM-Prudencia Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.;Komár Gyöngyi;ECC-CONSULTING Marketing és Gazdasági Tanácsadó Zrt.;MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság;TINÓDI Iroda Betéti Társaság;Kiss Péter;ADÓLABOR Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság;AUTO-KOMPREX Kft.;ABAKUSZ-ADÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS VAGYONÉRTÉKELŐ KFT;Dr. Pálffy Imre Péter egyéni vállalkozó;CONFI ' ERA Tanácsadó és Szolgáltató Kft.;Vassné Sebők Anna egyéni vállalkozó;A-GENI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság;SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.;Sebestyén Zoltánné;Nagy Györgyi egyéni vállalkozó;Dobák István;Szigeti Mária;PONTOS KONTÍR ÜGYVITELI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT;Szamos Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság;SVICONT Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Számvevőszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46328087
Postai cím: Apáczai Csere János Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Réti Lajos
Telefon: +36 14569089
E-mail: kozbeszerzes@asz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.asz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Külső szakértői keretmegállapodás
Hivatkozási szám: EKR000890702018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212100-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzési eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul, mérlegképes könyvelői vagy könyvvizsgálói végzettségű kompetenciákat igénylő számvevőszéki ellenőrzési tevékenység ellátására egyéb külső szakértőként.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 277000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Külső szakértői keretmegállapodás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79200000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti Keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás „Külső szakértői keretmegállapodás” tárgyában, az alábbiak szerint:
Az Ajánlatkérő ellenőrzési tervében szereplő ellenőrzések lefolytatásához mérlegképes könyvelői végzettségű, vagy könyvvizsgálói végzettségű kompetenciákat igénylő személyes közreműködéssel teljesíthető szakértői szolgáltatások biztosítása a keretmegállapodás teljesítési időtartama alatt.
Az előirányzott teljes mennyiség: nettó 277.000.000,- HUF keretösszeg.
A mennyiség tervezett mennyiség, a Kbt. alapján Ajánlatkérő nem köteles azt kimeríteni a verseny újra nyitások során, ugyanakkor a beszerzett mennyiség nem haladhatja meg az előirányzott teljes mennyiséget, azaz a keretösszeget.
A tervezett versenyújranyitásokat követően az egyedi szerződések alapján egy időben teljesítendő ellenőrzési feladatok tájékoztató jellegű mennyiségi meghatározása, melyhez a szolgáltatások kapcsolódnak, azzal, hogy az egyes versenyújranyitások során a mennyiségek ezektől a tényleges ajánlatkérői igények alapján eltérhetnek maximum 50 db ellenőrzési feladatban történő részvétel, ellenőrzéseként két fő szakember részvételével.
Az ajánlatok értékelési során adható pontszám alsó és felső határa: 0 - 100 pont. Pontszámítás módszere - minőségi szempont: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő 10 főben határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb szakember létszám (fő)megajánlásra egyaránt 100pontot ad, a 0 szakember létszám (fő) megajánlásra 0 pontot ad.
Ár szempont: Pontszámítás módszere: A legkedvezőbb ajánlat a maximális 100 pontot, a többi ajánlat pedig a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva a fordított arányosítás módszerével kiszámított kevesebb pontszámot kapja.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 105. § (4) bekezdését alkalmazva a versenyújranyitások során a beérkezett ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint kívánja elbírálni (szakértői díj: nettó Ft/fő/nap).
Az egyedi szerződésben meghatározott ellenőri napok számát a dokumentumhiánnyal érintett fókuszkérdések és ellenőrzött időszak kiértékelését követően Ajánlatkérő a Ajánlattevővel történő egyeztetés alapján arányosan csökkenti. Az egyedi szerződésekben meghatározott ellenőri napok száma a Kbt. 141. § (4) a) pontja alapján kerül módosításra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítésben résztvevő, a III.1.3. M/1. pontjában meghatározott végzettségű, képzettségű és szakmai tapasztalattal rendelkező, a III.1.3. M/1. pontban bemutatott szakemberen felüli szakemberek száma 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
A részekre történő ajánlattétel nem biztosított, melynek indoka: Az Ajánlatkérő részére biztosítandó ellenőrzési szolgáltatást komplex, egységes kontextusban szükséges elvégezni, mely alapján nem lehetséges a fenti tevékenységek szétválasztása.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 004 - 005087
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Külső szakértői keretmegállapodás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 43
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 34 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 43
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33685924
Postai cím: Rákóczi Út 9. I/7.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: peter.juhasz@focusaudit.hu
Telefon: +36 205000404
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17943149
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Schlág Judit Egyéni Vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57115331
Postai cím: Tátika Utca 15
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7200
Ország: Magyarország
E-mail: contaxpro@gmail.com
Telefon: +36 303084741
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Váradiné Jassó Mariann egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97492900
Postai cím: Lidérc Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: varadian@t-online.hu
Telefon: +36 302030281
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12470732
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: SUMMA Vállalkozási Tanácsadó és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56002986
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 3. fsz.2
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: iren.matyus@gmail.com
Telefon: +36 703179493
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82561086
Postai cím: Katona József Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: audit@dialog.hu
Telefon: +36 12363090
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: OptiCash Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80066772
Postai cím: Nagybányai Út 92.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: semeredy.andrea@gmail.com
Telefon: +36 309329040
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Varga Magdolna egyéni vállakozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58899696
Postai cím: Lóránt Út 16 I.em 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: kontorg@t-online.hu
Telefon: +36 20 / 9163177
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: BM-Prudencia Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91376565
Postai cím: Kodály Zoltán Utca 33
Város: Nyiregyhaza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: prudencia2008@gmail.com
Telefon: +36 304857766
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Komár Gyöngyi
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11477884
Postai cím: Borsó Utca 34.I.5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
E-mail: komar.gyongyi@upcmail.hu
Telefon: +36 302129857
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17862009
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ECC-CONSULTING Marketing és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89663202
Postai cím: Kölcsey Utca 7. 2. em. 16.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: farkas.tamas@eccconsulting.hu
Telefon: +36 703810530
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24975836
Postai cím: Báthori Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: eszter.sugar@kesaudit.hu
Telefon: +36 302444395
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12693147
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: TINÓDI Iroda Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75480361
Postai cím: Tinódi Utca 5.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: tinodiiroda@gmail.com
Telefon: +36 203186864
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Kiss Péter
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94102967
Postai cím: Bercsényi Út 28.2/24
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: kisspeti47@gmail.com
Telefon: +36 309534874
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ADÓLABOR Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36735811
Postai cím: Seregély Utca 11/B
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4481
Ország: Magyarország
E-mail: info@adolabor.hu
Telefon: +36 303255505
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: AUTO-KOMPREX Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57486006
Postai cím: Szent István Tér 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: cziganyne.tkatalin@komprex.hu
Telefon: +36 22505140
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ABAKUSZ-ADÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS VAGYONÉRTÉKELŐ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28258395
Postai cím: KEREKES FERENC UTCA 49.
Város: DEBRECEN
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: abakusza@chello.hu
Telefon: +36 309753732
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52789814
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Dr. Pálffy Imre Péter egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72131752
Postai cím: Hajós Utca
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
E-mail: ppalffy@t-online.hu
Telefon: +36 203965550
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: CONFI ' ERA Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90137307
Postai cím: Kossuth Lajos Út 17-23. B.ép.1/3.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: confiera@gmail.com
Telefon: +36 209195550
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Vassné Sebők Anna egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99541231
Postai cím: Vajdahunyad Tér 9
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: annse@upcmail.hu
Telefon: +36 306341480
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: A-GENI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59197775
Postai cím: Baross Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
E-mail: jlitvai@intellectum.hu
Telefon: +36 309719116
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17882251
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12881116
Postai cím: Mór Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@saldo.hu
Telefon: +36 12379817
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12379813
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Sebestyén Zoltánné
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25763797
Postai cím: RÉT UTCA 9
Város: SZOLNOK
NUTS-kód: HU32
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: sebestyen37@freemail.hu
Telefon: +36 705138912
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Nagy Györgyi egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99320504
Postai cím: Victor Hugo Utca 6-8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.gyorgyi14@t-online.hu
Telefon: +36 09492538
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Dobák István
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96967625
Postai cím: Móricz Zsigmond Utca 4.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
E-mail: istvan@dobak.hu
Telefon: +36 309353265
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Szigeti Mária
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26985752
Postai cím: Alkotmány Utca 32
Város: Bóly
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
E-mail: szigeti@boly.hu
Telefon: +36 308269152
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: PONTOS KONTÍR ÜGYVITELI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54796090
Postai cím: VASVÁRI PÁL ÚT 11
Város: DEMECSER
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4516
Ország: Magyarország
E-mail: pontoskontirbt@gmail.com
Telefon: +36 305253338
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 305253338
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Szamos Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56618734
Postai cím: Temető Köz 4.
Város: Gacsály
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4972
Ország: Magyarország
E-mail: szamosprojekt@gmail.com
Telefon: +36 305736029
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: SVICONT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96986471
Postai cím: Puskás Tivadar Utca 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: margit.sz@chello.hu
Telefon: +36 302044266
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 277000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 277000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szakértői tevékenység

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
SUMMA Vállalkozási Tanácsadó és Kereskedelmi Kft, 5000 Szolnok, Táncsics Mihály Utca 3. fsz.2 10444425216
Komár Gyöngyi, 1173 Budapest, Borsó Utca 34.I.5. 836065
CONFI ' ERA Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Kossuth Lajos Út 17-23. B.ép.1/3. 14047879216
Schlág Judit Egyéni Vállalkozó, 7200 Dombóvár, Tátika Utca 15 67259342137
Szigeti Mária, 7754 Bóly, Alkotmány Utca 32 8342842959
Sebestyén Zoltánné, 5000 SZOLNOK, RÉT UTCA 9 68093547236
ADÓLABOR Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság, 4481 Nyíregyháza, Seregély Utca 11/B 23759444215
Kiss Péter, 5000 Szolnok, Bercsényi Út 28.2/24 8294523313
Dr. Pálffy Imre Péter egyéni vállalkozó, 2092 Budakeszi, Hajós Utca 67284375133
ABAKUSZ-ADÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS VAGYONÉRTÉKELŐ KFT, 4030 DEBRECEN, KEREKES FERENC UTCA 49. 12625521209
BM-Prudencia Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 4400 Nyiregyhaza, Kodály Zoltán Utca 33 14290644215
Váradiné Jassó Mariann egyéni vállalkozó, 1121 Budapest, Lidérc Utca 27. 63893689243
PONTOS KONTÍR ÜGYVITELI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT, 4516 DEMECSER, VASVÁRI PÁL ÚT 11 22321840115
MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt 11 Felelősségű Társaság, 1054 Budapest, Báthori Utca 20. 883816241
OptiCash Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft., 1025 Budapest, Nagybányai Út 92. 12354306241
Szamos Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság, 4972 Gacsály, Temető Köz 4. 22669089215
Vassné Sebők Anna egyéni vállalkozó, 9700 Szombathely, Vajdahunyad Tér 9 53498276138
Nagy Györgyi egyéni vállalkozó, 1132 Budapest, Victor Hugo Utca 6-8 42167091141
Varga Magdolna egyéni vállakozó, 1125 Budapest, Lóránt Út 16 I.em 4. 76223464143
SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., 1135 Budapest, Mór Utca 2-4. 10815018241
Dobák István, 5100 Jászberény, Móricz Zsigmond Utca 4. 52155572236
TINÓDI Iroda Betéti Társaság, 7100 Szekszárd, Tinódi Utca 5. 22287214117
AUTO-KOMPREX Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent István Tér 7. 12934922207
Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft., 1137 Budapest, Katona József Utca 14 12140732241
Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 6000 Kecskemét, Rákóczi Út 9. I/7. 12423161203
SVICONT Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest, Puskás Tivadar Utca 23. 13206536143
ECC-CONSULTING Marketing és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 6000 Kecskemét, Kölcsey Utca 7. 2. em. 16. 13702441203
A-GENI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, 1082 Budapest, Baross Utca 15. 12942888242
PRIMO Advisor Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1126 Budapest, Böszörményi Út 19. C. ép. 4. em. 30. 23311662243
Priger Anikó EV, 8656 Nagyberény, Virág Utca 2. 68539489134
Dr. Balogh Endre EV., 2660 Balassagyarmat, Béri Balogh Ádám Utca 8. 49202746132
ABT Hungária Könyvvizsgáló Kft., 1037 Budapest, Montevideo Utca 3/A 12109395241
EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4025 Debrecen, Széchenyi Utca 15. 12476963209
AUDIT-MIX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft, 3529 Miskolc, Aulich Lajos. Utca 20 13080095205
MINIT KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓSZAKÉRTŐ KFT, 1021 Budapest, Budakeszi Út 19. 10246430241
DIAMANT Könyvvizsgáló és Nemzetközi Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1223 Budapest, Gyula vezér Út 72. 12011241243
BVS-Consulting Igazságügyi Szakértői Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, 2040 Budaörs, Kismartoni Utca 86. 14603156213
Várady Zoltán egyéni vállalkozó, 7632 Pécs, Árnyas Liget 14. Fszt. 4. 66766405122
PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató KFT, 7100 Szekszárd, Táncsics Utca 32. 11295657217
Heiter Auditoring Könyvvizsgáló, Szolgáltató és Tanácsadó Kft, 8000 Székesfehérvár, József Attila Utca 13. 14144639207
K2 Consulting Hungary Korlátolt felelősségű társaság, 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár Utca 10-12.24067294204
ChACC AUDIT könyvvizsgáló Kft, 1239 Budapest, Tompaház Utca 3 12329397243
NOVA-AUDIT KFT, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31. 10976450243
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)